Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2019. 

Okt. 21. BOLDOG IV. KÁROLY
- Utolsó királyunk... Elmélkedjünk életén!

Okt. 20. AZ IMA EREJE
- Imádkozni, imádkozni - Mózes példája (Kiv 17,8-13)
- Szüntelenül - Jézus üzenete (Lk 18,18)
- Szentírás - "Gyermekkorod óta ismered a Szentírást: ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre..." (2Tim 3,14-4,2)

Okt. 19. PLÉBÁNIAI KÖZÖSSÉGÜNKÉRT
A világon nagyon sok plébánia van, ahol a Fokoláre Mozgalom lelkiségéből táplálkozva építik a helyi egyházat, a plébániát. Most Róma mellett (Castel Gandolfo-ban) van ezen plébániák vezetőinek, felelőseinek a találkozója, melyen én is részt veszek, képviselve nem csak plébániánkat, de néhányadmagammal Magyarországot is. Száz körüli létszámmal vagyunk jelen ezen a találkozón, ami lelkigyakorlat és továbbképzés is egyben. Sok szép beszámoló hangzik el, néhány mondattal, képpel még plébániánk is megjelent.
A pénteki témánk az volt, hogyan lehet köztünk Jézus.
Kérem az otthonlévők imáit is!
Okt. 18. TANÍTVÁNYSÁG
A mai evangélium (Lk 10,1-9) elgondolkodtatott... Már 12 éve vagyok a ROKI-ban. Örülök és köszönöm, hogy van 12 apostolunk, de azon tűnődöm, vajon 72 tanítvány van-e? Tanítványok, akik a plébánossal tartanak, akik elkötelezett keresztény életet élnek ill. életükkel hirdetik az evangéliumot (hittanokon részt vesznek, építik a közösséget...)? Kik és hányan..., még nem számoltam össze! 
Okt. 16. NE ÍTÉLKEZZ
„Nincs mentség számodra, bárki légy is, te, ember, aki másokat megítélsz. Amikor ugyanis mást megítélsz, önmagadat marasztalod el. … azt hiszed, hogy megmenekülhetsz Isten ítélete elől? …” (Róm 2,1-11)
A NAP SZENTJEI
Sziléziai Szent Hedvig ---  Hét gyermeket szült… „A gyűlöletet szeretettel kell legyőzni…”
Alacoque Szent Margit --- A Jézus Szíve tisztelet elterjesztője

Okt. 15. AVILAI SZENT TERÉZ
"Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk...
Valahányszor pedig rágondolunk Krisztusra, mindig jusson eszünkbe a szeretete is, amellyel annyi kegyelmet ajándékozott nekünk,... élesszük magunkban a viszontszeretetet! Mert ha egyszer – az Úr kegyelméből – az ő szeretete mélyen belevésődik szívünkbe, akkor majd minden könnyűvé lesz számunkra. Hamarosan és kevés fáradsággal igen sokat tudunk majd elérni."  

Okt. 14. ITT VAN
- Hála elsőáldozóinkért! – Sokan köszönik a szép szentmisét… és sokan örülünk, hogy már velük is többen vagyunk, akik Jézussal táplálkozhatunk… már velük is többen vagyunk, akik így is hordozzuk/adjuk Jézust a világnak!
- Mai ev.: „itt pedig nagyobb valaki van… bűnbánatot tartottak…” (Lk 11,29-32) Mennyi mindenért áldozatot hoznak az emberek (programok, anyagiak, karrier, stb.). – Jézus itt van minden nap, többféle jelenléti módjával (szentmise, szentségek, a „2-3-an együtt…” stb.) Milyen sokan nem élnek a vele való találkozással/táplálkozással! – Bűnbánat és újrakezdési lehetőség!
- Ma pl. Felnőtt hittan!

Okt. 12. ÉLET
- Örülök (mások is) a tegnap esti Fiatal házas hittannak! Több témát is sikerült átbeszélgetnünk!
- Örülök a Munkás Szent József Csoportnak, mai szolgálatuknak… Isten fizesse meg!
- Örülök, hogy már is érkeznek az adományok plébániai közösségi terünk bővítése számára! Isten fizesse meg!
- Örülök a ma délelőtti „országos” lelkinapnak. A Rokiba több plébániáról (faluból, városból) jöttek, közel ötvenen - fiatalok, kisgyerekesek, felnőttebbek... Mind olyanok, akik a plébániájukért, az egyházért akarnak élni – a fokolár lelkiség segítségével.
- Örülök – már most – a holnapi elsőáldozó gyermekeknek - aranyosak! Imádkozzunk értük!

Okt. 11. KERESZTSZÜLŐK

Okt. 9. ZSOLOZSMÁBÓL
Antiochiai Szent Ignác leveléből
- Legyetek szelídek,  és újuljatok meg hitben… újuljatok meg szeretetben... Ne legyen semmi bajotok egymással… Óvakodjatok a vadhajtásoktól Krisztus tagjai vagytok… arra kérlek titeket: maradjatok meg egyetértésben és kölcsönös imádságban. Köszöntelek benneteket Jézus Krisztusban. Osztatlan szívvel szeressétek egymást...

Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA
Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE
Már szombaton megünnepeltük, de természetesen, ma, a napján is "felköszöntjük"!

Okt. 6. BÚCSÚ - X. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ
Ajánlom kinyitni a LEVELEK ablakot! Sok ilyen és hasonló visszajelzés érkezett/érkezik. Szép ünnep volt!
Így is és újra köszönöm mindazoknak, akik mindezekben tevékenyen részt vettek! Habár tudjuk – a mai evangéliumból – hogy „csak a kötelességünket teljesítettük”. De akkor is öröm és hála!

Okt. 4. ASSISI SZENT FERENC
Mindenkit szeretettel várunk!

Okt. 3. SZÜLINAP
Isten éltesse 104. születésnapját ünneplő templomunkat!
Az esti misén (is) köszöntjük... no, és szombaton egész nap!!!

Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA
Ajánlom:

Szept. 29. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
- Örülök és köszönet a délelőtti „maratoni” szentírás-olvasóknak!
- Örülök, hogy ma többen vásároltak szentírást!
Olvassuk és éljük, váltsuk tettekre, építsük be hétköznapjainkba Isten üzenetét!

Szept. 28. VÉRTANÚ LELKÜLET
"...add, hogy önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk hozzád."
- Pl. mára nagytakarítás van meghirdetve. Örülök, hogy már korán reggel többen is "lemondtak önmagukról" (egyéb programjaikról) és a szentmisét, majd templomunkat, közösségünket = Istent választották!

Szept.26. TE IS KERESED?
"...Ki lehet hát az, akiről ilyeneket hallok?” És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust..." (Lk 9,7-9)  - Sok-sok lehetőség!

Szept. 24. GELLÉRT
- A Babák-Mamákkal ma is elzarándokoltunk a Szent Gellért sziklatemplomba. Imádkoztunk, énekeltünk és felajánlottuk a "babakocsis fáradalmakat" - azokért is, akik nem voltak ott... Majd játszótereztünk...
- A mai nap evangéliuma: „Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” (Lk 8,19-21)  - Rövid, tömör kijelentés, hogy ki is az igazi keresztény, Krisztushoz tartozó...

Szept. 23. FELNŐTT HITTAN
A félreértések elkerülése végett a Felnőtt hittanra mindenki jöhet, aki felnőttnek érzi magát… a tizenévesektől kezdve, fiatal házasok, stb.
Ma este is lesz: 18.45-kor. Téma: A szentmise (hogy jobban értsük/éljük).
- "...Akinek ugyanis van, az még kap hozzá; akinek pedig nincsen, az még azt is elveszíti, amiről azt vélte, hogy az övé." (Lk 8,16-18) 

Szept. 21. KÖVESS ENGEM!
- "...éljetek méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet." (Ef 4,1-7.11-13)
- „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. ... Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,9-13)
- Gyere bátran, vár Jézus, akármilyen bűnös vagy... segíteni akar, meg akar menteni (lehet jelentkezni a plébánosnál lelkibeszélgetésre, életrendezésre, gyónásra...).
- Öröm, hogy híveink közül jó páran tartalmas, "sokplébániás" találkozón vehettünk részt!

Szept. 20. VELE
„…Vele volt a tizenkettő és néhány asszony,... akik vagyonukból gondoskodtak róla.”  (Lk 8,1-3)
- És én? Ki, mennyire, hogyan… van Vele a hétköznapokban? Hogy kellene? Stb.

Szept. 19. 
"...legyen gondod a felolvasásra, a buzdításra és a tanításra... (1Tim 4,12-16)
„…sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett...” (Lk 7,36-50)
- Megjelent plébániai újságunk szeptemberi száma!

Szept. 14. SZENT KERESZT
- "Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által, megváltottad a világot"! - Jézus megtette a részét... Én? Hogy viszonyulok a kereszthez a hétköznapokban? Hogy reagálok, amikor érkezik a kereszt?...
- Elkezdődtek a hittanok… Örülök, hogy a Felnőtt hittanra is már jöttek… tegnap este meg volt a Fiatal Házasok „alakuló ülése” is, jó témával, építő hozzászólásokkal… Reménykedem a szép folytatásban: hogy még minél többen be fognak kapcsolódni…

Szept. 13. SZÁLKA-GERENDA
„…saját szemedben nem látod meg a gerendát? Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből.” (Lk 6,39-42)
- Emberi kapcsolataink, plébániai (közösségi) életünk mennyivel szebb lenne, ha ebben is Jézus tanítása szerint élnénk!
Pedro Aguado piarista rendfőnök azt írja: „A hit és Jézus követése nem »elméleti dolgok«, hanem lelkünk mélyén, az életünkben gyökereznek. Valósággá kell válniuk életmódunkban, állásfoglalásainkban, döntéseinkben. Ezért van szükségünk az evangélium olvasására és a vele való imádkozásra. A napról napra történő olvasás így jár majd át minket, mint az eső, mely átnedvesíti és termékennyé teszi a földet.”

Szept. 9. JÖJJ SZENTLÉLEK!
Tegnap ünnepélyesen is megnyitottuk az új hittanos évet. Ma este pl. már Felnőtt hittan!
Megtalálta már mindenki, hogy melyik csoportba fog járni? Jelentkeztél már? De anélkül is jöhet mindenki, ill. kérdezheti a plébánost: „hova jöjjek”?
Továbbképzésre mindenkinek szüksége van – tapasztalom! És létfontosságúak a közös összejövetelek, az egymással való találkozások is = KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS! (NEK... Misszió: belül kezdve...).

Szept. 6. ELSŐPÉNTEK
Ismét ajánlom elkezdeni! Az új tanév remek lehetőség!

Szept. 4. KERESZTELKEDÉS
IX. (Szent) Lajos  nem a királlyá koronázását, hanem a megkeresztelkedését tartotta élete legnagyobb ünnepének, napjának. – Nekem ma van a keresztelésem évfordulója (6 napos koromban kereszteltek!). A reggeli szentmisében már hálát adtam…
Fontos tudni keresztelésünk napját… nézz utána! És magáról a keresztség szentségéről is érdemes „továbbképződni”! A legnagyobb ajándék!

Aug. 30. MINDENKI
Mindenkivel – Mindenkinek”! – A NEK-re való készület 3. évének ez a mottója.
Mindenki születésnapján – tegnap – ezt is élhettük, gyakorolhattuk. Személy szerint örülök és „mindenkinek” köszönöm a sokféle ajándékot. Isten fizesse meg! – De sokak köszönetét is tolmácsolhatom, mert a tegnap este sokaknak ajándék, boldogság volt… „Köszönöm, hogy vagy/vagytok”!

Szent Mónika segíts, hogy nálunk is minél több keresztény feleség és édesanya legyen!

Aug. 23. RÓZA
LELKIGYAKORLAT UTÁN (is), a mai evangélium: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. ... Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. (Mt 22,34-40) 

Aug. 22. KIRÁLYNŐ
Mindenki olvasta... ünnepelte?

Aug. 21. SZŐLŐMUNKÁSOK
Hazajöttünk a lelkigyakorlatról, és rögtön konkrét meghívást kaptunk.
- Az evangéliumban (Mt 20,1-16a): „Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?” – Jézus vár, küld bennünket szőlőjébe, hogy nála dolgozzunk… apostolkodjunk, építsük Titokzatos Testét, az Egyházat, közösségünket… „Mindenkivel, mindenkiNEK” - hirdetni az evangéliumot, örömhírt...)!
- A mai nap szentjének jelmondata: Mindent megújítani Krisztusban! – A lelkigyakorlatra is ezért mentünk, és ezért jöttünk haza… Megújulni, megújítani magunkat és közösségünket. Kezdjük el most (nem majd!), illetve folytassuk!

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLYUNK
Érdemes olvasgatni, feleleveníteni életrajzát…
- Istennek hála lelkigyakorlatunkért… Aki ott volt: átélte… aki nem volt, kérdezgesse az ott lévőket… - Köszönjük az imahátteret is!

Aug. 15. ÜDVÖZLÉGY NAGYBOLDOGASSZONY
- Mária védnöksége alatt indulunk a lelkigyakorlatra, aki azt üzeni nekünk is: Tegyétek, amit mond – Jézus! (ld. kánai mennyegző).
- Ma kötelező szentmise!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

Aug. 14. KÉSZÜLÜNK
Lelkigyakorlatos készületünkben a mai evangélium és Szent M. Kolbe atya is segít…
- Ha testvéred vétkezik ellened, menj, és figyelmeztesd őt négyszemközt… 
- ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. (Mt 18,15-20)
Ld. még az OLVASTAM ablakunkat!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

 Aug. 9. LELKIGYAKORLATUNK
Tegnap este „folytattuk augusztusi lelkigyakorlatunkat”. Hiszen az előkészületek szerves része az "Egy templom - egy család"-nak. Örülök sokak bekapcsolódásának… kik, hogyan teszik hozzá részüket… Folytassuk! 
A mai evangélium nagyon konkréttá teszi a lényeget: Jn 15,9–17 --- „… Maradjatok meg az én szeretetemben! … Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. … Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket; és arra rendeltelek, hogy elmenjetek és gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt… Azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást!”

Aug. 5. HAVAS BOLDOGASSZONY

Aug. 1. FELHŐ
"...Valahányszor a felhő felemelkedett a szent sátorról, a nép útnak indult. Ez így történt egész vándorlása idején. ... amelyet a nép egész vándorlása idején láthatott." (Kiv 40,16-21.34-38)
- Köszönöm Istenem, hogy minket - Roki népét - is vezetsz. Lelkiismeretünk, a Biblia, a prédikációk, lelkivezető, a hittanórák, a most közelgő lelkigyakorlat, stb. Adj halló - rád figyelő - fület/szívet, engedelmes lelkületet, hogy el ne tévedjünk!
- Köszönöm Istenem, hogy ma 12 éve kezdhettem "rokis vándorlásomat"!

Júl. 29. IMÁDKOZNI ÉS ÉLNI AZ EVANGÉLIUMOT
- „Márta, Márta…!(Lk 11,1-13) - https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-marta
- Ferenc pápa a tegnapi prédikációját így fejezte be: „Kérjük Máriát, az imádkozó asszonyt, segítsen, hogy Jézussal egységben imádkozzuk a miatyánkot, hogy a Szentlélek vezetésével megéljük az evangéliumot!” (pl. a vasárnapit, a mindennapit, a havi életigét...) – Gyakoroljuk!

Júl. 27. SZÖVETSÉG
„Miután az Úr közölte a feltételeket, amelyek alapján szövetséget akart kötni népével, Mózes lejött a hegyről, s kihirdette a népnek az Úr minden szavát és parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte: Az Úr minden szavát megtartjuk.”…
(Kiv 24,3-8) – a mai Olvasmány egy meghívás is számunkra, hogy újítsuk meg szövetségünket Istennel: „Az Úr minden szavát megtartjuk”!
- A mai kerékpártúrán is megtapasztaltuk, hogy az Úr hűséges szövetséges! Annyi mindenért hálát adhatunk… csak győzzük viszonozni!

Júl. 26. NAGYSZÜLŐK
Milyen jó, hogy vannak! Milyen sokan, sokat köszönhetünk nekik! Szeressük, becsüljük meg őket! És próbáljunk "visszafizetni" nekik valamit (cselekedetekben, imáinkban...). - Ma pl. a szentmisében (ahol külön áldásban részesülhetnek) , szentségimádáson...
A mai napon Jézus nagyszüleire, Mária szüleire emlékezünk...

