Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2018.

Dec. 11. NAHÁT!
Nagyon örültem, hogy a mai hajnali misén egy kisiskolás és egy ovis gyermeket is láttam! – „Bezzeg a mi időnkben”… Én minden hajnali misén ott voltam gyerekként. Onnan mentem az iskolába (Többen is!)… 
Nagyon jó, ajánlom a mai adventi programunkat. Jót beszélgettünk róla a BabákMamákon is…

Dec. 9. KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚR ÚTJÁT
Örülök, hogy sokan rámozdultak a felhívásra! Pl.
- Komoly adventi gyónások
- Tegnap többen is eljöttek a püspökszentelésre…
- A mai lelkinapon szép létszámmal vettek/vettünk részt…
- Hajnali misék/virrasztások… Adventi programunk élése...
- Szállást keres a Szent Család… Adventi postaláda… 
- „Zajlik” a közösségépítés

Dec. 8. SZEPLŐTELEN
Ma bűn nélkül! 
- Komoly lelkiismeretvizsgálat
- Felkészülés egy alapos adventi gyónásra…
Öröm és ima az új püspökért!
Hála: már 6 hajnali mise volt (virrasszatok és imádkozzatok!)
Készülök a vasárnapi lelkinapra!

Dec. 7. VAKSÁG
"Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?"
- Az összes kilátástalannak tűnő helyzetemben, amikor vaksin nem látom a megoldást, szeretném, ha ez a mondat visszhangozna bennem, csak hogy rádöbbenjek újra meg újra, hogy az első lépést nekem kell megtenni
Még vakon kimondom, hogy "Hiszem, hogy tudsz segíteni rajtam." (Mt 9,27-31)
- Jöjj el édes Üdvözítőnk! - Gyógyítsd vakságomat, tegyél látóvá!
- Vasárnap a 10-es szentmisével kezdjük adventi lelkinapunkat!

Dec. 6. TETTEK
"...Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette..." (Mt 7,21. 24-27). 
- Pl.: Mai adventi programunk: Ma ajándékozzak: időmet, kétkezi segítséget, egy jó szót, odafigyelést, megbocsátást. 

Dec. 4. MYSTERIUM FIDEI
„Köszönjük a tegnapi hittant, nagyon jó volt elmélkedni hitünk leg-alapjáról, a felfoghatatlan-ról... és újat is tanultunk, pl. kiscsoportunkban egyikünk sem tudta pontosan, mi az a Didakhé, ezért megbeszéltük, hogy utánanézünk... Nagyon sokat megtudtam, köszönet!...”
- Én is örülök a tegnap estének/résztvevőknek/témának… Folytatjuk!
Hogy haladunk adventi programunkkal?  - Továbbra is „Szállást keres a Szent Család”! – Az „Adventi postaláda” is még rendelkezik szabad hellyel!

Dec. 3. HAJNALI MISE
Gratulálok a „győzteseknek”, akik legyőztek minden akadályt és ott voltak az első hajnali misén!
- Adventi programunkban – „Kritizálás, pletykálkodás, megszólás helyett ma a jót keresem mindenkiben: dicséret, köszönet, elismerés”
- Ma este Rokimindenki hittan! Újabb lehetőség…

Dec. 1. KOSZORÚ
"...Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap... Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy... megállhassatok az Emberfia színe előtt.” (Lk 21,34-36)
- Örülök, hogy a munkanap ellenére is sokan "beneveztek" a közös adventi koszorúkötésbe, majd a gyertyagyújtás... koszorúk megáldása... - Virrasztottunk, imádkoztunk... készülünk!

 Nov. 28. HŰSÉG
„…Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” (Lk 21,12-19) 
- Minden körülmény között hűség, állhatatosság Krisztus Király nyomában...

Nov. 24. HÁLA
- a mai gyalogtúráért – Budaőrsről kezdtük a gyalogos zarándoklatot Makkosmáriára+Normafa (19 127 lépés). – Keresztút imádkozásával kezdtük a budaőrsi Kálvárián, gyónás, lelkibeszélgetés… a Fogolykiváltó Boldogasszony templomában ima a szenvedélybetegekért (kinek, mitől/ből kell szabadulni), elmélkedés a havi életigéről, stb…
- a mai szentségimádásért (96-an!), szentmiséért… 
- Jézus mai evangéliumáért: „hogy a halottak feltámadnak…" (Lk 20,27-40) 
- az almavásárért
- közösségünk építőiért

Nov. 22. BÁRCSAK
„Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!” (Lk 19,41-44)
- Gondolataink, szavaink, cselekedeteink... Mindent ezen a szemüvegen keresztül kell néznünk. Életünk tétje az üdvösségünk!

Nov. 21. MÁRIA BEMUTATÁSA
- "Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám" (Mt 12,46-50)
- Örömhír: tegnap szép esténk volt a "jegyes-ifjúházas-fiatalházas" összevont csoportnak... --- és az is öröm, hogy a szombati gyalogtúrára valamint a szentségimádásra is érkeznek a jelentkezések!

Nov. 20. ADOK
- „ugye mindenki jön az esti szentmisére (és az azt követő Felnőtt hittanra)?” – így fejeztem be tegnapi levelem… Örülök és köszönet mindazoknak, akik igen-nel válaszoltak, jelen voltak Szent Erzsébet ünneplésén és Karitászunk estjén!
- „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette…”  Lk 19,1-10Köszönet mindazoknak, akik „adnak”! Nem csak anyagiakról van szó! Tegnap este „kitárgyaltuk”, hogy mennyi szükséglet, hiány van… mennyi és hány fajta lehetőség, hogy adjunk, gyakoroljuk a felebaráti szeretetet…

Nov. 19. SZENT ERZSÉBET
Ifjak, feleségek, házastársak, özvegyek… keresztények! Ld. 
- a Püspöki Konferencia Körlevelét (honlapunkon is!)…
- a rokimindenkire küldött e-mailt

Nov. 16. MARGIT
Házasságukból nyolc gyermek született. Fokozatosan megszelídítette férjét. „Malcolm a legnemesebb családból vett magának feleséget, aki még nemesebb volt bölcsességében és jámborságában. Hatására a király elhagyta vad szokásait. Egész környezete megváltozott; előtte többé egy durva szót ki nem ejtettek” - 

Nov. 15. ISTEN ORSZÁGA
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa... Isten országa köztetek van.
- A keddi bababákmamák összejövetelen kitárgyaltuk: "Aki meghirdette Isten országát" rózsafüzér-titok kapcsán.
- "Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke." (Krisztus Király vasárnapján imádkozzuk) - Éljünk így, ebben!
- Ma Főegyházmegyénk papjainak továbbképzés volt, izgalmas témákkal! Pl. a médiáról, a NEK előkészületeiről, az ördögűzésről, szabadító imáról...

