Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Dec. 31. HÁLAADÁS
- Már szedhetjük össze, hogy a 2016-os esztendőben mi-mindenért adunk hálát, miket teszünk a ma esti szentmisében a Gondviselő, Szeretet-Isten elé!
- Plébániai újságunk képekkel is segít eszünkbe juttatni sok mindent!
- Téged Isten dicsérünk! – Te Deum…
Dec. 30. SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Ajánlom mindenki figyelmébe család témában - Szent család ünnepén
- honlapunkon a Lelki táplálékok között a Család éve, a Család, valamint az Imák ablakainkat…
- Ferenc pápa  apostoli buzdítását a családban megélt szeretetről pl. a 30. 66. és a 182. pontokat,..
- és természetesen a ma esti szentmisét és szentségimádást…
Dec. 28. APRÓSZENTEK
Napjaink „aprószentjei”… - Ld. honlapunkon az Abortusz ablakot (a Főmenü alatt). - http://www.abortusz.hu/
- Krisztus ártatlan gyermekvértanúit ünnepelve forduljunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, akinek mindnyájan gyermekei vagyunk, és bizalommal terjesszük eléje kéréseinket!
1. Add meg Egyházadnak, hogy egyetlen családban egyesítse valamennyi gyermekedet!
2. Óvd meg a gyermekeket az egész világon a korai haláltól, az éhezéstől és a tudatlanságtól!
3. Olts a szülőkbe nagy felelősségtudatot az erkölcsös családtervezésben és a magzati emberélet megbecsülése terén!
4. Tartsd távol a felnövekvő gyermekekről a céltalan életet és az erkölcsi romlás mételyét!
5. Gondoskodjál nagy irgalmasságod szerint a keresztség szentsége nélkül elhunyt kisdedekről!
- Istenünk, jóságos Atyánk! Szent Fiad tanítja, hogy olyanokká kell lennünk, mint a kis gyermekek, ha el akarunk jutni országodba. Add, hogy drága kincsnek tekintsünk és keresztény okossággal neveljünk minden gyermeket, akit gondjainkra bíztál, önmagunkban pedig mindhalálig megőrizzük az istengyermekség kegyelmi állapotát! Krisztus, a mi Urunk által.
Dec. 26. MEGSZÜLETETT
Istennek legyen hála, és sok testvérünknek köszönet, hogy az idei karácsonyon is sokszor, sokféleképpen megszületett köztünk, számunkra Jézus!
- Az előkészületek, a sokféle szolgálat (hosszú lenne felsorolni, a névsort összeállítani)… Együttdolgozás, adományok, a szeretet, a közösségünkhöz való tartozás sok-sok kifejezése…
- Öröm számomra, hogy sok család itthon, a mi templomunkban (és saját családi "barlangjában" – akár egyedül is, vagy kettesben, a szűkebb családban…) ünnepelt szenteste, és Karácsony első napján, a délelőtti szentmisén… és csak ezek után indultak útnak (kik, mikor).
- Lehet nézegetni a Rokifotóalbumot, visszahallgatni a karácsonyi Prédikációkat, és – mint Mária – szívünkbe vésni, elgondolkodni rajta… és folytatni  Jézus „megszülését”, születését köztünk (pl. a kölcsönös szeretet által)… dicsőíteni és magasztalni Istent, tovább adni az Örömhírt egymásnak, mindenkinek - mint a pásztorok…

Dec. 24. HÁLA
- Idei hajnali misék: 4x6=24 --- Ennyi hajnali mise volt az idén. Ki hányszor volt? – Volt „telitalálatos” is! Öröm és hála van bennem a közös virrasztásokért… Köszönet Ferenc pápa gondolataiért…
- Ma hajnalban hozzánk is megérkezett Betlehemből a láng. A hajnali misén már az ezzel meggyújtott gyertyák égtek. Lehetett hazavinni… és du. a 3 órakor kezdődő pásztorjáték után is!
- https://youtu.be/15yjE-ezOh4
- https://www.youtube.com/watch?v=_nD5mxkOxMk


Dec. 22. MAGASZTALJA LELKEM AZ URAT
A mai evangélium (Lk 1,46-56) többek között arra indít bennünket, hogy mi is csatlakozzunk Máriához, szedjük össze: mi-mindent köszönhetünk Istennek a hétköznapok apró kis eseményeitől kezdve az életünket átalakító kegyelmekig…
- Magasztalom az Urat, mert ma is vihettem Őt valakinek… mert ma is legyőzte valaki a „gonoszt”, a visszahúzó erőt és jött gyónni…
- Magasztalom, mert vagy 150 levelet ki tudtunk küldeni, akikhez Akli Pista bácsi járt az egyházi adóért (értesítve haláláról, temetéséről)…
- Magasztalom, mert kijött a nyomdából a Rózsafüzér Királynéja újságunk karácsonyi száma…
- Magasztalom, mert a Duna TV ma hajnalban "gondolataimmal" kezdte műsorát... http://www.mediaklikk.hu/video/hajnali-gondolatok-2016-12-22-i-adas/
- Magasztalom… és sorolhatnék még sok-sok mindent!


Dec. 21. SZÜLETIK JÉZUS
„Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?" (Lk 1,39-45)
- Sokaknak a hajnali miséken… sokaknak a szentgyónások, ill. az adventi jócselekedetek („győzelmek”)… a kölcsönös szeretet által születik!
- Ma pl. egy idősek otthonában is (gyónások, szentmise, vagy éppen a beteg ágyon…).
- Többeknek a „Mandulaszem Katolikus Bábcsoport” által – köszönjük!
- „Ő jön el!” De már itt is van, nap, mint nap…, csak vegyük észre, illetve tegyünk érte lépéseket!


Dec. 20. JÓSÁGOS
- A tegnapi hajnali misén a türelemre tanított bennünket Ferenc pápa, ma pedig folytatva a szeretethimnuszt: a szeretet jóságos! – Jót tesz, ad, segít, tenni a jót, ellenszolgáltatást nem vár, kreatív és dinamikus mások irányába… Nem passzivitás!...
- Templomi faliújságunkon az „Adventi postaládában” rengeteg levél van! Köszönjük!
- Az újságunk mai napi (adventi) gondolata is megszívlelendő…


Dec. 17. ÖRÜLÖK
- Az öröm hetének utolsó napján örülök a hajnali mise részvevőinek, templomunk nagytakarításának, a fenyőfaállításnak…
- Örülök a gyónóknak (a heti termésnek!), a karácsonyi ünnep anyagi támogatóinak, a sok szolgálatkész testvérnek…
- Örülök (és sokan mások is) Ferenc pápa családokhoz írt buzdításának (a hajnali miséken napról napra ebből táplálkozunk)…


Dec. 16. ÉLET
- A mai hajnali misén, tovább folytattuk A családban megélt szeretetről szóló elmélkedést. Gyermekvállalás (születésszabályozás), az élet védelme, nevelés, örökbefogadás, nevelőszülőség… (ld. 80-85. pontok).
- Mai adventi gondolatunk: Imádkozok és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a tettek hatással vannak azokra, akik keresik a visszatérés útját az Atyához. – És a fenti témakört is figyelembe véve!
- Pl. lehet jönni az esti szentségimádásra!


Dec. 15. FELISMERNI
Mai ev-ból: „felismerték Isten akaratát, és megkeresztelkedtek János keresztségével. Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban Isten szándékát. (Lk 7,24-30)
- Ker. János sokat prédikált… sokan hallgattak rá, mertek változtatást tenni életükben… többen nem, csak belekötöttek, okoskodtak, stb. (végül le is fejezték).
- Nehogy mi is „meghiúsítsuk Isten szándékát”. Vegyük komolyan Isten üzeneteit, merjünk lépni, változtatni (az evangélium szerint élni…)!
- Mai adventi programunk pedig: "Ma igyekszem jobban szeretni azt, aki nehéz ember számomra. Talán így megláthatlak és örvendhetek barátságodnak Uram."


Dec. 14. KERESZT
- „Istenünk, te Keresztes Szent János áldozópapot és egyháztanítót a tökéletes önmegtagadás és a kereszt nagy szeretetére nevelted…” – Nevelj bennünket, hogy értsük a kereszt lényegét, értékét – Veled!


Dec. 13. SZÜLETÉS
- Az öröm hetében öröm volt a a felnőtt hittanon megnézni a Születés c. filmet, majd azt követően rácsodálkozni a közös beszélgetésben, hogy kiben mi-minden született meg a film kapcsán. Méltó készület volt a Születés ünnepére!
- Az öröm hetében öröm volt megtapasztalnom, hogyan sikerült talpra állítani egy romokban heverő fiatalt. A Szabadító mindig jön a jelenben! Hála érte!
- Az öröm hetében öröm volt a sok hajnali misés testvérünk, a házasság szentségének további "kóstolgatása", lényegének megértése... majd a közös reggeli: jó hangulatban, jó étvággyal…
- És az öröm hetében a mai útravaló (újságunkból): „Nemes szívvel elengedem a tartozásokat a családomban, közösségemben.” – Mennyi tartozás (nem feltétlenül csak anyagi), mennyi lehetőség! – Az evangéliumban pedig a: "Nincs kedvem, de később megbánta, és mégis kiment…” lelkület. Köszönet a sok „igen”-t mondó testvéremért, akik mégis szolgálnak…


Dec. 12. ÖRÖM HETE
- Tegnap egy budapesti paptestvérem nagy örömmel mesélte, hogy náluk milyen sokan járnak a hajnali misékre: családok, gyerekek, vagy huszonöt ministráns… - Nálunk 30-40 az összlétszám. Én nekik is örülök!
- Az öröm hetében igyekezzünk minél több örömet szerezni egymásnak…
- A tegnapi szentleckéből: „… Legyetek türelemmel ti is, és legyetek állhatatosak… ne zúgolódjatok egymás ellen, … a szenvedés elviselésében és a kitartó türelemben vegyetek példát a prófétákról…” (Jak 5,7-10)


Dec. 10. GYALOGTÚRA
- Focicsapatnyi testvér, +9 fokban… napsütéses időben, gyönyörű tájakon… (24545 lépés megtételével) – Szokás szerint gyóntatással, elmélkedéssel, jó beszélgetésekkel… Istennek legyen hála!


Dec. 9. ÖRÖM
- Az öröm vasárnapja következik! Készülj, szedd össze: milyen örömeid (lépéseid) voltak már az adventben (amiért különösen is hálás vagy), meg is írhatod, sőt el is mondhatod vasárnap a szentmisén… Örömmel fogadom a visszajelzéseket!
- Írtál már (szereztél örömet valakinek) a templomi adventi postára?
- Öröm volt a mai hajnali misén a fiatal házasok énekes, zenés szolgálata – no, és minden résztvevő!