Júl. 25. JAKAB
A mennyország "ára": "Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?” „Készek vagyunk!” – felelték. Jézus erre így folytatta: „A szenvedések kelyhét velem együtt kiisszátok majd... Az apostolok közül Jakab lett az első vértanú! 
- Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok!...” (Mt 20,20-28) 

Júl. 24. KINGA
- Radikális Krisztus-követés! Kit, mire hív az Isten? - Az evangélium szerinti életre mindannyiunkat!
- És ne azt keressük, hogy mire nem vagyok képes, hanem mi az, amit meg tudok tenni... De azt tegyem!

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetes rendet… Mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. Szent II. János Pál pápa Európa társvédőszentjévé nyilvánította. https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-brigitta-szerzetesno-europa-tarsvedoszentje

Jún. 22. MÁRIA MAGDOLNA
Asszony, miért sírsz?… menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik! (Jn 20,1.11–18)
- Mindannyiunk hivatása, hogy a Feltámadott tanúi legyünk! És ne sírjunk, ne szomorkodjunk, hanem keressük a feltámadt Jézussal való találkozásokat – a keresztet is vállalva!

Júl. 19. AZ ÚRNAK

„Az Úrnak mit adhatnék…” (a mai, 115. zsoltárból). – Mennyi mindent kaptam/kaptunk már az Úrtól! Fontos, hogy válaszoljak is szeretetére! Szabad töprengeni rajta, személy szerint: mit adhatnék az Úrnak, minek örülne?!


Júl. 14. AZ ÖRÖK ÉLETET?

Mai olvasmányok válasza - Mózes és Jézus is: Engedelmeskedj... Tartsd meg a parancsokat... Szeresd felebarátodat... Irgalmasság... - Máris lehet gyakorolni!


Júl. 13. NE FÉLJETEK
- Vajon ellene szegülhetünk-e Isten akaratának?... Én gondoskodom rólatok és gyermekeitekről... (Ter 49).
- Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt... (Mt 10).


Júl. 9. HAJNALI GONDOLATOK

Júl. 5. HAJNALI GONDOLATOK

Júl. 2. SARLÓS B. A. 
- Mária Jézust vitte szíve alatt Erzsébethez… ,ment szeretni, szolgálni… Menjünk mi is – mindig – Jézust „víve” felebarátainkhoz, mindenhova… és felebarátainkban is felismerni Jézust, mint Erzsébet!
- Megérkezett, köszönöm… Ma az új, Máriás miseruhában misézhettem… Isten fizesse meg kinek-kinek adományát, szeretetét…
- Lengyelek… A közös mise után ¾ 10-ig, nagyon jó hangulatban, nagy szeretetben voltunk együtt a lengyel zarándokokkal, akik „visznek bennünket Medjugorjéba is”. Köszönöm… sokan, sokat tettek érte. Isten fizesse meg!
- Holnaptól rokis bringatúra… Köszönjük az ima-kiséretet/hátteret!

Júl.1. NE ALKUDOZZ

Jún. 30. KÖVETLEK
A mai ev. (Lk 9,51-62) Krisztus követésére hív… De az olv. is (1Kir 19) meghívásról szól.
A sztlecke (Gal 5,1.13-18) a szeretetre, a Lélek szerinti életre.
Újra kimondhatjuk igen-ünket, újrakezdhetünk…
- Szülőfalumban, Úriban 1974. jún. 30-án mutattam be első szentmisémet, 45 éve. Ma ott adok hálát, ahonnan elindultam, ahol a meghívást kaptam, ahol elkezdtem követni Jézust… Ott mondok hálát Istennek és azoknak, akik támogattak…

Jún. 29. PÉTER ÉS PÁL apostolok
Szentmise reggel 7-kor (hűvössel!).

Jún. 28. JÉZUS SZÍVÉNEK ÜNNEPE
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket szent szíved szerint!

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
Kedves testvéreim, emeljük lelkünket üdvözítő Istenünkhöz, és kérjük: Áldd meg, Urunk, népedet!
- Árpád törzséből László király személyében az életszentségnek új hajtását fakasztottad, add, hogy mindnyájan meghalljuk és kövessük hívó szavadat!
- László királyban csodálatosan kivirágzottak a szüleitől kapott jó tulajdonságok, áldd meg ma is a szülőket, hogy áldottak legyenek gyermekeikben!
- Szent László Krisztus helytartóját tisztelte Péter utódjában, közbenjárására őrizz meg minket is a Szentatya iránti sziklaszilárd hűségben!
- Szent László templomokat és kolostorokat alapított, hogy a keresztény szellemben megerősítse népünket, engedd, hogy ma is minél többen elkötelezzék magukat Isten és embertársuk szolgálatára!
- Szent László az igazság szigorát az irgalom szelídségével mérsékelte, és királyként is neked és népének szolgált, segíts, hogy életünk neked tetsző, embertársainknak pedig példamutató legyen!

Jún. 26. GYÜMÖLCSÖK
„…Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. Tehát: gyümölcseikről ismeritek fel őket.”  (Mt 7,15-20) – A ma reggeli misében arra kaptam meghívást, hogy minél több jó gyümölcsöt teremjek. Nem dicsekvésként, de ezzel az írással (reggel 9 után) már a 6. gyümölcsnél járok!
- A holnap esti Ige-kör is alkalom lesz, hogy megosszuk a júniusi gyümölcseinket… 

Jún. 25. A MENNYORSZÁGÉRT
Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!
- Szeretném, ha szeretnének? Kezdjem el én! 
A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz, és sokan mennek be rajta. … (Mt 7,6.12-14) 
- Sok minden nem fér be… Mit kell letennem, elhagynom, kihagynom az életemből, hogy beférjek a szűk kapun
Az Olvasmányban (Ter 13,2.5-18) szép példa Ábrám… Átengedi testvérének a választást, megelégszik a kevesebbel… le tud mondani… aztán persze Isten bőségesen megjutalmazza!

 Jún. 23. EUKARISZTIA
- Hála az Úrnapja, Oltáriszentség – szentmise, szentáldozás – ünnepléséért… a délelőtti szentmise résztvevőiért!
- Hála a körmenetért is… - Ha esik az eső, akkor is Jézussal tartunk!
- Köszönöm pappá szentelésem 45. évfordulójának közös ünneplését… az ajándékokat…

Jún. 22. NE AGGODALMASKODJATOK
„…Mit együnk, mit igyunk, mibe öltözzünk… Ezeket a pogányok keresik. Mert a ti mennyei Atyátok jól tudja, hogy minderre szükségetek van. Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.”  (Mt 6,24-34)

Jún. 18. KATOLIKUS FÉLÓRA
(13.49-től)

Jún. 16. EGYHÁZKÖZSÉGÜNK - 100
Köszönöm mindenki részvételét Egyházközségünk 100. születésnapján!
- a sok imát
- az előkészületek sok-sok munkáját, szolgálatokat…
- adományokat
- és mindent...
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
A Katolikus Rádión visszahallgathatjuk a szentmisét!
A Magyar Kurirban pedig képes beszámoló is van...

Jún. 15. SZÜLETÉSNAP
Egyházközségünk 100. születésnapja! – Istennek hála, a sok kegyelemért!
Miért jövünk, miért szolgálunk…? Nem emberi elismerésért! Hanem? Mert (mai szentlecke): „Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződésre jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt…” (2Kor 5,14-21)
- Ma este 7-kor templomunkban a bérmálkozókért... közösségünkért imádkozunk!

Jún. 14. KÉSZÜLET-100
- A ma esti szentmise a bérmálkozókért és a KT-ért volt… 
- Örülök, hogy szentségimádással, gyónással is készültek egy páran…
- Örülök, hogy ma is sok dolgos kezet láthattam…
- Megjelent Roki újságunk legújabb száma – 100 év!
- Akinek még nincs meg a MOZAIKOK c. könyv, fél áron kapható – 100 évünk!
- Szombat: 1919. június 15. Megszületett az Egyházközségünk. Reggel 7-kor a szentmisében adunk hálát… 

Jún. 12. HÁLA
- Köszönet az elmúlt napok takarítóinak, rendrakóinak! Van látszatja! – Viszont még van bőven tennivaló, lehet jönni!
- Lelkileg se feledkezzünk el készülni vasárnapra!

Jún. 10. ÜNNEPEINK
Karácsony-, Húsvét-, Pünkösd másnapja nem kötelező ünnep! De…
- Örülök, hogy a ma esti szentmisén többen voltunk a szokottnál. Egyébként,  pünkösdhétfő  a katolikus liturgiában:  http://www.magyarkurir.hu/hirek/szuz-maria-az-egyhaz-anyja
- Örülök, hogy Máriaremetére többen is kijöttek és délben együtt énekelhettük az Úrangyalát…, majd közösen hallgattuk bíboros atya NEK-es üzenetét a 3. évre (még sokat fogunk beszélgetni róla!), és a lényeg: a záró, sokpapos szentmise – együtt!… - Sokan kérdezték, hogy hol a mi sátrunk… a mi plébániánknak nincs sátra?

Jún. 7. VAN PÁPÁNK!
- „Szeretsz engem… Legeltesd juhaimat! … Kövess engem!”  (Jn 21,15-19) – Péter apostol „kinevezése”… az első pápa! Most Ferenc… - Köszönjük Jézusunk, hogy gondoskodsz minden korok krisztuskövetőiről, van pásztorunk, aki terelget bennünket! Tartsd meg Isten szentatyánkat, Krisztusnak helytartóját!
- Köszönet a ma esti – elsőpénteki – szentségimádásért, a meghívást elfogadókért!

Jún. 6. EGYEK LEGYENEK
- A mai evangéliumban legalább négyszer szerepel Jézus leghőbb vágya, hogy „egyek legyenek”… Imre atya szépen ki is fejtette ma esti prédikációjában… - Dolgozzunk rajta (és kérjük a Szentlelket), hiszen ez a legfontosabb a házasságokban, családokban, plébániai közösségünkben, hazánkban... mindenütt!
- Nagyon jó volt a mai Film klub! Köszönjük! Van mit feldogozni!
- Holnap elsőpéntek… közös szentségimádás! Közel a Pünkösd. Hívogassuk, várjuk, fogadjuk a Szentlelket!

Jún. 5. NEM E VILÁGBÓL
- Szent Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. … - Köszönöm Jézusom, hogy imádkoztál értem/értünk. Segíts, hogy valóban egyek tudjunk lenni!
- nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból. … (Jn 17,11b-19) – Igen, nekem/nekünk más világból kell lennünk, élnünk… Kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata! Segíts, hogy más tudjak lenni! (Pl. a tegnap esti teltházas családtervezéses est erről is szólt).
Jöjj Szentlélek!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a te Szíved szerint!

Jún. 4. MIT SEM AGGÓDOM
- Nem becsülöm sokra életemet; csak fussam végig pályámat, amelyet az Úr Jézus rám bízott, és tanúságot tegyek az Isten kegyelmét hirdető evangéliumról. (ApCsel 20,17-27)
- A feladatot, amelyet rám bíztál, teljesítettem. …Nem a világért könyörgök, hanem értük, akiket nekem adtál. Tieid ők… Én most hozzád megyek.”  (Jn 17,1-11a)
Trianon! – Imádkozzunk… Jöjj Szentlélek!

Jún. 3. FERENC PÁPA
- A mai felnőtt hittanon Ferenc pápa, ill. az egyházunk lesz a fő téma… beszélgessünk!
- Romániai látogatásáról sok minden található honlapunkon az OLVASTAM ablakban… és a www.magyarkurir.hu, valamint az internet számos oldala foglalkozik vele..

Máj. 29. SZENT VI. PÁL PÁPA

Máj. 27. JÉZUSÉRT
- A nép – Pál ellenfeleinek biztatására – Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult, a bírák pedig letépték róluk a ruhát, és megvesszőztették őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. – A nép az apostolok ellen fordul… kétezer év óta zajlik (hívők, nem hívők). De az apostolok, az elkötelezett keresztények=krisztuskövetők, kitartanak!
- „mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok így válaszoltak: Higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz!” (ApCsel 16,22-34) – Életünk legfőbb kérdése, minden nap! Ma is!

Máj. 26. TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI VILÁGNAP
És Ferenc pápa üzenete:

Neked is segítőd? Tapasztaltad már? Milyen a kapcsolatod Máriával?

Máj. 23. SZERETETBEN
-„Maradjatok meg az én szeretetemben!”  (Jn 15,9-11) – Próbáljuk meg ma is, holnap után is! A Jézus iránti szeretetből táplálkozva, egymás között is!
-„Az apostoli zsinaton heves vita támadt… Péter akkor szólásra emelkedett:… Erre az egész gyülekezet lecsillapodott. Meghallgatta Barnabást és Pált, … Amikor befejezték, Jakab apostol szólalt fel…” (ApCsel 15,7-21) – Fontos egymás meghallgatása, a párbeszéd, és a felelős döntés…!

Máj. 22. JÉZUSBAN
- „Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok…” (Jn 15,1-8) – A kereszténység egyik lényegi megfogalmazása… egyesülés Jézussal, benne élni…

Máj. 21. ELBESZÉLTÉK
A tegnapi felnőtt hittanon szóba kerültek az Isten-élmények… A mai szentleckében pedig: „elbeszélték, mi mindent tett az Isten általuk” (ApCsel 14,19-28). – Nagyon fontos megosztani egymással, beszélni ezekről magunk között, de másoknak is!

Máj. 18. ÉLET A PLÉBÁNIÁKON
Ma a fokoláre mozgalom – www.fokolare.hu – plébániai évzáró találkozóján voltunk jó páran a Rokiból is… Nagy öröm volt sok plébánia életébe belelátni. Mennyi elkötelezett keresztény él – a fokoláre lelkiségből táplálkozva - az egyházért, plébániáikért! Családok, házaspárok, fiatalok, gyermekek… Istennek hála!

Máj. 17. AJÁNLOM
http://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-scheffler-janos-puspok-es-vertanu ... és az OLVASTAM ablakunkban egyik beszédét!

Máj. 16. GONDOLATOK
A mai evangélium (Jn 13,16-20) kapcsán ilyen gondolataim is támadtak: 
- „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem nagyobb a szolga uránál, sem a küldött küldőjénél.” – Alázatosság!... Ne akarjak pápább lenni a pápánál! Az élet minden területén fontos tiszteletben tartani a „főnökömet” – Ha „nagyobb” akarok lenni, a nagyság az életszentségben mutatkozzon meg!
- „Bizony, bizony, mondom nektek: aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be; aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.”  - Jézust sokan nem fogadták be (nem értették…). Ma sem… a küldöttjeit sem… Köszönet az engem befogadóknak (értőknek)!

Máj. 12. PAPI HIVATÁSOK VASÁRNAPJA

Máj. 11. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR - HIVATÁS
- Imádkozzunk a zarándoklat résztvevőiért! – Itthon is „neki lehet ülni/térdelni” a rózsafüzért elimádkozni… (ez a könnyebbik változat).
- Ajánlom Ferenc pápa Hivatások világnapjára írt üzenetét átelmélkedni! – Honlapunkon is olvasható!

Máj. 9. SZENTÁLDOZÁS
"Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.” 
(Jn 6,44-51) - Köszönöm Jézusom, hogy életedet adtad értem is... köszönöm a szentáldozási lehetőségeket (a Veled való táplálkozást), az örök élet kenyerét!

Máj. 8. HIRDETTÉK
- „…nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen. … A szétszéledt hívek, ahol csak megfordultak, hirdették az evangéliumot. (ApCsel 8,1b-8) – Az első keresztények – az üldözések ellenére – lelkesen hirdették az evangéliumot! És mi? Nincs üldözés… hogyan hirdetem az evangéliumot, milyen lelkesen apostolkodom?
- Nem azért jöttem le a mennyből, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki küldött engem. (6,35-40) – Mindnyájan küldöttek vagyunk… minden nap az Atya akaratát keressem és tegyem!

Máj. 7. GIZELLA
Isten éltesse a Boldog Gizella körünket. Köszönjük plébániánk szolgálatát, a közösségépítést… Tegnap ünnepi ebéddel (karitászosokkal együtt) emlékeztünk… ma este pedig a szentmisében adunk hálát...