Nov. 14. ISTEN IRGALMAS
„…egykor mi magunk is oktalanok, hitetlenek és tévelygők voltunk… Amikor azonban megjelent Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, megmentett minket…” (Tit 3,1-7)
„Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom…”  (Zsolt 22)
„...mutassátok meg magatokat a papoknak… észrevette, hogy meggyógyult, visszament… hálát adott”  (Lk 17,11-19)

Nov. 10. CSALÁD
„Nagyon örültem az Úrban, hogy ismét lehetőségtek nyílt a rólam való gondoskodásra... Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. …Már Tesszalonikába is küldtetek egyszer-másszor, amire szükségem volt. Nem az adomány volt fontos nekem, hanem a gyümölcse, amelyet majd bőségesen a javatokra írnak. Megvan mindenem, mégpedig bőségesen… Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben.” (Fil 4,10-19)
- Az apostollal együtt, ez úton én is köszönetet mondok

Nov. 9. TEMPLOM
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!” 1Kor 3,9c-11.16-17
- Takarítsuk ki (szentgyónás), építsük-szépítsük szívünk-lelkünk templomát (pl. a szeretet tetteivel)!

Nov. 8. NAGY ÖRÖM
…„Ez szóba áll a bűnösökkel… Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon… Örüljetek velem… az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” (Lk 15,1-10) 
- Mindnyájan bűnösök vagyunk, de Isten meg akar menteni minket!
- Ne halogassuk a szentgyónást! Bátorság!
- Nézzünk szét környezetünkben: pl. akik jártak közénk, de „eltűntek”. És akiket lehet, hívjuk, várjuk vissza nagy szeretettel!
- Mindig nagy öröm, ha valaki új, elkezd járni közénk. Szeretettel fogadjuk, segítsük…

Nov. 7. TANÍTVÁNYSÁG
- „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. 
- Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. 
- … mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.” (Lk 14,25-33)
Nekem miről kell lemondanom, mit kell félre tennem - akár a mai napon is? És: felismerni, felvenni a mai nap keresztjeit! 

Nov. 6. ÉLETVESZÉLYES
… „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában”… „Jöjjetek! Minden készen van.” De azok sorra mentegetőzni kezdtek. … „Földet vettem. … „Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!” …„Most nősültem, nem mehetek.” … Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.” (Lk 14,15-24) 
- Minden nap hív bennünket Jézus, rengeteg lehetőségünk van, hogy Őt válasszuk, Vele legyünk közösségben (szentmise, szentgyónás, imaélet, hittanok, a szeretet tettei, stb.). „Életveszélyes” visszautasítani Jézus hívásait, "kopogtatásait"! – Ne felejtsük a Főparancsot: „Teljes szívedből, elmédből, lelkedből, erődből…”! 
- Örülök a Rokimindenki hittan tegnap esti résztvevőinek. Ez is egy válasz volt.

Nov. 5. SZENT IMRE
A magyar ifjúság védőszentje, könyörögj érettünk!
„Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” (Lk 12,35-40) 

Nov. 3. A NAPOKBAN
- Köszönöm a templomőrzők szolgálatát! És külön köszönet azoknak, akik még közben egyéb szolgálatokat is végeztek. Pl. Felmosták a templomot, takarítottak, imádkoztak, kapuszerelés, stb.
- Holnap közelebbről is köszönetet mondhatunk egymásnak: Mindenki névnapja! De. 10-kor szentmise plébániai közösségünkért, majd agapé...

Nov. 2. HALOTTAK NAPJA
"Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, és a feltámadás reményében, hitében..." gondolunk halottainkra és imádkozunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

Nov. 1. HALÁL UTÁN

Okt. 31. SZŰK KAPU
„Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak… így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”  (Lk 13,22-30) 
Este 6-tól filmet nézünk Szent VI. Pál pápáról.

Okt. 30. HÁZASSÁG
Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak…
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte…
„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz.”  (Ef 5,21-33) – Meghívás: Házasságápolás! Egységünk folyamatosan növekedjen!

Okt. 29. CHIARA LUCE
Este 6-kor emlékmise templomunkban

Okt. 28. VAKSÁG
- „Dávid fia, könyörülj rajtam!”  - Minden nap ismételgethetjük mi is... bűnbánat!...!
- Mester, hogy lássak.”  - Nem látjuk meg, hogy Jézus közeledik hozzánk… és mennyi mindent nem látunk meg Isten szeretetéből a hétköznapokban!
- … visszanyerte látását, és követte őt az úton. (Mk 10,46-52) – Induljunk mi is, nap mint nap Követni Jézust!
- Ld. (halld!) még a Prédikációt!

Okt. 27.  MÁTRA
- Hála és öröm van a szívemben, hogy a mai gyalogtúrán a felnőtteken kívül 9 fiatalkorú testvérünk is részt vett (a 10 hónapostól a 16 évesekig). Lelkesen és jókedvűen tűrték a megpróbáltatásokat is (emelkedők, egy kis eső, szél, átázott cipők), hangos csacsogásuktól zengett a csodálatos őszi erdő! Hála értük, a friss - egyre melegebb - levegőért, panorámáért! Hála plébániai közösségünkért és külön a részt vevő kisgyermekes családokért, a gyónókért... és részemről a 20.820 lépésért!
- Óraátállítás! Egy órával többet alhatunk!

Okt. 26. IGEKÖR
- Örülök a tegnap esti Igekörnek! Szép, megélt tapasztalatok hangzottak el… és jó volt beirányozni már a novemberi hónapunkat is. Nagyon konkrét tanítás, javaslatok a keresztény élet, a Jézus-kapcsolat megéléséhez. Hónapról hónapra nekem nagyon sokat ad/jelent a havi életige, annak megélése és közösségben való megosztása (közösségépítés!). Sokat tudunk segíteni egymásnak…
- „…a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság?…” (Lk 12,54-59) 
- Holnap gyalogtúra (autókkal indulva)!