Dec. 8. ISTEN NEM HALOTT
- A film 2. részét is megnéztük. Jó volt látni, hallani a valóságot. Mindnyájunknak nagy élmény volt!
- Adventi programunkból - péntek: „Legalább pár percre betérek a templomba szentségimádásra.”
- És hála a Liszt Ferenc iskola tegnap esti, adventi koncertjéért! Tele volt a templomunk!
- Szombat: gyalogtúra!


Dec. 6. SZENT MIKLÓS
- Sokféle ajándékot hozott! - A tegnap esti katekumen összejövetelt többen is megköszönték… Ismét többen voltunk a ma reggeli hajnali misén… Finom (közös) reggelit is hozott a Mikulás… Az adventi postaláda is működik templomunkban… Sorba jelentkeznek be, jönnek a gyónók…
- Öröm az egy elveszett bárány megkeresése, megtalálása, visszatérése (Mt 18,12-14)! – Keress meg legalább egyet te is!!! Hozd vissza, kötözd be sebeit!...
- Öröm számomra a „kilencvenkilec igaz” is! Akik hűségesen szolgálják, építik közösségünket… Köszönjük!
"Szent Miklós püspök, Te, aki a lányai miatt kétségbeesett édesapát nem kioktatással és dorgálással, hanem szereteted leleményességével segítetted és vigasztaltad, járj közben értünk Jézusnál, hogy figyelmes és együtt érző szívvel segítsük és vigasztaljuk meg a körülöttünk élő, gondokkal küszködő embertársainkat! Segíts, hogy a szeretetből fakadó tetteinkkel hirdessük a jó hírt, és készítsük az utat a hozzánk érkező Megváltónak! Ámen."


Dec. 3. LELKINAP
- Örülök, hogy sokan voltunk! Külön köszönet „előadó” testvéreinknek! Köszönöm a visszajelzéseket, várom a továbbiakat is… Az Olvastam ablakunkban már olvasható is Andrea előadása, elmélkedése. Imádkozom, hogy az elvetett magok kikeljenek és minél több termést hozzanak! – Jöjj el édes Üdvözítőnk!
- Már egy hét elszaladt az adventből! Mindenki elkezdte már? Vannak szép gyümölcsök? - Örülök a "hajnalimiséseknek"!


Dec. 2 ELSŐPÉNTEK
- Akkor a tévelygő lelkűek bölcsességet tanulnak, és a zúgolódók elfogadják a fegyelmet. (Iz 29,17-24) – Szívleljük meg!
- Két vak követte Jézust. Egyre ezt kiáltozták: Könyörülj rajtunk, Dávid fia!… Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok? …Legyen a hitetek szerint! Erre megnyílt a szemük. (Mt 9,27-31) - Uram, add nekünk is!
- Hála az „ölelés gyöngédségéért” (a hajnali mise gondolatai).
- Hála a fiatal házasok hajnali énekes-szolgálatáért!
- Hála, hogy Jézus – elsőpéntek lévén – ma is több lakásba be van fogadva!
- Hála, hogy az esti szentségimádáson ismét Jézus köré gyűlhetünk…
- Hála, hogy tegnap újabb fiatal házas csoport alakult!


Dec. 1. JÖN! KÉSZÜLÜNK!
- Hála a tegnapi zenés, énekes estért!
- Hála a hajnali misék hűséges virrasztóiért, Ferenc pápa gondolataiért! – Holnap a fiatal házasok lesznek a gazdái, szombaton pedig a lelkinapunk kezdődik a hajnali misével… - Nehéz felkelni? Ránk fér egy kis vezeklés, virrasztás… sőt öröm!


Nov. 30. ANDRÁS
- A napi rutin megtöréséhez bátorság kell. András és testvére mertek változtatni az addig működő folytonosságon, mert Krisztus szólt hozzájuk. Nekünk is venni kell a bátorságot, hogy megtörve a napirendünket megálljunk, és egy kicsit Istenre figyeljünk… (ld. rokimindenki-üzenetet).
- És ne felejtsük naponként az újságunkban lévő adventi programunkat, a templomi adventi postaládát, a „Szállást keres a Szent Család”-ot sem…
- Ma pedig zenés-énekes est!


Nov. 29. ADVENT
- Advent az új egyházi év kezdete. A tegnap esti felnőtt hittanon az Egyházzal kezdtünk ismerkedni… Nagyon hasznos, örömteli…
- A mai hajnali misén folytattuk a házasságról, családról szóló elmélkedésünket. Van mit a helyére tenni! Sok adventi kegyelmet hozzá!
- Ma reggel a hajnali mise után a fiatal házasok vendégeltek meg bennünket reggelivel. Jó volt együtt – így is!
- Délelőtt pedig a Babák-mamák kézműveskedtek, ügyeskedtek - és jöttek sorba gyónni! Itt van köztünk a Szabadító!!!


Nov. 28. ÚJ EGYHÁZI ÉV
- Hála és öröm az első hajnali miséért, résztvevőiért… Reméljük, hogy még mások is fölébrednek! – Elkezdtük a Családban megélt szeretet c. pápai dokumentum közös „lapozgatását”…
- Hála és öröm az előző napokban serénykedő, szolgáló testvéreinkért. Felsorolhatatlan, mennyiféle szolgálat történt plébániai közösségünkért ezekben a napokban. Isten fizesse meg!
- Hála és öröm az adományokért (ki, mire) és hogy a még elmaradt idei egyházi adót is többen hozogatják (Akli Pista bácsi már nem megy érte!).


Nov. 26. JÖJJ EL, URUNK JÉZUS!
Hangolódjunk adventre
- a mai evangélium gondolataival! Jön Jézus!
"Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt." (Lk 21,34-36)
- a délutáni közös adventi koszorúkötéssel…
- az esti hatos közös gyertyagyújtással…
http://www.magyarkurir.hu/hirek/jocselekedetekkel-varjuk-jezust-73803


Nov. 22. ARATÁS
Az egyházi év utolsó napjaiban a szentírási részek a világvégéről is szólnak.  A Mai szentleckében (Jel 14,14-19) is… „Egy angyal jött ki a templomból, és harsány hangon odakiáltott a felhőn ülőnek: „Lendítsd meg sarlódat, és arass! Itt az aratás ideje. Már érett a vetés a földön… beértek már a szemek!”
- Érlelődöm én is? Kereszténységemben, a Krisztus-követésben, szentté válásomban haladok?
- Készen vagyok az "átköltözésre"?


Nov. 20. KRISZTUS KIRÁLY
„Örömmel adjatok hálát az Atyának…” (ld. Prédikációk)
- Az Irgalmasság évéért…
- A Szent Márton évért…
- A mögöttünk lévő egyházi évért…
Én is örömmel adok hálát a sokféle szolgálatért. Ma pl. az énekkarért, a sok felolvasóért, tanúságtételekért, a Karitász-ebédért… minden Krisztusban kedves testvéremért!


Nov. 19.
„Szent Erzsébetből, hős szeretet árad…”
Szent Erzsébet, könyörögj érettünk és segíts nekünk, hogy Jézus evangéliumát mi is életünkkel, tetteinkkel tudjuk környezetünkben megélni!
Nagyon ajánlva a mai evangéliumot: Lk 6,27-38 - és az Imák ablakunkat (Szent Erzsébetről).


Nov. 17. GYERMEKÁLDÁS
Tegnap Szent István királyunk unokáját, a nyolcgyermekes édesanyát, Skóciai Szent Margitot ünnepeltük (ld. Olvastam ablakunk!)…
Ma két e-mailt is kaptunk!
- Gyereket várunk… = Helyettesszülő!
- Babatervezés - Hormonmentes anyaság
Mennyi szépség! Istennek legyen hála!


Nov. 15. BEÖLTÖZÉS
- „Szerette volna látni és megismerni Jézust… Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett." (Lk 19,1-10) – Ugye, mi is szeretnénk – Zakeushoz hasonlóan?!
- Forgács Balázs „kispapunk” beöltözött. Több képet is láthatunk róla… Imádkozzunk érte! - http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-irgalmassag-szent-kapujanak-bezarasa-es-papnovendekek-beoltozese-az-esztergomi-bazilikaban


Nov. 14. VIGYÁZZATOK
- A tegnapi evangélium és prédikáció gondolatát folytatjuk a ma esti Felnőtt hittanon! Mi-mindenre kell vigyáznunk…
- A mai ev. (Lk 18,35-43) az Irgalmasság évének zárásaként is hallgatható. Mindannyian rászorulunk Isten irgalmára, mi is kiáltozhatjuk: Dávid fia, könyörülj rajtam!… "Mit akarsz, mit tegyek veled?" … "Uram, hogy lássak!" Jézus így szólt hozzá: "Láss! Hited meggyógyított téged."…


Nov. 12. HIT
„…az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?" (Lk 18,1-8)
- Hit kellett a mai túrához is… Elinduljunk-e az esős időben – kérdezték egyesek. Elindultunk, tizenöten! És csodálatos téli túra kerekedett ki belőle. A Kékestetőn igazi téli táj, nagy hó… - Képek már a Rokifotóalbumban!
Istennek legyen hála és túratársaimnak!


Nov. 10. ISTEN NEM HALOTT
Az esti film kapcsán sok kérdés (és válasz) előkerült. - Igen, Isten nem halott, csak néha "csendben van". Így beszél erről Ferenc pápa:
http://metanoia.hu/videok/ferenc-papa/ferenc-papa-napolyban-talalkozik-a-fiatalokkal-az-idosekkel-es-a-csaladosokkal/


Nov. 8. SZENT LECKE
- „…Az idősebb férfiak … Az idősebb asszonyok …A fiatal asszonyokat … A fiatalokat … Magad … - Mindenkinek van tennivalója - a szentté válás terén! ... Éljünk becsületesen, buzgón és szentül ezen a világon. Várjuk reményünk boldog beteljesedését: nagy Istenünknek és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljövetelét." (Tit 2,1-8.11-14)
- „…haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak azt tettük, ami a kötelességünk volt." (Lk 17,7-10) – Tesszük? Megtettük (ma is)?