Máj. 6.  FONTOS
-Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.  – Jézus tanítása… szentáldozás!
-„Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”  (Jn 6,22-29)
- Felnőtt hittanon Életbevágó kérdések lettek áttárgyalva...Bioetika, stb. 

Máj. 4. NE FÉLJETEK!
„Békesség nektek! Én vagyok, ne féljetek!” (Lk 24,36).
 – Én vagyok! – Olyan jó tapasztalni!
Szép napunk volt! – A „bringatúrás” csapat együtt elmélkedte át a vasárnapi evangéliumot (együtt étkezett – Jézussal – mint a vasárnapi evangéliumban olvashatjuk)… és együtt vizsgálgattuk, gyűjtöttük össze, mi-minden mehet a lomtalanításba… Együtt… együtt – ahogy az apostolok!

Máj. 3. APOSTOLOK
Szent Fülöp és Szent Jakab apostolok ünnepe van ma…
- „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk.” - Bizony!!! Isten elég nekünk! "Boldog az, akinek van Istene" (József Attila)
- Hála az elsőpénteki szentmiséért, litániáért, szentségimádásért. Köszönöm kedves „apostolok” = résztvevők!
Apostolok… - Felfigyelt már valaki arra, hogy a Kossuth Rádióban az esti fél 8-as esti mesék a Bibliából vannak?! Nagyon jók!!! Köszönjük! Istennek hála!

Máj. 2. INKÁBB
„Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek." (ApCsel 5,27-33) - Minden nap választási lehetőség előtt állunk. Fontos, hogy mindig Istent, Isten akaratát válasszuk!
- Ma a Film klub keretében (az esti mise és litánia után) Ferenc pápáról nézünk filmet: Egy hiteles ember.

Máj. 1. SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS
- Május, a Szűzanya hónapja. Ma reggel megkezdtük a májusi (loretoi) litániák közös imádkozását. – Örülök, hogy jó páran eljöttek! – Folytatjuk, minden nap a szentmisék után (vasárnap a 10-es mise előtt). – „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!"

Ápr. 29. PÉLDAKÉP
Sienai Szent Katalin szűz és egyháztanító,  Európa társvédőszentje.
Már kisleányként a tökéletesebbre törekedett, és 15 éves korában belépett Szent Domonkos harmadik rendjébe. 
-az Isten és a felebarát iránti szeretettől égett,
-Krisztus Urunk szenvedését szemlélte, és az Egyház szolgálatára szentelte életét
-a békét és egyetértést erősítette, 
-a pápa jogait és szabadságát védelmezte,
-a vallásos élet megújulását mozdította elő
-bölcs tanítással és lelkiséggel teli műveit tollba mondta, 
-meghalt 1380. április 29-én, 33 évesen!

Ápr. 28. IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
- Amikor… beesteledett… félelmükben zárva tartották az ajtót… Jézus akkor is ott van, ha sötétség, kilátástalanság kerít hatalmában bennünket… ha félelem vesz erőt rajtunk! - „Békesség nektek!”
- Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. – Küldve vagyunk! Nem csak a magam számára kapom a kegyelmeket!
- Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. – Az irgalmas Isten! Óriási ajándék a bűnbocsánat szentsége, a szentgyónás, az újrakezdési lehetőség
- Ne légy hitetlen, hanem hívő! – Jézus bátorít, minden élethelyzetben, hiszen velünk van! (Jn 20,19-31) 

Ápr. 27. HIRDESSÉTEK
„Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,9-15) - Ma pl. már kinek, hogyan hirdettem?! Minden nap van lehetőségem. Teljesítem a keresztségből fakadó küldetésem?

Ápr. 25. EGYÜTT
- Nagy öröm volt számomra a papoknak tartott családpasztorációs konferencia! Új ablakok nyíltak meg előttünk!
- Nagy öröm volt számomra a ma esti Ige kör is. Nemcsak a létszám miatt, hanem a sok megélt tapasztalat… az elmélkedések – melyek a keresztény élet lényegéről szóltak.
- Alleluja, alleluja, alleluja!

Ápr. 24. JÉZUS ÉL
- Maga Jézus közeledett feléjük, és hozzájuk szegődött.  - Jézus! Köszönöm, hogy sokszor mellém szegődsz, velem jössz. Segíts, hogy észrevegyem és hálás legyek ezért...
- Képtelenek vagytok hinni. - Jézus! Minden benne a Szentírásban... erősítsd hitemet, hogy az adott helyzetekben elhiggyem, amit mondasz és aszerint cselekedjem! 
- Megnyílt a szemük, és fölismerték. - Jézus! Nyisd meg az én szemeim is, hogy fölismerjelek a sokféle jelenlétedben
- Útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe. Ott egybegyűlve találták a tizenegyet és társaikat. Azok ezzel fogadták őket: Valóban feltámadt az Úr, és megjelent Simonnak! Erre ők is elbeszélték, mi történt az úton, és hogyan ismerték fel Jézust a kenyértörésben. (Lk 24,13-35) - Jézus! Tüzesíts engem is, hogy osszam meg a közösségben a veled való találkozások örömét! 

Ápr. 19. NAGYPÉNTEK
- Sok miért hangzik el a szenvedéssel, próbatételekkel kapcsolatban… Jönnek a kísértések is: miért vállalod, miért hagyod… szállj le a keresztről… - Jézus válasza: „Ne igyam ki talán a kelyhet, amelyet az Atya adott nekem?” (a mai Passióban). Segíts, erősíts Jézusom, hogy én is végig tudjam csinálni!
- Első gyónók! Milyen nagy öröm, hogy ma újabb testvérkéink kezdhették el gyónásaikat. És milyen nagy öröm a többi gyónó is! Ezért szenvedett és halt meg Jézus, hogy ne a sátán legyen a győztes… Istennek legyen hála!

Ápr. 17. HÚSVÉTI VACSORA
„… a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?” (Mt 26,14-25)
Kérdezgessük mi is Jézust, készülve a nagycsütörtök esti ünnepre (szentmise, szentáldozás…). Hogy szeretné Jézus, mit vár tőlem… 

Ápr. 16. ÁRULÁS – TAGADÁS
„…egy közületek elárul engem… háromszor tagadsz meg engem.”  (Jn 13,21-33.36-38)
Bocsáss meg Jézusom, hogy oly sokszor elárultalak már… oly sokszor megtagadtalak már…  - gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással, sokféle hűtlenséggel – amikor nem téged választottalak!

Ápr. 15. PAKISZTÁN-EST
"...szegények mindig lesznek veletek..." (Jn 12,1-11) 
Este hálaadó szentmisével kezdtük templomunkban – Beer püspök vezetésével. Hálát adtunk, hogy 60 pakisztáni gyermeket egy évre beiskolázhattunk (ebből négyet a mi plébániánk!). – A hittanteremben folytatva épültem, hogy milyen sokan, sokféleképpen (egyének, iskolák, plébániák) rámozdultak az ügyre – gyakorolva az adás kultúráját. – Épültem az elkötelezett keresztényeken, akik felkarolták, szervezték a már két éves akciót. – Épültem a nem könnyű terepre országunkból kiköltözött testvérünkön, – aki Istennek szentelte életét -, hogy ott szolgáljon, adja életét másokért/a szegényekért. – Örültem, hogy hittantermünkben telt ház volt… rendhagyó felnőtt hittan!

Ápr. 14. VIRÁGVASÁRNAP
Megkezdődött a Nagyhét. Törekedjünk rá, hogy valóban nagy (szent) hetünk legyen… nagy odafigyelés Jézusra, egymásra, családtagjainkra, hogy igazi ünnep legyen a Húsvét!
- Örülök, hogy már délelőtt együtt kezdhettük a húsvéti készületet… Folytassuk tovább, főleg a „szent háromnap” együttünneplésével.
- A holnap/hétfő esti hálaadó szentmisét Beer Miklós püspök atya vezeti.

Ápr. 13. KÉSZÜLET
Minden készen áll a húsvét megünneplésére, a tömeg már ott van Jeruzsálemben, az emberek tanakodnak: "Mit gondoltok, eljön az ünnepre?" (Jn 11,45-57)
- Én mennyire várom Jézust? Ő biztosan eljön, de én hogyan leszek jelen? Magamat is ott látom az ünnepre készülődők között?
- Örülök és köszönöm, hogy plébániánk hívei közül is sokan készültek/nek! A nagyböjt komolyan vételével… gyónások… lelki programok… sokféle fizikai munka, szolgálatok… - A következő napokban is tegyünk meg mindent - "szeressétek egymást"... Szép folytatást!

Ápr. 11. KÖLTÉSZET NAPJA
- Nagyon szép, léleképítő, ugyanakkor vidám verses-estünk volt. Köszönjük! Érdemes elkezdeni verseket olvasni!
- Nagyon elgondolkodtató… (és még sok jelző következhetne) filmet nézhettünk tegnap este közösen: Kafarnaum címmel. Ezért is köszönet!
- Nagyon örültek (és köszönik) a szomszéd kollégium lakói a kedd esti nagyböjti orgona áhítatnak (hangolódás a Nagyhétre). Örülök, hogy híveink közül is egy páran részt vettek rajta.
- Nagy öröm, hogy a Rózsafüzér Királynéja újság húsvéti száma már vételezhető!
Az Úr Isten ismételten megígéri, hogy országának örökösei azok lesznek, akik hűségesen megtartják törvényeit. – A mai olvasmány fő mondanivalója… (Ter 17,3-9)
Sohasem felejti az Isten * az ő szövetségét. (Zsolt 104)

Ápr. 7. JÉZUS KÖRÜL
„A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket". (Jn 8,1-11)
- Köszönjük Jézus, hogy minket is tanítasz
- Köszönjük, hogy e hét végén is annyi alkalom volt… Rózsafüzér, gitáros mise-zene-ének-keresztút, böjti leves, szentföldi utazás… 
„…de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget". (Fil 3,8-14)
- Húsvét felé menetelve, még tudatosabban – nemcsak a jót elfogadva

Ápr. 5. KERESZTÚT
Ma este „szentségimádásos keresztút” volt – elsőpéntek lévén. Örülök, mert nagyon közösség/léleképítő volt Jézus körül ülni. Voltak is!!!
Annak is örülök, hogy hittanos csoportjaink is látogatják templomunkat nappali keresztutakra…
Imádunk Krisztus és áldunk, mert szentkereszted által megváltottad a világot!

Ápr. 4. FILM KLUB
- Nagyon jó volt! Örülök a résztvevőknek és a film utáni beszélgetésnek: a rengeteg üzenetnek, mondanivalónak! Köszönjük!
- Örülök a KT választás résztvevőinek, jövögetnek a szavazó lapok… Vasárnap estig még lehet!!!
- Jézus kemény beszédet mond a mai evangéliumban (néha a plébános is…). Miért teszi? „Ezeket azért mondom, hogy üdvözüljetek.” (Jn 5,31-47)  

Ápr. 2. EGYIK SZEMEM
- Örülök a tegnap esti felnőtt hittan résztvevőinek! - A másik szemem? Sajnálom, hogy sokan semmiféle hittanra nem járnak…
- Örülök, hogy már negyvenen leadták szavazatukat a Képviselőtestület választása kapcsán! – Várom, hogy még mások is megmozduljanak!

Ápr. 1. MIÉRT KERESED JÉZUST?
„akinek a fia megbetegedett… elment hozzá, és kérte: jöjjön és gyógyítsa meg a fiát.” (Jn 4,43-54) 
- Természetesen minden ügyünket Jézus elé tehetjük, de… csak kérni megyek, vagy szoktam hálát is adni, megköszönni… vagy hallgatni a tanítását: hogyan éljek, mit vár tőlem… vagy bűnbánatot tartani (szentgyónás)… vagy Vele táplálkozni (szentáldozás)… vagy… Miből van a több? - Egyáltalán (fel)keresem naponta? 

Márc. 31. ÖRÖM VASÁRNAPJA
Közösségbe lehetek a Szeretet-Istennel… Benne élhetek az atyai házban!
Közösségben lehetek egyházammal, nem kell éheznem… szentségeivel és tanításával táplál!
Közösségben lehetek plébániai közösségünk tagjaival… Mennyi közös lehetőség, program!
Ne maradj kívül! Gyere közénk... beljebb!

Márc. 30. GYALOGTÚRA
Kismarosról kisvonat, majd a Királyrétről irány a Nagyhideg-hegy. 37.700 lépés – de „csak” 15 km gyaloglás… Nagyon jó volt sütkérezni a tavaszi Börzsönyben! Örülök a résztvevőknek, javult az átlagéletkor is! :) - Istennek hála!

Márc. 29. FŐPARANCS
Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” (Mk 12,28b-34)
- Ma is hozzáfoghatok „teljesebben” élni! – Jobban, mint tegnap!

Márc. 27. SZENTMISE-KÖNYÖRGÉS
- Urunk, Istenünk, taníts minket önfegyelmezésre…  teljes odaadással megtagadjuk magunkat érted – Nemcsak hústilalom, nemcsak étkezés! Ki-ki maga keresse meg, hogy miben kell fegyelmeznie önmagát?!
- Tápláld lelkünket szent igéddel a negyvennapos húsvéti előkészület idején.  – Napi szentírásolvasás!
- Add, hogy mindenkor egy szívvel-lélekkel imádkozzunk. – A közös ima értéke, gyakorlása! Szentmisében, családokban, keresztények összejövetelein…

Márc. 26. SZENTMISE
A legértékesebb imádság! – Ezért örülök, hogy tegnap, Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén, többen eljöttek a szokottnál. És tegnap volt a gyermekre vágyók, gyermeket várók megáldása is. Sokan, sokat imádkoznak e szándékokra. Ezért is ajánlom a szentmisék látogatását, a leghatékonyabb imádságot… No, meg a NEK-re készülve jó lenne, ha minél többen megértenék és elfogadnák a legnagyobb ajándékot, amit Jézus kínál: szentmise, szentáldozás. Ott saját magát adja nekünk/értünk! És az Egyház... közösségünk is ezáltal épül a leghatékonyabban: benne lenni az eucharisztikus közösségben!
-  Ma este várom a bérmálkozásra készülőket!

Márc. 21. NEHOGY KÉSŐ LEGYEN
"...Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra hallgassanak. Ám az erősködött: Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki, a halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának. Ő azonban így felelt: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, akkor még ha a halottak közül támad is fel valaki, annak sem hisznek.”  (Lk 16,19-31)
- Biblia, apostolutódok, papok… Van, lenne kire hallgatni! – Óriási a felelősségünk! Megszívlelni Isten üzeneteit! 

Márc. 20. MIT KÍVÁNSZ?
Örökéletet?  - És kész vagy kiinni a szenvedések kelyhét?... És: Aki köztetek nagyobb akar lenni, legyen a szolgátok! És aki első akar lenni, legyen a cselédetek! Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak, és odaadja életét váltságul mindenkiért.” (Mt 20,17-28”) 
- És! Mindenki olvassa és éli, napról napra az újságunkban javasolt nagyböjti programot?

Márc. 19. SZENT JÓZSEF
- Örülök, hogy vannak, akik nézik a katolikus naptárt, és eljöttek a mai, ünnepi szentmisére! – Van mit tanulni Szent Józseftől és van miért imádkozni (nemcsak a férfiaknak), kérni József segítségét: házasságok, családok érdekében.
- Örülök, hogy férfiak is voltak… és komoly létszámmal folytatódott a Férfi est!
- Örültem a párhuzamosan zajló Női estnek is...
Szent József, könyörögj érettünk!

Márc. 18. LELKIGYAKORLAT
Az egész nagyböjt, a „szentnegyvennap” egy lelkigyakorlat. Minden évben így fogunk hozzá. 
- A ma esti szentmisén is kaptunk hozzá szempontokat Jézustól.: „Legyetek irgalmasok, … Ne mondjatok ítéletet senki fölött, … Ne ítéljetek el senkit, … Bocsássatok meg, …. Adjatok…" (Lk 6,36-38)
- A felnőtt hittanon folytattuk, Ferenc pápát is hallgattuk… a kiscsoportokban, majd nagyban is ki tudtuk emelni a legfőbb kérdéseket, konkrét megoldási szempontokat kiemelve. Örülök a létszámnak is… Most már csak „gyakorlatoznunk” kell, hogy e szent idő valóban lelkigyakorlat legyen!