Okt. 25. EGYHÁZUNK

Okt. 23. HAZÁNKÉRT
- A legértékesebb imádság a szentmise. Ezért örülök mindazoknak, akik Nemzeti ünnepünkön szentmisén vettek részt: nemzetünkért, hazánkért is imádkozva!
- Örülök a mai Katekumen-estnek is. Fő témánk a szentáldozás volt, szép tanúságtételekkel.
- Egyházunk ma Kapisztrán Szent Jánosra emlékezik. Sokat köszönhetünk neki… http://www.magyarkurir.hu/hirek/kapisztran-szent-janos-aldozopap

Okt. 21. A DUNA TV-BEN
Templomunk a Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye

Okt. 20. MAI ÜZENETEK
- "Szüntelenül hálát adok értetek...hitetekért, szeretetetekért..."(Ef 1,15-)
- Szentlélek elleni bűnök (pl. megátalkodottság)...Nem nyer bocsánatot! (Lk 12,8-)

Okt. 19. RÁDIÓBAN

A Rózsafüzért Imádkozók IX. Országos Találkozója kapcsán interjúkat készítettek közülünk többekkel. Hallgassuk (türelem, a hírek után következik):

http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=15&mev=2018&mho=10&mnap=18&mora=15&mperc=04


Okt. 18. RÓZSAFÜZÉR
Ezekben a percekben zajlik! - De az sem baj ha később kapcsolódik be valaki... felnőttek is. Lehet jönni du. 5-re is, hogy közösen...
- Örülök, hogy hittanosgyermekeink már a tegnapi hittanok után elkezdték... - Képek honlapunkon a Fotóalbum 2018 ablakban: Októberi életképek
- Otthon is lehet, legalább 1-1 tizedet!

Okt. 17. A LÉLEK SZERINT
A mi szentlecke a havi Igével kezdődik… Vezessen benneteket a (Szent)lélek, akkor nem vagytok alávetve a (mózesi) törvénynek. Pál apostol kifejti…
A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.

Okt. 16. HEDVIG
II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Férje halála  után  kolostorba lépett. - Istennek ez a szolgálója jól tudta, hogy a mennyei Jeruzsálem építésére szolgáló élő köveknek ebben a világban sok ütést-verést kell elszenvedniük, és hogy a dicsőséges mennyei hazába csak nagy megpróbáltatások elviselésével lehet eljutni. Ezért teljes odaadással vállalta a szenvedések áradatát. Sok böjtöléssel és a jobb ételekről való lemondással mindennap úgy meggyötörte magát, hogy igen sokan joggal csodálták is: hogyan képes egy ilyen kimerült és gyönge asszony ennyi szenvedést elviselni.
Minél tudatosabban törekedett teste állandó sanyargatására – ebben azonban mindig bölcsen meg tudta őrizni a helyes mérsékletet –, annál jobban előrehaladt a lelki életben és a kegyelmi gazdagodásban, annál jobban megerősödött az Isten iránti szeretetben és áhítatban, és egyre tökéletesebbé vált. 
Ahogyan lelkének buzgósága szüntelenül Isten felé törekedett, úgy fordult állandóan jótevő szeretete embertársai felé. Bőkezűen osztogatott alamizsnát a szűkölködőknek. Sok ajándékkal támogatta az özvegyeket és árvákat, a betegeket és elesetteket...

Okt. 15. NAGY SZENT TERÉZ
12 gyermekes családban született... "Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk..."

Okt. 14. MIT KELL TENNEM
hogy elnyerjem az örök életet? Válasz
- honlapunkon, a Prédikációk ablakunkban (A Katolikus Rádió közvetítette az elsőáldozási misét – visszahallgatható). - Istennek hála elsőáldozóinkért!
- Ferenc pápa mai beszéde is válasz... olvasható honlapunkon…
És ajánlom a Fotóalbum 2018 ablakunkat is, friss képekkel…
Holnap pedig a Felnőtt hittan (65 év alattiaknak!).

Okt. 13. BOLDOGOK
- "...azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
- FATIMA - A hatodik jelenés, a napcsoda, 1917. október 13-án történt, és a becslésektől függően 30-70 000 ember látta.

Okt. 12. ELSŐÁLDOZÓKÉRT
A ma esti szentségimádás a vasárnapi elsőáldozókért lesz (énekes, zenés, csendes)...

Okt. 10. BONUM TV
A Rózsafüzér Királynője ünnepe után se menjen feledésbe Mária, templomunk védőszentje...

Okt. 9. NEK
A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, minden nap. Ki, hogyan… de közösségileg is. Plébániánkon is már második éve zajlik a felkészülés. Erről hallhatunk egy kis ízelítőt. Visszatekintés is, de meghívás is mindnyájunk számára, ami vasárnap este hangzott el a Mária Rádióban. Minden nap újrakezdési lehetőség! Ketten már megszólaltak „hangosan” (köszönjük!), lehet folytatni! Bárki tapasztalatát, javaslatát, vállalását, kiegészítését szívesen fogadjuk Eucharisztia témában. Pl. a plébániai újságunkban is áramoltathatjuk ezeket folyamatosan…

Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA 
Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel Magyarok Nagyasszonyát és kérjük, hogy Jézus közelségében támogassa Mennyei Atyánk elé terjesztett kéréseinket.  
1/ Krisztus Jézus anyja, Szent Gellért püspöktől tanultunk tisztelni téged, segíts, hogy mi is Nagyboldogasszonyunknak valljunk és hűségesen szeressünk!           
2/  Egek ékessége, földnek dicsősége, Magyarok Asszonya, köszönjük közbenjárásodat népünkért az elmúlt 1000 évben, és kérjük azt továbbra is.       
3/ Magyarok Nagyasszonya, aki a határon túlra került testvéreinknek is égi édesanyja vagy, járj közben értük, hogy szabadon használhassák anyanyelvűket, megőrizhessék magyarságukat, és mindig legyenek magyar nyelvű és magyar szívű, szent életű főpásztoraik.                                         
4/ Magyarok Nagyasszonya, esdj ki főpásztorainknak, papjainknak, szerzeteseinknek és minden hívőnek testi-lelki erőt, alázatot, egységre törekvő jó szándékot, hogy munkánk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában!
 5/ Magyarok Nagyasszonya, segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet!                    
 6/ Szentlélek mátkája, akit Szent László királyunk Magyarország Pátronájának nevezett, segíts meg mindannyiunkat, hogy lelkünk tiszta lánggal égjen, és gyermeki szívvel viszonozzuk szeretetedet. 
Áldd meg, Urunk, Istenünk, Nagyasszonyunknak és első szent királyunknak közbenjárására nemzetünket. Add, hogy Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságaink ellenére is eljussunk hozzád, a boldog örökkévalóságba. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA,
- könyörögj érettünk!
- hála a tegnapi találkozóért: a résztvevőknek és a szolgálóknak...
- üde színfolt volt a ma délelőtti misén a norvég kórus szolgálata...

