Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

BÉRMÁLÁS

Katekizmus 1285 A bérmálás szentségea keresztséggel és az Eucharisztiával együtt alkotja a "keresztény beavatás szentségeinek" együttesét, melynek egységét őrizni kell. Meg kell tehát magyarázni a híveknek, hogy a bérmálás fölvétele szükséges a keresztségi kegyelem teljessé válásához.  A keresztények ugyanis "a bérmálás szentségével még tökéletesebben kötődnek az Egyházhoz, a Szentlélek különleges ereje tölti el őket, ezért szigorúbb a kötelezettségük, hogy Krisztus igazi tanúiként szavukkal és életmódjukkal terjesszék és védelmezzék a hitet"......

 
Az Egyházi Törvénykönyv 879. kán. szerint: 
„A bérmálás szentsége jegyet hagy hátra és a keresztény beavatás útján előrehaladó megkeresztelteket a Szentlélek adományával gazdagítja, és tökéletesebben kapcsolja az Egyházhoz, megerősíti és szorosabban kötelezi őket, hogy szóban és tettben Krisztus tanúi legyenek, s a hitet terjesszék és védelmezzék.”
Ajánlott olvasmányok még a Tomka Ferenc: Találkozás a kereszténységgel c. hittan könyv IX. rész fejezetei.
 
BÉRMASZÜLŐ
Ki lehet?  - Ld. mint a Keresztszülő!
 
BÉRMANÉV választása a szentek közül...
---------
Keresztszülő szeretnék lenni!
Ha nem a lakóhely szerinti templomban lesz a keresztelő, plébánosodtól igazolást kell kérni ("jogosítványt") a keresztszülőséghez. Ha a "saját" templomban, akkor is keresd fel plébánosod...
872.k.
- feladata... hogy azon fáradozzék, hogy a megkeresztelt a keresztségnek megfelelő keresztény életet éljen, és az ezzel járó kötelességeket híven teljesítse (pl. jár a vasárnapi misékre, rendszeresen szokott gyónni, áldozni, stb.)
874.k.
- tizenhatodik életévét betöltött személy legyen
- katolikus, megbérmált (volt elsőáldozó!), s éljen a hithez és a vállalandó tisztséghez méltó életet.
- ne kösse semmilyen kánoni büntetés (pl. elvált-újraházasodott, v. nem egyházi házasságban él)
- nem katolikus csak, mint a keresztség tanúja fogadható el.
------
Feladata: "azon lenni, hogy a megbérmált Krisztus valódi tanújaként viselkedjék, és híven teljesítse ezzel a szentséggel járó kötelességeit".
------
A KEZES - ajánlatos választani! - egy olyan keresztény,
- aki vállalja, hogy segít a katekumennek lelki előrehaladásában. Lehet a befogadó csoport egyik tagja, vagy valaki aki a hit felé elindította az érdeklődőt. Alkalmasnak kell lennie arra, hogy segíteni tudja a jelöltet, hogy elmélyüljön a hit-ismeretekben és a mindennapos jézusi életben, valamint hogy bevezesse őt az egyházi közösség életébe. - Legkésőbb a prékatekumenátus végére ki kell őt választani.
--------