Márc. 17. MÁS LÁTÁS
Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre... Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott… Mester, jó nekünk itt lennünk! … Ez az én választott Fiam, őt hallgassátok. (Lk 9,28b-36) 
Országunkban három helyszínen volt a fokoláre lelkiség rendezésében lelkigyakorlat (Máriapoli). Mi Győrben, háromszáz fölött (plébániánkról is szép csapat) - családok, "ifjak-vének" lehettünk együtt Jézussal a „hegyen”! Fő témák az Egyház és a Szentlélek voltak. Nagyon jó volt új szemüvegen keresztül látni és hallani… Nem csak előadások, hanem csoportbeszélgetések, sokféle témában fórumok gazdagítottak bennünket. Sok lehetőség volt az egyéni beszélgetésekre, megismerkedni új arcokkal/gondolatokkal… családként megélni e pár napot. - Igen, "jó nekünk itt", ilyen helyeken lenni! Istennek legyen hála!

Márc. 14. KÉRJETEK
- „Kérjetek, és adnak nektek; keressetek, és találtok; zörgessetek, és ajtót nyitnak nektek... – egymástól és a plébánostól is!
- …Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” 
(Mt 7,7-12)ne elvárásaim legyenek, hanem én szeressek elsőként

Márc. 13. Ferenc pápa
- Csodavárás helyett (Lk 11,29-32) bűnbánat, megtérés: Isten választása! 
- Isten látta a bűnbánó cselekedeteiket, és azt is, hogy milyen komolyan veszik megtérésüket. (Jón 3,1-10)

Márc. 9. LELKINAP
- „ha a szombatot gyönyörűnek nevezed, és az Úrnak szentelt napot dicsőségesnek; ha megtiszteled azzal, hogy tartózkodsz a jövés-menéstől, a haszonleséstől és a mihaszna beszédtől: akkor boldog leszel az Úrban;…”  (Iz 58,9b-14)Örülök, hogy a mai szombaton sokan a lelkinapot, közösségünket választották!
- Kövess engem!” – Mindig, minden helyzetben Jézust választani, aki mindig az Atya akaratát teszi!
- „Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket, hogy megtérjenek!” (Lk 5,27-32)Várom a megtérőket = a nagyböjti gyónókat!

Márc. 8. KERESZTÚT
„Köszönöm, hogy nem egyedül kell járnom a keresztutat” – mondja Jézus (és a plébános is)…
Ma este elkezdtük a közös keresztútjárást. Örülök, hogy szép számmal összejöttünk. Kiderült, hogy még babakocsival is lehet!
- Holnap, szombaton (reggeli mise nem lesz) a NAGYBÖJTI LELKINAPUNK 9 órakor kezdődik a plébánián. Együtt lehet közösségünk! Három „vendégelőadó” is lesz, közös ebéd, majd szentmisével zárjuk…

Márc. 6. HAMVAZÓSZERDA
"Segíts, Istenünk, hogy szívből megtérjünk, gyakoroljuk a tevékeny szeretetet,
tartózkodjunk a káros élvezetektől, és bűneinktől megtisztulva buzgón ünnepeljük szent Fiad szenvedését" (misekönyvből).
- Örülök, hogy már a reggeli szentmisén többen együtt kezdhettük a szentnegyvennnapot! - Este 6-kor folytathatjuk!
- Ma hústilalom, szigorú böjt!
- Elkezdte mindenki az újságunkban is olvasható napi javaslatok élését? Vagy más, testre szabott, egyéni célkitűzéseket? 
- Lehet megosztani, köröztetni nagyböjti tapasztalatainkat, így is segítve egymást és építve a "NEK-KÖZÖSSÉGET"!

Márc. 4. JÓ KÉRDÉSEK
- Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” … Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” ..
- Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. (Mk 10,17-27)Belőlem mit hiányol Jézus?
Kezdődik a Nagyböjt… Jó program: válaszolni a kérdésekre… cselekedni! 

Febr. 26. BÖJT
Közeledik a nagyböjt... már lehet készülődni, tervezni...

Febr. 25. AKI HISZ
„csak imádsággal és böjtöléssel.” (Mk 9,14-29) – Érdemes megfontolni Jézus „recepjét”. Amikor nagyon szeretnénk valamit, érdemes elindítani imahadjáratot és komoly böjtölést!

Febr. 22. PÉTER APOSTOL
Hűség az Egyházhoz, hűség a pápához!

Febr. 19. HOL VAGY?
- A vasárnapi prédikációban is elhangzott: hol vagyok, hol vagy? 
- A tegnapi olvasmányban is érdeklődik az Úr: hol vagy? – Ferenc pápa is, a tegnapi prédikációjában felteszi a kérdéseket… http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-az-ur-ma-is-azt-kerdezi-hol-van-te-testvered
- A mai evangéliumban Jézus csodálkozik: Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok?… Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?  (Mk 8,14-21) 
- Ma én is – ismételten – felteszem a kérdést: hol vagy? A helyeden vagy/vagyok? Az Egyházban, plébániai közösségedben…?
Ugyanakkor örülök és köszönöm, hogy többen is jelentkeztek: itt vagyok! Pl. szaporodnak a Képviselőtestülettel kapcsolatban leadott „Jelöltajánló lapok”! … Örülök a tegnapi felnőtt hittanosoknak is…

Febr. 18.
- A bűnbeesés elindította a lavinát, újabb bűnök (Ter 4,1-15,25)… Irigység, féltékenység, gyilkosság… És jönnek sorba a bűn következményei – ma is! Mindenki számíthat az elkövetett bűnök következményeire… Uram irgalmazz, és add, hogy az újrakezdés kegyelmével élni tudjunk!
- Nagy köszönet plébániai farsangunk résztvevőinek, bármilyen formában is történt. A részvétel volt a fontos – a közösség építés!!!
- Nagy hála a tegnapi misén (és a hittan teremben) felsorakozott házaspárokért. Ez is közösségünk építésének része volt! Isten áldása kísérjen továbbra is benneteket, házasságotokat! – A betegeknek pedig gyógyulást!

Febr. 14. KÖZÖSSÉG
Ma olvastam (elmélkedtem) a Zsolozsmából...
"Akad... számos elégedetlenkedő, fecsegő és ámító ember... Ezeket el kell hallgattatni, mert egész családokat feldúlnak, s aljas haszonlesésből ártalmas dolgokat tanítanak...
Az idős férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben. Az idős asszonyok hasonlóképp legyenek komoly magaviseletűek, senkit se rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. A fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy ragaszkodjanak férjükhöz, szeressék gyermekeiket, legyenek komolyak, tiszták, háziasak, gyöngédek, a férjük iránt engedelmesek, nehogy az Isten szavát káromlás érje.
Buzdítsd az ifjakat is, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek..." (Tit 1,7-)

Febr. 11. NEM ÉN VOLTAM
- Vasárnap. Betegek szentsége. Sokféleképpen készültem. Életemben ki tudja már hányszor közvetíthettem. Most a kézrátétel volt számomra egy Isten-élmény! Egyenként odalépve kihez-kihez… Jutottak eszembe gondolatok, ismerve kit, mennyire… kavargott bennem sok minden, de… a kézrátételeknél nagyon éreztem, hogy a lényeg: nem az én gondolatom, imám, kezem, hanem Jézus keze van ott! Istennek hála!
- Szentmise. Minden nap. Ma este különösen is nagy élmény volt a már sokszor tanult, hallott tény: nem a csodálatos prédikáció, nem a pap személye, nem a „műsor”… hanem ott Jézus van! Ő cselekszik, az Ő keresztáldozata… Élményszerűen éltem át, hogy Ő a lényeg, a lényeg Ő, az Ő jelenléte. – „Én ugyanis az utolsó vagyok az apostolok között, s arra sem méltó, hogy apostolnak hívjanak… De Isten kegyelméből vagyok az, ami vagyok, s rám árasztott kegyelme nem maradt bennem hatástalan…” (1Kor 15,1-11)

Febr. 8.
"Maradjon meg köztetek a testvéri szeretet! El ne hanyagoljátok a vendégszeretetet, hiszen ezáltal némelyek, tudtukon kívül angyalokat láttak vendégül. Gondoljatok ... az üldözést szenvedőkre...
A házasságot mindenki tartsa tiszteletben, a házasélet pedig legyen tiszta! A paráznát és a házasságtörőt megítéli az Isten. Éljetek kapzsiság nélkül, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen Isten maga ígérte: „Nem hagylak el, és nem hagylak cserben.” Ezért bizalommal mondhatjuk: Az Úr velem van, nincs bennem félelem: Ember mit árthat énnekem?
Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik Isten igéjét hirdették nektek! Gondoljatok földi vándorlásuk végére, és kövessétek őket a hitben!...(Zsid 13,1-8)

Febr. 6. KERESZTÉNY ÉLET
„… Fiam, ne kicsinyeld le az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha korhol! Akit az Úr szeret, megfenyíti, és megostorozza minden fiát, akit kedvel. A fenyítések között is maradjatok állhatatosak! Isten úgy bánik veletek, mint fiaival. Melyik az a fiú, akit atyja meg ne fenyítene? A jelenben ugyan minden fenyíték inkább szomorúságot okoz, mint örömet, később azonban az igazi élet és a béke gyümölcsét hozza annak, aki elviselte.…Törekedjetek az életszentségre és a békességre mindenkivel! E nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy Isten kegyelmét senki el ne hanyagolja! És senki se legyen mérgező gyökérré, amely felnövekedve kárt okoz, és megfertőz másokat!” (Zsid 12,4-7.11-15)

Febr. 4. FELNŐTT HITTAN
E tanév elején, szeptemberben lehetett témákat javasolni. 
39 téma-megjelölést kaptam. Ezekből már jó párat átbeszélgettünk, most folytatjuk…
Ma pl.
1. Mivel most vasárnap lehet részesülni a betegek szentségében, ezért felvillantjuk: Mire és kiknek való a betegek szentsége? (Mindenkinek!!!)
2. Elővesszük a Ferenc pápa témát is! 
Megjegyzem: készülünk a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra (NEK), már a második évben!
- Ki, hogyan? ….
- Az idei év fő témája a szentmise, ill. a közösség. – A közösségről, annak építéséről már sokat beszélgettünk. Első lépés: a jelenlét. Pl.: ma ezért (is) jövök a felnőtt hittanra! Ismét megragadom a lehetőséget, hogy plébániám tagjaival közelebbről is találkozzam, beszélgethessek velük, jobban megismerjem őket, stb… Tehát közösségépítés!

Febr. 2. TÉLI TÚRA
- Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe… A misén nagyon kevesen!
- Gyalogtúra? Hú de jó volt!!!

Jan. 31. MAI ÜZENETEK
-„Legyen gondunk arra, hogy buzdítsuk egymást szeretetre és jótettekre!  (Pl. ezt tesszük az Ige körön is…)…Összejöveteleinkről ne maradjatok el, mint némelyek szoktak!” (Zsid 10,19-25)
-"Ez az istenkeresők népe, * mely látni kívánja arcodat, Urunk.”  (Zsolt 23,1-2.3-4ab.5-6) – Örülök, hogy körünkben is vannak istenkeresők… Imádkozzunk is, hogy még többen legyünk és Rá is találjunk, Vele éljünk!
-„Figyeljetek arra, amit hallotok!...” (Mk 4,21-25) – Azaz, ne csak hallgassuk!

Jan. 30. MILYEN TALAJ VAGYOK

A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.” (Mk 4,1-20)


Jan. 29. MINDIG ISTEN AKARATÁT
- Íme, elmegyek, hogy teljesítsem akaratodat. Zsid 10,1-10
- Íme, eljövök, Uram, * hogy teljesítsem azt, amit kívánsz. Zsolt 39,2 és 4ab.7-8a.10.11
- Aki teljesíti Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám! Mk 3,31-35
Ez a Krisztus-követés, ezt jelenti kereszténynek lenni...

Jan. 28.
"Énekeljetek az Úrnak új éneket, * mert csodás dolgokat művelt!" (97. Zsolt.)
- Érdemes összeszedni, hogy kinek-kinek életében milyen csodás dolgokat művelt az Úr... 
- "az emberek fiainak minden bűnt megbocsátanak, és minden káromlást, bárhogyan is káromkodnak. De aki a Szentlelket káromolja, az soha nem nyer bocsánatot, azt örökös bűn terheli.”  (Mk 3,22-30) - Óvakodjunk a Szentlélek elleni bűnöktől...

Jan. 27. EGY TEST VAGYUNK
„mindnyájan egy testté lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. …Ti Krisztusnak teste vagytok, s egyenként tagjai…” (1Kor 12,12-30) 
- „Egy templom – egy család” vagyunk. Ezt sokféleképpen élhetjük meg a hétköznapokban. Most különösen is, a NEK-re készülve fontos, hogy tudatosan építsük plébániai közösségünket - az egy Testet, Krisztus helyi egyházát. Legyen közünk egymáshoz... Ki, mit tud tenni ezért… - Pl. ma délben egy asztalhoz ültek plébániánkon, együtt ebédeltek többen is a fiatal házasok közül…

 Jan. 26. MUNKÁSOKAT
Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába…” (Lk 10,1-9)
- Hála és köszönet, hogy plébániánkon jó pár munkás van, akik sokat tesznek közösségünkért. Ugyanakkor még bőven van lehetőség, mindenkinek jut „munka”! Ki-ki talentuma és az egyházunk iránti szeretete alapján, „bevetheti magát” a különböző szolgálatokba! 
- Milyen lelkülettel? Ahogy Jézus szíve vágya: „Legyenek mindnyájan egy!” A plébánossal összefogva (vele egységben) építeni közösségünket!

Jan. 25. Szent Pál apostol megtérése (Pál fordulása)
„…könyörtelenül üldöztem az Isten egyházát, és a romlására törtem... De amikor tetszett annak, aki már születésemtől fogva kiválasztott, és kegyelmével meghívott, hogy kinyilatkoztassa bennem a Fiát, hogy hirdessem a pogányoknak, nem hallgattam a testre és a vérre… fölmentem Jeruzsálembe, hogy megismerkedjem Péterrel, s nála maradtam tizenöt napig…
- És az én pál-fordulásom, megtérésem? Volt? Lesz?

Jan. 24. KRISZTUSHÍVŐK EGYSÉGE
- Köszönöm mindazoknak, akik eljöttek a közös imákra, így is építve a Krisztus alapította egyház egységét… Folytassuk tovább!

Jan. 22.
Boldog Batthyány-Strattmann László 11 gyermekes családapa. A szegény betegeket ingyen gyógyította, sőt anyagilag is segítette őket. Házas és családi élete példamutató volt. Gyermekeiket igaz keresztény szellemben nevelték. Mindvégig állhatatos volt az imádságban (pl. minden nap szentmise, rózsafüzér) és az áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában. Bécsben halt meg 1931. január 22-én.

Jan. 19. KÖVESS ENGEM
„Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket.” (Mk 2,13-17)
- Jézus a mai napon is hív, engem is! - Köszönöm Uram, hogy Veled mehetek, hogy befogadsz, hogy tisztítasz, gyógyítasz, üdvözíteni, megmenteni akarsz! 

Jan. 18.
- Urunk, te Árpád-házi Szent Margitnak jó szülőket adtál, akik hittek az engesztelő áldozat erejében, add, hogy a mai szülők is isten- és hazaszeretetre neveljék gyermekeiket!
- Szent Margitot megtanítottad, hogy teljesen és önként átadja magát Isten és az embertárs szeretetére, növeld bennünk is a készséget a szeretet parancsának mind tökéletesebb megvalósítására!
- Kegyelmedből Margit szívesen vállalkozott arra, hogy testében kiegészítse mindazt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, engedd, hogy mi is Krisztus munkatársai lehessünk a megváltás művében!
- Mérhetetlen szereteted meghódította Margit szívét, hogy önmagát nem kímélve közbenjárjon értünk, add, hogy szeretetedért mi is boldog önfeledtséggel vállaljuk magunk és mások bűneinek engesztelését!
- Önként vállalt szenvedésekkel teli élete és halála drágagyöngyként tündökölt előtted, segíts életünk nehézségeit és szenvedéseit úgy viselnünk, hogy halálunk után mi is a szent magyarok között lehessünk!