Okt. 6. BÚCSÚ
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!
Istentől megáldott, sok kegyelmet hozó ünnepet kívánunk mindenkinek!
"Szeressétek egymást!"

Okt. 5. ÖRÜLJETEK
A mai zsolozsmában, az Olvasmányos imaórában Szent Pál és Szent Ambrús is az örömre biztat bennünket! Érdemes átolvasgatni...
"Testvérek, kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.
Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!" (Fil 3,17-)
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.
--------
Szeretett Testvéreim! Az isteni jóság lelkünk üdvösségére, az örök boldogság örömére hív minket, amint a mai olvasmányban az Apostol szavából is hallottátok: Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4, 4) A világ örömei az örök kárhozat felé tartanak; az Úr akarata szerinti örömök azonban az örökkévaló öröm felé vezetik a bennük állhatatos embereket. Ezért mondja az Apostol: Újra csak azt mondom: örüljetek! (Fil 4, 4)
Arra buzdít, hogy egyre növekedjék örömünk Istenben és parancsainak megtartásában; mert minél inkább törekszünk ebben a világban megtartani Urunk és Istenünk törvényeit, annál boldogabbak leszünk majd az eljövendő életben, és annál nagyobb dicsőségben részesülünk Isten színe előtt.
Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! (Fil 4, 5), azaz szent életetek ne csak Isten előtt legyen ismeretes, hanem legyetek a jóság és a józanság példaképei a veletek együtt élő emberek számára is, és kedves legyen emlékezetetek Isten és az emberek előtt.
Az Úr közel van; ne aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6) Az Úr mindig közel van azokhoz, akik igazságban, igaz hitben, erős reményben és tökéletes szeretetben hívják őt segítségül, ő ugyanis tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kértétek volna tőle, és készséges arra, hogy hűséges szolgáinak bármikor és bármiben segítségére siessen. Ezért a ránk szakadó bajokban nem kell nagyon aggódnunk, hiszen tudnunk kell, hogy Isten, a mi oltalmazónk, egészen közel áll mellettünk a Szentírás e szavai szerint: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket (Zsolt 33, 19-20). Ha mi arra törekszünk, hogy teljesítsük és megtartsuk mindazt, amit nekünk parancsolt, akkor ő sem késlekedik, hogy megadja nekünk, amit megígért.
Minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Isten elé (Fil 4, 6), nehogy megpróbáltatásainkat esetleg zúgolódva és szomorkodva viseljük, ami távol legyen tőlünk, hanem türelemmel és jókedvvel, hálát adva az Istennek mindig mindenért (Ef 5, 20).
-------
Holnap pedig:
A frissebbek már 7 órától jönnek szolgálni, előkészíteni az ünnepet...

Okt. 4. SZENT FERENC
Az evangélium megragadta... elkezdte életre váltani... Szegénység, alázatosság...
- Engem, téged, mi ragadott meg az evangéliumból? Élem/éled?
És ne felejtsük:
Mai hír:

Okt. 3. TEMPLOMUNK
felszentlésének 103. évfordulója van ma. A reggeli szentmisén kb. 15 fő volt jelen. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk! - Szombaton folytatjuk, egész nap! A mai szentmise könyörgése volt:
Istenünk, te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük, hallgasd meg néped könyörgő szavát. Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon.

Okt. 2. ŐRANGYALOK
- Örülök, hogy tegnap, az első Rokimindenki hittanon "telt ház" volt! Sokakat érdekel plébániai közösségünk, egyházunk...és annak építése. - Azért még egy páran befértek volna, hiszen erre mindenki hivatalos!
- Örülök, hogy már egyre többen rámozdultak, tevékenyen készülnek a szombati ünnepünkre, vagy éppen adományokkal támogatják az országos találkozót, illetve templomunkat. Isten fizesse meg kinek-kinek hozzájárulását!

Szept. 30. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
Szeptemberi életige magyarázata alapján a „hat szó”:
1. Szabadulni – a rossztól (bűnbánat, gyónás)
2. Keresztség – köszönöm, hogy meg vagyok keresztelve!
3. Szentírás – olvasom Isten igéjét, üzenetét
4. Életre váltom – Isten üzenetét
5. Belső hang – hallgatok lelkiismeretemre
6. Párbeszéd – Istennel és emberekkel

Szept. 29. FŐANGYALOK
Álljunk mi is Isten szolgálatába... legyünk mi is angyalok!

Szept. 28. RUIZ LŐRINC ÉS TÁRSAI
A tizenhat boldog vértanú… Krisztust követték, aki pap és áldozat; követték a legmagasabb fokon, amennyire emberi teremtményeknek ez egyáltalán lehetséges. De egyúttal bizonyságot tettek embertestvéreik iránti nagy szeretetükről is, akikért mi is hivatva vagyunk magunkat áldozatul adni, hogy Isten Fiának példáját kövessük, aki érettünk adta önmagát.
Az ifjú családapa bírái előtt megvallotta, hogy keresztény, és kész meghalni Istenért: „Életemet ezerszer is kész lennék odaadni érette. Hittagadó sohasem leszek. Megölhettek, ha akartok. Kész vagyok meghalni Istenért.” (1637)
A kínai apától és tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat, és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő avégett jött a világba, hogy életünk legyen, és egyre bőségesebben legyen… (Szent II. János Pál pápa)

Szept. 27. HIÁBAVALÓSÁG
- Elgondolkodtató a mai olvasmány  (Préd 1,2-11) „…Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság!... Mi haszna az embernek minden vesződségéből, amellyel bajlódik a nap alatt?...” – Isten nélkül bizony, minden hiábavalóság!
- E héten újabb lehetőségek voltak a felnőtteknek - Katekumenek, Ige kör – hogy ne hiábavalóság legyen az élet! – És persze öröm látni a szerdai gyereksereget is a hittanórákon!
- Öröm és köszönet van bennem a szerdai takarítók és munkájuk (szolgálatuk) láttán!

Szept. 26. - FOGAMZÁSGÁTLÁS VILÁGNAPJA
- Sajnos, sok hír elhangzott/zik a mai napon a témában, mely mindenféle "felvilágosítást", reklámot tartalmaz...
- Arról viszont nem esik szó (vagy nagyon kevés), hogy az embert Isten teremtette, és a házasság, a család is az Ő "találmánya"... és a családtervezés normális útja is. Isten adott "használati utasítást" az életünkhöz!
- A fiatalokat és mindenkit véd pl. a 6. parancsolat: Ne paráználkodj! Ennek betartásával sok minden megoldódna... még a házasságban is...
- Kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata...
- Van TCST is = Természetes Család Tervezés!!!

