Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2019. 
Dec. 31. SZILVESZTER
"Gyermekeim! Itt az utolsó óra!" (1Jn 2,18)
- Istenünk, jöjj segítségére népednek. Kormányozz és vezess minket, hogy közbenjárónk, Szent Szilveszter pápa oltalmával biztos úton haladjunk földi életünkben, és eljussunk az örök boldogságba.
- Akár az egész napunk, de legalább az esti 6-os mise közösségünkben a hálaadásról szóljon! - Aztán jöhet a plébániai szilveszterezés...

Dec. 28. APRÓSZENTEK
Azokra a gyermekekre emlékezünk, akiket Jézus születése után öletett meg Heródes a prófétai ígéreteket beteljesítő Messiás király miatt, azt gondolván, hogy így megmentheti királyságát. - A lakosság arányait figyelembe véve, ha a Jézus-korabeli Betlehem népességét körülbelül ezerre tesszük, akkor a meggyilkolt kisfiúk száma 30-40 lehetett.
- Ma naponta – csak Magyarországon – hány gyermeket ölnek meg (abortuszok)! - Imádkozzunk az érintett "szülőkért"!

Dec. 24. ZSOLOZSMÁBÓL
- Eljött az idő, hogy Mária világra hozza elsőszülött Fiát.
- Tekintsetek föl, mert elérkezett megváltástok!
- Érkezésedet sóhajtozva várjuk, vigasztalj meg minket és részesíts isteni életedben! Jöjj el, Urunk, Jézus! – Életünkbe, otthonainkba, plébániai közösségünkbe…
Du. 3-kor Karácsonyi játék.
Békés szentestét mindenkinek!

Dec. 23. JÁNOS A NEVE
Nem a szomszédok és a rokonok diktálnak… 
Az Istenre figyelés, a házaspár közötti egység és az ebből fakadó döntés! (Lk 1,57-66)
- Holnap reggel az utolsó hajnali mise... az ünnepre készülve pedig mise után az utolsó lehetőség a szentgyónásra!

Dec. 21. SZOLGÁLAT
„Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába sietett. Mária megy szolgálni, szeretni
Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?Erzsébet felismeri Jézust a felebarátban…” (Lk 1,39-45)
 - Köszönöm kinek-kinek mai szolgálatát templomunkban. Sok dolgos kézre, és nagy szeretetre van ilyenkor szükség… Volt! – Ifjak is, korábban születettek is. Isten fizesse meg!

Dec. 20. IGEN
- Mária IGEN-je… „Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott.  (Lk 1,26-38)  - Szebb, igazibb lesz az ünnep, ha a különböző helyzetekben én is kimondom az IGEN-eket!
- Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk karácsonyi száma!
- Szombat: karácsonyfa állítás... ünnepi készülődés templomunkban!

Dec. 19. FEDDHETETLENÜL ÉLTEK
„Mindketten igazak voltak Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr parancsai és törvényei szerint.” (Lk 1,5-25)
- Házaspárok, házasságok… - A Karácsony előtti napokban különösen is fontos odafigyelni egymásra, hogy a kölcsönös szeretet által megszülethessen Jézus!

Dec. 16. ÖRÖM VASÁRNAP
A teljesség igénye nélkül sorolhatjuk, mennyien tettek azért, hogy az öröm vasárnap más legyen, mint a többi. – Szentgyónások, régi-új arcok a szentmiséken, karitász vásár, forraltborozás a templom előtt, bábjáték a plébánián, adventi postaláda, meglepetés-ajándékok a padokon, 10-30 éve látott tanítványaim kerestek fel… Többen a prédikációt köszönték meg… orgona áhítat… A mai hajnali mise résztvevői…
Adventi programunk is komoly és örömet okozó, főleg, ha éljük.  - Ma figyelek rá, hogy mindent jókedvűen, örömmel es Isten kedvére tegyek….Bizalommal, türelemmel, figyelmes szeretettel fogadom a hozzám fordulókat.
További szép folytatást!

Dec. 13. EZ SEM JÓ – AZ SEM JÓ
Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket - Péntek: bűnbánati nap…
Egy alkalommal így szólt Jézus a néphez: „Kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlít a piacon tanyázó gyermekekhez, akik odakiáltják pajtásaiknak: „Furulyáztunk, de nem táncoltatok. Siránkoztunk, de nem zokogtatok.” Eljött János. Nem eszik, és nem iszik; azt mondják rá: „Ördöge van.” Eljött az Emberfia. Eszik-iszik, és azt mondják rá: „Lám, a falánk, borissza ember, a vámosok és a bűnösök barátja!” Az Isten bölcsességét azonban művei igazolták.” (Mt 11,16-19) 
- Ma délelőtt a Gyermekház kéredzkedett be templomunkba, hogy előadják karácsonyi műsorukat! Újabb evangelizáció!

Dec. 12. ISTEN DICSŐÍTÉSE

A Liszt Ferenc Iskola (gyerekek, tanárok és hozzátartozók) megtöltötték templomunkat. Gyönyörű karácsonyi koncertet/műsort adtak. Énekes-imádságos összejövetel volt, orgona kísérettel is… Nagyon szép hangolódás karácsonyra, figyelemfelkeltés Jézus Krisztusra! Imádkoztam (és imádkozzunk), hogy mindazok, akik átlépték templomunk küszöbét, Jézussal is találkozhassanak (minél többet!)…


Dec. 11. ÁLDOZAT
- Kereszthalálig tartó engedelmesség
- Önmagát ajándékozza oda…
- Önként ajánlotta magát értünk…
Ma (is) próbálgatjuk mi is… - Ilyenekről elmélkedtünk a mai hajnali misén (XVI. Benedek pápa nyomán).
-- Napközi könyörgés: Istenünk, te azt kívánod tőlünk, hogy előkészítsük Krisztus Urunk útját. Ne engedd, hogy gyöngeségeink letörjenek minket, míg mennyei Orvosunk érkezését várjuk.

Dec. 10. LORETÓI BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA
Ferenc pápa október 7-én kelt dekrétumával elrendelte a Loretói Boldogságos Szűz Mária választható emléknapjának az Általános Római Naptárba való felvételét december 10-ére. https://www.imrikzsofia.hu/a-loretoi-szent-haz-tortenete-es-abrazolasai
- A hajnali misén már megemlékeztünk róla… - Örülök, hogy sokan voltunk (talán ma a legtöbben).
- Ajánlatos ma (is) elimádkozni a Loretói litániáthttp://oratio.hu/l-maria01.php

Dec. 9. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
Már a kezdetekkor működésbe lépett a kísértő, a sátán. Az első emberek elbuktak. „Megszületett az áteredő bűn”. A Szeretet-Isten azonban megígérte, hogy Szabadítót küld. Máriát választotta, megóvta, még az áteredő bűntől is, hogy méltó hajlékot készítsen Fiának.
A gonoszlélek ma is működik minden nap. Plébániai közösségünkben is. Rám van bízva, hogy Istent, a szeretetet választom, vagy nem. Engedek a kísértőnek, vagy Isten Országát építem. Nem mindegy, hogy mire mondok igent! Ne hagyjam magam rászedni!
„Óvatosak és éberek legyetek. Ellenségtek, az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, keresve, kit nyeljen el. Szálljatok vele szembe keményen a hit erejével” (1Pét 5,8)

Dec. 8. ISTEN ORSZÁGA
Nagy örömhír! Beléphetek, Jézus meghozta az igazi boldogságot, fogadjam be… Egy pár feltétel: „Térjetek meg… Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!...  Megvallották bűneiket (gyónás!)…” – Ugyanakkor hallgatói között ott volt az ellenzék… akik nem akarták megérteni, ellene dolgoztak, állandóan belekötöttek… és még áruló is volt köztük. (Mt 3,1-12) - sajnos, ma is ez a helyzet.
- Hála a mai lelkinapért, a kapott kegyelmekért! Köszönöm az előkészületet… sokan, sokat tettek érte. Köszönet mindazoknak, akik elfogadták a meghívást (akár csak 1-2 órára is)… „Mert itt olyan jó lenni… mert én ehhez a közösséghez tartozom…”  - mondták.
- Mai könyörgésből: „…szent vágyakozással siessünk Fiad elé… evilági elfoglaltságaink ne akadályozzanak találkozásunkban szent Fiaddal.

Dec. 7. MENJETEK
„…Ahogy végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk… Majd elküldte őket, és megparancsolta nekik: „Menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz! Menjetek és hirdessétek: közel van a mennyek országa. Gyógyítsatok…” (Mt 9,35-10,1. 6-8)
 - Mindnyájan küldve vagyunk… Jézus szeretetét hirdetni, vinni, továbbadni… Misszió! A NEK-re való készület 3. éve!
 - Vasárnap lelkinap! Lehetőség: megtapasztalni Jézus szeretetét… és egymáshoz is küldve vagyunk… Közösségünk (Krisztus Testének) építése!

Dec. 4. ÖNMAGÁT ADJA
"...hogy ki ne dőljenek az úton.” (Mt 15,29-37)
- A tulajdon testét ajánlja föl... Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él... (a szentmise, szentáldozás fontossága!)
MA (adventi program): "Hol akadtam el, hol kell változnom?"

Dec. 3. EUCHARISZTIA
- A SZERETET SZENTSÉGE - Útitárs… táplálék… minden emberi megértést felülmúló valóság… az Egyház életének középpontja… Általa az Egyház mindig újjászületik… Jelen van népe között… (a mai hajnali misén ezekről elmélkedtünk).

Dec. 2. ELJÖVETEL
Adventben minden nap Jézus eljövetele van életünk középpontjában. Sokféle találkozás lehet vele. A ma kezdődő hajnali miséken (melyen a havazás ellenére is sokan voltunk) XVI. Benedek pápa: A Szeretet szentsége kezdetű apostoli buzdítását kezdtük elmélkedni, tudatosítani. Ezzel is szeretnénk jobban megérteni az Eucharisztia titkát. - Alázat, mások szolgálata, az „életemet adom” a másik iránti szeretetből voltak a fő gondolatok. Már ma, a „jelen pillanatban” (ld. decemberi életige magyarázata) gyakorolhatjuk. 
Voltak pl., akik már hajnalban találtak lapátot, seprűt a hó eltakarítására – másokért! 
- De már szombaton: együtt készültek az adventi koszorúk, közös gyertyagyújtás, elindult a "Szállást keres a Szent Család"... és még sok közös, "ketten-hárman" együttlétek hozták, hozzák közénk, jelenítik meg Jézust... Lehet folytatni!