Jan. 17. HA AKAROD
- „Ha akarod, te megtisztíthatsz engem!” – Benne a hit, az alázatos Istenre hagyatkozás, az elfogadás… a „nem mindenáron” meggyógyulni, a „nem én diktálok”... Isten jobban tudja, mire van szükségem! Mk 1,40-45
- özönlöttek hozzá az emberek” – Ma is vannak országok, ahol igen (van, ahol fogynak a keresztények). Pl. Lengyelországban 2017-ben 500 ezerrel többen jártak templomba az előző évhez képest!

Jan. 16. JÉZUS GYÓGYÍT
- Ma is…
- Ne csak magunkra gondoljunk, szóljunk Jézusnak mások érdekében is.
- A gyógyult ember szeret, szolgál… 
- Jézus kora hajnalban felkelt és imádkozott… Ilyen egyszerű. Nincs időd imádkozni? Egy picivel korábban kelj fel! (Mk 1,29-39)

Jan. 15. JÓ KÉRDÉS
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?”  (Mk 1,21-28)
- Jó kérdés, jó téma… Pl. csak a mai napomat nézve is… és jelenleg hol tartok e témában, akárhány éves is vagyok… "Ki nekem Jézus Krisztus?"

Jan. 14. BETELT AZ IDŐ
- Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban (a jó hírben, amit hoztam)… abban, amit mondok. Hidd el, azt és úgy érdemes tenned! Merj változtatni eddigi életeden!
- Jöjjetek utánam! – Olvasd és éld minden nap az evangéliumot, ismerkedj Velem, hagyatkozz rám… (Mk 1,14-20) 

Jan. 5. ELŐITÉLETEK NÉLKÜL
„Jöhet-e valami jó Názáretből?” – kérdezte Nátánáel. „Jöjj, nézd meg!” (Jn 1,43-51) 
- Évadnyitó téli túránkért Istennek legyen hála! Egész nap bokáig érő, ragyogó hóban, természetben… Örülök a népes csapatnak!

Jan. 4.  JÉZUSSAL
Mester – hol laksz?” „Jöjjetek, nézzétek meg!” …aznap nála maradtak.  (Jn 1,35-42)
- Pl. a ma esti elsőpénteki mise, szentségimádás… Nála lehetünk, nála maradhatunk!
Ma elég sokat együtt lehettem/lehetek Jézussal. Elsőpéntekesekhez vittem Jézust, lakásról lakásra… Voltam már lakásszentelésen is… És jön az est…
- Egyik helyen nagyon megdicsérte valaki a karácsonyi díszítést: a fákat, az égőket, azok elrendezését… - Istennek hála… és köszönet az alkotóknak!

Jan. 3. DÖBBENETES
- Lehet, hogy nem a legjobb szó, de ez szaladt a számra a Film klubbon nézett Ferenc pápa film kapcsán. Úgy érzem, mindnyájunkat nagyon elgondolkodtatott – a hozzászólások is ezt visszhangozzák. Nagyon közel került hozzám/hozzánk Ferenc pápa… Jézus küldöttje („földi helytartója”). Rengeteget tanulhatunk tőle a „kereszténység tantárgyból”!
- Megkezdődött az újév. Tegnap Ige kör, ma Film klub. Nagyon örülök, hogy jó páran felébredtek téli álmukból (többen még nem) és megragadták e két nagyon fontos összejövetelt! Hála!
- Holnap elsőpénteki szentségimádás… szombaton gyalogtúra… vasárnap a de.-i mise után házszentelés a plébánián!

Jan. 2. VAZUL ÉS GERGELY
330-ban születtek, osztálytársak, majd jó barátok lettek… együtt remetéskedtek is, majd mindketten püspökök is lettek…
- Elgondolkodtató… Osztálytársak és mindketten szentek lettek! – Nos, ki, melyik osztálytársával lesz szent?!

2018.
Dec. 30. HOL VAN JÉZUS?
„Keresni kezdték… a templomban találtak rá…” (Lk 2,41-52)
- Sajnos, sokszor mi is elveszítjük Jézust… Szoktuk keresni?
- Rátaláltál már?
- Ki, hol, hogyan szokta megtalálni?
- Mennyire van ott az életemben, hétköznapjaimban?
- Mindig, mindenben figyelek rá?
Együtt a Szent Családdal!

Dec. 29. KÉSZÜLET
- Szent Család vasárnapja következik. – Ajánlom a Rózsafüzér Királynéja újságunk karácsonyi számát tanulmányozni, a család témákat…
- Az év végi hálaadás is közeledik (szilveszter). - Ne csak a pezsgőt, a TV-műsort nézegessük… - Ajánlatos összeszedni a szilveszter esti szentmisére, hogy mi-mindenért adhatok/adhatunk hálát!

Dec. 28. APRÓSZENTEK
(Mt 2,13-18)
Minden ítélkezés nélkül, Isten irgalmasságát kérjük – a mai napon különösen – napjaink sokféle gyermekgyilkosságaiért… pl. az abortusz többféle változata, spirál, lombikbébi-programok… a családtervezés meg nem engedett módjai… a meg nem született gyermekek hozzátartozóiért, az el nem fogadott gyermekek… IMA AZ ÉLETÉRT, az élet védelmében!
- Ma péntek esti szentségimádás is!

Dec. 22. MAGASZTALJA LELKEM Az URAT
- mert ma nagy "nyüzsgés" volt templomunkban! Hajnali misével kezdve, zsolozsmával folytatva, majd karácsonyfák állítása, szerelések, takarítás, pásztorjáték próba... Plébániánkon is - családcsoport találkozó ebéddel, takarítás... évvégi hajrá az irodában (adminisztráció), stb. Istennek hála a sok és sokféle szolgálatért!!!
Nálunk is megvásárolható, nagyon ajánlott!

Dec. 18. VELÜNK AZ ISTEN

Dec. 17. ÖRÜLJETEK ÉS ÚJJONGJATOK
Köszönöm a ma esti felnőtt hittant! Köszönet Ferenc pápának (aki ma 82 éves)... – Mit jelent az életszentségre törekedni… Az öröm igazi, keresztény megélésének hogyanja, a közösség fontossága… és még sok üzenet!

Dec. 14. KERESZTES SZENT JÁNOS
Tökéletes önmegtagadás… a kereszt nagy szeretete… - Nem könnyű tantárgyak!

Dec. 12. MÁRIA

Advent – a Jézus várás időszaka – egyik főszereplője Mária. Ma is emléknapja van, főleg Amerikában ünneplik… http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-guadalupei-boldogsagos-szuz-maria

Tartsuk szem előtt adventi programunkat, napról-napra… és az Adventi postaládát... no és a hajnali miséket!


Dec. 11. NAHÁT!
Nagyon örültem, hogy a mai hajnali misén egy kisiskolás és egy ovis gyermeket is láttam! – „Bezzeg a mi időnkben”… Én minden hajnali misén ott voltam gyerekként. Onnan mentem az iskolába (Többen is!)… 
Nagyon jó, ajánlom a mai adventi programunkat. Jót beszélgettünk róla a BabákMamákon is…

Dec. 9. KÉSZÍTSÉTEK AZ ÚR ÚTJÁT
Örülök, hogy sokan rámozdultak a felhívásra! Pl.
- Komoly adventi gyónások
- Tegnap többen is eljöttek a püspökszentelésre…
- A mai lelkinapon szép létszámmal vettek/vettünk részt…
- Hajnali misék/virrasztások… Adventi programunk élése...
- Szállást keres a Szent Család… Adventi postaláda… 
- „Zajlik” a közösségépítés

Dec. 8. SZEPLŐTELEN
Ma bűn nélkül! 
- Komoly lelkiismeretvizsgálat
- Felkészülés egy alapos adventi gyónásra…
Öröm és ima az új püspökért!
Hála: már 6 hajnali mise volt (virrasszatok és imádkozzatok!)
Készülök a vasárnapi lelkinapra!

Dec. 7. VAKSÁG
"Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?"
- Az összes kilátástalannak tűnő helyzetemben, amikor vaksin nem látom a megoldást, szeretném, ha ez a mondat visszhangozna bennem, csak hogy rádöbbenjek újra meg újra, hogy az első lépést nekem kell megtenni
Még vakon kimondom, hogy "Hiszem, hogy tudsz segíteni rajtam." (Mt 9,27-31)
- Jöjj el édes Üdvözítőnk! - Gyógyítsd vakságomat, tegyél látóvá!
- Vasárnap a 10-es szentmisével kezdjük adventi lelkinapunkat!

Dec. 6. TETTEK
"...Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette..." (Mt 7,21. 24-27). 
- Pl.: Mai adventi programunk: Ma ajándékozzak: időmet, kétkezi segítséget, egy jó szót, odafigyelést, megbocsátást. 

Dec. 4. MYSTERIUM FIDEI
„Köszönjük a tegnapi hittant, nagyon jó volt elmélkedni hitünk leg-alapjáról, a felfoghatatlan-ról... és újat is tanultunk, pl. kiscsoportunkban egyikünk sem tudta pontosan, mi az a Didakhé, ezért megbeszéltük, hogy utánanézünk... Nagyon sokat megtudtam, köszönet!...”
- Én is örülök a tegnap estének/résztvevőknek/témának… Folytatjuk!
Hogy haladunk adventi programunkkal?  - Továbbra is „Szállást keres a Szent Család”! – Az „Adventi postaláda” is még rendelkezik szabad hellyel!

Dec. 3. HAJNALI MISE
Gratulálok a „győzteseknek”, akik legyőztek minden akadályt és ott voltak az első hajnali misén!
- Adventi programunkban – „Kritizálás, pletykálkodás, megszólás helyett ma a jót keresem mindenkiben: dicséret, köszönet, elismerés”
- Ma este Rokimindenki hittan! Újabb lehetőség…

Dec. 1. KOSZORÚ
"...Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap... Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy... megállhassatok az Emberfia színe előtt.” (Lk 21,34-36)
- Örülök, hogy a munkanap ellenére is sokan "beneveztek" a közös adventi koszorúkötésbe, majd a gyertyagyújtás... koszorúk megáldása... - Virrasztottunk, imádkoztunk... készülünk!

 Nov. 28. HŰSÉG
„…Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.” (Lk 21,12-19) 
- Minden körülmény között hűség, állhatatosság Krisztus Király nyomában...

Nov. 24. HÁLA
- a mai gyalogtúráért – Budaörsről kezdtük a gyalogos zarándoklatot Makkosmáriára+Normafa (19 127 lépés). – Keresztút imádkozásával kezdtük a budaőrsi Kálvárián, gyónás, lelkibeszélgetés… a Fogolykiváltó Boldogasszony templomában ima a szenvedélybetegekért (kinek, mitől/ből kell szabadulni), elmélkedés a havi életigéről, stb…
- a mai szentségimádásért (96-an!), szentmiséért… 
- Jézus mai evangéliumáért: „hogy a halottak feltámadnak…" (Lk 20,27-40) 
- az almavásárért
- közösségünk építőiért

Nov. 22. BÁRCSAK
„Bárcsak felismernéd te is, legalább ezen a napon, ami üdvösségedre szolgál!” (Lk 19,41-44)
- Gondolataink, szavaink, cselekedeteink... Mindent ezen a szemüvegen keresztül kell néznünk. Életünk tétje az üdvösségünk!

Nov. 21. MÁRIA BEMUTATÁSA
- "Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám" (Mt 12,46-50)
- Örömhír: tegnap szép esténk volt a "jegyes-ifjúházas-fiatalházas" összevont csoportnak... --- és az is öröm, hogy a szombati gyalogtúrára valamint a szentségimádásra is érkeznek a jelentkezések!

Nov. 20. ADOK
- „ugye mindenki jön az esti szentmisére (és az azt követő Felnőtt hittanra)?” – így fejeztem be tegnapi levelem… Örülök és köszönet mindazoknak, akik igen-nel válaszoltak, jelen voltak Szent Erzsébet ünneplésén és Karitászunk estjén!
- „Nézd, Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok helyette…”  Lk 19,1-10Köszönet mindazoknak, akik „adnak”! Nem csak anyagiakról van szó! Tegnap este „kitárgyaltuk”, hogy mennyi szükséglet, hiány van… mennyi és hány fajta lehetőség, hogy adjunk, gyakoroljuk a felebaráti szeretetet…

Nov. 19. SZENT ERZSÉBET
Ifjak, feleségek, házastársak, özvegyek… keresztények! Ld. 
- a Püspöki Konferencia Körlevelét (honlapunkon is!)…
- a rokimindenkire küldött e-mailt

Nov. 16. MARGIT
Házasságukból nyolc gyermek született. Fokozatosan megszelídítette férjét. „Malcolm a legnemesebb családból vett magának feleséget, aki még nemesebb volt bölcsességében és jámborságában. Hatására a király elhagyta vad szokásait. Egész környezete megváltozott; előtte többé egy durva szót ki nem ejtettek” - 

Nov. 15. ISTEN ORSZÁGA
A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa... Isten országa köztetek van.
- A keddi bababákmamák összejövetelen kitárgyaltuk: "Aki meghirdette Isten országát" rózsafüzér-titok kapcsán.
- "Az ő országa igazság és élet, kegyelem és szentség, igazságosság, szeretet és béke." (Krisztus Király vasárnapján imádkozzuk) - Éljünk így, ebben!
- Ma Főegyházmegyénk papjainak továbbképzés volt, izgalmas témákkal! Pl. a médiáról, a NEK előkészületeiről, az ördögűzésről, szabadító imáról...

Nov. 14. ISTEN IRGALMAS
„…egykor mi magunk is oktalanok, hitetlenek és tévelygők voltunk… Amikor azonban megjelent Üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, megmentett minket…” (Tit 3,1-7)
„Az Úr nékem pásztorom, * ínséget nem kell látnom…”  (Zsolt 22)
„...mutassátok meg magatokat a papoknak… észrevette, hogy meggyógyult, visszament… hálát adott”  (Lk 17,11-19)

Nov. 10. CSALÁD
„Nagyon örültem az Úrban, hogy ismét lehetőségtek nyílt a rólam való gondoskodásra... Nem a nélkülözés mondatja ezt velem, hiszen megtanultam, hogy beérjem azzal, amim van. Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni. …Már Tesszalonikába is küldtetek egyszer-másszor, amire szükségem volt. Nem az adomány volt fontos nekem, hanem a gyümölcse, amelyet majd bőségesen a javatokra írnak. Megvan mindenem, mégpedig bőségesen… Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által elnyert dicsőségben.” (Fil 4,10-19)
- Az apostollal együtt, ez úton én is köszönetet mondok

Nov. 9. TEMPLOM
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten Lelke lakik bennetek? És aki Isten templomát lerontja, azt Isten elpusztítja. Isten temploma ugyanis szent, és ti vagytok az!” 1Kor 3,9c-11.16-17
- Takarítsuk ki (szentgyónás), építsük-szépítsük szívünk-lelkünk templomát (pl. a szeretet tetteivel)!

Nov. 8. NAGY ÖRÖM
…„Ez szóba áll a bűnösökkel… Mondom nektek, éppen így nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon… Örüljetek velem… az Isten angyalai is éppen így örülnek majd egy megtérő bűnösnek.” (Lk 15,1-10) 
- Mindnyájan bűnösök vagyunk, de Isten meg akar menteni minket!
- Ne halogassuk a szentgyónást! Bátorság!
- Nézzünk szét környezetünkben: pl. akik jártak közénk, de „eltűntek”. És akiket lehet, hívjuk, várjuk vissza nagy szeretettel!
- Mindig nagy öröm, ha valaki új, elkezd járni közénk. Szeretettel fogadjuk, segítsük…

Nov. 7. TANÍTVÁNYSÁG
- „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom. 
- Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ engem, nem lehet az én tanítványom. 
- … mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, nem lehet az én tanítványom.” (Lk 14,25-33)
Nekem miről kell lemondanom, mit kell félre tennem - akár a mai napon is? És: felismerni, felvenni a mai nap keresztjeit! 

Nov. 6. ÉLETVESZÉLYES
… „Boldog, aki asztalhoz ülhet Isten országában”… „Jöjjetek! Minden készen van.” De azok sorra mentegetőzni kezdtek. … „Földet vettem. … „Öt iga ökröt vettem, ki kell próbálnom. Kérlek, ments ki engem!” …„Most nősültem, nem mehetek.” … Mondom nektek: Senki sem ízleli meg lakomámat azok közül, akik hivatalosak voltak.” (Lk 14,15-24) 
- Minden nap hív bennünket Jézus, rengeteg lehetőségünk van, hogy Őt válasszuk, Vele legyünk közösségben (szentmise, szentgyónás, imaélet, hittanok, a szeretet tettei, stb.). „Életveszélyes” visszautasítani Jézus hívásait, "kopogtatásait"! – Ne felejtsük a Főparancsot: „Teljes szívedből, elmédből, lelkedből, erődből…”! 
- Örülök a Rokimindenki hittan tegnap esti résztvevőinek. Ez is egy válasz volt.