Nov. 7. BOCSÁSS MEG
- Tegnap olvastam egy budapesti templom hirdetésében: „Az év vége felé közeledünk. Kérem a Kedves Híveket, hogy aki még nem tette meg, fizesse be az egyházi hozzájárulást!” – Nekem is eszembe juttatta: még nálunk sem rendezte mindenki!
- A mai evangéliumból (Lk 17,1-6) pedig: „Vigyázzatok magatokra! Ha vét ellened testvéred, fedd meg! De ha megbánja, bocsáss meg neki! Még ha napjában hétszer vét is ellened… Az apostolok kérték az Urat: "Növeld bennünk a hitet!"  - Bizony, naponta szükségünk van az erősítésre...


Nov. 5. TISZTASÁG
- Héttusázó, hadvezér, a tudományokban jártas, a királyi trón várományosa… az imádság embere, majd Isten teljes lelki és testi tisztaságot kér tőle. Imre igent mondott! – Később a házasságban is megőrizte szüzességét.
- Magyar ifjúság védőszentje! Segítsd ifjúságunkat és a házasságban élőket is a tisztaság erényének megélésében és Istennek minden helyzetben az igenek kimondásában!


Nov. 4. SZENTEK
- November Minden szentek ünnepével kezdődik, majd jön a Magyar boldogok és szentek ünnepe… Nem árt, ha e hónapban jobban szétnézünk a szentek háza táján, ismerkedünk velük, példájukat követjük… (legalább védőszentünkkel vegyük fel a kapcsolatot!)
- Tegnap Imre atya mutatott be egy szentet, ma Borromeoval ismerkedhettünk a szentmisén. Ő előbb lett bíboros, mint pap! Amikor erre „rádöbbent” komolyan vette hivatását… Nagyon sok mindenben példaképünk lehet, de pl. abban, hogy amit ránk bíztak (hivatás, foglalkozás, feladat – akár a plébániai közösségünkben is…), azt vegyük nagyon komolyan és tőlünk telhetően tegyünk meg mindent, „teljes szívvel”!


Nov. 3. ÉRTÉKRENDEM
„…amit egykor előnyömnek tekintettem, azt most Krisztusért értéktelennek tartom. Sőt Uramnak, Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok." (Fil 3,3-8a)
- A mai szentlecke elgondolkodtatott. Közelítem Szent Pált? Hol van (hányadik helyen) Jézus az életemben, hétköznapjaimban? Sok „szemét” előzi még meg? Tudok szabad lenni mindentől az Ő számára?
- Milyen változásokat hozott, hoz Jézus ismerete, a Vele való kapcsolat életemben?
- Halottak napja kapcsán még van búcsúnyerési lehetőség! Ld. honlapunk!
- Holnap elsőpéntek...!


Nov. 2. HALOTTAK NAPJA
Tegnap, mindenszentek ünnepén a mennyországba jutott testvéreinket ünnepeltük.
- Ma a tisztítótűzben szenvedő lelkekért imádkozunk…. „A halál után még maradhatnak ideig tartó büntetések, és ezektől eleget tevő szenvedéssel meg lehet szabadulni. Az Egyház élő tagjai, imádsággal, áldozattal és búcsúkkal segíthetik a meghaltak tisztulását…”
- Templomunk egész nap nyitva... Este 6-kor is lesz szentmise!


Nov. 1. MENNYORSZÁG
Mi – az Egyház küzdő tagjai – a mai napon a dicsőséges Egyházat ünnepeljük, a mennyországot, minden szentet, a győzteseket. Hála Jézusnak, a Megváltónak, Üdvözítőnek, aki értünk adta Önmagát és azt mondta: „Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok.” (Jn 14,1-)
- A szentek példaképeink, segítenek nekünk, mutatják az utat… Ajánlatos olvasni életrajzaikat!


Okt. 31. ROMZSA TÓDOR
A szovjet államrendőrség ügynöke a püspököt 1947. november 1-én megmérgezte.  - Istenünk, te Boldog Romzsa Tódor püspököt és vértanút többnemzetiségű híveid lelkipásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által…
- Holnap, nov. 1. kötelező szentmise! De már ma vegyük fel a kapcsolatot a szentekkel, és mi magunk is törekedjünk – már ma! - a szentté válásra, a mennyországba… - Pl. ahogy a mai szentleckében is 'megkaptuk': "tegyétek örömömet teljessé azáltal, hogy egyetértetek, egy szívvel szerettek, és egy lélekkel ugyanarra törekedtek. Vetélkedésből ne tegyetek semmit, sem hiú dicsőségvágyból! Egyik a másikat tekintse inkább alázatosan önmagánál kiválóbbnak! Ne keresse senki csak a maga javát, hanem a másét is!" (Fil 2,1-4)


Okt. 29. CHIARA LUCE BADANO
Ma van az ünnepe. - Templomunkban is van emlékhelye, sokan látogatják (imameghallgatásokért...).
Részletesen ld. az OLVASTAM ablakunkban! - Az interneten is sok képes beszámolót olvashatunk róla...


Okt. 28. APOSTOLOK
„…nagy csoport tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül … azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek… Az egész tömeg érinteni akarta őt (Lk 6,12-19). – Jézus körül ma is van „hatalmas tömeg”… „tanítvány” már kevesebb, mert az már komolyabb elkötelezettséggel jár! - Ki, miért megy Jézushoz, templomba? Ki, mennyire köteleződik el az Egyházban, plébániai közösségünk építésében?...
- A ma esti szentmisében és szentségimádáson ismét lesz lehetőségünk Jézus köré gyűlni!


Okt. 27. JÉZUS SZENVED
- „Jeruzsálem, Jeruzsálem… Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad…" (Lk 13,31-35) – És ez kétezer éve folytatódik… ma is. Sokszor a plébános is emiatt szenved… - Ugyanakkor hála, hogy sokakat sikerült "összegyűjteni"!
- Ma este Életige összejövetel volt. Sóhajtozgattam magamban: De kár, hogy ezt a szentírás magyarázatot (és a tapasztalatokat) sokan nem hallják a kedves hívek közül! De kár, hogy ilyen léleképítő élményekből kimaradnak... Mennyi minden megoldódna, gyógyulna – egyénekben, közösségben… - Természetesen nagy öröm is volt, van bennem a jelenlévők miatt.


Okt. 26. SZŰK KAPU
- Jézus mai üzenete: "Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, és zörgetni kezdtek…" (Lk 13,22-30) – Nem vehetjük lazán az életünket!
- Szent Pál konkretizálja is: „Gyermekek fogadjanak szót szüleiknek az Úr kedvéért… Apák, ne keserítsétek meg gyermekeiteket, hanem neveljétek őket fegyelemre az Úr intelmei szerint!...”
- A szolgálatról pedig: „Odaadással szolgáljatok, mert az Úrnak szolgáltok, nem embereknek!…” (Ef 6,1-9) – Minden nap lehetőségünk van gyakorolni!


Okt. 25. BOLDOG MÓR
- De jó, hogy már ezer évvel ezelőtt voltak szentjeink, magyaroknak! Istennek legyen hála!
- Hálát adok a ma délelőtti Babák-Mamákért is. A gyerekek hagytak bennünket imádkozni, nagyon jót beszélgetni. A 19 pontból a 12-es témát húzta ki egy kéz… (Krízisek kezelése).
- Hála a Nyugdíjasok ünnepi összejöveteléért is!
- És örülök, hogy az esti szentmisén sokan voltunk!


Okt. 24. KERESZTÉNYEK
- A mai szentleckéből: „Testvéreim! Legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban... Paráznaságról és más tisztátalanságról vagy kapzsiságról szó se essék köztetek! …" (Ef 4,32-5,8)
- Ma este Felnőtt hittan!


Okt. 23. KATEKUMENEK
„Kedves katekum jelöltek! A mai ünnepen (az egyház tagjai közé fogadunk titeket, és) bemutatunk titeket az egyház közösségének, hogy megismerjenek benneteket, imádkozzanak értetek.”
- Istennek legyen hála az öt felnőtt testvérünkért! - Érezzétek jól magatokat közöttünk, további eredményes készületet!
- Imádkozzunk értük és magunkért is, hogy mindnyájan elmondhassuk Szent Pállal: „…A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, a hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos Bíró megad nekem azon a napon. De nemcsak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét…” (2Tim 4,6-8.16-18)


Okt. 22. SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA
"Ne féljetek!" - Így kezdte, így fejezte be pápai szolgálatát 2005-ben, az Isteni Irgalom vaárnapjának előestéjén.
- Olvasgassuk életét, tanítását! Óriási példakép, lehet követni...


Okt. 21. MAI ZSOLOZSMA
"Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és közös lelkesedéssel ugyanarra törekesztek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem másét is." (Fil 2, 2b-4) - Ezt kéri a plébános is!


Okt. 20. A LÉNYEG
„…a hittel Krisztus lakjék szívetekben, s gyökeret verjetek és alapot vessetek a szeretetben...” (Ef 3,14-21) – Istenünk, add mindnyájunknak ezt a kegyelmet!


Okt. 19. HÁZIGAZDA
Kire, mit bíz?... Boldog az a szolga… (Lk 12,39-48)
Az Egyházban... plébániai közösségünk építésében is mindenkinek van (lenne!) feladata.  Házigazdánk látja, hogy ki, mit tesz. Számadással tartozunk! De nem félelemből, nem is kötelességből szolgálunk, hanem, mert így lehetünk igazán boldogok – ha a helyünkön vagyunk, ha „akarata szerint járunk el”…


Okt. 17. ESZTELEN
- "Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.
- Esztelen, még az éjjel számon kérik tőled lelkedet.
- Istenben gazdagodni... "(Lk 12,13-21)


Okt. 15. SZENT TERÉZ
A spanyolországi Avilában született 1515-ben. A karmeliták rendjébe lépett… Rendjének megreformálásakor sok megpróbáltatást kellett szenvednie, de töretlen lélekkel minden nehézségen úrrá lett…
- „Ha Jézus Krisztus mint jó barát és jóságos vezető ott van mellettünk, akkor mindent el tudunk viselni. Ő mindig kész rajtunk segíteni, és bennünket támogatni, senkit el nem hagy: egyszóval igazi és őszinte barátunk… Boldog az az ember, aki őt őszintén és igazán szereti, és állandóan kitart mellette."


Okt. 14. TATAROZÁS
Ma elkezdődött plébániánk épületének tatarozása. Sok-sok imát kérünk! Aki pedig teheti, adományaival is hozzájárulhat közös házunk – amit egyre többen használunk – állagának megőrzéséhez, szépítéséhez. Isten fizesse meg!