Nov. 30. ANDRÁS
„…otthagyták hálóikat, és követték őt... ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt." (Mt 4,18-22)
- Nekem, neked mit kell otthagynod? Napi szinten is, de lelkiismeretvizsgálatot végezve, eddigi életed/életmódod nézve, min kell változtatnod, hogy komolyabb, igazi Krisztus-követő legyél?... - Új egyházi év kezdődik!
- Ma du adventi koszorú, este 6-kor közös gyertyagyújtás
- Indul a „Szállást keres a Szent Család”! Fogadod, feliratkoztál már?

Nov. 29. IGE
„…Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”  (Lk 21,29-33)
- Ezért az Igére, Jézus Krisztusra építsük életünket!
- Ezért jók, fontosak az életigés összejövetelek, mert újra és újra ezt próbáljuk tudatosítani. Hála Istennek tegnap is sokan voltunk! 
Hála templomunkért! Ma van újra megnyitásának 10. évfordulója! Az esti szentmisében, majd a szentségimádáson ezt is megköszönhetjük!

Nov. 28. ÖRÖMHÍR
„…Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok.” (Lk 21,20-28)
- Emeljétek fel fejeteket… Már most gyakorolhatjuk, minden nap! Ne legyünk rövidlátóak. Örüljünk, hogy van Megváltónk, van kire fölnézni, bármi is történjen…

Nov. 26. VIGYÁZZATOK
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben s mondják: „Én vagyok!… Ne kövessétek őket!”
- Egyrészt örülök, hogy plébániánk hívei közül a vasárnapi misén kívül többen is járnak valamilyen csoportba, közösségbe, másrészt sajnos sokan nem részesültek/nek hitoktatásban! Pl. Felnőtt hittan, Ige kör… Ezeken hangoznak el a keresztény élet gyakorlati megvalósulásának hogyanjai. 
- Sokan tévedésben élnek, nem ismerik vallásunkat, egyházunk tanítását… hiányos ismeretek… tájékozatlanság… 
- „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig.” (Mt 28,19-20)Engedd, hogy tanítsanak, tanítvánnyá tegyenek! Elköteleződés! - Nem csak "csipegetni" innen-onnan...
-- Fontos, hogy olvassunk is a hallottakhoz! Hiteles forrásokból merítsünk, tájékozódjunk… Egyházi dokumentumok, Ferenc pápa beszédei/írásai…, hogy „félre ne vezessenek titeket”!

Nov. 25. ADNI
„…mindent odaadott” (Lk 21,1-4)Te mennyit, mit adsz?
- Nem csak anyagiakról (egyházi adó, adományok, rászorulók...) van szó.
- Pl. a novemberi igemagyarázatban „megosszuk a mellettünk lévők örömét, és osztozzunk fájdalmaikban. Megnyílik a szívünk, és egyre inkább képesek leszünk befogadni, amit a mellettünk lévő testvérünk megtapasztal az élet jelen pillanatában…”

Nov. 23.  ISTEN AKARATA
- Ismét „sokplébániás” összejövetel volt a Rokiban! Fő téma: Isten akarata – Sokan szoktak e témában kérdezősködni. Erre is kaphattunk választ… - Mindig jó belelátni más plébániák életébe… hogyan próbálják az elkötelezett keresztények építeni közösségüket, milyen együtt keresni és tenni Isten akaratát…
- A mai Olvasmányban (1Mak 6,1-13) is előjött a téma, csak negatív változatban! – „beteggé lett, mert nem az történt, amit ő akart.”  - Napjainkban is sokan szenvednek ettől! Legjobb, legboldogítóbb, ha belesimulunk Isten akaratába, és nem a sajátunkhoz ragaszkodunk!

Nov. 22. TEMPLOMTAKARÍTÁS
Jézus bement a templomba… Az én házam az imádság háza. Ti pedig rablóbarlanggá tettétek. Ott tanított azután mindennap a templomban… az egész nép odaadó figyelemmel hallgatta (tanítását).  - Lk 19,45-48 
- Ma is minden nap itt van Jézus a templomunkban…, tanít… Hallgassuk!
- Testünk-lelkünk is templom… tartsuk tisztán (bűnbánat, gyónás), fogadjuk be Jézust…
- Templomunkat fizikailag is takarítja egy pár testvérünk, hétről-hétre. Nagy hála érte! – De nem baj lenne, ha mások, újak is beneveznének… 

Nov. 20. TALENTUMOK
- Mai Olvasmány: „…Vállald a sorsodat, szenvedd el most a halált, hogy majd az irgalom napján, bátyáiddal együtt visszakapjalak téged...” (2Mak 7,1.20-31) - A feltámadásban való hit – már az ószövetségben…
- Mai evangélium (Lk 19,11-28) - Hogyan gazdálkodom az Istentől kapott talentumokkal, képességeimmel. Mennyire szolgálom velük plébániai közösségünket (ki, mihez ért?)… 

Nov. 19. ERZSÉBET
 

Nov. 17. SZEGÉNYEK VILÁGNAPJA
  • - Nagyon ajánlom áttanulmányozni  (és megvalósítani) Ferenc pápa üzenetét… és püspökeink Szent Erzsébet napi Körlevelét is…
  • - Nagyon köszönöm Karitász csoportunk mai szolgálatát… Öröm volt látni, tapasztalni a közös ebédet (a finom falatokat, a műsort, az együttlétet…). Árpád-házi Szent Erzsébet, könyörögj érettünk!

Nov. 16. SKÓCIAI SZENT MARGIT

Nov 15. ÉLETEM
„Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt; aki pedig elveszíti, megmenti azt az (örök) életre…” (Lk 17,26-37)
- Ha tudok/merek veszíteni, akkor meg van mentve az életem! – Pl. Ne az én akaratom legyen… Ha kész vagyok a másik iránti szeretetből „meghalni”, az életemet adni a hétköznapokban, apróságokban is… Élni Jézus új parancsát: szeressétek egymást, amint én... (Jn 15,12-)

Nov. 13. MAGYAR SZENTEK
A mai napon mindazokra a szentekre emlékezünk, akiknek nincs külön ünnepük, de itt éltek a magyar földön, akár a honfoglalás előtt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősi fokon gyakorolták a keresztény erényeket. Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak, és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.
- Mi is a szentségre, a szentek közé vagyunk hivatalosak...!

Nov. 12. AMI A KÖTELESSÉGÜNK
"...amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt." (Lk 17,7-10)
- A szentmise nem csak óriási ajándéka Jézusnak, hanem kötelességünk is... - A tegnapi felnőtt hittanon nagyon jó volt átismételni, tudatosítani a szentmise egyes részeit! Örülök többek visszajelzésének és annak is, hogy sokan voltunk. - Ajánlom még hozzá honlapunkon az OLVASTAM ablakot is áttanulmányozni! 

Nov. 11. MÁRTON
Nemcsak a libáról szól a mai nap!
Szent Márton:
- Felnőtt korban tért (keresztelkedett) meg... Mert foglalkozást váltani, hogy jobban tudjon Istennek élni! Szerzetesi életet élt, pap, majd püspök lett... a felebaráti szeretet szentje... Adni, megosztani, amim van!

Nov. 10. FELTÁMADÁS
"Add, hogy minden testi-lelki erőnkkel szolgálatodra álljunk, és készségesen teljesítsük szent akaratodat." - Mert a mennyországba szeretnénk jutni, mert hiszünk a feltámadásban... mert nem csak a földi életre akarunk berendezkedni...
Évközi 32. vasárnap: 2Mak 7,1-2.9-14   Zsolt 16 2Tessz 2,16-3,5  Lk 20,27.34-38

Nov. 9. TEMPLOMSZENTELÉS
- Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az! (1Kor 3,9c-11.16-17)
- Örülök a rendszeres gyónóknak...
- Örülök, hogy templomunk, plébániánk többeknek otthona. Úgy is, hogy pl. a ma reggeli mise után voltak, akik még (felkérés nélkül) itt maradtak dolgozgatni közösségünkért: takarítani, faleveleket összesöpörni, stb.
- Örülök és köszönöm az adományokat (plébániánk bővítése-szépítése is folyik). Isten fizesse meg!

Nov. 8. SZÁMADÁS
"Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról (Lk 16,1-8)
- Minden este tegyük meg (lelkiismeretvizsgálat)! Rendszeres szentgyónás (1-2 havonként)... - Isten elé állni... hogy gazdálkodunk a tőle kapott kegyelmekkel, idővel, életünkkel...
- Pl. Friss hír, sokak örömére: Chiara Lubich  
 és.... www.fokolare.hu

Nov. 7. SZÓBA ÁLL(ok)
„Ez szóba áll a bűnösökkel és együtt étkezik velük.”
- Hála Istennek folyamatosan ezt teszem. Sok, vallását nem gyakorló, vagy még csak érdeklődővel találkozgatom... Kérem az imahátteret ehhez! 
„Örüljetek velem, mert megtaláltam elveszett juhomat.” (Lk 15,1-10)
- Örüljünk együtt! Az elmúlt 12 év alatt sok megtérés ("megtalálás") történt plébániánkon! 
--- És egy mai hír plébániánk területéről:

Nov. 6. SEMMI LAZASÁG
„A keresztény életszentség útja kemény és szigorú” (Thomas Merton). – Erről szól a mai evangélium is (Lk 14,25-33).
Krisztus követése: elhárítani minden akadályt… lemondani… felvenni a keresztet…
- Egyébként az élet minden területén így van. Ha valaki komoly, igazi célokat akar elérni, azért sok mindent be kell vállalni… - Hát még az üdvösségünkért, örök boldogságunkért!

Nov. 5. SZENT IMRE
"Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál... Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” (Lk 12,35-40)
- Szent Imre fiatalon halt meg, váratlanul. - Te/én kész vagy az átköltözésre? Akár már ma is?
- Imádkozzunk a magyar ifjúságért (is)!

Nov. 3. ZAKEUS
„Minden akadályt legyőzve, elnyerjük a megígért boldogságot” (mai könyörgés)!
- Milyen akadályok vannak előttem (rossz szokások, bűnök, mit szólnak mások…)?
- Mi akadálya van, hogy változtass (bátorság, alázat hiánya, őszinte gyónás, radikalitás, erős akarat…)? - Pl. miért nem jársz hittanra, miért nem jössz a közösségbe/közösségi programokra...?
- Ne félj, Isten szeret (Bölcs 11,22-)meg akar menteni (Lk 19,1-)… Kövesd Zakeust!

Okt. 30. ÜDVÖSSÉG
Mai ev. (Lk 13,22-30): „kevesen vannak, akik üdvözülnek?” – Téged érdekel? Nemcsak a létszám, hanem pl. benne leszek én is a „csapatban”?
- Vigyázat! A kapu szűk! Akármi nem fér be. Egy pár dolgot el kell hagynom, ill. nézzek szét magamon: így beférek-e, mit kell tennem, stb.
- Közeledik a Mindenszentek, halottak napja… Készülj! Ne csak virágot, mécsest vegyél. – Szentmise, szentgyónás (a teljes búcsúhoz is kell) mindennél fontosabb készület!