Szept. 23. KERESZTÉNYEK
(Szent Ágostontól olvastam):
"...Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék..."
- Többi gondolat, majd a Prédikációban visszahallgatható...
- Istennek hála, és sokaknak köszönet plébániai játszókertünk kialakulásáért...

Szept. 22. EGYHÁZ
Nagy élmény volt számunkra összajönni sok plébániáról (tőlünk is három autóval). Legfőbb téma: Az Egyház szenvedélyes szeretete. - Nemcsak előadás volt, hanem a plébániák képviselői beszámoltak arról, hogyan is szeretik, építik az egyházat, ott helyben, ahol vannak...

Szept. 21. MÁTÉ
A mai zsolozsmában olvastam:
Kövess engem! (Mt 9, 9) Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki: Kövess engem! Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess – mondta –, de ne lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell élnie, ahogy Krisztus élt (vö. 1 Jn 2, 6). - (Tiszteletméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből)

Szept. 18. EGY TEST – SOK TAG
Öröm számomra, hogy Krisztus – Roki – Titokzatos Testében (1Kor 12,12-14.27-31a) az elmúlt napokban beindult az új tanév… az élet. A teljesség igénye nélkül:
- Keresztelések, esküvő… Képviselőtestületi gyűlés…
- Az első Felnőtt (65 év alatti) hittanra sokan eljöttek.
- Beindultak a BabákMamák, a Jegyesek-Ifjú házasok is, szép számmal…
- Az Eucharisztiáról nyílt kiállításon is volt egy kis csapatunk, ma pedig Kecseti Gabi hívünk kiállítására is három autóval mentünk…
Istennek legyen hála!

Szept. 16. ÉRTEM, AZ EVANGÉLIUMÉRT, A MENNYORSZÁGÉRT
A Plébánosi gondolatokat a szentmisén elmondtam. Remélem, mielőbb visszahallgatható és élhető lesz?
A NEK-re készülve pedig ismétlésül:
- Aki a KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ TARTOZIK, vasárnap lehetőleg a de. 10-es szentmisére jöjjön! Hogy együtt legyünk, találkozzunk, együtt hallgassuk a „tanárbácsit”= Jézust!
- Legalább a vasárnapi szentmiséről ne késsünk el!
- A szentáldozást ne hagyjuk ki (természetesen fontos hozzá a rendszeres, 1-2 havi szentgyónás).
- A Hittanok között lehet bőven válogatni, de elsőbbséget élvez a Rokimindenki - havi 1. hétfő! E tanév fő témája (NEK) a KÖZÖSSÉG! Köszönet mindenkinek, aki ezt tartja szem előtt, építő jelenlétével, szolgálatával…

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja…” (Jn 19,25-27)
Jézus mellett állni – örömben, fájdalomban – Máriával, máriásan = nagy hittel, a feltámadás reményében… Jézusra figyelve, és azt tenni, amit Ő mond… - "Segíts Anyánk, mindig bátorítsd hitünk..." https://www.youtube.com/watch?v=BbvGiEkazqs

Szept. 14. SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
Megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta őt. 
- Mikor leszünk mi is felmagasztalva? Ha Jézushoz hasonlók leszünk: kiüresítette önmagát, szolgál, alázatos, engedelmes…  (Fil 2,6-11)

Szept. 13. TÖBBET VÁR
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom…” (Lk 6,27-38) 
– Van, akiknek ez már sok! Ezeket megérteni, elfogadni, élni, bizony nem könnyű, nehéz! Ez már radikális Krisztus-követés! Azért próbálgassuk minden nap, sok-sok újrakezdéssel. Ne elégedjünk meg a hagyományos, langyos keresztény élettel! Tartozzunk azok közé, akik már jobban elköteleződtek Jézus mellett!

Szept. 10. JÖJJ SZENTLÉLEK
"Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek" (1Kor 5,1-8)
- Új tanév, új élet! - Hívogassuk tovább a Szentlelket, hogy vezessen bennünket!
Ismét működik a rokimindenki lista. Azok vannak rajta, akik újra kérték felvételüket. Jóval kevesebben, mint eddig... de még lehet jelentkezni!
A rokihittanos listát is meg fogjuk újítani. Azok lesznek rajta, akik ténylegesen járnak hittanra.

Szept. 9. KÖSZÖNÖM
Köszönöm, hogy az évek során már többen megragadták az alkalmat (nemcsak szept. 9-én), többféle formában. Isten fizesse meg!

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
Íme, az első írott beszámoló a mai napról:
"Kedves Károly atya, kedves Rokis testvérek! Nemrég értem haza a  mogyoróhegyi kirándulásról. Hálásan köszönõm ezt a Veletek eltöltött szép, tartalmas napot. jó volt gyõnyõrkõdni a tájban,  jó volt részt venni a szentmisén a szabadban, jó volt játszani, finom és bőséges volt az ebéd, kellemes volt a túra, amit mi  korábban születettek is meg tudtunk tenni. Jó volt látni a sok kis gyereket, nagy gyereket. Egyszóval boldog vagyok, hogy részt vehettem a mai programon. Köszönet és hála!"

Szept. 7. ÚJ
- „…Az új bor új tömlőbe való…” (Lk 5,33-39) – Ne foldozgassuk életünket! Merjünk teljesen új életet kezdeni! - Jöjj Szentlélek!
- Ma elsőpénteki, közös szentségimádás!
- Plébániai újságunk legújabb száma már vételezhető!
- Holnap Kisboldogasszony ünnepe. Szentmise reggel 7-kor.
- A „0-100 éves” kirándulásra fél 9-kor indul a buszunk. Ott is lesz szentmise.

Szept. 6. ENGEDELMESSÉG – ALÁZATOSSÁG
A mai evangéliumból (Lk 5,1-11) Imre atya e két erényt emelte ki ma esti prédikációjában… Érdemes gyakorolnunk!

Szept.5. KALKUTTAI SZENT TERÉZ
Minden nap elimádkozta: 
„Drága Jézus, segíts nekem, hogy a Te illatodat vigyem mindenhová, amerre csak járok. Áraszd el lelkemet a Te lelkeddel és szereteteddel. Járd át és vedd birtokodba egész lényemet teljesen, hogy egész életemen csak a Te életed ragyogjon át. Ragyogj át rajtam, és legyél annyira részemmé, hogy minden lélek, akivel csak kapcsolatba kerülök, érezze a Te jelenlétedet lelkemben. Emeljék fel fejüket, és többé már ne engem lássanak, hanem csak Jézust. Maradj velem, és ragyogni fogok, ahogy te ragyogsz, fényként mások számára. Ámen.”