Okt. 13. Tisztaság
Fiataloknak, házasoknak... és mindenkinek!
http://www.magyarkurir.hu/hirek/kilepni-es-nyomot-hagyni-imaest-tiszta-szerelemert-lanykeressel


Okt. 8. MAGYAROK NAGYASSZONYA
- A Zsolozsmából: Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István, első királyunk rendeléséből Nagyasszonyunknak és Pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Magyar nemzetnek Védőasszonya, légy népednek hűséges oltalma, mint annyi számos hosszú éven át, siess most is megvédeni e hazát.
- Istennek legyen hála a mai zarándoklatunkért! Szent Márton, könyörögj érettünk! (Ld. Prédikációk és képek a Roki fotóalbumban!)


Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNÉJA
Ma van templomunk névnapja. Du. 5-től rózsafüzér, 6-kor szentmise, majd elsőpénteki szentségimádás: a kitett Oltáriszentség előtt ismét a rózsafüzért imádkozzuk. Jöjjünk, köszöntsük égi Édesanyánkat! Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk, plébániai közösségünkért!


Okt. 6. ARADI VÉRTANÚK
- Ld. Levelek ablakunkban…
- Imádkozzunk hazánkért, népünkért – akik már sok mindent átéltünk…
- Mai ev.: „Kérjetek és adnak nektek, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak ajtót nyitnak...” (Lk 11,5-13)


Okt. 5. IMÁDKOZNI
"Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is tanította imádkozni tanítványait." (Lk 11,1-4).
- Mindnyájan tanulók vagyunk! Életünk végéig…
- A búcsúi misén szép tanúságtételek hangoztak el, püspök atya is tanított (visszahallgatható – ld. Prédikációk, előadások ablak honlapunkon)… A hétfői Katekumen hittanon is téma volt… a mai szentmisén is… - Na, és a Szentírásban rengeteg példa van imádság témában!
Jó tanulást kívánok!


Okt. 4. JOBBIK RÉSZ
A mai evangélium (Lk 10,38-42) Assisi Szent Ferencre is illik. A jobbik részt választotta (nem a földi jólétet, világias életet…) Jézust, az evangélium szerinti életet. Abból is a szegénység, az alázatosság, a pápa iránti engedelmesség, az egység érintette meg.
Van miben követnünk!


Okt. 3. TEMPLOMUNK
- Isten éltesse templomunkat, 101. születésnapja alkalmából! Este 6-kor hálaadó szentmise!
- Október: a rózsafüzér hónapja. Minden esti szentmise előtt közös rózsafüzér-imádkozás van templomunkban! Szép lenne, ha legalább egyszer-egyszer mindenki benevezne! – Ezen kívül bárki, bárhol is imádkozhatja…
- A mai evangéliumban életünk legfontosabb kérdése hangzik el: "Mester mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?" (Lk 10,25-37). Foglalkoztasson bennünket a kérdés… és keressük rá a személyre szabott válaszunkat! Kérdezzük mi is Jézust… lelkivezetőnket… gyóntatónkat…!


Okt. 2. HÁLA
- Mindenható, örök Isten, te mindig többet adsz nekünk, mint amit megérdemlünk és kívánhatunk. Áraszd ránk irgalmadat, bocsásd meg mindazt, amivel lelkiismeretünk vádol. És amit szinte már kérni sem merünk, add meg túláradó atyai jóságodból.
- Hála a tegnapi ünnepünkért, a sok szolgálatért, a zarándokokért… (képek, beszámolók már honlapunkon, a Magyar Kuriron…)
- Hála a mai keresztelőkért…
- Hála az idei termésért…


Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR NAPUNK
Istennek legyen hála!
http://www.magyarkurir.hu/hirek/a-rozsafuzer-kiralyneja-templomban-rendeztek-rozsafuzert-imadkozok-vii-orszagos-talalkozojat#lightbox['g72538']/6/


Szept. 30. ÖRÖM ÉS KÖSZÖNET
azok felé, akik
- a mai evangélium szellemében (lelkületével) állnak Jézushoz és hozzám: "Aki titeket hallgat, engem hallgat; és aki titeket megvet, engem vet meg. Aki pedig engem megvet, azt veti meg, aki küldött engem." (Lk 10,16)
- az elmúlt napokban bármilyen módon is dolgoztak (adakoztak) a szombati templombúcsúnkért és az országos találkozóért…
- már bekapcsolódtak a hittanokba… (egy hónap eltelt!)
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!


Szept. 29. FŐANGYALOK
- Istenünk, engedd, hogy angyalaid, akik a mennyben folytonosan szolgálnak neked, itt a földön szüntelenül oltalmazzák életünket. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által.
- Ma este Életige összejövetel!


Szept. 28. VENCEL
- A földi uralkodásnál többre becsülte a mennyei országot. - Önmagunkról lemondva egész szívvel ragaszkodjunk Jézushoz!
- Már mindenki elvégezte - a búcsúra készülve - a szentgyónását?
- Most jöttem haza Leányfaluról... Nagyon építő, gazdagító találkozó volt!
http://www.magyarkurir.hu/hirek/hogyan-tovabb-csaladpasztoracios-papi-talalkozo-leanyfalun


Szept. 26. ISTEN HÍVŐ LELKÜLET
- „…Az Úr adta, az Úr elvette, (amint az Úrnak tetszett, úgy lett), legyen áldott az Úr neve!...”(Jób 1,6-22)
- Számomra öröm volt a mai Szülők hittana és a Felnőtt hittan is! Játékos, érdekes ismerkedés a Szentírással – a Szentírásvasárnapja után… - Olvasgassuk, elmélkedjük, éljük! - Köszönjük Istenünk hozzánk intézett leveledet, üzenetedet, a használati utasítást életünkhöz,...


Szept. 24. SZENT GELLÉRT
http://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-gellert-unnepe
- Köszönet, hála a sok-sok dolgos kéznek, szívnek, akik a mai templom és plébánia takarításon részt vettek - Rózsafüzér Királynéja örömére, Isten dicsőségére és közösségünk építésére...


Szept. 23. PIÓ ATYA
http://www.magyarkurir.hu/hirek/pietrelcinai-szent-pio-aldozopap
- "Hát ti kinek tartotok engem?" (Lk 9,18-22) - Jézus naponta kérdezi, kíváncsi rá, hogy kinek tartom őt, milyen a kapcsolatom vele... És bizony, minden nap válaszolunk rá! Ki így, ki úgy...
Szept. 22.
"És kereste az alkalmat, hogy személyesen láthassa Jézust". (Lk 9,7-9)
- Ki, mennyire, milyen intenzitással keresi?
- Köszönet mindazoknak, akik már javában dolgoznak (szolgálnak) templombúcsúnkért!
- Külön köszönet az adományokért is!


Szept. 20. HÁLA
- "Az én anyám és rokonaim azok, akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!" Lk 8,19-21
- Ferenc pápa ma Assisiben… imát kér a békéért!
- Tegnap a Szülők hittanán nagyon fontos, aktuális témáról beszélgettünk (házasság-válás)… hála!
- Tegnap este a hittel ismerkedők növekvő csapata volt az öröm! Nyolc felnőtt készül keresztelkedni!!! Imádkozzunk értük.
- Ma délelőtt a Sziklatemplomba zarándokoltunk a Babák-Mamák csoportjával, Szent Gellértre emlékezve, kérve közbenjárását – aki Szent Imre nevelője volt – a szülőkért, ovis és iskolai nevelőkért, hogy a felnövekvő nemzedék nevelése jó (szent) irányba menjen!
- Este Fiatal házasok hittana lesz!


Szept. 17. IGE-ÉLÉS
„…a mag Isten igéje … akik meghallgatják az igét, jó és erényes szívvel meg is tartják, és termést is hoznak állhatatosságban." (Lk 8,4-15)
-   Nagyon fontos, hogy Isten Igéjét ne csak olvassuk, hallgassuk, hanem tettekre is váltsuk – napi szinten! Ma hogyan éltem (mit tettem?) a napi evangéliumot... a vasárnapit, vagy a havi életigét?


Szept. 16. VELE VOLTAK
„Jézus bejárta a városokat és a falvakat, tanított és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, ...és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla." (Lk 8,1-3)
- Bizonyára ma is örül Jézus mindazoknak, akik Vele tartanak! – Én is örülök (Vele, velem tartanak...), és köszönöm!


Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
- Segíts, hogy mindig ott tudjak lenni (veled) a kereszt alatt: hittel, reménnyel, a Jézushoz való hűséggel!
- Segíts, hogy ne felejtsem: a halál után jön a feltámadás… naponta! Van értelme szeretettel szenvedni, meghalni!


Szept. 14. KERESZT
„A Szent Kereszt felmagasztalása” – akkor történik meg igazán életünkben, ha:
- minden nap fölvesszük (nem kibújva, nem lázadva)
- Jézussal hordozzuk, felajánlva másokért is…
- engedelmes a halálig (Jézus a kereszthalálig) – az Atya iránti szeretetből…


Szept. 13. SZAKADÁSOK
- A tegnapi szentleckéből: „Testvéreim!  Nem dicsérhetlek meg titeket, mert összejöveteletek nem javatokra, hanem lelki károtokra szolgál. Azt hallottam ugyanis, hogy amikor közösségbe gyűltök össze, szakadás van köztetek. Ezt részben el is hiszem. A szakadásnak arra kell szolgálnia, hogy a megbízhatók kitűnjenek köztetek…(1Kor 11,17-) – Ugye ilyen csak a korintusiaknál volt? Nálunk ugye nincsenek/nem lesznek ilyen gondok?!
- Öröm, hogy tegnap sokan eljöttek a Felnőtt hittanra! Fő téma az egyházias érzület volt! Érdemes mindenkinek átgondolni!
- Öröm volt a ma délelőtti babák-mamák templombejárása, ismerkedés otthonukkal, és a szentmisét is elkezdtük jobban megérteni…
- Du. nyugdíjasok, este jegyesek… Imádkozzunk, hívogassuk a Szentlelket az új tanév kapcsán, hogy mindenki megtalálja a helyét.


Szept. 12. MEGÉRDEMLI
- "Megérdemli, hogy megtedd ezt neki…” (Lk 7,1-10) – Milyen jó annak, aki egy ilyen ajánlást kap Jézus felé!
- Ma „Szűz Mária szent neve” napja van. A ma esti szentmisén alkalmunk lesz felköszönteni! De napközben is szabad egy-egy fohásszal, Üdvözlégy Máriával…
- Este felnőtt hittan!