Nov. 5. SZENT IMRE
A magyar ifjúság védőszentje, könyörögj érettünk!
„Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.” (Lk 12,35-40) 

Nov. 3. A NAPOKBAN
- Köszönöm a templomőrzők szolgálatát! És külön köszönet azoknak, akik még közben egyéb szolgálatokat is végeztek. Pl. Felmosták a templomot, takarítottak, imádkoztak, kapuszerelés, stb.
- Holnap közelebbről is köszönetet mondhatunk egymásnak: Mindenki névnapja! De. 10-kor szentmise plébániai közösségünkért, majd agapé...

Nov. 2. HALOTTAK NAPJA
"Fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva, és a feltámadás reményében, hitében..." gondolunk halottainkra és imádkozunk a tisztítótűzben szenvedő lelkekért!

Nov. 1. HALÁL UTÁN

Okt. 31. SZŰK KAPU
„Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak… így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”  (Lk 13,22-30) 
Este 6-tól filmet nézünk Szent VI. Pál pápáról.

Okt. 30. HÁZASSÁG
Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak…
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte…
„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz.”  (Ef 5,21-33) – Meghívás: Házasságápolás! Egységünk folyamatosan növekedjen!

Okt. 29. CHIARA LUCE
Este 6-kor emlékmise templomunkban

Okt. 28. VAKSÁG
- „Dávid fia, könyörülj rajtam!”  - Minden nap ismételgethetjük mi is... bűnbánat!...!
- Mester, hogy lássak.”  - Nem látjuk meg, hogy Jézus közeledik hozzánk… és mennyi mindent nem látunk meg Isten szeretetéből a hétköznapokban!
- … visszanyerte látását, és követte őt az úton. (Mk 10,46-52) – Induljunk mi is, nap mint nap Követni Jézust!
- Ld. (halld!) még a Prédikációt!

Okt. 27.  MÁTRA
- Hála és öröm van a szívemben, hogy a mai gyalogtúrán a felnőtteken kívül 9 fiatalkorú testvérünk is részt vett (a 10 hónapostól a 16 évesekig). Lelkesen és jókedvűen tűrték a megpróbáltatásokat is (emelkedők, egy kis eső, szél, átázott cipők), hangos csacsogásuktól zengett a csodálatos őszi erdő! Hála értük, a friss - egyre melegebb - levegőért, panorámáért! Hála plébániai közösségünkért és külön a részt vevő kisgyermekes családokért, a gyónókért... és részemről a 20.820 lépésért!
- Óraátállítás! Egy órával többet alhatunk!

Okt. 26. IGEKÖR
- Örülök a tegnap esti Igekörnek! Szép, megélt tapasztalatok hangzottak el… és jó volt beirányozni már a novemberi hónapunkat is. Nagyon konkrét tanítás, javaslatok a keresztény élet, a Jézus-kapcsolat megéléséhez. Hónapról hónapra nekem nagyon sokat ad/jelent a havi életige, annak megélése és közösségben való megosztása (közösségépítés!). Sokat tudunk segíteni egymásnak…
- „…a mai idők jeleit miért nem ismeritek fel? Miért nem ítélitek meg magatok, hogy mi az igazság?…” (Lk 12,54-59) 
- Holnap gyalogtúra (autókkal indulva)!

Okt. 25. EGYHÁZUNK

Okt. 23. HAZÁNKÉRT
- A legértékesebb imádság a szentmise. Ezért örülök mindazoknak, akik Nemzeti ünnepünkön szentmisén vettek részt: nemzetünkért, hazánkért is imádkozva!
- Örülök a mai Katekumen-estnek is. Fő témánk a szentáldozás volt, szép tanúságtételekkel.
- Egyházunk ma Kapisztrán Szent Jánosra emlékezik. Sokat köszönhetünk neki… http://www.magyarkurir.hu/hirek/kapisztran-szent-janos-aldozopap

Okt. 21. A DUNA TV-BEN
Templomunk a Rózsafüzér Királynéja Országos Szentélye

Okt. 20. MAI ÜZENETEK
- "Szüntelenül hálát adok értetek...hitetekért, szeretetetekért..."(Ef 1,15-)
- Szentlélek elleni bűnök (pl. megátalkodottság)...Nem nyer bocsánatot! (Lk 12,8-)

Okt. 19. RÁDIÓBAN

A Rózsafüzért Imádkozók IX. Országos Találkozója kapcsán interjúkat készítettek közülünk többekkel. Hallgassuk (türelem, a hírek után következik):

http://www.katolikusradio.hu/archivum.php?firstaudioid=15&mev=2018&mho=10&mnap=18&mora=15&mperc=04


Okt. 18. RÓZSAFÜZÉR
Ezekben a percekben zajlik! - De az sem baj ha később kapcsolódik be valaki... felnőttek is. Lehet jönni du. 5-re is, hogy közösen...
- Örülök, hogy hittanosgyermekeink már a tegnapi hittanok után elkezdték... - Képek honlapunkon a Fotóalbum 2018 ablakban: Októberi életképek
- Otthon is lehet, legalább 1-1 tizedet!

Okt. 17. A LÉLEK SZERINT
A mi szentlecke a havi Igével kezdődik… Vezessen benneteket a (Szent)lélek, akkor nem vagytok alávetve a (mózesi) törvénynek. Pál apostol kifejti…
A test cselekedetei nyilvánvalóak: kicsapongás, tisztátalanság, fajtalanság, bálványimádás, babonaság, ellenségeskedés, viszálykodás, vetélkedés, harag, veszekedés, szakadás, pártoskodás, irigykedés, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Mint már előbb mondtam, most ismét kijelentem: Akik ilyeneket művelnek, nem öröklik Isten országát.
A Lélek gyümölcsei viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény. Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. Ha a Lélek szerint élünk, viselkedjünk is a Léleknek megfelelően.

Okt. 16. HEDVIG
II. Endre királyunk feleségének, meráni Gertrúdnak nővére. A sziléziai herceg felesége lett, akit hét gyermekkel ajándékozott meg. Férje halála  után  kolostorba lépett. - Istennek ez a szolgálója jól tudta, hogy a mennyei Jeruzsálem építésére szolgáló élő köveknek ebben a világban sok ütést-verést kell elszenvedniük, és hogy a dicsőséges mennyei hazába csak nagy megpróbáltatások elviselésével lehet eljutni. Ezért teljes odaadással vállalta a szenvedések áradatát. Sok böjtöléssel és a jobb ételekről való lemondással mindennap úgy meggyötörte magát, hogy igen sokan joggal csodálták is: hogyan képes egy ilyen kimerült és gyönge asszony ennyi szenvedést elviselni.
Minél tudatosabban törekedett teste állandó sanyargatására – ebben azonban mindig bölcsen meg tudta őrizni a helyes mérsékletet –, annál jobban előrehaladt a lelki életben és a kegyelmi gazdagodásban, annál jobban megerősödött az Isten iránti szeretetben és áhítatban, és egyre tökéletesebbé vált. 
Ahogyan lelkének buzgósága szüntelenül Isten felé törekedett, úgy fordult állandóan jótevő szeretete embertársai felé. Bőkezűen osztogatott alamizsnát a szűkölködőknek. Sok ajándékkal támogatta az özvegyeket és árvákat, a betegeket és elesetteket...

Okt. 15. NAGY SZENT TERÉZ
12 gyermekes családban született... "Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk..."

Okt. 14. MIT KELL TENNEM
hogy elnyerjem az örök életet? Válasz
- honlapunkon, a Prédikációk ablakunkban (A Katolikus Rádió közvetítette az elsőáldozási misét – visszahallgatható). - Istennek hála elsőáldozóinkért!
- Ferenc pápa mai beszéde is válasz... olvasható honlapunkon…
És ajánlom a Fotóalbum 2018 ablakunkat is, friss képekkel…
Holnap pedig a Felnőtt hittan (65 év alattiaknak!).

Okt. 13. BOLDOGOK
- "...azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!”
- FATIMA - A hatodik jelenés, a napcsoda, 1917. október 13-án történt, és a becslésektől függően 30-70 000 ember látta.

Okt. 12. ELSŐÁLDOZÓKÉRT
A ma esti szentségimádás a vasárnapi elsőáldozókért lesz (énekes, zenés, csendes)...

Okt. 10. BONUM TV
A Rózsafüzér Királynője ünnepe után se menjen feledésbe Mária, templomunk védőszentje...

Okt. 9. NEK
A 2020-as Eucharisztikus Kongresszusra készülünk, minden nap. Ki, hogyan… de közösségileg is. Plébániánkon is már második éve zajlik a felkészülés. Erről hallhatunk egy kis ízelítőt. Visszatekintés is, de meghívás is mindnyájunk számára, ami vasárnap este hangzott el a Mária Rádióban. Minden nap újrakezdési lehetőség! Ketten már megszólaltak „hangosan” (köszönjük!), lehet folytatni! Bárki tapasztalatát, javaslatát, vállalását, kiegészítését szívesen fogadjuk Eucharisztia témában. Pl. a plébániai újságunkban is áramoltathatjuk ezeket folyamatosan…

Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA 
Köszöntsük testvéreim örvendező szívvel Magyarok Nagyasszonyát és kérjük, hogy Jézus közelségében támogassa Mennyei Atyánk elé terjesztett kéréseinket.  
1/ Krisztus Jézus anyja, Szent Gellért püspöktől tanultunk tisztelni téged, segíts, hogy mi is Nagyboldogasszonyunknak valljunk és hűségesen szeressünk!           
2/  Egek ékessége, földnek dicsősége, Magyarok Asszonya, köszönjük közbenjárásodat népünkért az elmúlt 1000 évben, és kérjük azt továbbra is.       
3/ Magyarok Nagyasszonya, aki a határon túlra került testvéreinknek is égi édesanyja vagy, járj közben értük, hogy szabadon használhassák anyanyelvűket, megőrizhessék magyarságukat, és mindig legyenek magyar nyelvű és magyar szívű, szent életű főpásztoraik.                                         
4/ Magyarok Nagyasszonya, esdj ki főpásztorainknak, papjainknak, szerzeteseinknek és minden hívőnek testi-lelki erőt, alázatot, egységre törekvő jó szándékot, hogy munkánk nyomán egyre gazdagabban viruljon a krisztusi élet Mária országában!
 5/ Magyarok Nagyasszonya, segítsd a magyar családokat, hogy Szent Istvánt, Boldog Gizellát és Szent Imrét követve vállalják az áldozatos családi életet!                    
 6/ Szentlélek mátkája, akit Szent László királyunk Magyarország Pátronájának nevezett, segíts meg mindannyiunkat, hogy lelkünk tiszta lánggal égjen, és gyermeki szívvel viszonozzuk szeretetedet. 
Áldd meg, Urunk, Istenünk, Nagyasszonyunknak és első szent királyunknak közbenjárására nemzetünket. Add, hogy Szent Anyánk pártfogásával gyarlóságaink ellenére is eljussunk hozzád, a boldog örökkévalóságba. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA,
- könyörögj érettünk!
- hála a tegnapi találkozóért: a résztvevőknek és a szolgálóknak...
- üde színfolt volt a ma délelőtti misén a norvég kórus szolgálata...

Okt. 6. BÚCSÚ
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!
Istentől megáldott, sok kegyelmet hozó ünnepet kívánunk mindenkinek!
"Szeressétek egymást!"

Okt. 5. ÖRÜLJETEK
A mai zsolozsmában, az Olvasmányos imaórában Szent Pál és Szent Ambrús is az örömre biztat bennünket! Érdemes átolvasgatni...
"Testvérek, kövessétek a példámat mindnyájan! Nézzétek azokat, akik úgy élnek, ahogy példámon látjátok. Hiszen – mint már többször mondtam, most meg könnyek közt mondom – sokan úgy élnek, mint Krisztus keresztjének ellenségei. Végük a pusztulás, istenük a hasuk, azzal dicsekszenek, ami gyalázatukra válik, s eszüket földi dolgokon járatják. A mi hazánk azonban a mennyben van. Onnan várjuk az Üdvözítőt is, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.
Ezért, szívből szeretett testvéreim, örömöm és koronám: így álljatok helyt az Úrban, szeretteim!" (Fil 3,17-)
Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek. Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! Az Úr közel van. Ne aggódjatok semmi miatt, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Úr elé, hálaadásotokkal együtt. Akkor Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és értelmeteket Krisztus Jézusban.
Egyébként, testvéreim, arra irányuljanak gondolataitok, ami igaz, tisztességes, igazságos, ami ártatlan, kedves, dicséretre méltó, ami erényes és magasztos. Amit tanultatok és elfogadtatok, amit hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok tettekre, s veletek lesz a béke Istene.
--------
Szeretett Testvéreim! Az isteni jóság lelkünk üdvösségére, az örök boldogság örömére hív minket, amint a mai olvasmányban az Apostol szavából is hallottátok: Örüljetek az Úrban szüntelenül! (Fil 4, 4) A világ örömei az örök kárhozat felé tartanak; az Úr akarata szerinti örömök azonban az örökkévaló öröm felé vezetik a bennük állhatatos embereket. Ezért mondja az Apostol: Újra csak azt mondom: örüljetek! (Fil 4, 4)
Arra buzdít, hogy egyre növekedjék örömünk Istenben és parancsainak megtartásában; mert minél inkább törekszünk ebben a világban megtartani Urunk és Istenünk törvényeit, annál boldogabbak leszünk majd az eljövendő életben, és annál nagyobb dicsőségben részesülünk Isten színe előtt.
Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki! (Fil 4, 5), azaz szent életetek ne csak Isten előtt legyen ismeretes, hanem legyetek a jóság és a józanság példaképei a veletek együtt élő emberek számára is, és kedves legyen emlékezetetek Isten és az emberek előtt.
Az Úr közel van; ne aggódjatok semmi miatt! (Fil 4, 5-6) Az Úr mindig közel van azokhoz, akik igazságban, igaz hitben, erős reményben és tökéletes szeretetben hívják őt segítségül, ő ugyanis tudja, hogy mire van szükségetek, még mielőtt kértétek volna tőle, és készséges arra, hogy hűséges szolgáinak bármikor és bármiben segítségére siessen. Ezért a ránk szakadó bajokban nem kell nagyon aggódnunk, hiszen tudnunk kell, hogy Isten, a mi oltalmazónk, egészen közel áll mellettünk a Szentírás e szavai szerint: A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket (Zsolt 33, 19-20). Ha mi arra törekszünk, hogy teljesítsük és megtartsuk mindazt, amit nekünk parancsolt, akkor ő sem késlekedik, hogy megadja nekünk, amit megígért.
Minden imádságotokban és könyörgésetekben terjesszétek kéréseteket az Isten elé (Fil 4, 6), nehogy megpróbáltatásainkat esetleg zúgolódva és szomorkodva viseljük, ami távol legyen tőlünk, hanem türelemmel és jókedvvel, hálát adva az Istennek mindig mindenért (Ef 5, 20).
-------
Holnap pedig:
A frissebbek már 7 órától jönnek szolgálni, előkészíteni az ünnepet...

Okt. 4. SZENT FERENC
Az evangélium megragadta... elkezdte életre váltani... Szegénység, alázatosság...
- Engem, téged, mi ragadott meg az evangéliumból? Élem/éled?
És ne felejtsük:
Mai hír:

Okt. 3. TEMPLOMUNK
felszentlésének 103. évfordulója van ma. A reggeli szentmisén kb. 15 fő volt jelen. Köszönöm, hogy együtt ünnepelhettünk! - Szombaton folytatjuk, egész nap! A mai szentmise könyörgése volt:
Istenünk, te megengeded, hogy templomunk felszentelésének napját lelkünk javára évente megünnepeljük, hallgasd meg néped könyörgő szavát. Add, hogy erről a helyről mindig tiszta áldozat szálljon eléd, reánk pedig a megváltás bőséges kegyelme áradjon.