Szept. 3. IGEKÖR
„Jézus… Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” …(Lk 4,16-30)
- Jézus Szentírást olvasott! – Olvassuk mi is minél többet, többször!
- A ma esti Igekörön is ezt tettük, közösen olvastuk és beszélgettünk róla, beirányoztuk a szeptember hónapot… Örülök, hogy sokan eljöttek!

Szept. 1. TALENTUMOK
Köszönet mindazoknak, akik plébániai közösségünkben kamatoztatják talentumaikat! Építik közösségünket… - „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” (Mt 25,14-30)
Meghívás, újrakezdési lehetőség mindazok felé, akik eddig még „szerénykedtek”, vagy lustálkodtak! – Új tanév, új szívekkel!

Aug. 30. LELKIGYAKORLAT
„Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól! … szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek...” (1Kor 1,1-9)
- A mai szentlecke szavaival adok hálát a lelkigyakorlatunkért (elsősorban a résztvevőkért, de az értünk imádkozókért is) - benne a "Mindenki születésnapjáért"...
- Már érkeznek a visszajelzések… Köszönöm!

Aug. 26. KEMÉNY BESZÉD
- Ld. mai evangélium (Jn 6,60-69), illetve honlapunkon a Prédikációk ablak.
- Házaspároknak (jegyeseknek is!) nagyon ajánlom átbeszélgetni a mai szentleckét (Ef 5,21-32)!

Aug. 25. SZENT IX. LAJOS

1214-ben született, és már 22 éves korában Franciaország királya lett. Házasságot kötött, 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt. Kitűnt a bűnbánat és az imádság szellemében, a szegények iránti szeretetben. Országa kormányzásában nemcsak a népek békéjére és alattvalói anyagi jólétére volt gondja, hanem lelki szükségletükről is gondoskodott. – Könyörögj érettünk, légy példaképe az édesapáknak (is)! – Ld. még az OLVASTAM ablakunkat!

KALAZANCI SZENT JÓZSEF

Rómában a szegény gyermekek nevelésével foglalkozott. 1617-ben megalapította a piaristák rendjét, amelynek ugyanez a célja. Sokat tűrt, irigyeinek rágalmaitól is szenvednie kellett. Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. – Köszönjük a sok, híres piarista diákot! Segíts bennünket a gyermekek nevelésében!


Aug. 24. BERTALAN
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel (Bertalan) megkérdezte: „Honnan ismersz engem?”... (Jn 1,45-51) 
- Jézus engem is ismer! Vajon hogy vélekedik rólam?

Aug. 23. AZ ATYA HÍV ÉS VÁR
„… Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre! De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett...”
- Lelkigyakorlatra megyünk… majd hamarosan kezdődnek a hittanok… Ne utasítsuk vissza a meghívást, az Atyával és egymással való közösséget! 
A visszautasítások ellenére „A lakodalmas ház megtelt vendégekkel...  Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!” (Mt 22,1-14)
- Isten a kövekből is tud fiakat támasztani! – Mindig öröm, hogy vannak új jelentkezők! Pl. már most is vannak érdeklődők az új hittanos évre! – Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy még többen legyenek… és persze mi se maradjunk ki! 

Aug. 21. OTTHAGYNI - JÉZUSÉRT
A gazdag ifjú nem merte, nem tudta otthagyni, amit Jézus kért tőle…
- Még mindig lehet jelentkezni a hétfőn kezdődő lelkigyakorlatra! Merj otthagyni bármit is… Jézusért, lelki épülésedért!
 „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” 
- Mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. …(Mt 19,23-30)

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
„Légy áldott, Szent István király!”
- Ajánlom az OLVASTAM és a Prédikációk ablakokat megnyitni!

Aug. 19. AKI ESZI AZ ÉN TESTEMET
- Ld. honlapunkon:  - Jn 6,51-59 --- Prédikációvázlatok --- Pédikációk
- A Szentlecke is megszívlelendő! - Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt… Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek… inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Ef 5,15-20
- Mindnyájunk számára meghívás, megújulási, újrakezdési lehetőség!

Aug. 18. GYERMEKEK
„…gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük…ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek… rájuk tette kezét…” Mt 19,13-15 
- Örülök, hogy templomunkba (és hittanra) is sokan hozzák gyermekeiket.
- A Városligetbe és egyéb játszóterekre még többen – sokan minden nap – viszik gyermeküket… A templom felé is lehetne kanyarodni, legalább 5 percre beköszönni Jézusnak!
- Közeledik a tanév, már lehet készülődni a hittanos évre! Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy minél több szülő törődjön a saját és gyermekei lelkével is… keressék és megtalálják Jézust!

Aug. 17. HÁZASSÁG
A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek (Mt 19,3-12)
- A házasságban élőknek naponta fő kérdés és feladat: hogy lehetünk „eggyebbek”?!
- A másik nem könnyű kihívás: helyes elszakadás a szülőktőlelső helyen a házastárs! Szülők: ebben segíteni gyermekeiteket… nem állandóan beleszólni életükbe… 

Aug. 16. MEGBOCSÁTÁS
- Hányszor kell? Jézus szerint: hetvenszer hétszer = számolatlanul! 
- Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? … Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. (Mt 18,21-19,1)
- Már/még lehet jelentkezni a szept. 8-i autóbuszos kirándulásra!

Aug. 12. SZENT LECKE
A mai vasárnapon ismét kaptunk „szent leckét”… El ne felejtsük megcsinálni a házi feladatot!
- Félre tenni a negatívumokat… - „Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 
- A pozitívumokra helyezni a hangsúlyt… - Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…”- Ef 4,30-5,2
- Az Élet Kenyerével, Krisztussal táplálkozni (szentáldozások+élni az Igét!) - Jn 6,41-51 
- Ld. még a Prédikációk...!

Aug. 11. ZARÁNDOKLAT
Nagyboldogasszony ünnepével kapcsolatosan elzarándokoltunk Máriabesnyőre. Voltak, akik végig gyalog tették meg a kb. 30 km-es távot (az úriakhoz csatlakozva), mások kerékpárral, több állomást is beiktatva (lépésszámláló: 58 837), de végül a gyalogosokhoz csatlakozva együtt vonultunk be a kegytemplomba, köszönteni égi édesanyánkat... Istennek legyen hála! És külön örülök a rokis zarándokoknak!