Szept. 11. ÉVNYITÓ
- Hála a ma délelőtti hittanévnyitó szentmiséért… Jöjj Szentlélek! – Ld. és halld honlapunkon: a Roki fotóalbumot és a Prédikációk ablakot.
- Hála: egyik családcsoporttal elzarándokoltunk Makkosmáriára! Fogolykiváltó Boldogasszony, könyörögj érettünk!


Szept. 10. TETTEK
„Miért mondjátok nekem: "Uram, Uram!" - ha nem teszitek, amit mondok? (Lk 6,43-49)
- Plébániai szinten is igaz! Köszönöm, hogy sokan vannak, akik tetteikkel is kifejezik egyházias érzületüket, a plébániai közösséghez való tartozásukat…


Szept. 9. SZÁLKA
„…Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a gerendát sem veszed észre? …Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy kivedd a szálkát embertársad szeméből." (Lk 6,39-42) – De szép lenne életünk – így!


Szept. 6. KI, MIÉRT?
„…hatalmas tömeg vette körül (Jézust) … Ezek azért gyűltek össze, hogy hallgassák őt, és gyógyulást nyerjenek betegségükből...” (Lk 6,12-19)
- Idáig manapság is sokan eljutnak… Tanítványságra, követésére már kevesebben vállalkoznak, mert „kemény beszéd”… megtérést (változást) kér... Ld. még a vasárnapi evangélium (Prédikáció)...
- Testvérem! Te keresed Jézust? Ott vagy körülötte? És miért?
Beindult a hittanos év! Hála az eddigi résztvevőkért!
Csütörtökön Szűz Mária születésnapja (Kisboldogasszony)! Készülsz? Jössz a misére – felköszönteni?


Szept. 5. KALKUTTAI SZENT TERÉZ
- Tegnap avatták szentté… ma pedig már a szentmise róla szól (ma van az ünnepe)… - A tegnapi Plébánosi gondolatokban sokat olvashatunk vele kapcsolatosan! – És ami a legfontosabb, kövessük példáját!
- Ma este Hittel ismerkedők! A régi és új jelentkezőket is várjuk! (Délelőtt már Gizella kör is volt!).


Szept. 4. TERÉZ ANYA
Ma van Teréz anya szentté avatása. Ajánlom majd olvasgatni:
http://www.magyarkurir.hu/hirek/mary-prema-nover-szeretet-misszionariusai-legfobb-eloljaroja-terez-anyarol
http://www.magyarkurir.hu/hirek/milyen-volt-terez-anya-csaladi-korben-2016
http://www.magyarkurir.hu/hirek/sotetseg-szentje-interju-terez-anya-szentteavatasi-ugyenek-posztulatoraval


Szept. 3. IRGALMASSÁG ÉVE
- Kaptam: https://www.youtube.com/watch?v=pQMLe4kyk-o
- Hála a mai kerékpártúráért! Szentendre-Leányfalu és vissza (68 km), tizenöten... A jelzőket csak a résztvevők tudják leírni, átélni... Képek ("kóstoló") már a Rokifotóalbumban!


Szept. 2. ÍTÉLKEZÉS
- Istené az ítélkezés, mert ő ismeri a szívek szándékait. Ne ítélkezzetek hát időnap előtt, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és feltárja a szívek szándékait. Akkor mindenki megkapja az elismerést Istentől. (1Kor 4,1-5)
- Az új bor új tömlőbe való (Lk 5,33-39)… Új tanév: merjünk újat, újrakezdenünk (lelkiéletünkben, hittanra, közösségbe bekapcsolódás, stb.).
 


Szept. 1. JÖJJ SZENTLÉLEK
- Add a szükséges kegyelmet a tanároknak, nevelőknek – vezesd őket, hogy Téged, az Igazságot képviseljék…
- Adj a gyermekeknek, tanulóknak nyitott, befogadó szívet, hogy „növekedhessenek korban, bölcsességben, kedvességben Isten és az emberek előtt”!
- Add, hogy a szülők ne a divatot, a világ kínálatait tartsák szem előtt gyermekeik számára, hanem a te akaratod, atyai szándékaidat - keressék és megtalálják Isten tervét, és úgy terelgessék gyermekeiket!
- Add, hogy minél többen elkezdjenek hittanra járni (ifjak és korábban születettek is), Jézus iskolájába!
- Add, hogy a legfőbb tantárgyat, az új parancsot („Szeressétek egymást!”) jól tudjuk élni!


Aug. 31. TEMPLOMSZENTELÉS
Quae sursum sunt quaerite, hirdeti a felirat az 1856. augusztus 31-én Scitovszky János prímás által a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt Esztergomi Bazilika dunai homlokzatán, kifejezve a templom szent hivatását: az odafent valókra (Kol 3, 1) irányítani mindenki figyelmét. Szent István itt a Várhegyen építtette fel az első főszékesegyházat. Az évszázadok során többször rommá lett és újjáépített főszékesegyház múltját a jelenlegi templomba beépített, Bakócz prímás nevéhez fűződő kápolna őrzi, a főoltár oltárképéről pedig az apostolok köréből mennybe emelkedő Szent Szűz tekint le a templom híveire és az ország népére, akik őt Nagyasszonyuknak tisztelik.
- Minden templomszentelési évforduló saját testünk templomának „felszentelésére” is emlékeztet és hív. Bűnbánattal, tiszta lélekkel folytassuk krisztusi életünket!

Aug. 28. MINDENKI
- Örömmel ünnepeltük idén is „Mindenki születésnapját”! Köszönjük egymásnak a jelenlétet, találkozásokat, a koccintásokat…!
- A mai szentírási részek az alázatra irányították figyelmünket. E témával kapcsolatban ajánlom pl. az Olvastam ablakunkat!

Aug. 26. KERESZT
Mai Szentlecke: „Krisztus nem azért küldött engem, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje erejét ne veszítse.
A keresztre feszített Krisztusról szóló igehirdetésünk oktalanság azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje. … mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük. …” (1Kor 1,17-25)
- Csatlakozva Pál apostolhoz, én is a keresztet hirdetem… és imádkozom, hogy mindenki értse, értékelje a keresztet!

Aug. 25. IX.  LAJOS
1214-ben született, és már 22 éves korában Franciaország királya lett. Házasságot kötött, 11 gyermeke volt, akiket gondosan nevelt. Kitűnt a bűnbánat és az imádság szellemében, a szegények iránti szeretetben. Országa kormányzásában nemcsak a népek békéjére és alattvalói anyagi jólétére volt gondja, hanem lelki szükségletükről is gondoskodott.
- Ma este Életige összejövetel!

Aug. 23. RÓZA
- „elhagyva a világot, szüzességben, kemény vezeklő életet élt - másokért felajánlva”. – Ki, mit mer bevállalni? És a világot sokféleképpen el lehet (sőt el kell!) hagyni egy kereszténynek! Mert kereszténynek lenni egészen más, mint a világ gyakorlata!
- A szentmisében könyörögtünk, hogy „… adj hívásodat követő szüzeket és törvényed szerint élő házastársakat”. – Szüzesség: a házasságig mindenképpen, de lehet egy életre is fogadalmat tenni. – Házasságban: házasélet, családtervezés, stb. az evangélium szellemében, az Egyház tanítása szerint!

Aug. 22. KIRÁLYNŐ
Szűz Máriát, égi édesanyánkat, a Világ Királynőjét ünnepeljük!
- „Azután egy hatalmas jelkép tűnt föl az égen: egy asszony, akinek a Nap volt a ruhája, lába alatt a Hold, a fején pedig korona tizenkét csillagból.” (Jel 12,1)
- Aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott” – Meghívok mindenkit, hogy ma a rózsafüzérnek ezt a tizedét imádkozzuk el plébániai közösségünkért!

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
- Templomunkban a ma délelőtti szentmisén nagyon kevesen voltunk, de tudom, hogy sokan a Szent István Bazilikához mennek (du. 5-kor kezdődik)... sokan elutaztak... - Öröm, hogy mise után keresztelő is volt!
- Remélem, hogy mindenki megtalálja a méltó módját Szent István ünneplésének, hálát adni érte, segítségét kérni...?! - Nagy szükség van nemzetünkért, hazánkért, a magyar egyházért imádkozni és Szent István intelmeit megfogadni, példáját követni...
- Ld. Prédikációvázlatok!

Aug. 18. MENNYEGZŐS RUHA
- …jöjjetek a menyegzőre! – Köszönöm, hogy minden nap hivatalos vagyok… főleg a nagy lakomára: a mennyországba!
- Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád. (Mt 22,1-14) – Fontos, hogy mindig a kegyelem állapotában legyünk. Ezért ajánlatos a rendszeres bűnbánat, szentgyónás!

Aug. 17. MENJETEK TI IS
"Miért álldogáltok itt egész nap tétlenül?" … "Menjetek ti is a szőlőmbe!" (Mt 20,1-16a)
- Mindannyian hivatalosak vagyunk, hogy üdvösségünkért, Isten Országáért, az Egyházért, plébániánkért dolgozzunk.
- Öröm, hogy Isten szőlőskertjében szolgálhatok!
- Köszönetet mondok mindazoknak, akik plébániai közösségünkben nem tétlenkednek (konkrét szolgálatokat végeznek – önként, felkérések nélkül is)!

Aug. 15. AZ ODAFÖNTVALÓKRA
„Mindenható, örök Isten, te a Szeplőtelen Szűz Máriát, Fiad édesanyját testével-lelkével az örök dicsőségbe emelted. Add, hogy mindenkor az odafönt valókra törekedjünk, és egykor vele együtt részesei lehessünk dicsőségednek.”
- Istennek legyen hála a lelkigyakorlatért!!! Közel száz lélek figyelt az odafönt valókra és egymásra…!
- Köszönet az itthon maradók imáiért!
- Már több éve porosodik plébániánk homlokzatán a magyar zászló. Hazajövet a lelkigyakorlatról – egyik nagy örömöm – valaki észrevette, és elkérte: „szeretném kimosni”!
Észrevette! Valahogy így kell(ene) élnünk plébániánk nagy családjában. Észrevenni és a tettek mezejére lépni. – A lelkigyakorlaton is volt sok ilyen…

Aug. 9. EDITH STEIN
Zsidó szülők tizenegyedik gyermekeként született, 1891-ben. Filozófiát tanult, s az igazságot keresve Istenre talált. 1922. január 1-jén történt keresztségétől kezdve tanítással és könyvek írásával szolgált Istennek. 1933-ban belépett a kármelita rendbe… Zsidó származása miatt 1942. augusztus 2-án a németek letartóztatták, és a lengyelországi Auschwitzba deportálták. A koncentrációs táborban kegyetlenül kivégezték, valószínűleg 1942. augusztus 9-én. - II. János Pál pápa 1987. május 1-jén Kölnben boldoggá, 1998. október 11-én Rómában szentté avatta, 1999. október 1-jén pedig Európa társvédőszentjévé nyilvánította.
- „Öt balga, és öt okos szűz” (Mt 25, 1-13). – Melyik csapatba tartozol, hogy alakítod életed?

