Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

clic in svizzera senza ricetta 11/04/2023 7:57 pm Cialis in svizzera senza ricetta Ottenere un buon affare sulla tua assistenza sanitaria è di solito una cosa facile da fare. Puoi prendere il cialis ogni giorno?

A GYÓNÁS MÓDJA

(Otthon szépen felkészülök a lelkitükrök alapján, összeszedem bűneim, le is írhatom...)

1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

2. Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

3. Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:

Utoljára gyóntam:...Áldozni szoktam:... Ezeket a bűnöket követtem el:

(Ezután el kell mondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni az esetleges kérdéseket.) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.

4. Meghallgatom a lelkiatya szavait, válaszolok esetleges kérdéseire, végül elfogadom az elégtételt. Ezután megbánjuk bűneinket, elimádkozom a bánatimát:

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy sokszor nem téged választottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

5. Keresztvetéssel fogadjuk a  feloldozást, s felelünk: Ámen.

6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Így válaszolunk: Mert örökké szeret minket.

Pap: Isten megbocsátotta bűneid, menj békével.

Válasz: Istennek legyen hála!

7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk (nem elfelejtve az elégtételt!).

------------

Lelkitükör

Mikor gyóntam utoljára?

Ha régen történt: miért maradt el ilyen sokáig?

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

- Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom mai napon Istent és embertársaimat szolgálni?)

- Imádkozom-e esténként?

- Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeretvizsgálatot, bűnbánatot?

2. Isten nevét hiába ne vedd!

- Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? - Milyen gyakran?) Használok-e trágár szavakat? Üvöltés, kiabálás?

- Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül?

- Esküdöztem fölöslegesen? - Szent dolgokkal tréfálkoztam-e? Gúnyoltam-e más hitét, szokásait, bőrszínét, származását?

3. Az Úr napját szenteld meg!

- Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Lustaságból? Hányszor?). Elkéstem?

- Szentmisén szeretettel vettem-e részt, figyelmesen? - Az ott hallott tanítást igyekszem tettekre váltani?

- Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e a vasárnapot és az egyházi ünnepeket?

- A bűnbánati napokon (péntekenként, hamvazószerdán) szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?) Megtartom-e a kötelező böjtöket? (Nagyböjt pénteki hústilalom.)

- Részt veszek a közösségi összejöveteleken? Az egyházi adót rendszeresen fizetem?

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

- Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e, szót fogadok-e nekik? Próbálok-e örömet szerezni nekik?

- Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán, stb?)

5. Ne ölj!

- Szoktam-e verekedni, veszekedni, durváskodni, gúnyolódni? - Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)

- Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt, kábítószert?)

- Étel-ital: mértékletesség!

- Betartom-e a közlekedési szabályokat?

- Csábítottam-e mást bűnre?

6. Ne paráználkodj!

- Testi kapcsolat csak egyházi házasságban!

- Paráználkodtam-e? - Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?

- Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet (szexfilmek, képek)?

- Cselekedtem-e tisztátalant - mással vagy magammal?  (Hányszor?)

7. Ne lopj!

- Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)

- Vigyáztam-e magam és mások holmijára, értékeire?

- Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, járművön?)

- Nem „lopom-e” az időt? - Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (tanulás, munka, hittan?)

8. Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!

- Hazudtam? - Okoztam-e ezzel másnak kárt?

- Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)

- Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

- Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, gazdagságára stb.?)

- Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

---------

További kérdések:

- Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét? - Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, szentírás, lelki olvasmányok, elmélkedések, stb.)

- Követem-e lelkiismeretem indításait? (Pl. hogy ne válaszoljak egy sértésre; ne nézzek meg valami rosszat; első szóra engedelmeskedjek; reggel ugorjak ki az ágyból, stb?)

- Kötelességeimet (tanulás, munka, hittan) becsülettel, örömmel végzem-e?

- Rendszeres vagyok-e az étkezésben - vagy gyakran torkoskodom, vagy éppen elhanyagolom a rendszerese evést? Csak a kedvenc ételeimet eszem, válogatós vagyok, vagy tudatosan, egészségesen étkezem? Megköszönöm-e az ételt? Imádkozom-e, ha lehet evés előtt, után?

- Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: itt és most hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát?

- Végzek-e rendszeres testmozgást?

- Óvom, védem-e a természetet? (Nem szemetelek.)

- Isten első akarata, hogy szeressük Őt és embertársunkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.) - Legalább olyankor, ha nehezemre esett mások segítése, gondoltam-e arra, hogy embertársaimban Jézust szolgálom?

- Azzal az elhatározással szoktam-e a többiek közé menni (iskolába,  haza, hittanra), hogy örömet akarok szerezni nekik? - Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?

- Tudtam-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? - Vagy minden áron ragaszkodom ahhoz?

- Vajon milyen jót tehetnék meg még, amit nem tettem meg közömbösségből, lustaságból?

- Hogyan használom fel tehetségemet? Azt a jót, amit kaptam, (örököltem) a talentumokat jól kamatoztattam-e?

- Nem vittem-e túlzásba tv nézést, videót, számítógépezést, szórakozást, úgy, hogy rabjává tesz, vagy emiatt elmaradt a kötelességem?

-  Anyagilag is támogattam-e egyházamat (perselypénz, felnőtteknek egyházi adó)?

Köszönöm Uram, hogy megmutattad gyengeségemet. Add, hogy erődből új életet kezdhessek!

------------------------------------

LELKITÜKÖR

Hazudtam – szófogadatlan voltam – telhetetlen voltam – verekedtem – csúnyán beszéltem – tolakodtam, lökdösődtem sorban állásnál és a járműveken – paráználkodtam – nem figyeltem másokra, csak magamra – elhanyagoltam a vasárnapi misét – nem szolgáltam a miséken – nem foglalkoztam a testvéremmel – másokkal vitáztam, veszekedtem – a magam javát akartam – akaratos voltam – nem voltam szeretettel mások iránt – más embereknek fájdalmat, nehézséget okoztam – a táborban sokakat nem hagytam aludni – állandóan kiabáltam, s amikor rám szóltak, nem hagytam abba – az iskolában nem figyeltem – felidegesítettem a hitoktatóm – hittan órán figyelmetlen voltam és beszélgettem – misén beszélgettem – nem teljesítettem mások kérését – nem voltam segítőkész – nem azzal foglalkoztam, amivel kellett volna – illetlenül viselkedtem – sokakkal szemben zárkózott voltam – beleszóltam más dolgaiba – nem vezettem a misenaplót – irigy voltam – haragos voltam – régen gyóntam  (egy iskolás gyermek összeállítása)

---------------------------

 ------------------------------

Imádság a vakációban

  Olyan szünidőtől,

  amely elpuhít,

  amely henyélésben telik,

  amelyben az értelem és szív számára

  semmi hasznos sem terem,

  Uram, ments meg engem!

 

  Olyan naptól,

  amely Isten nélkül kezdődik,

  amely Istentől távol végződik

  Uram, ments meg engem!

 

  A lustálkodástól, a léha szórakozástól,

  amely gyengíti önuralmamat,

  és fogékonnyá tesz a rosszra,

  Uram, ments meg engem!

 

  A pénz könnyelmű tékozlásától,

  minden meggondolatlanságtól,

  amely másokat kísértésbe vihetne,

  vagy bosszanthatna

  Uram, ments meg engem!

 

  Uram, Jézus Krisztus!

  Szívből örülök a vakációnak.

  Sokat várok tőle:

  örömöt, pihenést, felüdülést.

  Adj nyitott szemet,

  hogy meglássam a világ szépségeit!

  Adj nyitott fület,

  hogy meghalljam hívásodat!

  Tölts el örömöddel!

  Engedd, hogy minél többet

  ízleljek meg világod gazdagságából!

  Vigyázz rám minden utamon,

  hogy a szünidő is

  erősítsen és gazdagítson!

-----------
Szinező: www.fokolare.hu