Okt. 2. ŐRANGYALOK
- Örülök, hogy tegnap, az első Rokimindenki hittanon "telt ház" volt! Sokakat érdekel plébániai közösségünk, egyházunk...és annak építése. - Azért még egy páran befértek volna, hiszen erre mindenki hivatalos!
- Örülök, hogy már egyre többen rámozdultak, tevékenyen készülnek a szombati ünnepünkre, vagy éppen adományokkal támogatják az országos találkozót, illetve templomunkat. Isten fizesse meg kinek-kinek hozzájárulását!

Szept. 30. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
Szeptemberi életige magyarázata alapján a „hat szó”:
1. Szabadulni – a rossztól (bűnbánat, gyónás)
2. Keresztség – köszönöm, hogy meg vagyok keresztelve!
3. Szentírás – olvasom Isten igéjét, üzenetét
4. Életre váltom – Isten üzenetét
5. Belső hang – hallgatok lelkiismeretemre
6. Párbeszéd – Istennel és emberekkel

Szept. 29. FŐANGYALOK
Álljunk mi is Isten szolgálatába... legyünk mi is angyalok!

Szept. 28. RUIZ LŐRINC ÉS TÁRSAI
A tizenhat boldog vértanú… Krisztust követték, aki pap és áldozat; követték a legmagasabb fokon, amennyire emberi teremtményeknek ez egyáltalán lehetséges. De egyúttal bizonyságot tettek embertestvéreik iránti nagy szeretetükről is, akikért mi is hivatva vagyunk magunkat áldozatul adni, hogy Isten Fiának példáját kövessük, aki érettünk adta önmagát.
Az ifjú családapa bírái előtt megvallotta, hogy keresztény, és kész meghalni Istenért: „Életemet ezerszer is kész lennék odaadni érette. Hittagadó sohasem leszek. Megölhettek, ha akartok. Kész vagyok meghalni Istenért.” (1637)
A kínai apától és tanalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat, és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő avégett jött a világba, hogy életünk legyen, és egyre bőségesebben legyen… (Szent II. János Pál pápa)

Szept. 27. HIÁBAVALÓSÁG
- Elgondolkodtató a mai olvasmány  (Préd 1,2-11) „…Minden hiábavalóság, mondja a Prédikátor, csupa hiábavalóság!... Mi haszna az embernek minden vesződségéből, amellyel bajlódik a nap alatt?...” – Isten nélkül bizony, minden hiábavalóság!
- E héten újabb lehetőségek voltak a felnőtteknek - Katekumenek, Ige kör – hogy ne hiábavalóság legyen az élet! – És persze öröm látni a szerdai gyereksereget is a hittanórákon!
- Öröm és köszönet van bennem a szerdai takarítók és munkájuk (szolgálatuk) láttán!

Szept. 26. - FOGAMZÁSGÁTLÁS VILÁGNAPJA
- Sajnos, sok hír elhangzott/zik a mai napon a témában, mely mindenféle "felvilágosítást", reklámot tartalmaz...
- Arról viszont nem esik szó (vagy nagyon kevés), hogy az embert Isten teremtette, és a házasság, a család is az Ő "találmánya"... és a családtervezés normális útja is. Isten adott "használati utasítást" az életünkhöz!
- A fiatalokat és mindenkit véd pl. a 6. parancsolat: Ne paráználkodj! Ennek betartásával sok minden megoldódna... még a házasságban is...
- Kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata...
- Van TCST is = Természetes Család Tervezés!!!

Szept. 23. KERESZTÉNYEK
(Szent Ágostontól olvastam):
"...Figyeljétek csak meg azokat az embereket, akik jól akarnak élni, és már elhatározták, hogy jól is élnek. Ezek készségesebbek arra, hogy a jót megtegyék, de szenvedéseket elviselni kevésbé alkalmasak. A hűséges keresztény élethez viszont nemcsak az tartozik hozzá, hogy valaki megtegye a jót, hanem az is, hogy elviselje a rosszat. Mindazok tehát, akik látszólag buzgók a jótettekben, de a fenyegető szenvedéseket nem akarják vagy nem tudják elviselni, azok a gyengék..."
- Többi gondolat, majd a Prédikációban visszahallgatható...
- Istennek hála, és sokaknak köszönet plébániai játszókertünk kialakulásáért...

Szept. 22. EGYHÁZ
Nagy élmény volt számunkra összajönni sok plébániáról (tőlünk is három autóval). Legfőbb téma: Az Egyház szenvedélyes szeretete. - Nemcsak előadás volt, hanem a plébániák képviselői beszámoltak arról, hogyan is szeretik, építik az egyházat, ott helyben, ahol vannak...

Szept. 21. MÁTÉ
A mai zsolozsmában olvastam:
Kövess engem! (Mt 9, 9) Látta, de nem annyira a testi látás, hanem inkább a belső könyörület tekintetével. Látta a vámost, és mivel ebben a látásban ott volt könyörülete és kiválasztása is, azt mondta neki: Kövess engem! Kövess, ez azt jelenti, hogy lépj a nyomomba. Kövess – mondta –, de ne lábad lépteivel, hanem életed megjobbításával. Aki ugyanis azt állítja, hogy Krisztusban akar maradni, annak úgy kell élnie, ahogy Krisztus élt (vö. 1 Jn 2, 6). - (Tiszteletméltó Szent Béda áldozópap szentbeszédeiből)

Szept. 18. EGY TEST – SOK TAG
Öröm számomra, hogy Krisztus – Roki – Titokzatos Testében (1Kor 12,12-14.27-31a) az elmúlt napokban beindult az új tanév… az élet. A teljesség igénye nélkül:
- Keresztelések, esküvő… Képviselőtestületi gyűlés…
- Az első Felnőtt (65 év alatti) hittanra sokan eljöttek.
- Beindultak a BabákMamák, a Jegyesek-Ifjú házasok is, szép számmal…
- Az Eucharisztiáról nyílt kiállításon is volt egy kis csapatunk, ma pedig Kecseti Gabi hívünk kiállítására is három autóval mentünk…
Istennek legyen hála!

Szept. 16. ÉRTEM, AZ EVANGÉLIUMÉRT, A MENNYORSZÁGÉRT
A Plébánosi gondolatokat a szentmisén elmondtam. Remélem, mielőbb visszahallgatható és élhető lesz?
A NEK-re készülve pedig ismétlésül:
- Aki a KÖZÖSSÉGÜNKHÖZ TARTOZIK, vasárnap lehetőleg a de. 10-es szentmisére jöjjön! Hogy együtt legyünk, találkozzunk, együtt hallgassuk a „tanárbácsit”= Jézust!
- Legalább a vasárnapi szentmiséről ne késsünk el!
- A szentáldozást ne hagyjuk ki (természetesen fontos hozzá a rendszeres, 1-2 havi szentgyónás).
- A Hittanok között lehet bőven válogatni, de elsőbbséget élvez a Rokimindenki - havi 1. hétfő! E tanév fő témája (NEK) a KÖZÖSSÉG! Köszönet mindenkinek, aki ezt tartja szem előtt, építő jelenlétével, szolgálatával…

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
„Jézus keresztje mellett ott állt anyja…” (Jn 19,25-27)
Jézus mellett állni – örömben, fájdalomban – Máriával, máriásan = nagy hittel, a feltámadás reményében… Jézusra figyelve, és azt tenni, amit Ő mond… - "Segíts Anyánk, mindig bátorítsd hitünk..." https://www.youtube.com/watch?v=BbvGiEkazqs

Szept. 14. SZENT KERESZT FELMAGASZTALÁSA
Megalázta magát, ezért az Isten felmagasztalta őt. 
- Mikor leszünk mi is felmagasztalva? Ha Jézushoz hasonlók leszünk: kiüresítette önmagát, szolgál, alázatos, engedelmes…  (Fil 2,6-11)

Szept. 13. TÖBBET VÁR
„Nektek, akik hallgattok engem, ezt mondom…” (Lk 6,27-38) 
– Van, akiknek ez már sok! Ezeket megérteni, elfogadni, élni, bizony nem könnyű, nehéz! Ez már radikális Krisztus-követés! Azért próbálgassuk minden nap, sok-sok újrakezdéssel. Ne elégedjünk meg a hagyományos, langyos keresztény élettel! Tartozzunk azok közé, akik már jobban elköteleződtek Jézus mellett!

Szept. 10. JÖJJ SZENTLÉLEK
"Nem tudjátok, hogy egy kevés kovász az egész tésztát megkeleszti? El a régi kovásszal, hogy új tésztává legyetek" (1Kor 5,1-8)
- Új tanév, új élet! - Hívogassuk tovább a Szentlelket, hogy vezessen bennünket!
Ismét működik a rokimindenki lista. Azok vannak rajta, akik újra kérték felvételüket. Jóval kevesebben, mint eddig... de még lehet jelentkezni!
A rokihittanos listát is meg fogjuk újítani. Azok lesznek rajta, akik ténylegesen járnak hittanra.

Szept. 9. KÖSZÖNÖM
Köszönöm, hogy az évek során már többen megragadták az alkalmat (nemcsak szept. 9-én), többféle formában. Isten fizesse meg!

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
Íme, az első írott beszámoló a mai napról:
"Kedves Károly atya, kedves Rokis testvérek! Nemrég értem haza a  mogyoróhegyi kirándulásról. Hálásan köszönõm ezt a Veletek eltöltött szép, tartalmas napot. jó volt gyõnyõrkõdni a tájban,  jó volt részt venni a szentmisén a szabadban, jó volt játszani, finom és bőséges volt az ebéd, kellemes volt a túra, amit mi  korábban születettek is meg tudtunk tenni. Jó volt látni a sok kis gyereket, nagy gyereket. Egyszóval boldog vagyok, hogy részt vehettem a mai programon. Köszönet és hála!"

Szept. 7. ÚJ
- „…Az új bor új tömlőbe való…” (Lk 5,33-39) – Ne foldozgassuk életünket! Merjünk teljesen új életet kezdeni! - Jöjj Szentlélek!
- Ma elsőpénteki, közös szentségimádás!
- Plébániai újságunk legújabb száma már vételezhető!
- Holnap Kisboldogasszony ünnepe. Szentmise reggel 7-kor.
- A „0-100 éves” kirándulásra fél 9-kor indul a buszunk. Ott is lesz szentmise.

Szept. 6. ENGEDELMESSÉG – ALÁZATOSSÁG
A mai evangéliumból (Lk 5,1-11) Imre atya e két erényt emelte ki ma esti prédikációjában… Érdemes gyakorolnunk!

Szept.5. KALKUTTAI SZENT TERÉZ
Minden nap elimádkozta: 
„Drága Jézus, segíts nekem, hogy a Te illatodat vigyem mindenhová, amerre csak járok. Áraszd el lelkemet a Te lelkeddel és szereteteddel. Járd át és vedd birtokodba egész lényemet teljesen, hogy egész életemen csak a Te életed ragyogjon át. Ragyogj át rajtam, és legyél annyira részemmé, hogy minden lélek, akivel csak kapcsolatba kerülök, érezze a Te jelenlétedet lelkemben. Emeljék fel fejüket, és többé már ne engem lássanak, hanem csak Jézust. Maradj velem, és ragyogni fogok, ahogy te ragyogsz, fényként mások számára. Ámen.”

Szept. 3. IGEKÖR
„Jézus… Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.” …(Lk 4,16-30)
- Jézus Szentírást olvasott! – Olvassuk mi is minél többet, többször!
- A ma esti Igekörön is ezt tettük, közösen olvastuk és beszélgettünk róla, beirányoztuk a szeptember hónapot… Örülök, hogy sokan eljöttek!

Szept. 1. TALENTUMOK
Köszönet mindazoknak, akik plébániai közösségünkben kamatoztatják talentumaikat! Építik közösségünket… - „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” (Mt 25,14-30)
Meghívás, újrakezdési lehetőség mindazok felé, akik eddig még „szerénykedtek”, vagy lustálkodtak! – Új tanév, új szívekkel!

Aug. 30. LELKIGYAKORLAT
„Kegyelem nektek és békesség Atyánktól, az Istentől, és az Úr Jézus Krisztustól! … szüntelenül hálát adok az Istennek azért az isteni kegyelemért, amelyet Krisztus Jézusban nyertetek. Benne gazdagok lettetek minden tanításban és ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek...” (1Kor 1,1-9)
- A mai szentlecke szavaival adok hálát a lelkigyakorlatunkért (elsősorban a résztvevőkért, de az értünk imádkozókért is) - benne a "Mindenki születésnapjáért"...
- Már érkeznek a visszajelzések… Köszönöm!

Aug. 26. KEMÉNY BESZÉD
- Ld. mai evangélium (Jn 6,60-69), illetve honlapunkon a Prédikációk ablak.
- Házaspároknak (jegyeseknek is!) nagyon ajánlom átbeszélgetni a mai szentleckét (Ef 5,21-32)!

Aug. 25. SZENT IX. LAJOS

1214-ben született, és már 22 éves korában Franciaország királya lett. Házasságot kötött, 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt. Kitűnt a bűnbánat és az imádság szellemében, a szegények iránti szeretetben. Országa kormányzásában nemcsak a népek békéjére és alattvalói anyagi jólétére volt gondja, hanem lelki szükségletükről is gondoskodott. – Könyörögj érettünk, légy példaképe az édesapáknak (is)! – Ld. még az OLVASTAM ablakunkat!

KALAZANCI SZENT JÓZSEF

Rómában a szegény gyermekek nevelésével foglalkozott. 1617-ben megalapította a piaristák rendjét, amelynek ugyanez a célja. Sokat tűrt, irigyeinek rágalmaitól is szenvednie kellett. Rómában halt meg 1648. augusztus 25-én. – Köszönjük a sok, híres piarista diákot! Segíts bennünket a gyermekek nevelésében!


Aug. 24. BERTALAN
„Nézzétek, ez egy igaz izraelita! Nincs benne kétszínűség!” Nátánáel (Bertalan) megkérdezte: „Honnan ismersz engem?”... (Jn 1,45-51) 
- Jézus engem is ismer! Vajon hogy vélekedik rólam?

Aug. 23. AZ ATYA HÍV ÉS VÁR
„… Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre! De azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére ment, a másik az üzlete után nézett...”
- Lelkigyakorlatra megyünk… majd hamarosan kezdődnek a hittanok… Ne utasítsuk vissza a meghívást, az Atyával és egymással való közösséget! 
A visszautasítások ellenére „A lakodalmas ház megtelt vendégekkel...  Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!” (Mt 22,1-14)
- Isten a kövekből is tud fiakat támasztani! – Mindig öröm, hogy vannak új jelentkezők! Pl. már most is vannak érdeklődők az új hittanos évre! – Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy még többen legyenek… és persze mi se maradjunk ki! 

Aug. 21. OTTHAGYNI - JÉZUSÉRT
A gazdag ifjú nem merte, nem tudta otthagyni, amit Jézus kért tőle…
- Még mindig lehet jelentkezni a hétfőn kezdődő lelkigyakorlatra! Merj otthagyni bármit is… Jézusért, lelki épülésedért!
 „Nézd, mi mindenünket elhagytuk, és követtünk téged. Mi lesz a jutalmunk?” 
- Mindaz, aki elhagyja értem otthonát, testvéreit, nővéreit, atyját, anyját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, és elnyeri majd az örök életet. …(Mt 19,23-30)

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
„Légy áldott, Szent István király!”
- Ajánlom az OLVASTAM és a Prédikációk ablakokat megnyitni!

Aug. 19. AKI ESZI AZ ÉN TESTEMET
- Ld. honlapunkon:  - Jn 6,51-59 --- Prédikációvázlatok --- Pédikációk
- A Szentlecke is megszívlelendő! - Gondosan ügyeljetek arra, hogyan éltek: ne balgán, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt… Ne legyetek értetlenek, hanem értsétek meg az Úr akaratát. Ne részegeskedjetek… inkább teljetek el (Szent)lélekkel. Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának. Ef 5,15-20
- Mindnyájunk számára meghívás, megújulási, újrakezdési lehetőség!

Aug. 18. GYERMEKEK
„…gyermekeket vittek Jézushoz, hogy tegye rájuk kezét, és imádkozzék fölöttük…ne akadályozzátok meg őket, hogy hozzám jöjjenek… rájuk tette kezét…” Mt 19,13-15 
- Örülök, hogy templomunkba (és hittanra) is sokan hozzák gyermekeiket.
- A Városligetbe és egyéb játszóterekre még többen – sokan minden nap – viszik gyermeküket… A templom felé is lehetne kanyarodni, legalább 5 percre beköszönni Jézusnak!
- Közeledik a tanév, már lehet készülődni a hittanos évre! Imádkozzunk, apostolkodjunk, hogy minél több szülő törődjön a saját és gyermekei lelkével is… keressék és megtalálják Jézust!