Aug. 7. SZENT DOMONKOS
Egyházunk holnap ünnepli Szent Domonkost. Templomunkban külön oltára is van. Sokan még most is úgy emlegetik a Rózsafüzér Királynéja templomot, hogy a Domi, Domonkos templom… - Ezért is remélem, hogy a hétfő esti 6-os szentmisére sokan eljönnek, főleg Szent Domonkos tisztelői!
- Ld. még: Prédikációk... ablakunkat.

Aug. 6. SZÍNEVÁLTOZÁS
A reggeli szentmisében megünnepeltük (Lk 9,28b-36)!
Köszönjük Jézusunk, hogy nekünk is sokszor megmutatod istenséged, be-bepillanthatunk a mennyországba. Köszönjük a megerősítéseket, amikor elvonulhatunk veled, táplálkozhatunk veled (nem sajnáljuk rá az időt – hétköznap sem)…

Aug. 5. BOLDOGOK
„…milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!” (Lk 11,27-28)
- Boldog vagyok a mai beteglátogatások kapcsán… boldog vagyok, mert ott voltam egy szerzetes temetésén… boldog vagyok, a keresztelésre jelentkezőért… boldog vagyok egy esküvői érdeklődőért (egy év múlva lesz!)…
- Boldog vagyok a gyónásokért… az esti szentmiséért… a szentségimádásunkért…
- Boldog vagyok a mai napon kapott kegyelmekért!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint!
Havas Boldogasszony, könyörögj érettünk!

Aug. 4. KI NEKEM JÉZUS
- „Kinek tartják az emberek az Emberfiát? … Hát ti, kinek tartotok engem?…" - Ma egész napos szentségimádás, esti mise... Ki-ki válaszolhat(ott) rá! Kerested? Gondoltál rá?
- Botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberekére! (Mt 16,13-23) – Újrakezdhetünk… hogy Isten ügyére legyen gondunk!

Aug. 3. ILYEN IS VAN

- Este szól a telefon: „Holnap házasságunk 3. évfordulóját ünnepeljük. Van szabad miseszándék?” – Válaszom: Nem baj, ha a mise reggel 7-kor van? És nem tudom, szabad-e a hely… - „Akkor is megpróbálunk elmenni…” – És vidékről(!), két kisgyerekkel(!) itt voltak a reggeli szentmisén és az esküvői oltárnál szentáldozáshoz járultak, és külön megerősítő áldást is kaphattak!
- A mai evangéliumban (Mt 15,21-28) rácsodálkozhattunk egy asszony hitére, aminek Jézus sem tudott „ellenállni”: "Asszony! Nagy a te hited! Legyen úgy, amint szeretnéd!" És a lánya meggyógyult még abban az órában.

Aug. 2. AMIM VAN
- Tegnap csak a minimumot kérte, csak azt, amid van (öt kenyér, két hal – Mt 14,13-21). A többit, ezreket, Ő tette hozzá…
- Ma (Mt 14,22-36): "Bátorság! Én vagyok! Ne féljetek!"… Vihar? Akár a vízen is indulj el! Ha azt teszed, amit Ő mond, nyugodt lehetsz!

Júl. 31. ELVONÁSI TÜNET
Egyik paptestvérem ma du. rám telefonált: „elvonási tüneteim vannak”, mikor találkozunk?! – Tanévben minden vasárnap este szoktunk találkozni jó páran, de most nyári szünet van. És már nagyon várja a rendszeres összejöveteleket…
- Örülök, hogy azért a nyáron is volt sok szervezett és spontán összejövetel plébániai közösségünkben is… többen keresték és megragadták az alkalmakat.
- Most pl. már nagyon várjuk a lelkigyakorlatot, stb.
Ld. még a Prédikációvázlatok ablakot!

Júl. 30. BÁRCSAK
A mai nap Olvasmányos imaórájában a 2Kor 12, 14 – 13, 13 van soron. Érdemes átelmélkedni! Pl.:
- "Bárcsak ne fordulna elő köztetek civódás, irigység, harag, egyenetlenség, rágalom, árulkodás, kevélység, pártoskodás, hogy amikor újra odajutok, Isten meg ne alázzon nálatok, és ne kelljen siratnom azokat, akik vétkeztek, s nem tartottak bűnbánatot az elkövetett tisztátalanság, erkölcstelenség és kicsapongás miatt.
- Vizsgáljátok meg magatokat, hogy a hitben éltek-e. Tegyétek csak próbára magatokat. Felismeritek-e, hogy bennetek él Jézus Krisztus?
- Különben, testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene..."
Szeretettel: Károly atya – Pardon: Pál apostol!

Júl. 29. MÁRTA
- Hisz Jézusban, a feltámadásban…(Jn 11,19-27)
- Örülök, hogy közösségünkben vannak Máriák és Márták is. Mindkettőre szükség van! És mindkettőjük tulajdonsága legyen bennünk is! (Lk 10,38-42)
- Örülök a nyári találkozásoknak, együttléteknek. Pl. a tegnap esti Életige összejövetelnek, a keddi nagyszülőknek, Babákmamáknak, az ünnepi agapéknak, kirándulásoknak, túráknak… De jó, hogy nyáron sincs szünet közösségi életünkben!
- Ma esküvő (fél 5-kor), mise után szentségimádás...

Júl. 28. MINDENFÉLE HAL
"A mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják…” (Mt 13,47-53)
- „Élünk, mint hal a vízben…” – Isten, teremtő szeretetéből. Növekedhetünk, fejlődhetünk… Aztán bele kerülünk a „hálóba” és jön a kiválogatás. Nem mindegy, hová kerülünk! 
- Ma este Életige összejövetel a „halaknak”. Kapjuk/adjuk a táplálékot, mert növekedni szeretnénk… Készülünk a kiválogatásra…
- Imádkozzunk Ferenc pápáért... az Ifjúsági Világtalálkozóért (a www.magyarkurir.hu mindig hoz friss híreket) is: http://www.magyarkurir.hu/hirek/langra-lobbantani-vilagot

Júl. 27. KINCS
- Testvérem! Megtaláltad már a kincset? (Mt 13,44-46)
- Örülsz neki?
- Napi szinten is tudsz „eladni”, otthagyni bármit is, csak hogy a tied legyen, vele legyél?
- Nehogy felcseréld valami hamis gyönggyel!

Júl. 26. NAGYSZÜLŐK
Szent Joakim és Szent Anna, Jézus Krisztus nagyszülei, könyörögjetek érettünk!
- Hogy legyenek ma is Máriát (és hozzá hasonló) szülő és nevelő édesanyák, akik Jézust adják a világnak.
- Hogy gyermekeik házasságát  tartsák tiszteletben, és egységét szolgálják. Tudják elengedni a házasságban élő gyermeküket, a gyermekek pedig szüleiket. Ne a „jót akartam” jelszóval ártsanak…
- Hogy a nagyszülők támogassák, tapintatosan segítsék unokáik keresztény nevelését.
- Hogy a nagyszülőket megbecsülés övezze!

Júl. 25. JAKAB
Az Úr főbb csodatetteinek tanúja volt. Heródes ölette meg 42 körül. Az apostolok közül az első vértanú.
Szeretne a menyországba jutni… (Mt 20,20-28) Jézus így válaszol: "Nem tudjátok, hogy mit kértek. Készek vagytok-e arra, hogy kiigyátok azt a kelyhet, amelyet nekem ki kell innom?" – A szenvedést nem lehet kispórolni életünkből – a menyországért, üdvösségünkért!

Júl. 23. BRIGITTA
Svédországban született 1303-ban. Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. Ekkor alapította a róla elnevezett szerzetesrendet. Mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel. Több művet írt, ezekben az általa megtapasztalt misztikus élményeket beszélte el. Rómában halt meg 1373. július 23-án. II. János Pál pápa 1999. október 1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította.
- Ajánlom az Imák ablakunkban lévő neki tulajdonított imát!

Júl. 22. MÁRIA MAGDOLNA
„Híresen bűnös nő”, találkozik Jézussal, aki megbocsátja bűneit. Teljesen megváltozik az élete…  Jelen volt  Jézus  halálánál, a kereszt alatt, és Húsvétvasárnap hajnalban elsőként láthatta meg a feltámadt Megváltót (Mk 16, 9).
- Bűnbánat, megtérés, csatlakozás Jézushoz és hűség a halálig!

Júl. 18. HEDVIG
Csak 25 évet élt, de szent lett. Érdemes olvasni életrajzát! Litván férje és népe is keresztény lett mellette...
- Én hol tartok a szentté válásban?

- Mit teszek másokért?


Júl. 13. HENRIK

A földi élet gondjai közül "szívét az égiek felé irányította". - Kövessük!

- "Mindezt a saját erőmből vittem végbe..." (Olv.Iz 10.) - Ne legyünk gőgösök!

- "Urunk Istenünk nem hagyja el az ő népét" (Válaszos zsoltár 93.). - Köszönjük Urunk!


Júl. 12. KERESZTÉNY

A zsolozsma mai Olv-nak könyörgése:

"Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá.


Júl. 9. NE FÉLJETEK

- Ne féljetek az emberektől!... attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is a pokolba taszíthatja. … Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják! Ne féljetek hát: sokkal többet értek ti a verebeknél! Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt Atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt Atyám előtt… (Mt 10,24-33)

- Már lehet vásárolni templomunkban, plébániánkon – most kedvezményes áron: http://www.magyarkurir.hu/kultura/magyarul-is-megjelenik-amoris-laetitia


Júl. 8. SZERET

- „Bűnbánó lélekkel térjetek vissza az Úrhoz!... Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom… Aki értelmes, lássa be ezt mind! (Oz 14,2-10)

- Istennek legyen hála a balatoni kerékpártúráért (gondviselő szeretetéért) – a résztvevőkért, befogadóinkért, és a „szolgálóinkért”…


Júl. 4. PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET

Árpád-házi Szent Erzsébet unokahúga. Gyermeklányként feleségül adták Portugália királyához. Két gyermeket szült. Hősies lélekkel, imádkozva és jót cselekedve viselte a gyötrelmeket és a nehézségeket. Férje halála után szétosztotta javait a szegények között, és felvette Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét. Mialatt fia és veje között a béke megszilárdításán fáradozott, 1336. július 4-én hunyt el.