Okt. 29. BOLDOG CHIARA LUCE
Ma őrá emlékezünk… Fiataloknak, súlyos betegeknek példaképe… - Most, Mindenszentek és Halottak napja közeledtével lehet tőle tanulni: hogyan készüljünk az „átköltözésre”, hogy lehet szentté válni…

Okt. 24. TŰZ
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. ” (Lk 12,49-53)
- A máriazelli zarándoklatunk sokakban tüzet gyújtott! Áradt a kegyelem! Hazafelé sok tanúságtételt hallhattunk (tettük közösbe a kapott ajándékokat), írásban is megosztották már egy páran... Ne engedjük, hogy kialudjon ez a tűz... és adjuk tovább!
- „Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével, aki bennünk lakik.” (2Tim 1,14) - Az e havi életige is bátorít bennünket!

Okt. 21. BOLDOG IV. KÁROLY
- Utolsó királyunk... Elmélkedjünk életén!

Okt. 20. AZ IMA EREJE
- Imádkozni, imádkozni - Mózes példája (Kiv 17,8-13)
- Szüntelenül - Jézus üzenete (Lk 18,18)
- Szentírás - "Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre..." (2Tim 3,14-4,2)

Okt. 19. PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNKÉRT
A világon nagyon sok plébánia van, ahol a Fokoláre Mozgalom lelkiségéből táplálkozva építik a helyi egyházat, a plébániát. Most Róma mellett (Castel Gandolfo-ban) van ezen plébániák vezetőinek, felelőseinek a találkozója, melyen én is részt veszek, képviselve nem csak plébániánkat, de néhányadmagammal Magyarországot is. Száz körüli létszámmal vagyunk jelen ezen a találkozón, ami lelkigyakorlat és továbbképzés is egyben. Sok szép beszámoló hangzik el, néhány mondattal, képpel még plébániánk is megjelent. A pénteki témánk az volt: hogyan lehet köztünk Jézus.
Kérem az otthonlévők imáit is!
Okt. 18. TANÍTVÁNYSÁG
A mai evangélium (Lk 10,1-9) elgondolkodtatott... Már 12 éve vagyok a ROKI-ban. Örülök és köszönöm, hogy van 12 apostolunk, de azon tűnődöm, vajon 72 tanítvány van-e? Tanítványok, akik a plébánossal tartanak, akik elkötelezett keresztény életet élnek ill. életükkel hirdetik az evangéliumot (hittanokon részt vesznek, építik a közösséget...)? Kik és hányan..., még nem számoltam össze! 
Okt. 16. NE ÍTÉLKEZZ
„Nincs mentség számodra, bárki légy is, te, ember, aki másokat megítélsz. Amikor ugyanis mást megítélsz, önmagadat marasztalod el. … azt hiszed, hogy megmenekülhetsz Isten ítélete elől? …” (Róm 2,1-11)
A NAP SZENTJEI
Sziléziai Szent Hedvig ---  Hét gyermeket szült… „A gyűlöletet szeretettel kell legyőzni…”
Alacoque Szent Margit --- A Jézus Szíve tisztelet elterjesztője

Okt. 15. AVILAI SZENT TERÉZ
"Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk...
Valahányszor pedig rágondolunk Krisztusra, mindig jusson eszünkbe a szeretete is, amellyel annyi kegyelmet ajándékozott nekünk,... élesszük magunkban a viszontszeretetet! Mert ha egyszer – az Úr kegyelméből – az ő szeretete mélyen belevésődik szívünkbe, akkor majd minden könnyűvé lesz számunkra. Hamarosan és kevés fáradsággal igen sokat tudunk majd elérni."  

Okt. 14. ITT VAN
- Hála elsőáldozóinkért! – Sokan köszönik a szép szentmisét… és sokan örülünk, hogy már velük is többen vagyunk, akik Jézussal táplálkozhatunk… már velük is többen vagyunk, akik így is hordozzuk/adjuk Jézust a világnak!
- Mai ev.: „itt pedig nagyobb valaki van… bűnbánatot tartottak…” (Lk 11,29-32) Mennyi mindenért áldozatot hoznak az emberek (programok, anyagiak, karrier, stb.). – Jézus itt van minden nap, többféle jelenléti módjával (szentmise, szentségek, a „2-3-an együtt…” stb.) Milyen sokan nem élnek a vele való találkozással/táplálkozással! – Bűnbánat és újrakezdési lehetőség!
- Ma pl. Felnőtt hittan!

Okt. 12. ÉLET
- Örülök (mások is) a tegnap esti Fiatal házas hittannak! Több témát is sikerült átbeszélgetnünk!
- Örülök a Munkás Szent József Csoportnak, mai szolgálatuknak… Isten fizesse meg!
- Örülök, hogy már is érkeznek az adományok plébániai közösségi terünk bővítése számára! Isten fizesse meg!
- Örülök a ma délelőtti „országos” lelkinapnak. A Rokiba több plébániáról (faluból, városból) jöttek, közel ötvenen - fiatalok, kisgyerekesek, felnőttebbek... Mind olyanok, akik a plébániájukért, az egyházért akarnak élni – a fokolár lelkiség segítségével.
- Örülök – már most – a holnapi elsőáldozó gyermekeknek - aranyosak! Imádkozzunk értük!

Okt. 11. KERESZTSZÜLŐK

Okt. 9. ZSOLOZSMÁBÓL
Antiochiai Szent Ignác leveléből
- Legyetek szelídek,  és újuljatok meg hitben… újuljatok meg szeretetben... Ne legyen semmi bajotok egymással… Óvakodjatok a vadhajtásoktól Krisztus tagjai vagytok… arra kérlek titeket: maradjatok meg egyetértésben és kölcsönös imádságban. Köszöntelek benneteket Jézus Krisztusban. Osztatlan szívvel szeressétek egymást...

Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE
Már szombaton megünnepeltük, de természetesen, ma, a napján is "felköszöntjük"!

Okt. 6. BÚCSÚ - X. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
Ajánlom kinyitni a LEVELEK ablakot! Sok ilyen és hasonló visszajelzés érkezett/érkezik. Szép ünnep volt!
Így is és újra köszönöm mindazoknak, akik mindezekben tevékenyen részt vettek! Habár tudjuk – a mai evangéliumból – hogy „csak a kötelességünket teljesítettük”. De akkor is öröm és hála!

Okt. 4. ASSISI SZENT FERENC
Mindenkit szeretettel várunk!

Okt. 3. SZÜLINAP
Isten éltesse 104. születésnapját ünneplő templomunkat!
Az esti misén (is) köszöntjük... no, és szombaton egész nap!!!

Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA
Ajánlom:

Szept. 29. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
- Örülök és köszönet a délelőtti „maratoni” szentírás-olvasóknak!
- Örülök, hogy ma többen vásároltak szentírást!
Olvassuk és éljük, váltsuk tettekre, építsük be hétköznapjainkba Isten üzenetét!

Szept. 28. VÉRTANÚ LELKÜLET
"...add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád."
- Pl. mára nagytakarítás van meghirdetve. Örülök, hogy már korán reggel többen is "lemondtak önmagukról" (egyéb programjaikról) és a szentmisét, majd templomunkat, közösségünket = Istent választották!

Szept.26. TE IS KERESED?
"...Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust..." (Lk 9,7-9)  - Sok-sok lehetőség!

Szept. 24. GELLÉRT
- A Babák-Mamákkal ma is elzarándokoltunk a Szent Gellért sziklatemplomba. Imádkoztunk, énekeltünk és felajánlottuk a "babakocsis fáradalmakat" - azokért is, akik nem voltak ott... Majd játszótereztünk...
- A mai nap evangéliuma: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” (Lk 8,19-21)  - Rövid, tömör kijelentés, hogy ki is az igazi keresztény, Krisztushoz tartozó...

Szept. 23. FELNŐTT HITTAN
A félreértések elkerülése végett a Felnőtt hittanra mindenki jöhet, aki felnőttnek érzi magát… a tizenévesektől kezdve, fiatal házasok, stb.
Ma este is lesz: 18.45-kor. Téma: A szentmise (hogy jobban értsük/éljük).
- "...Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." (Lk 8,16-18) 

Szept. 21. KÖVESS ENGEM!
- "...éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet." (Ef 4,1-7.11-13)
- „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. ... Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,9-13)
- Gyere bátran, vár Jézus, akármilyen bűnös vagy... segíteni akar, meg akar menteni (lehet jelentkezni a plébánosnál lelkibeszélgetésre, életrendezésre, gyónásra...).
- Öröm, hogy híveink közül jó páran tartalmas, "sokplébániás" találkozón vehettünk részt!

Szept. 20. VELE
„…Vele volt a tizenkettő és néhány asszony,... akik vagyonukból gondoskodtak róla.”  (Lk 8,1-3)
- És én? Ki, mennyire, hogyan… van Vele a hétköznapokban? Hogy kellene? Stb.

Szept. 19. 
"...legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra... (1Tim 4,12-16)
„…sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett...” (Lk 7,36-50)
- Megjelent plébániai újságunk szeptemberi száma!

Szept. 14. SZENT KERESZT
- "Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által, megváltottad a világot"! - Jézus megtette a részét... Én? Hogy viszonyulok a kereszthez a hétköznapokban? Hogy reagálok, amikor érkezik a kereszt?...
- Elkezdődtek a hittanok… Örülök, hogy a Felnőtt hittanra is már jöttek… tegnap este meg volt a Fiatal Házasok „alakuló ülése” is, jó témával, építő hozzászólásokkal… Reménykedem a szép folytatásban: hogy még minél többen be fognak kapcsolódni…

Szept. 13. SZÁLKA-GERENDA
„…saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.” (Lk 6,39-42)
- Emberi kapcsolataink, plébániai (közösségi) életünk mennyivel szebb lenne, ha ebben is Jézus tanítása szerint élnénk!
Pedro Aguado piarista rendfőnök azt írja: „A hit és Jézus követése nem »elméleti dolgok«, hanem lelkünk mélyén, az életünkben gyökereznek. Valósággá kell válniuk életmódunkban, állásfoglalásainkban, döntéseinkben. Ezért van szükségünk az evangélium olvasására és a vele való imádkozásra. A napról napra történő olvasás így jár majd át minket, mint az eső, mely átnedvesíti és termékennyé teszi a földet.”