Aug. 10. LŐRINC 
Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.” (Jn 12,24–26)
- "Amint Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért (vö. 1 Jn 3, 16). Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc, megértette, és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is. Testvérek, ha igazán szeretünk, akkor mi is őt utánozzuk."  (Szent Ágoston)

Aug. 8. NAGY A TE HITED
Jézus jelenti ki a mai evangéliumban egy asszonynak (Mt 15,21-28).
- Az én hitem milyen? Élő, erős, személyes…? Tettekben megnyilvánuló? Mennyire merek, tudok Istenre hagyatkozni, ráépíteni? Mennyire látszik meg életem alakításában?
- Uram, növeld, erősítsd hitemet!

Aug. 7. ÉN VAGYOK!
- Bátorság! Ne féljetek! – Jézus sokszor, minden élethelyzetben bátorít bennünket. Ő is látja a vihart, a hullámokat… ki, mikor, mivel küzd… És már hányszor bizonyította szeretetét, nyújtotta ki kezét… Köszönöm Jézus!
- Eléje hoztak minden beteget… (Mt 14,22-36) – És, ne csak magunkkal törődjünk! Minden nap odavihetjük Jézus elé szeretteinket, felebarátainkat  (imáinkban, a szentmisében…).

Aug. 4. EGÉSZ NAP
Este 6-ig vár bennünket (mindenkit!) az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus. Templomunk nyitva… ki, mennyi időt, percet szeretne Jézus társaságában eltölteni. A kisgyermekekkel is szabad elsétálni ("gyere, meglátogatjuk Jézust..."!). Van miért hálát adnunk, van mit megköszönnünk, és van bőven, amit még eléje tehetünk… Ki, miben szenved hiányt...

Aug. 1. ALFONZ
Már 16 éves korában a római és a kánoni jog doktora. Ügyvédként látta, ha igazi keresztény akar lenni, váltania kell, 30 évesen!  Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. 
- Megtalálta az igazi kincset, gyöngyöt… Ld. mai evangélium (Mt 13,44-46)
Nekem mit kell otthagynom, másként csinálnom, hogy igazi keresztény legyek?

Júl. 31. IGNÁC
Hogy lett szent? Az üres, haszontalan lovagregények után kezébe került Krisztus és a szentek élete. Ezek olvasása elkezdték átalakítani gondolkodásmódját, életét. „Mi történne, ha éppen én cselekedném azt, amit ők…?”-  Felfigyelt egy nagy különbségre: nevezetesen, ha a világias gondolatok töltötték be lelkét, nagy érzelmi szenvedély ragadta el; amikor pedig már belefáradt ezekbe, szomorúnak és nyomorultnak érezte magát. Viszont amikor arra gondolt, hogy miképp követhetné a szenteknél megfigyelt erényes életet, nemcsak akkor érzett valami egészen felszabadult lelki gyönyörűséget, amikor közvetlenül foglalkozott ezekkel, hanem akkor is boldog és vidám volt, amikor már nem is gondolt azokra. – Otthagyta a katonáskodást, világi karriert, majd később Rómában megalapította a Jézus Társaságot (jezsuita rend)…

Júl. 28. KONKOLY
„… eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé… Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” - Mt 13,24-30
- Isten végtelenül türelmes, irgalmas… Mindenkinek ad esélyt, hogy megváltozzon. Ne halogassam… és másokat is így nézzek, segítsek: megmentő szeretettel – az üdvösségre! 

Jún. 26. JOACHIM ÉS ANNA
Ma Szűz Mária szüleit, Jézus Krisztus nagyszüleit ünnepeljük.
- Köszönöm Istenem szüleimet, nagyszüleimet. Jutalmazd meg őket mindazért, amit értem tettek!
- Szülők, nagyszülők! Óriási felelősség a gyermeknevelés, annak helyes változata… Pl.:
- Ma este Ige kör

Júl. 24. KINGA
IV. Béla királyunk lánya, Szent Margit testvére… 
- Szüzességi fogadalom… házastársával együtt („József-házasság”)… - Napjainkban is van ilyen, de sajnos sokkal több a szentségi házasság nélkül együtt élők száma. Erre viszont nem adhatja áldását az Egyház, sőt nem is gyónhatnak, nem is áldozhatnak…
- A szentmisében imádkoztuk: Jézus, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. – Hála Istennek erre is van bőven példa!

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult, vezekelt, szerzetesrendet alapított, mindenki előtt például szolgált kiváló erényeivel... Európa társvédőszentjévé nyilvánította II. János Pál pápa.
- Kedves feleségek, édesanyák, és mindnyájan: sokat tanulhatunk tőle!

Júl. 15. HÁLAADÁS
"Áldott legyen az Isten..." (Ef 1,3-14)
Érdemes a mai szentleckét többször is átimádkozni, hogy minél jobban felfogjuk: mennyire szeret minket az Isten!
- Imádkozhatjuk a mai nap könyörgését is, az újrakezdés szándékával: "Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá."


Júl. 13. HENRIK
Boldog Gizella bátyja. A földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányította. Nagyon sokat tett az Egyházért.
A mi életünkben is fontos - az ezer gond közepette - a lényegre: az odafönt valókra figyelni, a lelkünkkel törődni, az egyházért, közösségünkért élni!


Júl.7. ÚJAT
"Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9,14-17)
- Tömlő csere! Időnként ki kell dobni a régit, a rosszat... Szükség van a megújulásra. Sok lehetőségünk van... minden nap van újrakezdési lehetőség (bűnbánat, szentgyónás, komoly elhatározás...)!
- Isten segít, rajta nem múlik, csak fogadjuk be! - "Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek." (Ezekiel 36,26)

Júl. 2. LÁTOGATÁS-TALÁLKOZÁS
- Örülök, hogy az elmúlt években már sokan meghívtak, sok látogatásban… találkozásban volt részem. – Nem unatkozom, nem vagyok magányos, de örömmel megyek! Lakásszentelés, beszélgetés, „vendégség”, családcsoport találkozó, vagy éppen beteglátogatás, stb.… Sok helyre vihettem már Jézust! Vannak, akikhez havonta is…
- Örülök, amikor a hívek egymást is hívogatják, látogatják… vihetik egymáshoz Jézust, vagy éppen a kölcsönös szeretetükben születik meg. 
- Annál is fontosabbak ezek a látogatások, találkozások, mert a NEK 2. évének egyik központi gondolata a KÖZÖSSÉG. Fontos építenünk plébániánkon is!
Mária és Erzsébet találkozása indítson bennünket is!
- A vasárnapi evangéliumhoz pedig még: https://www.youtube.com/watch?v=YOKaLp89j2s

Jún. 28. EGYSÉG
A mai nap könyörgéséből: „…add, hogy hitben és szeretetben megújulva, mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést.” – Törekedjünk rá!
- Ma este Ige kör! Szeretettel hívunk mindenkit egy kis nyári „lelki-táplálkozásra”, közösségépítésre…

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
ünnepén örülök, hogy öt férfi is volt a reggeli szentmisén! – Ajánlom életrajzát http://www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html vagy a http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-laszlo-kiraly elolvasni minden magyarnak, de a Zsolozsma mai olvasmányait is… Honlapunkon  az OLVASTAM ablakban is olvasható!