Mai evangélium (Mt 9,18-26) – hitünkben erősödni!

- "Uram… tedd rá kezedet…”

- "Ha csak a ruháját érintem is, meggyógyulok."

- "Bízzál, leányom! Hited meggyógyított…


Júl. 3. ELSŐVASÁRNAP

- Köszönöm a ma délelőtti (elsővasárnapi) közös rózsafüzér imát.

- Hála a közös elsővasárnapi szentmiséért (kétszín alatti áldozásért).

- Hála az újabb keresztelésre jelentkezőkért, készülőkért.

- Köszönöm a "72 tanítványt" - mindazokat, akikre számíthatok (ld. Prédikációvázlatok)!


Júl. 2. SARLÓS BOLDOGASSZONY

Mária látogatása Erzsébetnél... Ott van köztük Jézus! Érezhető, felismerhető...

- Mai gyalogtúránkon (közel húszan a Bükkben) is tapasztalható volt. Istennek legyen hála!


Júl. 1. KÖVESS ENGEM

- "Irgalmasságot akarok és nem áldozatot! Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket." (Mt 9,9-13) – Jézus mindenkit meg akar menteni! Köszönöm Jézusom!

- Hála a tegnap esti Életige összejövetelért, a "nyári táplálékért", testvéri együttlétért...

- Hála elsőpéntekes testvéreinkért!

- Hála a ma esti – elsőpénteki – szentségimádásért, a résztvevőkért… a kapott kegyelmekért!

- Vasárnap: http://www.magyarkurir.hu/hirek/peterfillerek-gyujtese-70660


Jún. 30. BŰNBOCSÁNAT

„…egy bénát hoztak eléje hordágyon. Hitük láttára Jézus így szólt a bénához: "Bízzál fiam! Bocsánatot nyernek bűneid!" (Mt 9,1-8)

- Jézus fontosabbnak tartja a bűnöktől való szabadulást, mint a testi egészséget!

- Hála a bűnbocsánat szentségéért, az újrakezdés lehetőségéért!

- Te milyen sűrűn élsz vele (1-2 havonta gyónsz?!)?

Ma Életige összejövetel! Mindenki hivatalos! – Nyári tankolási lehetőség, stb…


Jún. 29. PÉTER-PÁL

- "Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy Egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek."

- Vértanúságukat ünnepeljük. - Merjük felvenni napi keresztjeinket, vállalni áldozatokat is, hitünket bátran megvallani (az evangélium szerinti élettel), állapotbeli kötelességeink, hivatásunk Istennek tetsző megélésével.

- Isten éltesse Péter és Pál testvéreinket!


Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ

A „sziklahitű”!

- Kérjük segítségét, hogy erősödjön hitünk, merjük Istenre bízni minden élethelyzetben életünket…

- Sok imameghallgatás, csoda is történt közbenjárására. Szabad ez ügyben is kérni segítségét!

- Isten éltesse László testvéreinket!


Jún. 26. SZENTSÉGEK

Egyházunkat és benne a tagokat többek között a szentségek táplálják, éltetik. Ezért is nagy öröm és hála, hogy:

- tegnap du. Máté és Kriszti részesült a házasság szentségében,

- a ma délelőtti szentmisében pedig, apa és fia (Csaba és Csongor) a keresztség szentségében… sőt Csaba most lett elsőáldozó is!

Imádkozzunk értük és a többi szentségre készülőért, és a nem készülőkért is, hogy Jézus minél többeket vonzon!


Jún. 25. NEM VAGYOK MÉLTÓ

"Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd…" (Mt 8,5-17) – Minden szentáldozás előtt elhangzik!

- Vegyük komolyan, és alázatosan, bűnbánó lélekkel imádkozzuk, konkrétan gondolva „legfrissebb” bűneinkre – de ne hagyjuk ki a szentáldozást (mert nem vagyunk méltók). Ha pedig komoly okod van, siess gyónni!

Imádkozzunk ifjú párunkért (Máté-Kriszti), akiknek ma du. 3-kor lesz templomunkban a házasságkötésük…


Jún. 24. A KERESZTELŐ SZÜLETÉSNAPJA

- Azért született, hogy előkészítse az embereket és meg is mutassa nekik Jézust!

- Nekünk is ez a hivatásunk. Ne elégedjek meg azzal, hogy én már rátaláltam Jézusra, hanem segítsek, hozzak össze másokat is Jézussal, az egyházzal, plébániai közösségünkkel…


Jún. 23. NEGYVENKETTEDIK

„…Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült…” (Mt 7,21-29)

- Istennek legyen hála, hogy már 42. éve áll a sziklára épült ház…

- Köszönöm sokak „évfordulós” imáját, jókívánságait – eddigi támogatását!


Jún. 22. GYÜMÖLCSÖT TEREMNI

„Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak, és tűzre vetnek. " (Mt 7,15-20)

- Szívem első gondolata: ma is szeretnék gyümölcsöt teremni! Pl. az irgalmasság testi-lelki cselekedeteiből…

- Lengyel vendégeink fogadása is "gyümölcstermő" volt. Nagyon jól érezték magukat! Köszönet mindazoknak, akik bármilyen módon is hozzájárultak fogadásukhoz...


Jún. 21. TI IS

- Mennyi elvárás van bennünk mások felé. Ez sokszror mérgezi a szeretetkapcsolatokat. Ezért is jó megszívlelni Jézus mai gondolatait: "Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!" (Mt 7,6. 12-14)

- Ma: Gonzaga Szent Alajos...Édesanyjától jámbor nevelést kapott... A hercegséghez való jogát öccsének átengedte, Rómában belépett a Jézus-Társaságba. Amikor a kórházakban a betegeknek szolgált, maga is megkapta a pestist. Meghalt 1591. június 21-én, Rómában. - Lemondás a földi javakról, dicsőségről... helyette az Isten és a felebarát iránti szeretet, szolgálat... Ez az igazi karrier!


Jún. 20. NE ÍTÉLKEZZETEK

„…Amilyen ítélettel ítélkeztek, olyannal fognak fölöttetek is ítélkezni, és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek majd nektek is. Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát?...” (Mt 7,1-5)

- Ferenc pápa: http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-itelkezes-helyett-inkabb-imadkozzunk-felebaratunkert-2016

- Keresztény focisták: http://www.magyarkurir.hu/hirek/jezussal-rugjak-labdat


Jún. 18. GONDVISELÉS

- „…ne aggódjatok az életetek miatt… Ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, és ezeket mind megkapjátok hozzá.” (Mt 6,24-34)

- És legyetek hűségesek Istenhez! – „azok elhagyták az Úrnak, atyáik Istenének templomát, és helyette bálványszobrok és faragott képek előtt mutattak be áldozatot... Látja ezt az Úr, és meg is torolja majd!...” (2Krón 24,17-25)

- Holnap de. 11-kor Credo verséneklő együttes!


Jún. 17. MIT GYŰJTESZ?

- "...Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is..." (Mt 6,19-23)

"Krisztus Testének építése végett" - Megkezdtük az augusztusi lelkigyakorlat tervezését-szervezését. Jelentkeztél már? - Lelkigyakorlatra is a mennyei kincsek gyüjtése miatt megyünk!

- Gyalogtúra, kerékpártúra is a mennyei kincsek gyűjtése jegyében lesz!


Jún. 16. MEGBOCSÁTÁS

- mennyei Atyátok tudja, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek őt... - Hiába a sok ima, a Miatyánk, ha nem bocsátunk meg:

- ha ti nem bocsátotok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg nektek bűneiteket." (Mt 6,7-15)


Jún. 14. HA CSAK

„…Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket… Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek… ha csak a testvéreiteknek… Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!" (Mt 5,43-48)

- Jézus többet kíván az Őt követőktől!


Jún. 13. KÉTANNYI

„…És ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira…” (Mt 5,38-42)

- Örülök, hogy közösségünkben többen is teszik a „kétannyit”, nemcsak a kötelezőt!

- Örülök, hogy tegnap is többen tették a „kétannyit” (hittanos évzáró napunk). Köszönöm!

- Örülök az adományoknak (ablak, stb.), itt is a „kétannyinak”!

- Örülök a „segíthetek”, a „mit segíthetek”? kérdéseknek. Ezek is „kétannyik”!

Páduai Szent Antal, könyörögj érettünk!


 Jún. 12. VELE VOLT

Hittan évzáró szentmise, közös ebéd a plébánián… Együtt Jézussal és egymással! - Szép befejezése a hittanos évnek. Köszönet mindazoknak, akik így is megélték a mai evangéliumot (ma is és a hittanos évben): „…Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla.” (Lk 7,36 - 8,3)

- Továbbiakat majd ld. Prédikációvázlatok, Prédikációk, Roki-fotóalbum, stb….


Jún. 11. APOSTOLKODNI

Hajnali gondolatok: http://www.mediaklikk.hu/video/hajnali-gondolatok-2016-06-11-i-adas

Ne vigyetek magatokkal úti tarisznyát, se két ruhát, se sarut, se botot! Méltó ugyanis a munkás a kenyerére..."

(Mt 10,7-13)

- Örülök a tegnapi kezdeményezésnek (keresztény vállalkozók) és a résztvevőknek! Előadás, beszélgetés, szentmise…

- Ma három papot és négy diakónust szentelnek Esztergomban, Főegyházmegyénk számára. Legyünk mögöttük imaháttér!

- Vasárnap hittanévzáró mise, szeretetlakoma… Örülök, hogy rekordszámú ebédjegy elfogyott. Sokan fontosnak tartják, hogy együtt zárjuk a tanévet, adjunk hálát és szeretetben együtt legyünk!


Jún. 10. SZEMED, KEZED

„…vájd ki...vágd le... Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson…” (Mt 5,27-32) – Jézus komolyan beszél… megfontolandó!

- Téged mi visz bűnbe?


Jún. 9. HIT-PRÓBA

„Menj vissza hétszer.” Hetedik alkalommal aztán… (1Kir 18,41-46)

- Hallom a lelkivezetőmtől, prédikációban, gyónásban... Megteszem-e?

- Van-e kitartás bennünk az imádságban, a különböző próbatételekben? Hányszor futok neki, hányszor zörgetek az Úrnál? Vagy könnyen feladom? - Milyen erős a hitem?