Szept. 9. JÖJJ SZENTLÉLEK!
Tegnap ünnepélyesen is megnyitottuk az új hittanos évet. Ma este pl. már Felnőtt hittan!
Megtalálta már mindenki, hogy melyik csoportba fog járni? Jelentkeztél már? De anélkül is jöhet mindenki, ill. kérdezheti a plébánost: „hova jöjjek”?
Továbbképzésre mindenkinek szüksége van – tapasztalom! És létfontosságúak a közös összejövetelek, az egymással való találkozások is = KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS! (NEK... Misszió: belül kezdve...).

Szept. 6. ELSŐPÉNTEK
Ismét ajánlom elkezdeni! Az új tanév remek lehetőség!

Szept. 4. KERESZTELKEDÉS
IX. (Szent) Lajos  nem a királlyá koronázását, hanem a megkeresztelkedését tartotta élete legnagyobb ünnepének, napjának. – Nekem ma van a keresztelésem évfordulója (6 napos koromban kereszteltek!). A reggeli szentmisében már hálát adtam…
Fontos tudni keresztelésünk napját… nézz utána! És magáról a keresztség szentségéről is érdemes „továbbképződni”! A legnagyobb ajándék!

Aug. 30. MINDENKI
Mindenkivel – Mindenkinek”! – A NEK-re való készület 3. évének ez a mottója.
Mindenki születésnapján – tegnap – ezt is élhettük, gyakorolhattuk. Személy szerint örülök és „mindenkinek” köszönöm a sokféle ajándékot. Isten fizesse meg! – De sokak köszönetét is tolmácsolhatom, mert a tegnap este sokaknak ajándék, boldogság volt… „Köszönöm, hogy vagy/vagytok”!

Szent Mónika segíts, hogy nálunk is minél több keresztény feleség és édesanya legyen!

Aug. 23. RÓZA
LELKIGYAKORLAT UTÁN (is), a mai evangélium: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. ... Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. (Mt 22,34-40) 

Aug. 22. KIRÁLYNŐ
Mindenki olvasta... ünnepelte?

Aug. 21. SZŐLŐMUNKÁSOK
Hazajöttünk a lelkigyakorlatról, és rögtön konkrét meghívást kaptunk.
- Az evangéliumban (Mt 20,1-16a): „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” – Jézus vár, küld bennünket szőlőjébe, hogy nála dolgozzunk… apostolkodjunk, építsük Titokzatos Testét, az Egyházat, közösségünket… „Mindenkivel, mindenkiNEK” - hirdetni az evangéliumot, örömhírt...)!
- A mai nap szentjének jelmondata: Mindent megújítani Krisztusban! – A lelkigyakorlatra is ezért mentünk, és ezért jöttünk haza… Megújulni, megújítani magunkat és közösségünket. Kezdjük el most (nem majd!), illetve folytassuk!

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK
Érdemes olvasgatni, feleleveníteni életrajzát…
- Istennek hála lelkigyakorlatunkért… Aki ott volt: átélte… aki nem volt, kérdezgesse az ott lévőket… - Köszönjük az imahátteret is!

Aug. 15. ÜDVÖZLÉGY NAGYBOLDOGASSZONY
- Mária védnöksége alatt indulunk a lelkigyakorlatra, aki azt üzeni nekünk is: Tegyétek, amit mond – Jézus! (ld. kánai mennyegző).
- Ma kötelező szentmise!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

Aug. 14. KÉSZÜLÜNK
Lelkigyakorlatos készületünkben a mai evangélium és Szent M. Kolbe atya is segít…
- Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt… 
- ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,15-20)
Ld. még az OLVASTAM ablakunkat!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

 Aug. 9. LELKIGYAKORLATUNK
Tegnap este „folytattuk augusztusi lelkigyakorlatunkat”. Hiszen az előkészületek szerves része az "Egy templom - egy család"-nak. Örülök sokak bekapcsolódásának… kik, hogyan teszik hozzá részüket… Folytassuk! 
A mai evangélium nagyon konkréttá teszi a lényeget: Jn 15,9–17 --- „… Maradjatok meg az én szeretetemben! … Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. … Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt… Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”

Aug. 5. HAVAS BOLDOGASSZONY

Aug. 1. FELHŐ
"...Valahányszor a felhő felemelkedett a szent sátorról, a nép útnak indult. Ez így történt egész vándorlása idején. ... amelyet a nép egész vándorlása idején láthatott." (Kiv 40,16-21.34-38)
- Köszönöm Istenem, hogy minket - Roki népét - is vezetsz. Lelkiismeretünk, a Biblia, a prédikációk, lelkivezető, a hittanórák, a most közelgő lelkigyakorlat, stb. Adj halló - rád figyelő - fület/szívet, engedelmes lelkületet, hogy el ne tévedjünk!
- Köszönöm Istenem, hogy ma 12 éve kezdhettem "rokis vándorlásomat"!

Júl. 29. IMÁDKOZNI ÉS ÉLNI AZ EVANGÉLIUMOT
- „Márta, Márta…!(Lk 11,1-13) - https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-marta
- Ferenc pápa a tegnapi prédikációját így fejezte be: „Kérjük Máriát, az imádkozó asszonyt, segítsen, hogy Jézussal egységben imádkozzuk a miatyánkot, hogy a Szentlélek vezetésével megéljük az evangéliumot!” (pl. a vasárnapit, a mindennapit, a havi életigét...) – Gyakoroljuk!

Júl. 27. SZÖVETSÉG
„Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget akart kötni népével, Mózes lejött a hegyről, s kihirdette a népnek az Úr minden szavát és parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte: Az Úr minden szavát megtartjuk.”…
(Kiv 24,3-8) – a mai Olvasmány egy meghívás is számunkra, hogy újítsuk meg szövetségünket Istennel: „Az Úr minden szavát megtartjuk”!
- A mai kerékpártúrán is megtapasztaltuk, hogy az Úr hűséges szövetséges! Annyi mindenért hálát adhatunk… csak győzzük viszonozni!

Júl. 26. NAGYSZÜLŐK
Milyen jó, hogy vannak! Milyen sokan, sokat köszönhetünk nekik! Szeressük, becsüljük meg őket! És próbáljunk "visszafizetni" nekik valamit (cselekedetekben, imáinkban...). - Ma pl. a szentmisében (ahol külön áldásban részesülhetnek) , szentségimádáson...
A mai napon Jézus nagyszüleire, Mária szüleire emlékezünk...

Júl. 25. JAKAB
A mennyország "ára": "Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd... Az apostolok közül Jakab lett az első vértanú! 
- Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!...” (Mt 20,20-28) 

Júl. 24. KINGA
- Radikális Krisztus-követés! Kit, mire hív az Isten? - Az evangélium szerinti életre mindannyiunkat!
- És ne azt keressük, hogy mire nem vagyok képes, hanem mi az, amit meg tudok tenni... De azt tegyem!

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetes rendet… Mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje

Jún. 22. MÁRIA MAGDOLNA
Asszony, miért sírsz?… menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! (Jn 20,1.11–18)
- Mindannyiunk hivatása, hogy a Feltámadott tanúi legyünk! És ne sírjunk, ne szomorkodjunk, hanem keressük a feltámadt Jézussal való találkozásokat – a keresztet is vállalva!

Júl. 19. AZ ÚRNAK

„Az Úrnak mit adhatnék…” (a mai, 115. zsoltárból). – Mennyi mindent kaptam/kaptunk már az Úrtól! Fontos, hogy válaszoljak is szeretetére! Szabad töprengeni rajta, személy szerint: mit adhatnék az Úrnak, minek örülne?!


Júl. 14. AZ ÖRÖK ÉLETET?

Mai olvasmányok válasza - Mózes és Jézus is: Engedelmeskedj... Tartsd meg a parancsokat... Szeresd felebarátodat... Irgalmasság... - Máris lehet gyakorolni!


Júl. 13. NE FÉLJETEK
- Vajon ellene szegülhetünk-e Isten akaratának?... Én gondoskodom rólatok és gyermekeitekről... (Ter 49).
- Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt... (Mt 10).


Júl. 9. HAJNALI GONDOLATOK

Júl. 5. HAJNALI GONDOLATOK

Júl. 2. SARLÓS B. A. 
- Mária Jézust vitte szíve alatt Erzsébethez… ,ment szeretni, szolgálni… Menjünk mi is – mindig – Jézust „víve” felebarátainkhoz, mindenhova… és felebarátainkban is felismerni Jézust, mint Erzsébet!
- Megérkezett, köszönöm… Ma az új, Máriás miseruhában misézhettem… Isten fizesse meg kinek-kinek adományát, szeretetét…
- Lengyelek… A közös mise után ¾ 10-ig, nagyon jó hangulatban, nagy szeretetben voltunk együtt a lengyel zarándokokkal, akik „visznek bennünket Medjugorjéba is”. Köszönöm… sokan, sokat tettek érte. Isten fizesse meg!
- Holnaptól rokis bringatúra… Köszönjük az ima-kiséretet/hátteret!

Júl.1. NE ALKUDOZZ

Jún. 30. KÖVETLEK
A mai ev. (Lk 9,51-62) Krisztus követésére hív… De az olv. is (1Kir 19) meghívásról szól.
A sztlecke (Gal 5,1.13-18) a szeretetre, a Lélek szerinti életre.
Újra kimondhatjuk igen-ünket, újrakezdhetünk…
- Szülőfalumban, Úriban 1974. jún. 30-án mutattam be első szentmisémet, 45 éve. Ma ott adok hálát, ahonnan elindultam, ahol a meghívást kaptam, ahol elkezdtem követni Jézust… Ott mondok hálát Istennek és azoknak, akik támogattak…

Jún. 29. PÉTER ÉS PÁL apostolok
Szentmise reggel 7-kor (hűvössel!).

Jún. 28. JÉZUS SZÍVÉNEK ÜNNEPE
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket szent szíved szerint!

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
Kedves testvéreim, emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, és kérjük: Áldd meg, Urunk, népedet!
- Árpád törzséből László király személyében az életszentségnek új hajtását fakasztottad, add, hogy mindnyájan meghalljuk és kövessük hívó szavadat!
- László királyban csodálatosan kivirágzottak a szüleitől kapott jó tulajdonságok, áldd meg ma is a szülőket, hogy áldottak legyenek gyermekeikben!
- Szent László Krisztus helytartóját tisztelte Péter utódjában, közbenjárására őrizz meg minket is a Szentatya iránti sziklaszilárd hűségben!
- Szent László templomokat és kolostorokat alapított, hogy a keresztény szellemben megerősítse népünket, engedd, hogy ma is minél többen elkötelezzék magukat Isten és embertársuk szolgálatára!
- Szent László az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelte, és királyként is neked és népének szolgált, segíts, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen!