Aug. 17. HÁZASSÁG
A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek (Mt 19,3-12)
- A házasságban élőknek naponta fő kérdés és feladat: hogy lehetünk „eggyebbek”?!
- A másik nem könnyű kihívás: helyes elszakadás a szülőktőlelső helyen a házastárs! Szülők: ebben segíteni gyermekeiteket… nem állandóan beleszólni életükbe… 

Aug. 16. MEGBOCSÁTÁS
- Hányszor kell? Jézus szerint: hetvenszer hétszer = számolatlanul! 
- Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönyörültem rajtad? … Az én mennyei Atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. (Mt 18,21-19,1)
- Már/még lehet jelentkezni a szept. 8-i autóbuszos kirándulásra!

Aug. 12. SZENT LECKE
A mai vasárnapon ismét kaptunk „szent leckét”… El ne felejtsük megcsinálni a házi feladatot!
- Félre tenni a negatívumokat… - „Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. 
- A pozitívumokra helyezni a hangsúlyt… - Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket…”- Ef 4,30-5,2
- Az Élet Kenyerével, Krisztussal táplálkozni (szentáldozások+élni az Igét!) - Jn 6,41-51 
- Ld. még a Prédikációk...!

Aug. 11. ZARÁNDOKLAT
Nagyboldogasszony ünnepével kapcsolatosan elzarándokoltunk Máriabesnyőre. Voltak, akik végig gyalog tették meg a kb. 30 km-es távot (az úriakhoz csatlakozva), mások kerékpárral, több állomást is beiktatva (lépésszámláló: 58 837), de végül a gyalogosokhoz csatlakozva együtt vonultunk be a kegytemplomba, köszönteni égi édesanyánkat... Istennek legyen hála! És külön örülök a rokis zarándokoknak!

Aug. 10. LŐRINC 
Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is.” (Jn 12,24–26)
- "Amint Krisztus életét adta értünk, úgy nekünk is kötelességünk életünket adni testvéreinkért (vö. 1 Jn 3, 16). Megértette ezt, testvérek, Szent Lőrinc, megértette, és meg is tette. Az áldozati oltáron is azt vette magához, amit ő készített elő. Szerette Krisztust e földi életében, és utánozta őt halálában is. Testvérek, ha igazán szeretünk, akkor mi is őt utánozzuk."  (Szent Ágoston)

Aug. 8. NAGY A TE HITED
Jézus jelenti ki a mai evangéliumban egy asszonynak (Mt 15,21-28).
- Az én hitem milyen? Élő, erős, személyes…? Tettekben megnyilvánuló? Mennyire merek, tudok Istenre hagyatkozni, ráépíteni? Mennyire látszik meg életem alakításában?
- Uram, növeld, erősítsd hitemet!

Aug. 7. ÉN VAGYOK!
- Bátorság! Ne féljetek! – Jézus sokszor, minden élethelyzetben bátorít bennünket. Ő is látja a vihart, a hullámokat… ki, mikor, mivel küzd… És már hányszor bizonyította szeretetét, nyújtotta ki kezét… Köszönöm Jézus!
- Eléje hoztak minden beteget… (Mt 14,22-36) – És, ne csak magunkkal törődjünk! Minden nap odavihetjük Jézus elé szeretteinket, felebarátainkat  (imáinkban, a szentmisében…).

Aug. 4. EGÉSZ NAP
Este 6-ig vár bennünket (mindenkit!) az Oltáriszentségben jelen lévő Jézus. Templomunk nyitva… ki, mennyi időt, percet szeretne Jézus társaságában eltölteni. A kisgyermekekkel is szabad elsétálni ("gyere, meglátogatjuk Jézust..."!). Van miért hálát adnunk, van mit megköszönnünk, és van bőven, amit még eléje tehetünk… Ki, miben szenved hiányt...

Aug. 1. ALFONZ
Már 16 éves korában a római és a kánoni jog doktora. Ügyvédként látta, ha igazi keresztény akar lenni, váltania kell, 30 évesen!  Pap lett, és megalapította a Megváltóról elnevezett társulatot, az úgynevezett redemptoristákat. 
- Megtalálta az igazi kincset, gyöngyöt… Ld. mai evangélium (Mt 13,44-46)
Nekem mit kell otthagynom, másként csinálnom, hogy igazi keresztény legyek?

Júl. 31. IGNÁC
Hogy lett szent? Az üres, haszontalan lovagregények után kezébe került Krisztus és a szentek élete. Ezek olvasása elkezdték átalakítani gondolkodásmódját, életét. „Mi történne, ha éppen én cselekedném azt, amit ők…?”-  Felfigyelt egy nagy különbségre: nevezetesen, ha a világias gondolatok töltötték be lelkét, nagy érzelmi szenvedély ragadta el; amikor pedig már belefáradt ezekbe, szomorúnak és nyomorultnak érezte magát. Viszont amikor arra gondolt, hogy miképp követhetné a szenteknél megfigyelt erényes életet, nemcsak akkor érzett valami egészen felszabadult lelki gyönyörűséget, amikor közvetlenül foglalkozott ezekkel, hanem akkor is boldog és vidám volt, amikor már nem is gondolt azokra. – Otthagyta a katonáskodást, világi karriert, majd később Rómában megalapította a Jézus Társaságot (jezsuita rend)…

Júl. 28. KONKOLY
„… eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé… Hagyjátok, hadd nőjön fel mindkettő az aratásig! Aratáskor majd megmondom az aratóknak: Előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe!” - Mt 13,24-30
- Isten végtelenül türelmes, irgalmas… Mindenkinek ad esélyt, hogy megváltozzon. Ne halogassam… és másokat is így nézzek, segítsek: megmentő szeretettel – az üdvösségre! 

Jún. 26. JOACHIM ÉS ANNA
Ma Szűz Mária szüleit, Jézus Krisztus nagyszüleit ünnepeljük.
- Köszönöm Istenem szüleimet, nagyszüleimet. Jutalmazd meg őket mindazért, amit értem tettek!
- Szülők, nagyszülők! Óriási felelősség a gyermeknevelés, annak helyes változata… Pl.:
- Ma este Ige kör

Júl. 24. KINGA
IV. Béla királyunk lánya, Szent Margit testvére… 
- Szüzességi fogadalom… házastársával együtt („József-házasság”)… - Napjainkban is van ilyen, de sajnos sokkal több a szentségi házasság nélkül együtt élők száma. Erre viszont nem adhatja áldását az Egyház, sőt nem is gyónhatnak, nem is áldozhatnak…
- A szentmisében imádkoztuk: Jézus, add, hogy a világ ifjúsága egyre jobban megbecsülje a házasságig megőrzött szűzi tisztaság értékét. – Hála Istennek erre is van bőven példa!

Júl. 23. BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult, vezekelt, szerzetesrendet alapított, mindenki előtt például szolgált kiváló erényeivel... Európa társvédőszentjévé nyilvánította II. János Pál pápa.
- Kedves feleségek, édesanyák, és mindnyájan: sokat tanulhatunk tőle!

Júl. 15. HÁLAADÁS
"Áldott legyen az Isten..." (Ef 1,3-14)
Érdemes a mai szentleckét többször is átimádkozni, hogy minél jobban felfogjuk: mennyire szeret minket az Isten!
- Imádkozhatjuk a mai nap könyörgését is, az újrakezdés szándékával: "Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá."


Júl. 13. HENRIK
Boldog Gizella bátyja. A földi uralkodás gondjai közül szívét az égiek felé irányította. Nagyon sokat tett az Egyházért.
A mi életünkben is fontos - az ezer gond közepette - a lényegre: az odafönt valókra figyelni, a lelkünkkel törődni, az egyházért, közösségünkért élni!


Júl.7. ÚJAT
"Az új bor új tömlőkbe való; akkor mindkettő megmarad.” (Mt 9,14-17)
- Tömlő csere! Időnként ki kell dobni a régit, a rosszat... Szükség van a megújulásra. Sok lehetőségünk van... minden nap van újrakezdési lehetőség (bűnbánat, szentgyónás, komoly elhatározás...)!
- Isten segít, rajta nem múlik, csak fogadjuk be! - "Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek: eltávolítom testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek." (Ezekiel 36,26)

Júl. 2. LÁTOGATÁS-TALÁLKOZÁS
- Örülök, hogy az elmúlt években már sokan meghívtak, sok látogatásban… találkozásban volt részem. – Nem unatkozom, nem vagyok magányos, de örömmel megyek! Lakásszentelés, beszélgetés, „vendégség”, családcsoport találkozó, vagy éppen beteglátogatás, stb.… Sok helyre vihettem már Jézust! Vannak, akikhez havonta is…
- Örülök, amikor a hívek egymást is hívogatják, látogatják… vihetik egymáshoz Jézust, vagy éppen a kölcsönös szeretetükben születik meg. 
- Annál is fontosabbak ezek a látogatások, találkozások, mert a NEK 2. évének egyik központi gondolata a KÖZÖSSÉG. Fontos építenünk plébániánkon is!
Mária és Erzsébet találkozása indítson bennünket is!
- A vasárnapi evangéliumhoz pedig még: https://www.youtube.com/watch?v=YOKaLp89j2s

Jún. 28. EGYSÉG
A mai nap könyörgéséből: „…add, hogy hitben és szeretetben megújulva, mindig nagy gonddal ápoljuk az egységet és az egyetértést.” – Törekedjünk rá!
- Ma este Ige kör! Szeretettel hívunk mindenkit egy kis nyári „lelki-táplálkozásra”, közösségépítésre…

Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
ünnepén örülök, hogy öt férfi is volt a reggeli szentmisén! – Ajánlom életrajzát http://www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html vagy a http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-laszlo-kiraly elolvasni minden magyarnak, de a Zsolozsma mai olvasmányait is… Honlapunkon  az OLVASTAM ablakban is olvasható!

Jún. 23. SZENTELÉSI ÉVFORDULÓ
Tegnap a kartali templomban ünnepeltem paptestvéreimmel a 44. évfordulót... ma reggel a mi templomunkban, a hívek körében. Köszönöm a jelenlétet,  az imahátteret! 

Jún. 22. KINCSEK
"Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön… Gyűjtsetek inkább kincseket a
 mennyben…” (Mt 6,19-23)
- Ma Kartalon adtunk hálát pappá szentelésünk 44. évfordulóján az Istentől kapott KINCSEKÉRT! Minden évben közösen találkozunk, beszélgetünk a mögöttünk lévő évről, évtizedekről…Szép ünnepben volt részünk… a kartali hívek kitettek magukért… 
- Pappá szentelésem: Vác, 1974. jún. 23. – Ezért a holnap reggeli szentmisében külön is hálát adok! 

Jún. 19. MI AZ, AMIVEL TÖBBET TESZTEK?
… Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!" (Mt 5,43-48) – Tehát: Jézus többet vár a tanítványaitól (tőlünk), mint másoktól!
- Ma jegyesek összejövetele! De jöhetnek a Fiatal házasok is – tanúságos filmet nézünk!

Jún. 18. NAGYLELKŰSÉG
Jézus: … ha valaki arcul üt… ha valaki… menj vele kétannyira. (Mt 5,38-42) – Nem könnyű, de ezt (is) jelenti Krisztus tanítványának lenni!
- Üdvözöljük a Szent Mihály és Boldog Mór nevét viselő Elek-babát!

Jún. 16. BRINGATÚRA
Vácott kezdtük, ahol engem is pappá szenteltek 44 éve (jún. 23.). Tíz óra előtt felsorakoztunk a székesegyháznál, bringás ruhában, előttünk vonult a sok pap, a szentelendők és Beer püspök… kezdték a papszentelési misét… Természetesen én is hálát adtam… Majd Nagymaros, dunai fürdőzés… Szob, ahol kedves vendéglátásban részesültünk… Jók ezek a közös túrák! Közel negyven km-t kerekeztünk (voltak, akik többet is!). Istennek legyen hála! - Egy kis képes beszámoló is a Fotóalbum 2018-ban!

Jún. 15. NE TÖRJ HÁZASSÁGOT
Mai evangélium: Mt 5,27-32 
Érdemes áttanulmányozni a Katolikus Egyház Katekizmusából a 6. és 9. parancsolatot! - Az Alapozó hittan témája is a tizparancsolat volt a tanévben... és személyesen is fontos ezekről beszélni, gyónásokban kitérni...

Jún. 14. ÉN VISZONT
…azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. … menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza,hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny…” (Mt 5,20-26)
- Mindig az számít, amit Jézus mond!
Ma Film klub! – A rózsafüzér imának milyen nagy ereje van (Fülöp-szigeteki történet)

Jún. 13. PÁDUAI SZENT ANTAL
Aki eltelik Szentlélekkel, az különféle nyelveken beszél. A sokféle nyelv nem más, mint a Krisztusról szóló sokféle tanúságtétel: mint az alázat, szegénység, türelem és engedelmesség, amelyeken akkor szólalunk meg, amikor azokat önmagunkban másoknak megmutatjuk.
- Gyakoroljunk az ilyen fajta nyelveken beszélést!

Jún. 10. TE DEUM
- Köszönet mindazoknak, akikkel ma délelőtt együtt adhattam hálát a hittanos év kegyelmeiért… Köszönet a hitoktatóknak, hittanosoknak: a sok közös élményért, ajándékért…
- Köszönet mindazoknak, akik elfogadták az ebédmeghívást: együtt ünnepelhettünk a plébánia udvarán…
- És még egy pár gondolat a Prédikációvázlatok-ban (ill. a Prédikációk-ban), és ami  ma hangzott el a Duna TV-ben: https://www.mediaklikk.hu/video/igy-szol-az-ur-2018-06-10-i-adas/

Jún. 9. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
„Szavait anyja mind megőrizte szívében. (Lk 2,41-51a)… Szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk…”
- Mária az első keresztény = Krisztus-követő! Példaképünk lehet, követhetjük… mi is véssük szívünkbe  Jézus szavait, gondolkodjunk rajta és váltsuk tettekre!
Vasárnap de. közös hittanévzáró szentmise… 0-100 évesekig közösen adjunk hálát… majd mise után közös szeretetvendégség (agapé)… Ünnepeljünk együtt = a „KÖZÖSSÉG”!

Jún. 8. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE
„…az egyik katona beledöfte lándzsáját az oldalába. És ekkor vér és víz folyt ki belőle…"Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak." (Jn 19,31-37)
- Ma este 6-kor mise, Jézus Szíve litánia, szentségimádás!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a Te szíved szerint!

Jún. 6. BIBLIA
"Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat… Így tehát nagy tévedésben vagytok!" (Mk 12,18-27)
- Ismered a Bibliát? Olvasod minden nap?

Jún. 3. ÚRNAPJA - OLTÁRISZENTSÉG
A plébánia – az egyház tanítása szerint – eucharisztikus közösség. Ezért örülök, és köszönet mindazoknak, akik a tegnapi szentségimádáson… a ma délelőtti szentmisén és körmeneten(!) résztvettek. Így is kifejezték közösségünkhöz való tartozásukat… A templom falain kívülre is vihettük – közösségbe tömörülve – a köztünk lakó Jézust. Tanúságot tettünk: ez Jézus - Roki - népe!
Köszönet a sokféle előkészületért, szolgálatért is!
És köszönet a rendőrségnek is, akik biztosítottak bennünket, vigyáztak ránk…

Jún. 1. SZENVEDSZ?
„Ne ütközzetek meg a szenvedések tüzes kohóján, amelyen próbaképpen át kell jutnotok! Nem mintha valami hallatlan dolog történnék veletek, hanem örvendezzetek, ha részt vehettek Krisztus szenvedéseiben, hogy amikor dicsősége kinyilvánul, akkor is ujjongva örülhessetek. (1Pét 4,7-13)
- Ma öt lakásba vittem el Jézust (elsőpéntekesek), akik „részt vesznek Krisztus szenvedéseiben”… Örültek!
Ma esküvő is volt és szép elsőpénteki szentségimádás is! Öröm, köszönet a résztvevőknek!

2018
2017

2016