Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Plébániánk a Gyulafehérvári Főegyházmegye (Erdély - Románia) Családpasztorációs Irodájával közösen sikeresen pályázott az Európai Unió Erasmus+ nemzetközi felnőttképzési programja keretében „Családpasztoráció” témakörben.

Pályázatunk címe: Családpasztorációs animátorok képzését megalapozó tapasztalatcsere és pilotképzés
A kétéves projekt célja egy családpasztorációs képzési „tananyag” elkészítése és mintaképzés keretében való letesztelése elkötelezett, keresztény házaspárok részére, akik az egyház családpasztorációs munkáját szeretnék önkéntes szolgálatukkal segíteni (animátorként). 
A projekt felelőse plébániánk részéről Nagy Károly plébános, a romániai fél részéről Szénégető István marosvásárhelyi plébános, a Családpasztorációs Iroda vezetője. A projektet  plébániánk részéről Capdeboné Szabó Viktória, az erdélyi partner részéről Török Bernadett koordinálja. A projekt lebonyolításában plébániánkon a Capdebo, a Major és a Török házaspár segíti a plébánost. 
A fenti „projektcsapat” részvételével tartottuk meg a projektindító megbeszélést márciusban Budapesten, melyen részt vett az erdélyi partner projektcsapata, ill. a képzésben való részvételre meghívott Papp Miklós görögkatolikus lelkész, Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, valamint B. Balogh Edit és Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, az önkéntességgel foglalkozó Talentum Alapítvány vezető munkatársai.2022. május 12-14. között nemzetközi családpasztorációs tapasztalatcserén vehettünk részt Erdélyben. Plébániánkat plébánosunk és három házaspár képviselte. 
Május 12-14. között az erdélyi Szentegyházán tartottuk meg az első nemzetközi tapasztalatcserét, melyen plébániánk projektcsapata vehetett részt és ismerhette meg az Erdélyben már részlegesen működő, családpasztorációs jó gyakorlatokat, melyek később felhasználásra kerülhetnek a projekt képzési anyagának kidolgozásában.
A Karcfalváról érkező Kelemen házaspár a helyi jegyeskurzust vezeti, melynek segítségével a résztvevő jegyesek egy 9 alkalomból álló komoly előkészítésen vesznek részt, mely az önismerettől, a párunk megismerésétől kezdve az istenkép fejlesztésén át sok fontos lépést ismertet meg a fiatalokkal, mely a boldog házasság alapfeltételei lesznek. 
Különlegesség volt számunkra, hogy a szülőkről való leválás témáját követően maguk a szülők (leendő anyós és após) is meghívásra kerülnek, hiszen ők is új családi szerepre készülnek, és hozzáállásuk a fiatalok házasságához alapvetően határozhatja meg a leendő házasság kimenetelét. A székelyudvarhelyi László Attila atya egy olyan jegyesképzési modellt mutatott be, ahol a pap mellett mindig ott van egy házigazda házaspár, akik segítik a jegyeskurzust nemcsak tapasztalataikkal, hanem animátorként is. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának főállású munkatársai, a Kertész házaspár bemutatta milyen programokkal igyekeznek a házaspárokat, családokat, fiatalokat egyházmegyei szinten segíteni. Népszerű és sikeres náluk a „Feleségek és édesanyák” ill. a „Férjek és édesapák” lelki hétvégéje, de van lelkinap fiús ill. lányos édesanyáknak is, foglalkoznak a gyermekek lelki és szexuális témákban való felkészítésére is a jövőbeli normális és boldog családi életük reményében.
Hálás szívvel és sok-sok tapasztalattal és jó ötlettel felvértezve tértünk haza a rövid, de annál intenzívebb erdélyi tapasztalatcseréről.
 -C.V-

November 7-10. között pedig kilenc erdélyi családpasztorációs szakember részvételével (közöttük három házaspárral) a magyarországi tapasztalatcsere zajlott Budapesten, a Rózsafüzér Királynéja Plébánián. 
A program során házigazda plébániaként bemutattuk a résztvevőknek plébániánk családpasztorációs gyakorlatát, kiemelve annak fontosságát, hogy a családpasztoráció a hívek számára kortól és életállapottól függetlenül mindig nagyon szükséges, és az előbbi különbözőségekből adódóan ezer arca van. A Rózsafüzér Királynéja Plébánia elsődleges feladatának tekinti, hogy aki valamiképp kapcsolatba kerül a plébániával, a neki megfelelő módon közelebb vezessük Krisztushoz és az ő örömhíréhez: 
Bemutattuk a befogadásra kész és a közösség-és családhoz tartozás örömét nyújtó csoportjaink működését. Az első napon Nagy Károly atya több évtizedes családpasztorációs tapasztalatai után a baba-mama csoport és a közösséghez sok szálon kapcsolódó fiatal házasok életébe pillanthattunk be Török Ágnes előadásában, majd hozzá kapcsolódva Major-Matuska Ágnes mutatta be a Házasság Hete rendezvényeink sok előkészítést igénylő, de vidám és örömteli pillanatait. Pintérné Gajári Andrea hitoktatónk a plébániai  gyermekek elkötelezett közösséggé formálásáról beszélt. Másnap Károly atya folytatta a családokkal való foglalkozás 48 éves papi pályája során adódó változatos kihívásainak bemutatását,  majd Capdeboné Szabó Viktória beszélt a katekumen csoportban zajló életről, ahova befogadást nyernek a hittel ismerkedők, a jegyespárok, a szentségek felvételére készülők egyaránt. Ezt követően Bágya Andrea, dr. Zsombok Györgyné Magdi és Muzsay Andrea a Boldog Gizella-kör életét és közösségét mutatták be, majd a Burányi házaspár, István és Évi a nyugdíjas hittanon végzett szolgálatukról, és több, mint ötven éve tartó boldog házasságukról meséltek. A nap végén Nagyné Tóth Mónika tartott nagy érdeklődésre számot tartó személyes tapasztalatokkal átszőtt beszámolót az örökbefogadásról és az élet védelméről.

Erdélyi vendégeink kifejezték örömüket, hogy megismerhették plébániánkat, életünket, inspirálódhattak, ötleteket meríthettek saját családpasztorációs munkájukhoz és személyes plébániai szolgálatukhoz is. Projektünk a házaspárok számára meghirdetésre kerülő három szombati képzési napot (2023. tavaszán), és egy háromnapos elvonulást (2023. nyár-ősz) magába foglaló családpasztorációs animátor házaspárok pilot-képzésével folytatódik, melyet év végén szeretnénk meghirdetni az érintetteknek. - C.V.-