Jún. 26. GYÜMÖLCSÖK
„…Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel őket.”  (Mt 7,15-20) – A ma reggeli misében arra kaptam meghívást, hogy minél több jó gyümölcsöt teremjek. Nem dicsekvésként, de ezzel az írással (reggel 9 után) már a 6. gyümölcsnél járok!
- A holnap esti Ige-kör is alkalom lesz, hogy megosszuk a júniusi gyümölcseinket… 

Jún. 25. A MENNYORSZÁGÉRT
Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!
- Szeretném, ha szeretnének? Kezdjem el én! 
A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. … (Mt 7,6.12-14) 
- Sok minden nem fér be… Mit kell letennem, elhagynom, kihagynom az életemből, hogy beférjek a szűk kapun
Az Olvasmányban (Ter 13,2.5-18) szép példa Ábrám… Átengedi testvérének a választást, megelégszik a kevesebbel… le tud mondani… aztán persze Isten bőségesen megjutalmazza!

 Jún. 23. EUKARISZTIA
- Hála az Úrnapja, Oltáriszentség – szentmise, szentáldozás – ünnepléséért… a délelőtti szentmise résztvevőiért!
- Hála a körmenetért is… - Ha esik az eső, akkor is Jézussal tartunk!
- Köszönöm pappá szentelésem 45. évfordulójának közös ünneplését… az ajándékokat…

Jún. 22. NE AGGODALMASKODJATOK
„…Mit együnk, mit igyunk, mibe öltözzünk… Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.”  (Mt 6,24-34)

Jún. 18. KATOLIKUS FÉLÓRA
(13.49-től)

Jún. 16. EGYHÁZKÖZSÉGÜNK - 100
Köszönöm mindenki részvételét Egyházközségünk 100. születésnapján!
- a sok imát
- az előkészületek sok-sok munkáját, szolgálatokat…
- adományokat
- és mindent...
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
A Katolikus Rádión visszahallgathatjuk a szentmisét!
A Magyar Kurirban pedig képes beszámoló is van...

Jún. 15. SZÜLETÉSNAP
Egyházközségünk 100. születésnapja! – Istennek hála, a sok kegyelemért!
Miért jövünk, miért szolgálunk…? Nem emberi elismerésért! Hanem? Mert (mai szentlecke): „Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt…” (2Kor 5,14-21)
- Ma este 7-kor templomunkban a bérmálkozókért... közösségünkért imádkozunk!

Jún. 14. KÉSZÜLET-100
- A ma esti szentmise a bérmálkozókért és a KT-ért volt… 
- Örülök, hogy szentségimádással, gyónással is készültek egy páran…
- Örülök, hogy ma is sok dolgos kezet láthattam…
- Megjelent Roki újságunk legújabb száma – 100 év!
- Akinek még nincs meg a MOZAIKOK c. könyv, fél áron kapható – 100 évünk!
- Szombat: 1919. június 15. Megszületett az Egyházközségünk. Reggel 7-kor a szentmisében adunk hálát… 

Jún. 12. HÁLA
- Köszönet az elmúlt napok takarítóinak, rendrakóinak! Van látszatja! – Viszont még van bőven tennivaló, lehet jönni!
- Lelkileg se feledkezzünk el készülni vasárnapra!

Jún. 10. ÜNNEPEINK
Karácsony-, Húsvét-, Pünkösd másnapja nem kötelező ünnep! De…
- Örülök, hogy a ma esti szentmisén többen voltunk a szokottnál. Egyébként,  pünkösdhétfő  a katolikus liturgiában:  http://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-az-egyhaz-anyja
- Örülök, hogy Máriaremetére többen is kijöttek és délben együtt énekelhettük az Úrangyalát…, majd közösen hallgattuk bíboros atya NEK-es üzenetét a 3. évre (még sokat fogunk beszélgetni róla!), és a lényeg: a záró, sokpapos szentmise – együtt!… - Sokan kérdezték, hogy hol a mi sátrunk… a mi plébániánknak nincs sátra?

Jún. 7. VAN PÁPÁNK!
- „Szeretsz engem… Legeltesd juhaimat! … Kövess engem!”  (Jn 21,15-19) – Péter apostol „kinevezése”… az első pápa! Most Ferenc… - Köszönjük Jézusunk, hogy gondoskodsz minden korok krisztuskövetőiről, van pásztorunk, aki terelget bennünket! Tartsd meg Isten szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!
- Köszönet a ma esti – elsőpénteki – szentségimádásért, a meghívást elfogadókért!

Jún. 6. EGYEK LEGYENEK
- A mai evangéliumban legalább négyszer szerepel Jézus leghőbb vágya, hogy „egyek legyenek”… Imre atya szépen ki is fejtette ma esti prédikációjában… - Dolgozzunk rajta (és kérjük a Szentlelket), hiszen ez a legfontosabb a házasságokban, családokban, plébániai közösségünkben, hazánkban... mindenütt!
- Nagyon jó volt a mai Film klub! Köszönjük! Van mit feldogozni!
- Holnap elsőpéntek… közös szentségimádás! Közel a Pünkösd. Hívogassuk, várjuk, fogadjuk a Szentlelket!

Jún. 5. NEM E VILÁGBÓL
- Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. … - Köszönöm Jézusom, hogy imádkoztál értem/értünk. Segíts, hogy valóban egyek tudjunk lenni!
- nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. … (Jn 17,11b-19) – Igen, nekem/nekünk más világból kell lennünk, élnünk… Kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata! Segíts, hogy más tudjak lenni! (Pl. a tegnap esti teltházas családtervezéses est erről is szólt).
Jöjj Szentlélek!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a te Szíved szerint!

Jún. 4. MIT SEM AGGÓDOM
- Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. (ApCsel 20,17-27)
- A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. …Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők… Én most hozzád megyek.”  (Jn 17,1-11a)
Trianon! – Imádkozzunk… Jöjj Szentlélek!

Jún. 3. FERENC PÁPA
- A mai felnőtt hittanon Ferenc pápa, ill. az egyházunk lesz a fő téma… beszélgessünk!
- Romániai látogatásáról sok minden található honlapunkon az OLVASTAM ablakban… és a www.magyarkurir.hu, valamint az internet számos oldala foglalkozik vele..

Máj. 29. SZENT VI. PÁL PÁPA

Máj. 27. JÉZUSÉRT
- A nép – Pál ellenfeleinek biztatására – Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult, a bírák pedig letépték róluk a ruhát, és megvesszőztették őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. – A nép az apostolok ellen fordul… kétezer év óta zajlik (hívők, nem hívők). De az apostolok, az elkötelezett keresztények=krisztuskövetők, kitartanak!
- „mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz!” (ApCsel 16,22-34) – Életünk legfőbb kérdése, minden nap! Ma is!

Máj. 26. TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI VILÁGNAP
És Ferenc pápa üzenete:

Neked is segítőd? Tapasztaltad már? Milyen a kapcsolatod Máriával?

Máj. 23. SZERETETBEN
-„Maradjatok meg az én szeretetemben!”  (Jn 15,9-11) – Próbáljuk meg ma is, holnap után is! A Jézus iránti szeretetből táplálkozva, egymás között is!
-„Az apostoli zsinaton heves vita támadt… Péter akkor szólásra emelkedett:… Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, … Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel…” (ApCsel 15,7-21) – Fontos egymás meghallgatása, a párbeszéd, és a felelős döntés…!

Máj. 22. JÉZUSBAN
- „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok…” (Jn 15,1-8) – A kereszténység egyik lényegi megfogalmazása… egyesülés Jézussal, benne élni…

Máj. 21. ELBESZÉLTÉK
A tegnapi felnőtt hittanon szóba kerültek az Isten-élmények… A mai szentleckében pedig: „elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk” (ApCsel 14,19-28). – Nagyon fontos megosztani egymással, beszélni ezekről magunk között, de másoknak is!

Máj. 18. ÉLET A PLÉBÁNIÁKON
Ma a fokoláre mozgalom – www.fokolare.hu – plébániai évzáró találkozóján voltunk jó páran a Rokiból is… Nagy öröm volt sok plébánia életébe belelátni. Mennyi elkötelezett keresztény él – a fokoláre lelkiségből táplálkozva - az egyházért, plébániáikért! Családok, házaspárok, fiatalok, gyermekek… Istennek hála!

Máj. 17. AJÁNLOM
http://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-scheffler-janos-puspok-es-vertanu ... és az OLVASTAM ablakunkban egyik beszédét!

Máj. 16. GONDOLATOK
A mai evangélium (Jn 13,16-20) kapcsán ilyen gondolataim is támadtak: 
- „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél.” – Alázatosság!... Ne akarjak pápább lenni a pápánál! Az élet minden területén fontos tiszteletben tartani a „főnökömet” – Ha „nagyobb” akarok lenni, a nagyság az életszentségben mutatkozzon meg!
- „Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.”  - Jézust sokan nem fogadták be (nem értették…). Ma sem… a küldöttjeit sem… Köszönet az engem befogadóknak (értőknek)!

Máj. 12. PAPI HIVATÁSOK VASÁRNAPJA

Máj. 11. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR - HIVATÁS
- Imádkozzunk a zarándoklat résztvevőiért! – Itthon is „neki lehet ülni/térdelni” a rózsafüzért elimádkozni… (ez a könnyebbik változat).
- Ajánlom Ferenc pápa Hivatások világnapjára írt üzenetét átelmélkedni! – Honlapunkon is olvasható!

Máj. 9. SZENTÁLDOZÁS
"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.” 
(Jn 6,44-51) - Köszönöm Jézusom, hogy életedet adtad értem is... köszönöm a szentáldozási lehetőségeket (a Veled való táplálkozást), az örök élet kenyerét!

Máj. 8. HIRDETTÉK
- „…nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. … A szétszéledt hívek, ahol csak megfordultak, hirdették az evangéliumot. (ApCsel 8,1b-8) – Az első keresztények – az üldözések ellenére – lelkesen hirdették az evangéliumot! És mi? Nincs üldözés… hogyan hirdetem az evangéliumot, milyen lelkesen apostolkodom?
- Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. (6,35-40) – Mindnyájan küldöttek vagyunk… minden nap az Atya akaratát keressem és tegyem!

Máj. 7. GIZELLA
Isten éltesse a Boldog Gizella körünket. Köszönjük plébániánk szolgálatát, a közösségépítést… Tegnap ünnepi ebéddel (karitászosokkal együtt) emlékeztünk… ma este pedig a szentmisében adunk hálát...

Máj. 6.  FONTOS
-Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.  – Jézus tanítása… szentáldozás!
-„Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”  (Jn 6,22-29)
- Felnőtt hittanon Életbevágó kérdések lettek áttárgyalva...Bioetika, stb. 