Jún. 23. SZENTELÉSI ÉVFORDULÓ
Tegnap a kartali templomban ünnepeltem paptestvéreimmel a 44. évfordulót... ma reggel a mi templomunkban, a hívek körében. Köszönöm a jelenlétet,  az imahátteret! 

Jún. 22. KINCSEK
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön… Gyűjtsetek inkább kincseket a
 mennyben…” (Mt 6,19-23)
- Ma Kartalon adtunk hálát pappá szentelésünk 44. évfordulóján az Istentől kapott KINCSEKÉRT! Minden évben közösen találkozunk, beszélgetünk a mögöttünk lévő évről, évtizedekről…Szép ünnepben volt részünk… a kartali hívek kitettek magukért… 
- Pappá szentelésem: Vác, 1974. jún. 23. – Ezért a holnap reggeli szentmisében külön is hálát adok! 

Jún. 19. MI AZ, AMIVEL TÖBBET TESZTEK?
… Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!" (Mt 5,43-48) – Tehát: Jézus többet vár a tanítványaitól (tőlünk), mint másoktól!
- Ma jegyesek összejövetele! De jöhetnek a Fiatal házasok is – tanúságos filmet nézünk!

Jún. 18. NAGYLELKŰSÉG
Jézus: … ha valaki arcul üt… ha valaki… menj vele kétannyira. (Mt 5,38-42) – Nem könnyű, de ezt (is) jelenti Krisztus tanítványának lenni!
- Üdvözöljük a Szent Mihály és Boldog Mór nevét viselő Elek-babát!

Jún. 16. BRINGATÚRA
Vácott kezdtük, ahol engem is pappá szenteltek 44 éve (jún. 23.). Tíz óra előtt felsorakoztunk a székesegyháznál, bringás ruhában, előttünk vonult a sok pap, a szentelendők és Beer püspök… kezdték a papszentelési misét… Természetesen én is hálát adtam… Majd Nagymaros, dunai fürdőzés… Szob, ahol kedves vendéglátásban részesültünk… Jók ezek a közös túrák! Közel negyven km-t kerekeztünk (voltak, akik többet is!). Istennek legyen hála! - Egy kis képes beszámoló is a Fotóalbum 2018-ban!

Jún. 15. NE TÖRJ HÁZASSÁGOT
Mai evangélium: Mt 5,27-32 
Érdemes áttanulmányozni a Katolikus Egyház Katekizmusából a 6. és 9. parancsolatot! - Az Alapozó hittan témája is a tizparancsolat volt a tanévben... és személyesen is fontos ezekről beszélni, gyónásokban kitérni...

Jún. 14. ÉN VISZONT
…azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. … menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny…” (Mt 5,20-26)
- Mindig az számít, amit Jézus mond!
Ma Film klub! – A rózsafüzér imának milyen nagy ereje van (Fülöp-szigeteki történet)

Jún. 13. PÁDUAI SZENT ANTAL
Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel: mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk.
- Gyakoroljunk az ilyen fajta nyelveken beszélést!

Jún. 10. TE DEUM
- Köszönet mindazoknak, akikkel ma délelőtt együtt adhattam hálát a hittanos év kegyelmeiért… Köszönet a hitoktatóknak, hittanosoknak: a sok közös élményért, ajándékért…
- Köszönet mindazoknak, akik elfogadták az ebédmeghívást: együtt ünnepelhettünk a plébánia udvarán…
- És még egy pár gondolat a Prédikációvázlatok-ban (ill. a Prédikációk-ban), és ami  ma hangzott el a Duna TV-ben: https://www.mediaklikk.hu/video/igy-szol-az-ur-2018-06-10-i-adas/

Jún. 9. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
„Szavait anyja mind megőrizte szívében. (Lk 2,41-51a)… Szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk…”
- Mária az első keresztény = Krisztus-követő! Példaképünk lehet, követhetjük… mi is véssük szívünkbe  Jézus szavait, gondolkodjunk rajta és váltsuk tettekre!
Vasárnap de. közös hittanévzáró szentmise… 0-100 évesekig közösen adjunk hálát… majd mise után közös szeretetvendégség (agapé)… Ünnepeljünk együtt = a „KÖZÖSSÉG”!

Jún. 8. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE
„…az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle…"Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak." (Jn 19,31-37)
- Ma este 6-kor mise, Jézus Szíve litánia, szentségimádás!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint!

Jún. 6. BIBLIA
"Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat… Így tehát nagy tévedésben vagytok!" (Mk 12,18-27)
- Ismered a Bibliát? Olvasod minden nap?

Jún. 3. ÚRNAPJA - OLTÁRISZENTSÉG
A plébánia – az egyház tanítása szerint – eucharisztikus közösség. Ezért örülök, és köszönet mindazoknak, akik a tegnapi szentségimádáson… a ma délelőtti szentmisén és körmeneten(!) résztvettek. Így is kifejezték közösségünkhöz való tartozásukat… A templom falain kívülre is vihettük – közösségbe tömörülve – a köztünk lakó Jézust. Tanúságot tettünk: ez Jézus - Roki - népe!
Köszönet a sokféle előkészületért, szolgálatért is!
És köszönet a rendőrségnek is, akik biztosítottak bennünket, vigyáztak ránk…

Jún. 1. SZENVEDSZ?
„Ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok! Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is ujjongva örülhessetek. (1Pét 4,7-13)
- Ma öt lakásba vittem el Jézust (elsőpéntekesek), akik „részt vesznek Krisztus szenvedéseiben”… Örültek!
Ma esküvő is volt és szép elsőpénteki szentségimádás is! Öröm, köszönet a résztvevőknek!

2018
2017

2016