Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Az alábbiakban szeretettel megosztjuk az Érdeklődőkkel a
2021-1-HU01-KA210-ADU-000035049 számú,
„Családpasztorációs animátorok képzését megalapozó tapasztalatcsere és pilotképzés” című
Erasmus+ projekt keretében lezajlott mintaképzés 6 elméleti moduljának anyagát,
melyet a Budapest-Thököly Úti Rózsafüzért Királynéja Plébánia és a Gyulafehérvári Családpasztorációs Iroda együttműködésében valósitottunk meg:

1. modul - ÖNISMERET

2. modul - TEOLÓGIAI-BIBLIKUS ALAPOK

3. modul - HÁZASSÁG

4. modul - NEVELÉS

5. modul - ÉLETVÉDELEM

6. modul - ÖNKÉNTESSÉG

A családpasztorációs animátorok szemléletformáló és gyakorlati alapképzése hat fontos témát és sok-sok gyakorlati tudnivalót ölelt fel.
 
A képzést és jelen anyagot elsősorban annak ajánljuk:
– aki már valamilyen családpasztorációs szolgálatot végez és szeretne fejlődni, töltődni, továbbképzésen részt venni,
– aki szívesen szolgálna a környezetében lévő házaspárok, családok felé valamilyen formában, a keresztény alapelvek figyelembevételével,
– akit érdekel a családpasztoráció, ill. az Egyház házasságról, családi életről szóló tanítása, útmutatása.
 
A képzés és jelen anyag elsősorban a lelkipásztori szolgálathoz nyújt szakmai segítséget a családpasztoráció különböző tevékenységi területeihez kapcsolódó teológiai és pszichológiai ismeretek kombinálásával.
 
A 21. század pasztorációs problémáinak teológiai-pszichológiai áttekintése során a résztvevők és olvasók támpontokat kapnak ahhoz, hogy jobban felismerjék és megértsék a hozzájuk forduló emberek és csoportok problémáit, hogy segíteni tudják őket lelki fejlődésük útján.
Korunk megváltozott kihívásait szem előtt tartva a képzés célja segítséget nyújtani a közösségi és egyéni lelkipásztori feladatokhoz. További cél a résztvevők mentálhigiénéjének erősítése és a kapcsolatteremtéshez szükséges készségeik fejlesztése.
 
Általános szempontok a képzési anyag használatához
Jelen szakmai anyag elsősorban olyan házaspárok és személyek képzésére szolgál, akik más házaspárokat, családokat szeretnének kísérni, támogatni az egyes plébániák vagy egyházmegyei családpasztorációs programok keretében, ezért a képzési anyag a keresztény etikát és a Katolikus Egyház tanítását tükrözi.
 
Gyakorlati szempontok a képzési anyag használatához
Az anyag alapvetően csoportos képzésre van tervezve, de egyéni önképzésre is használható.
Amennyiben jelen anyagot csoportos képzés megtartásához használják fel, ajánlott, hogy a képzést (különösen az önismereti és biblikus-teológiai részeket) lehetőleg az adott szakterület szakembere tartsa. Az egyes modulok anyagai egymástól függetlenül használhatóak. A képzés időbeosztása a szükségleteknek megfelelően alakítható ki.
 
A képzési anyag tulajdonjoga
Jelen képzési anyag az Erasmus+ program feltételrendszerének megfelelően szabadon használható, azonban a használat során mindig meg kell jeleníteni a képzési anyag származási helyét. Jelen anyag alapján tartott képzést nonprofit módon kell megszervezni (nem ideértve az esetleges terem, szállás, étkezés költségeit). Az egyes fejezetek tartalmának tudományos és szakmai megfelelőségéért a fejezetek szerzői felelősek. Szervezeti használat esetén értesítést kérünk az iroda_kukac_rozsafuzerkiralyneja.hu e-mail címre (mely szervezet, milyen formában, milyen célcsoport számára használta fel).
 
Sok áldást és örömet kívánunk a családok ügyét felvállaló önkéntesek szolgálatára!
– a projekt munkatársai –