Máj. 4. NE FÉLJETEK!
„Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek!” (Lk 24,36).
 – Én vagyok! – Olyan jó tapasztalni!
Szép napunk volt! – A „bringatúrás” csapat együtt elmélkedte át a vasárnapi evangéliumot (együtt étkezett – Jézussal – mint a vasárnapi evangéliumban olvashatjuk)… és együtt vizsgálgattuk, gyűjtöttük össze, mi-minden mehet a lomtalanításba… Együtt… együtt – ahogy az apostolok!

Máj. 3. APOSTOLOK
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe van ma…
- „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” - Bizony!!! Isten elég nekünk! "Boldog az, akinek van Istene" (József Attila)
- Hála az elsőpénteki szentmiséért, litániáért, szentségimádásért. Köszönöm kedves „apostolok” = résztvevők!
Apostolok… - Felfigyelt már valaki arra, hogy a Kossuth Rádióban az esti fél 8-as esti mesék a Bibliából vannak?! Nagyon jók!!! Köszönjük! Istennek hála!

Máj. 2. INKÁBB
„Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek." (ApCsel 5,27-33) - Minden nap választási lehetőség előtt állunk. Fontos, hogy mindig Istent, Isten akaratát válasszuk!
- Ma a Film klub keretében (az esti mise és litánia után) Ferenc pápáról nézünk filmet: Egy hiteles ember.

Máj. 1. SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS
- Május, a Szűzanya hónapja. Ma reggel megkezdtük a májusi (loretoi) litániák közös imádkozását. – Örülök, hogy jó páran eljöttek! – Folytatjuk, minden nap a szentmisék után (vasárnap a 10-es mise előtt). – „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!"

Ápr. 29. PÉLDAKÉP
Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító,  Európa társvédőszentje.
Már kisleányként a tökéletesebbre törekedett, és 15 éves korában belépett Szent Domonkos harmadik rendjébe. 
-az Isten és a felebarát iránti szeretettől égett,
-Krisztus Urunk szenvedését szemlélte, és az Egyház szolgálatára szentelte életét
-a békét és egyetértést erősítette, 
-a pápa jogait és szabadságát védelmezte,
-a vallásos élet megújulását mozdította elő
-bölcs tanítással és lelkiséggel teli műveit tollba mondta, 
-meghalt 1380. április 29-én, 33 évesen!

Ápr. 28. IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
- Amikor… beesteledett… félelmükben zárva tartották az ajtót… Jézus akkor is ott van, ha sötétség, kilátástalanság kerít hatalmában bennünket… ha félelem vesz erőt rajtunk! - „Békesség nektek!”
- Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. – Küldve vagyunk! Nem csak a magam számára kapom a kegyelmeket!
- Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. – Az irgalmas Isten! Óriási ajándék a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás, az újrakezdési lehetőség
- Ne légy hitetlen, hanem hívő! – Jézus bátorít, minden élethelyzetben, hiszen velünk van! (Jn 20,19-31) 

Ápr. 27. HIRDESSÉTEK
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,9-15) - Ma pl. már kinek, hogyan hirdettem?! Minden nap van lehetőségem. Teljesítem a keresztségből fakadó küldetésem?

Ápr. 25. EGYÜTT
- Nagy öröm volt számomra a papoknak tartott családpasztorációs konferencia! Új ablakok nyíltak meg előttünk!
- Nagy öröm volt számomra a ma esti Ige kör is. Nemcsak a létszám miatt, hanem a sok megélt tapasztalat… az elmélkedések – melyek a keresztény élet lényegéről szóltak.
- Alleluja, alleluja, alleluja!

Ápr. 24. JÉZUS ÉL
- Maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött.  - Jézus! Köszönöm, hogy sokszor mellém szegődsz, velem jössz. Segíts, hogy észrevegyem és hálás legyek ezért...
- Képtelenek vagytok hinni. - Jézus! Minden benne a Szentírásban... erősítsd hitemet, hogy az adott helyzetekben elhiggyem, amit mondasz és aszerint cselekedjem! 
- Megnyílt a szemük, és fölismerték. - Jézus! Nyisd meg az én szemeim is, hogy fölismerjelek a sokféle jelenlétedben
- Útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak! Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. (Lk 24,13-35) - Jézus! Tüzesíts engem is, hogy osszam meg a közösségben a veled való találkozások örömét! 

Ápr. 19. NAGYPÉNTEK
- Sok miért hangzik el a szenvedéssel, próbatételekkel kapcsolatban… Jönnek a kísértések is: miért vállalod, miért hagyod… szállj le a keresztről… - Jézus válasza: „Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” (a mai Passióban). Segíts, erősíts Jézusom, hogy én is végig tudjam csinálni!
- Első gyónók! Milyen nagy öröm, hogy ma újabb testvérkéink kezdhették el gyónásaikat. És milyen nagy öröm a többi gyónó is! Ezért szenvedett és halt meg Jézus, hogy ne a sátán legyen a győztes… Istennek legyen hála!

Ápr. 17. HÚSVÉTI VACSORA
„… a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” (Mt 26,14-25)
Kérdezgessük mi is Jézust, készülve a nagycsütörtök esti ünnepre (szentmise, szentáldozás…). Hogy szeretné Jézus, mit vár tőlem… 

Ápr. 16. ÁRULÁS – TAGADÁS
„…egy közületek elárul engem… háromszor tagadsz meg engem.”  (Jn 13,21-33.36-38)
Bocsáss meg Jézusom, hogy oly sokszor elárultalak már… oly sokszor megtagadtalak már…  - gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, sokféle hűtlenséggel – amikor nem téged választottalak!

Ápr. 15. PAKISZTÁN-EST
"...szegények mindig lesznek veletek..." (Jn 12,1-11) 
Este hálaadó szentmisével kezdtük templomunkban – Beer püspök vezetésével. Hálát adtunk, hogy 60 pakisztáni gyermeket egy évre beiskolázhattunk (ebből négyet a mi plébániánk!). – A hittanteremben folytatva épültem, hogy milyen sokan, sokféleképpen (egyének, iskolák, plébániák) rámozdultak az ügyre – gyakorolva az adás kultúráját. – Épültem az elkötelezett keresztényeken, akik felkarolták, szervezték a már két éves akciót. – Épültem a nem könnyű terepre országunkból kiköltözött testvérünkön, – aki Istennek szentelte életét -, hogy ott szolgáljon, adja életét másokért/a szegényekért. – Örültem, hogy hittantermünkben telt ház volt… rendhagyó felnőtt hittan!

Ápr. 14. VIRÁGVASÁRNAP
Megkezdődött a Nagyhét. Törekedjünk rá, hogy valóban nagy (szent) hetünk legyen… nagy odafigyelés Jézusra, egymásra, családtagjainkra, hogy igazi ünnep legyen a Húsvét!
- Örülök, hogy már délelőtt együtt kezdhettük a húsvéti készületet… Folytassuk tovább, főleg a „szent háromnap” együttünneplésével.
- A holnap/hétfő esti hálaadó szentmisét Beer Miklós püspök atya vezeti.

Ápr. 13. KÉSZÜLET
Minden készen áll a húsvét megünneplésére, a tömeg már ott van Jeruzsálemben, az emberek tanakodnak: "Mit gondoltok, eljön az ünnepre?" (Jn 11,45-57)
- Én mennyire várom Jézust? Ő biztosan eljön, de én hogyan leszek jelen? Magamat is ott látom az ünnepre készülődők között?
- Örülök és köszönöm, hogy plébániánk hívei közül is sokan készültek/nek! A nagyböjt komolyan vételével… gyónások… lelki programok… sokféle fizikai munka, szolgálatok… - A következő napokban is tegyünk meg mindent - "szeressétek egymást"... Szép folytatást!

Ápr. 11. KÖLTÉSZET NAPJA
- Nagyon szép, léleképítő, ugyanakkor vidám verses-estünk volt. Köszönjük! Érdemes elkezdeni verseket olvasni!
- Nagyon elgondolkodtató… (és még sok jelző következhetne) filmet nézhettünk tegnap este közösen: Kafarnaum címmel. Ezért is köszönet!
- Nagyon örültek (és köszönik) a szomszéd kollégium lakói a kedd esti nagyböjti orgona áhítatnak (hangolódás a Nagyhétre). Örülök, hogy híveink közül is egy páran részt vettek rajta.
- Nagy öröm, hogy a Rózsafüzér Királynéja újság húsvéti száma már vételezhető!
Az Úr Isten ismételten megígéri, hogy országának örökösei azok lesznek, akik hűségesen megtartják törvényeit. – A mai olvasmány fő mondanivalója… (Ter 17,3-9)
Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét. (Zsolt 104)

Ápr. 7. JÉZUS KÖRÜL
„A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket". (Jn 8,1-11)
- Köszönjük Jézus, hogy minket is tanítasz
- Köszönjük, hogy e hét végén is annyi alkalom volt… Rózsafüzér, gitáros mise-zene-ének-keresztút, böjti leves, szentföldi utazás… 
„…de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget". (Fil 3,8-14)
- Húsvét felé menetelve, még tudatosabban – nemcsak a jót elfogadva

Ápr. 5. KERESZTÚT
Ma este „szentségimádásos keresztút” volt – elsőpéntek lévén. Örülök, mert nagyon közösség/léleképítő volt Jézus körül ülni. Voltak is!!!
Annak is örülök, hogy hittanos csoportjaink is látogatják templomunkat nappali keresztutakra…
Imádunk Krisztus és áldunk, mert szentkereszted által megváltottad a világot!

Ápr. 4. FILM KLUB
- Nagyon jó volt! Örülök a résztvevőknek és a film utáni beszélgetésnek: a rengeteg üzenetnek, mondanivalónak! Köszönjük!
- Örülök a KT választás résztvevőinek, jövögetnek a szavazó lapok… Vasárnap estig még lehet!!!
- Jézus kemény beszédet mond a mai evangéliumban (néha a plébános is…). Miért teszi? „Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek.” (Jn 5,31-47)  

Ápr. 2. EGYIK SZEMEM
- Örülök a tegnap esti felnőtt hittan résztvevőinek! - A másik szemem? Sajnálom, hogy sokan semmiféle hittanra nem járnak…
- Örülök, hogy már negyvenen leadták szavazatukat a Képviselőtestület választása kapcsán! – Várom, hogy még mások is megmozduljanak!

Ápr. 1. MIÉRT KERESED JÉZUST?
„akinek a fia megbetegedett… elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát.” (Jn 4,43-54) 
- Természetesen minden ügyünket Jézus elé tehetjük, de… csak kérni megyek, vagy szoktam hálát is adni, megköszönni… vagy hallgatni a tanítását: hogyan éljek, mit vár tőlem… vagy bűnbánatot tartani (szentgyónás)… vagy Vele táplálkozni (szentáldozás)… vagy… Miből van a több? - Egyáltalán (fel)keresem naponta? 

Márc. 31. ÖRÖM VASÁRNAPJA
Közösségbe lehetek a Szeretet-Istennel… Benne élhetek az atyai házban!
Közösségben lehetek egyházammal, nem kell éheznem… szentségeivel és tanításával táplál!
Közösségben lehetek plébániai közösségünk tagjaival… Mennyi közös lehetőség, program!
Ne maradj kívül! Gyere közénk... beljebb!

Márc. 30. GYALOGTÚRA
Kismarosról kisvonat, majd a Királyrétről irány a Nagyhideg-hegy. 37.700 lépés – de „csak” 15 km gyaloglás… Nagyon jó volt sütkérezni a tavaszi Börzsönyben! Örülök a résztvevőknek, javult az átlagéletkor is! :) - Istennek hála!

Márc. 29. FŐPARANCS
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” (Mk 12,28b-34)
- Ma is hozzáfoghatok „teljesebben” élni! – Jobban, mint tegnap!

Márc. 27. SZENTMISE-KÖNYÖRGÉS
- Urunk, Istenünk, taníts minket önfegyelmezésre…  teljes odaadással megtagadjuk magunkat érted – Nemcsak hústilalom, nemcsak étkezés! Ki-ki maga keresse meg, hogy miben kell fegyelmeznie önmagát?!
- Tápláld lelkünket szent igéddel a negyvennapos húsvéti előkészület idején.  – Napi szentírásolvasás!
- Add, hogy mindenkor egy szívvel-lélekkel imádkozzunk. – A közös ima értéke, gyakorlása! Szentmisében, családokban, keresztények összejövetelein…

Márc. 26. SZENTMISE
A legértékesebb imádság! – Ezért örülök, hogy tegnap, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, többen eljöttek a szokottnál. És tegnap volt a gyermekre vágyók, gyermeket várók megáldása is. Sokan, sokat imádkoznak e szándékokra. Ezért is ajánlom a szentmisék látogatását, a leghatékonyabb imádságot… No, meg a NEK-re készülve jó lenne, ha minél többen megértenék és elfogadnák a legnagyobb ajándékot, amit Jézus kínál: szentmise, szentáldozás. Ott saját magát adja nekünk/értünk! És az Egyház... közösségünk is ezáltal épül a leghatékonyabban: benne lenni az eucharisztikus közösségben!
-  Ma este várom a bérmálkozásra készülőket!

Márc. 21. NEHOGY KÉSŐ LEGYEN
"...Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”  (Lk 16,19-31)
- Biblia, apostolutódok, papok… Van, lenne kire hallgatni! – Óriási a felelősségünk! Megszívlelni Isten üzeneteit! 

Márc. 20. MIT KÍVÁNSZ?
Örökéletet?  - És kész vagy kiinni a szenvedések kelyhét?... És: Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” (Mt 20,17-28”) 
- És! Mindenki olvassa és éli, napról napra az újságunkban javasolt nagyböjti programot?

Márc. 19. SZENT JÓZSEF
- Örülök, hogy vannak, akik nézik a katolikus naptárt, és eljöttek a mai, ünnepi szentmisére! – Van mit tanulni Szent Józseftől és van miért imádkozni (nemcsak a férfiaknak), kérni József segítségét: házasságok, családok érdekében.
- Örülök, hogy férfiak is voltak… és komoly létszámmal folytatódott a Férfi est!
- Örültem a párhuzamosan zajló Női estnek is...
Szent József, könyörögj érettünk!

Márc. 18. LELKIGYAKORLAT
Az egész nagyböjt, a „szentnegyvennap” egy lelkigyakorlat. Minden évben így fogunk hozzá. 
- A ma esti szentmisén is kaptunk hozzá szempontokat Jézustól.: „Legyetek irgalmasok, … Ne mondjatok ítéletet senki fölött, … Ne ítéljetek el senkit, … Bocsássatok meg, …. Adjatok…" (Lk 6,36-38)
- A felnőtt hittanon folytattuk, Ferenc pápát is hallgattuk… a kiscsoportokban, majd nagyban is ki tudtuk emelni a legfőbb kérdéseket, konkrét megoldási szempontokat kiemelve. Örülök a létszámnak is… Most már csak „gyakorlatoznunk” kell, hogy e szent idő valóban lelkigyakorlat legyen!

Márc. 17. MÁS LÁTÁS
Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre... Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott… Mester, jó nekünk itt lennünk! … Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok. (Lk 9,28b-36) 
Országunkban három helyszínen volt a fokoláre lelkiség rendezésében lelkigyakorlat (Máriapoli). Mi Győrben, háromszáz fölött (plébániánkról is szép csapat) - családok, "ifjak-vének" lehettünk együtt Jézussal a „hegyen”! Fő témák az Egyház és a Szentlélek voltak. Nagyon jó volt új szemüvegen keresztül látni és hallani… Nem csak előadások, hanem csoportbeszélgetések, sokféle témában fórumok gazdagítottak bennünket. Sok lehetőség volt az egyéni beszélgetésekre, megismerkedni új arcokkal/gondolatokkal… családként megélni e pár napot. - Igen, "jó nekünk itt", ilyen helyeken lenni! Istennek legyen hála!

Márc. 14. KÉRJETEK
- „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek... – egymástól és a plébánostól is!
- …Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” 
(Mt 7,7-12)ne elvárásaim legyenek, hanem én szeressek elsőként

Márc. 13. Ferenc pápa
- Csodavárás helyett (Lk 11,29-32) bűnbánat, megtérés: Isten választása! 
- Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. (Jón 3,1-10)

Márc. 9. LELKINAP
- „ha a szombatot gyönyörűnek nevezed, és az Úrnak szentelt napot dicsőségesnek; ha megtiszteled azzal, hogy tartózkodsz a jövés-menéstől, a haszonleséstől és a mihaszna beszédtől: akkor boldog leszel az Úrban;…”  (Iz 58,9b-14)Örülök, hogy a mai szombaton sokan a lelkinapot, közösségünket választották!
- Kövess engem!” – Mindig, minden helyzetben Jézust választani, aki mindig az Atya akaratát teszi!
- „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,27-32)Várom a megtérőket = a nagyböjti gyónókat!

Márc. 8. KERESZTÚT
„Köszönöm, hogy nem egyedül kell járnom a keresztutat” – mondja Jézus (és a plébános is)…
Ma este elkezdtük a közös keresztútjárást. Örülök, hogy szép számmal összejöttünk. Kiderült, hogy még babakocsival is lehet!
- Holnap, szombaton (reggeli mise nem lesz) a NAGYBÖJTI LELKINAPUNK 9 órakor kezdődik a plébánián. Együtt lehet közösségünk! Három „vendégelőadó” is lesz, közös ebéd, majd szentmisével zárjuk…

Márc. 6. HAMVAZÓSZERDA
"Segíts, Istenünk, hogy szívből megtérjünk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet,
tartózkodjunk a káros élvezetektől, és bűneinktől megtisztulva buzgón ünnepeljük szent Fiad szenvedését" (misekönyvből).
- Örülök, hogy már a reggeli szentmisén többen együtt kezdhettük a szentnegyvennnapot! - Este 6-kor folytathatjuk!
- Ma hústilalom, szigorú böjt!
- Elkezdte mindenki az újságunkban is olvasható napi javaslatok élését? Vagy más, testre szabott, egyéni célkitűzéseket? 
- Lehet megosztani, köröztetni nagyböjti tapasztalatainkat, így is segítve egymást és építve a "NEK-KÖZÖSSÉGET"!

Márc. 4. JÓ KÉRDÉSEK
- Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” … Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” ..
- Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. (Mk 10,17-27)Belőlem mit hiányol Jézus?
Kezdődik a Nagyböjt… Jó program: válaszolni a kérdésekre… cselekedni! 

Febr. 26. BÖJT
Közeledik a nagyböjt... már lehet készülődni, tervezni...

Febr. 25. AKI HISZ
„csak imádsággal és böjtöléssel.” (Mk 9,14-29) – Érdemes megfontolni Jézus „recepjét”. Amikor nagyon szeretnénk valamit, érdemes elindítani imahadjáratot és komoly böjtölést!

Febr. 22. PÉTER APOSTOL
Hűség az Egyházhoz, hűség a pápához!

Febr. 19. HOL VAGY?
- A vasárnapi prédikációban is elhangzott: hol vagyok, hol vagy? 
- A tegnapi olvasmányban is érdeklődik az Úr: hol vagy? – Ferenc pápa is, a tegnapi prédikációjában felteszi a kérdéseket… http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-az-ur-ma-is-azt-kerdezi-hol-van-te-testvered
- A mai evangéliumban Jézus csodálkozik: Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok?… Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?  (Mk 8,14-21) 
- Ma én is – ismételten – felteszem a kérdést: hol vagy? A helyeden vagy/vagyok? Az Egyházban, plébániai közösségedben…?
Ugyanakkor örülök és köszönöm, hogy többen is jelentkeztek: itt vagyok! Pl. szaporodnak a Képviselőtestülettel kapcsolatban leadott „Jelöltajánló lapok”! … Örülök a tegnapi felnőtt hittanosoknak is…

Febr. 18.
- A bűnbeesés elindította a lavinát, újabb bűnök (Ter 4,1-15,25)… Irigység, féltékenység, gyilkosság… És jönnek sorba a bűn következményei – ma is! Mindenki számíthat az elkövetett bűnök következményeire… Uram irgalmazz, és add, hogy az újrakezdés kegyelmével élni tudjunk!
- Nagy köszönet plébániai farsangunk résztvevőinek, bármilyen formában is történt. A részvétel volt a fontos – a közösség építés!!!
- Nagy hála a tegnapi misén (és a hittan teremben) felsorakozott házaspárokért. Ez is közösségünk építésének része volt! Isten áldása kísérjen továbbra is benneteket, házasságotokat! – A betegeknek pedig gyógyulást!

Febr. 14. KÖZÖSSÉG
Ma olvastam (elmélkedtem) a Zsolozsmából...
"Akad... számos elégedetlenkedő, fecsegő és ámító ember... Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, s aljas haszonlesésből ártalmas dolgokat tanítanak...
Az idős férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben. Az idős asszonyok hasonlóképp legyenek komoly magaviseletűek, senkit se rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. A fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy ragaszkodjanak férjükhöz, szeressék gyermekeiket, legyenek komolyak, tiszták, háziasak, gyöngédek, a férjük iránt engedelmesek, nehogy az Isten szavát káromlás érje.
Buzdítsd az ifjakat is, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek..." (Tit 1,7-)

Febr. 11. NEM ÉN VOLTAM
- Vasárnap. Betegek szentsége. Sokféleképpen készültem. Életemben ki tudja már hányszor közvetíthettem. Most a kézrátétel volt számomra egy Isten-élmény! Egyenként odalépve kihez-kihez… Jutottak eszembe gondolatok, ismerve kit, mennyire… kavargott bennem sok minden, de… a kézrátételeknél nagyon éreztem, hogy a lényeg: nem az én gondolatom, imám, kezem, hanem Jézus keze van ott! Istennek hála!
- Szentmise. Minden nap. Ma este különösen is nagy élmény volt a már sokszor tanult, hallott tény: nem a csodálatos prédikáció, nem a pap személye, nem a „műsor”… hanem ott Jézus van! Ő cselekszik, az Ő keresztáldozata… Élményszerűen éltem át, hogy Ő a lényeg, a lényeg Ő, az Ő jelenléte. – „Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak… De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan…” (1Kor 15,1-11)

Febr. 8.
"Maradjon meg köztetek a testvéri szeretet! El ne hanyagoljátok a vendégszeretetet, hiszen ezáltal némelyek, tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. Gondoljatok ... az üldözést szenvedőkre...
A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, a házasélet pedig legyen tiszta! A paráznát és a házasságtörőt megítéli az Isten. Éljetek kapzsiság nélkül, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen Isten maga ígérte: „Nem hagylak el, és nem hagylak cserben.” Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr velem van, nincs bennem félelem: Ember mit árthat énnekem?
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek! Gondoljatok földi vándorlásuk végére, és kövessétek őket a hitben!...(Zsid 13,1-8)

Febr. 6. KERESZTÉNY ÉLET
„… Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha korhol! Akit az Úr szeret, megfenyíti, és megostorozza minden fiát, akit kedvel. A fenyítések között is maradjatok állhatatosak! Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene? A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban az igazi élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte.…Törekedjetek az életszentségre és a békességre mindenkivel! E nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmét senki el ne hanyagolja! És senki se legyen mérgező gyökérré, amely felnövekedve kárt okoz, és megfertőz másokat!” (Zsid 12,4-7.11-15)

Febr. 4. FELNŐTT HITTAN
E tanév elején, szeptemberben lehetett témákat javasolni. 
39 téma-megjelölést kaptam. Ezekből már jó párat átbeszélgettünk, most folytatjuk…
Ma pl.
1. Mivel most vasárnap lehet részesülni a betegek szentségében, ezért felvillantjuk: Mire és kiknek való a betegek szentsége? (Mindenkinek!!!)
2. Elővesszük a Ferenc pápa témát is! 
Megjegyzem: készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), már a második évben!
- Ki, hogyan? ….
- Az idei év fő témája a szentmise, ill. a közösség. – A közösségről, annak építéséről már sokat beszélgettünk. Első lépés: a jelenlét. Pl.: ma ezért (is) jövök a felnőtt hittanra! Ismét megragadom a lehetőséget, hogy plébániám tagjaival közelebbről is találkozzam, beszélgethessek velük, jobban megismerjem őket, stb… Tehát közösségépítés!

Febr. 2. TÉLI TÚRA
- Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe… A misén nagyon kevesen!
- Gyalogtúra? Hú de jó volt!!!

Jan. 31. MAI ÜZENETEK
-„Legyen gondunk arra, hogy buzdítsuk egymást szeretetre és jótettekre!  (Pl. ezt tesszük az Ige körön is…)…Összejöveteleinkről ne maradjatok el, mint némelyek szoktak!” (Zsid 10,19-25)
-"Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Urunk.”  (Zsolt 23,1-2.3-4ab.5-6) – Örülök, hogy körünkben is vannak istenkeresők… Imádkozzunk is, hogy még többen legyünk és Rá is találjunk, Vele éljünk!
-„Figyeljetek arra, amit hallotok!...” (Mk 4,21-25) – Azaz, ne csak hallgassuk!

Jan. 30. MILYEN TALAJ VAGYOK

A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.” (Mk 4,1-20)


Jan. 29. MINDIG ISTEN AKARATÁT
- Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. Zsid 10,1-10
- Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Zsolt 39,2 és 4ab.7-8a.10.11
- Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám! Mk 3,31-35
Ez a Krisztus-követés, ezt jelenti kereszténynek lenni...

Jan. 28.
"Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt!" (97. Zsolt.)
- Érdemes összeszedni, hogy kinek-kinek életében milyen csodás dolgokat művelt az Úr... 
- "az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.”  (Mk 3,22-30) - Óvakodjunk a Szentlélek elleni bűnöktől...

Jan. 27. EGY TEST VAGYUNK
„mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. …Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai…” (1Kor 12,12-30) 
- „Egy templom – egy család” vagyunk. Ezt sokféleképpen élhetjük meg a hétköznapokban. Most különösen is, a NEK-re készülve fontos, hogy tudatosan építsük plébániai közösségünket - az egy Testet, Krisztus helyi egyházát. Legyen közünk egymáshoz... Ki, mit tud tenni ezért… - Pl. ma délben egy asztalhoz ültek plébániánkon, együtt ebédeltek többen is a fiatal házasok közül…

 Jan. 26. MUNKÁSOKAT
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába…” (Lk 10,1-9)
- Hála és köszönet, hogy plébániánkon jó pár munkás van, akik sokat tesznek közösségünkért. Ugyanakkor még bőven van lehetőség, mindenkinek jut „munka”! Ki-ki talentuma és az egyházunk iránti szeretete alapján, „bevetheti magát” a különböző szolgálatokba! 
- Milyen lelkülettel? Ahogy Jézus szíve vágya: „Legyenek mindnyájan egy!” A plébánossal összefogva (vele egységben) építeni közösségünket!

Jan. 25. Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása)
„…könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és a romlására törtem... De amikor tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre… fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig…
- És az én pál-fordulásom, megtérésem? Volt? Lesz?

Jan. 24. KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGE
- Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek a közös imákra, így is építve a Krisztus alapította egyház egységét… Folytassuk tovább!

Jan. 22.
Boldog Batthyány-Strattmann László 11 gyermekes családapa. A szegény betegeket ingyen gyógyította, sőt anyagilag is segítette őket. Házas és családi élete példamutató volt. Gyermekeiket igaz keresztény szellemben nevelték. Mindvégig állhatatos volt az imádságban (pl. minden nap szentmise, rózsafüzér) és az áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában. Bécsben halt meg 1931. január 22-én.

Jan. 19. KÖVESS ENGEM
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk 2,13-17)
- Jézus a mai napon is hív, engem is! - Köszönöm Uram, hogy Veled mehetek, hogy befogadsz, hogy tisztítasz, gyógyítasz, üdvözíteni, megmenteni akarsz! 

Jan. 18.
- Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében, add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket!
- Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére, növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!
- Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk a megváltás művében!
- Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk, add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!
- Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted, segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok között lehessünk!

Jan. 17. HA AKAROD
- „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” – Benne a hit, az alázatos Istenre hagyatkozás, az elfogadás… a „nem mindenáron” meggyógyulni, a „nem én diktálok”... Isten jobban tudja, mire van szükségem! Mk 1,40-45
- özönlöttek hozzá az emberek” – Ma is vannak országok, ahol igen (van, ahol fogynak a keresztények). Pl. Lengyelországban 2017-ben 500 ezerrel többen jártak templomba az előző évhez képest!

Jan. 16. JÉZUS GYÓGYÍT
- Ma is…
- Ne csak magunkra gondoljunk, szóljunk Jézusnak mások érdekében is.
- A gyógyult ember szeret, szolgál… 
- Jézus kora hajnalban felkelt és imádkozott… Ilyen egyszerű. Nincs időd imádkozni? Egy picivel korábban kelj fel! (Mk 1,29-39)

Jan. 15. JÓ KÉRDÉS
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?”  (Mk 1,21-28)
- Jó kérdés, jó téma… Pl. csak a mai napomat nézve is… és jelenleg hol tartok e témában, akárhány éves is vagyok… "Ki nekem Jézus Krisztus?"

Jan. 14. BETELT AZ IDŐ
- Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban (a jó hírben, amit hoztam)… abban, amit mondok. Hidd el, azt és úgy érdemes tenned! Merj változtatni eddigi életeden!
- Jöjjetek utánam! – Olvasd és éld minden nap az evangéliumot, ismerkedj Velem, hagyatkozz rám… (Mk 1,14-20) 

Jan. 5. ELŐITÉLETEK NÉLKÜL
„Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” (Jn 1,43-51) 
- Évadnyitó téli túránkért Istennek legyen hála! Egész nap bokáig érő, ragyogó hóban, természetben… Örülök a népes csapatnak!

Jan. 4.  JÉZUSSAL
Mester – hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” …aznap nála maradtak.  (Jn 1,35-42)
- Pl. a ma esti elsőpénteki mise, szentségimádás… Nála lehetünk, nála maradhatunk!
Ma elég sokat együtt lehettem/lehetek Jézussal. Elsőpéntekesekhez vittem Jézust, lakásról lakásra… Voltam már lakásszentelésen is… És jön az est…
- Egyik helyen nagyon megdicsérte valaki a karácsonyi díszítést: a fákat, az égőket, azok elrendezését… - Istennek hála… és köszönet az alkotóknak!

Jan. 3. DÖBBENETES
- Lehet, hogy nem a legjobb szó, de ez szaladt a számra a Film klubbon nézett Ferenc pápa film kapcsán. Úgy érzem, mindnyájunkat nagyon elgondolkodtatott – a hozzászólások is ezt visszhangozzák. Nagyon közel került hozzám/hozzánk Ferenc pápa… Jézus küldöttje („földi helytartója”). Rengeteget tanulhatunk tőle a „kereszténység tantárgyból”!
- Megkezdődött az újév. Tegnap Ige kör, ma Film klub. Nagyon örülök, hogy jó páran felébredtek téli álmukból (többen még nem) és megragadták e két nagyon fontos összejövetelt! Hála!
- Holnap elsőpénteki szentségimádás… szombaton gyalogtúra… vasárnap a de.-i mise után házszentelés a plébánián!

Jan. 2. VAZUL ÉS GERGELY
330-ban születtek, osztálytársak, majd jó barátok lettek… együtt remetéskedtek is, majd mindketten püspökök is lettek…
- Elgondolkodtató… Osztálytársak és mindketten szentek lettek! – Nos, ki, melyik osztálytársával lesz szent?!