Jún. 8. ÁGNES

Apja Ottokár cseh király, anyja Konstancia, III. Béla királyunk leánya. Elutasította II. Frigyes császár házassági ajánlatát, mert elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben belépett a klarisszák prágai kolostorába. Szent Klárával igen jó barátságban volt, Klára levelet is írt hozzá. Nővértársainak idősebb nővére és lelki édesanyja, a szegényeknek és szűkölködőknek jótevője, torzsalkodó családtagjainak pedig békítő angyala volt.

- Lehetett volna császárné, ő Istennek szentelte magát. – Minden nap van lehetőségünk: Istent, Isten akaratát választom, vagy a világot,  önző énemet…? Tudok lemondani bármiről, az adott helyzetben Isten, ill. a felebarát iránti szeretetből?


Jún. 7. RENDET RAKNI

Mai gondolataim már hajnali 5.50-kor elhangoztak a Duna TV-ben: http://www.mediaklikk.hu/video/hajnali-gondolatok-2016-06-07-i-adas/


Jún. 6. BOLDOGOK

- A mai evangélium (Mt 5,1-12) a jézusi tanítás lényege. Egy keresztény, Krisztus-követő alaptörvénye. És tényleg boldogság ebben, így (ezt) élni!

- Szent Norbert: a világias élettől elfordulva, a szerzetesi életet választotta...

- Utolsó hittanok következnek...! Hajrá!


Jún. 4. SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE

- Istenünk, te a Boldogságos Szűz Mária Szívében méltó hajlékot készítettél a Szentlélek számára... - Legyünk mi is méltó hajlék!

- "...Szavait anyja mind megőrizte szívében..." - Mária! Segíts bennünket, hogy ebben is tudjunk követni téged: Jézus szavait őrizni, tettekre váltani.


Jún. 3. JÉZUS SZÍVE ÜNNEPE

Ma hajnalban (5.50-kor) a Duna TV-ben mondtam el gondolataimat.

http://www.mediaklikk.hu/video/hajnali-gondolatok-2016-06-03-i-adas/


Jún. 2. JÉZUS KÖRÜL

Elsőcsütörtök…

- Jézusnak sok féle jelenléti módja van. A „Veletek vagyok minden nap…” sokszor megtapasztalhatjuk. A legfontosabbal kezdtük: esti mise, szentáldozás...

- Az Ige körül – köztünk Jézussal - folytattuk. Az életigés összejövetelen május hónapunkra visszatekintve sok, építő, egymást gazdagító tapasztalat elhangzott. Majd együtt próbáltuk megérteni a júniusi igét szintén alaposan átbeszélgetve (mire hív bennünket?). – A világegyházra is kitekintettünk…

- A harmadik „felvonás” este a templomban, az Oltáriszentség körül, csendben, énekelve, imádkozva…

- Elsőpéntek szintén Jézussal, Jézus körül: vannak, akik otthonaikban várják, mások a szentgyónásban, esti misén, s az azt követő Jézus Szíve ünnepi szentségimádáson…

Köszönjük Jézus a sok lehetőséget!


Jún. 1. KÉPZELD!

- Írtam, tegnap hogy: Ugye ma mindenki ott lesz az utolsó májusi litánián?! – És képzeld! 200-300 ember! Kisgyermekes családok, sok-sok nyugdíjas, fiatalok... Szinte tele a templom! Micsoda litánia, milyen nagy Mária-köszöntés… lehetett volna. De „senki” nem jött (1-2 kivétel) a szokottakon kívül. De képzeld! Képzelődni szabad…

- Ma megkezdődött a június, a Jézus Szíve hónapja (ld. Programjaink: jún. 3.)!

Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te igéd szerint!


Máj. 31. UTOLSÓ LITÁNIA

- Ugye ma mindenki ott lesz az utolsó májusi litánián?!

- Már mindenki jelezte részvételi szándékát az augusztusi lelkigyakorlatra?

- Ma jár le a határidő azon felnőttek számára, akik szeretnének bérmálkozni!

- Ajánlom a Rokifotóalbum legújabb képeit!

- „…Mi tehát új égre és új földre várunk, az igazságosság hazájára, melyet ő megígért… nagyon igyekezzetek, hogy tisztán, feddhetetlenül és békességben találjon benneteket! Használjátok fel Urunk türelmét üdvösségetekre!... Legyetek tehát résen, hogy a gonoszok tévedései el ne sodorjanak titeket… Gyarapodjatok Urunk és Megváltónk, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében!" (2Pét 3,12-15a.17-18)


Máj. 30. SZENT JOBB

- Az 1038. augusztus 15-én meghalt István királyt Székesfehérvárott, az általa építtetett Nagyboldogasszony székesegyházban temették el. …. A szent jobb a gyűrűvel együtt Mercurius szerzetes, a kincstár őre birtokába került… 1084. május 30-án László király ide látogatott, Mercurius megvallotta neki titkát…

- „Töltsön el titeket kegyelemmel és békességgel Istennek és Urunk Jézus Krisztusnak ismerete... elmeneküljetek a romlottság elől, amely a bűnös kívánság által uralkodik a világon.... Éppen ezért legyetek igen buzgók, és mutassátok meg hitetek által az erényt, az erény által a tudást, a tudás által az önuralmat, az önuralom által az állhatatosságot, az állhatatosság által az istenfélelmet, az istenfélelem által a testvéri jóindulatot, a testvéri jóindulat által pedig a felebaráti szeretetet! (2Pét 1,2-7)

- Májusi litániák: ma és holnap az utolsók!


Máj. 29. ÚRNAPJA ÜNNEPLÉSE

-  Köszönet az ünnep előkészítőinek! Örülök, hogy sokan tették, kivették a részüket!

-  Köszönet (öröm) a körmenet résztvevőinek! Évente kétszer vonul ki plébániai közösségünk az utcára (Húsvét, Úrnapja), hogy Jézust körbevigyük… körbeimádkozzuk környezetünket (missziózzunk). Egyedül is körbemennék, de az „együtt” a lényeg!

-  Örülök az „első résztvevőknek”, az új arcoknak… és persze az évek, évtizedek hűséges csapatának!

-  Öröm volt áldást adni (Jézust kérve) minden irányba és gondolva az arra felé lakókra, hogy minél többen megtalálják Őt!

- Bizonyára mindenkinek van elfogadható alibije (miért nem jött közénk, velünk: betegség, haláleset). De előre tudunk sok időpontot, amire igyekszünk más programot nem tenni (ha fontos számunkra a közösség, Jézus ügye, stb.). Már most is tudjuk a jövő évi ünnepek időpontját (is), véssük be naptárunkba!

-  Ld. még Prédikációvázlatok és majd a Prédikációk ablakainkat is!


Máj. 28. ÉLŐ RÓZSAFÜZÉR

Máriabesnyő-Fót. Zarándoklat hazánkért, Budapestért – Budapest körül!

- Örülök, hogy a ROKI népét is sokan képviselték ebben a fontos imaszándékban, zarándoklatban…

- Örülök, hogy akiknek fontos a Szűzanya, a rózsafüzér-ima (ha 15-20 km-t nem is tudnak vállalni), de templomunkba hűségesen jönnek imádkozni.

- Örülök azoknak is, akik becsületesen elimádkozzák a vállalt, napi egy tizedet…

Rózsafüzér királynéja, könyörögj érettünk!


Máj. 27. A SZIGORÚ JÉZUS

- Jézus megéhezett. Messziről látott egy zöldellő fügefát …amikor odaért, csak leveleket talált rajta, mert még nem érkezett el a fügeérés ideje. Ekkor így szólt: "Senki se egyék rólad gyümölcsöt soha többé!" ….Másnap reggel, amikor a fügefa mellett vitt el az útjuk, látták, hogy tövestül elszáradt.

- Jézus bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak-vettek. A pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit felforgatta…

- Amikor pedig imádkozni készültök, bocsássatok meg annak, akire nehezteltek, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket! Mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, mennyei Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket." (Mk 11,11-26)


Máj. 26. AZ ÁLDOZAT

- Az Új Színházban sokan megnéztük a Szent Margit ihlette darabot. Mint tudjuk, „Margit tudatosan vállalja az áldozat szerepét, hogy megmentse országát. A dráma ereje, mély vallásossága erősíti hitünket és kiszakít a mindennapok fásultságából…”  - És sok, ma is nagyon aktuális üzeneteket hordoz...

- De nagy szükség van/lenne ma is komoly áldozatokat vállaló imádkozó, vezeklő keresztényekre! – Pl. „csak” a pénteki bűnbánati napok komolyan vétele (önmegtagadások, áldozatvállalások…).


Máj. 25. JÉZUSSAL

Már a földön is, és majd a mennyben! Persze ehhez:

- készek vagytok-e szenvedni?

- ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája… (Mk 10,32-45)


Máj. 22. SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!

- A szentmisét a Katolikus Rádió is közvetítette templomunkból, mely visszahallgatható a Rádió archivumából.

http://www.katolikusradio.hu/musoraink/adas/399177


Máj. 21. RECEPTEK

- „Szomorkodik valaki közületek? … Jó kedve van? … Beteg valaki köztetek? – a mai szentlecke válaszol! (Jak 5,13-20)

- Holnap Szentháromság vasárnapja! – Ma egy sokplébániás, országos találkozón voltunk (plébániánkról is többen). Jó volt élőben is belekóstolni a Szentháromság lényegébe, a szentháromságos életbe… Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!


Máj. 20. TEMPLOMUNK

Szereted templomunkat?

Mostanában pl. adakoztál valamennyit a szines üvegablakok felújítására?

Nincs pénzed? - Takarítani szoktál jönni?

Minden szombaton a reggeli mise után takarítás szokott lenni!

Most szombaton is lesz! - Negyed órád sincs?


VÁLÁS

- Mai evangélium: "…Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságtörést követ el." (Mk 10,1-12)

- http://www.magyarkurir.hu/hirek/sarah-biboros-meg-kell-vedenunk-a-csaladokat-satan-tamadasaitol


Máj. 19. SÓ

„… ha azonban a só ízét veszti, mivel ízesítik meg? Legyen bennetek só, és őrizzétek meg a békét egymás között…” (Mk 9,41-50)

- Minden közösségben nagy szükség van sóra, ízesítőre… Testvérem, az vagy?!

- Minden közösségben szükség van őrizni a békét! A béke őrzője-szerzője vagy?


Máj. 18. IMA - HELYESEN

„…azt kellene mondanotok: „Ha az Úr akarja, élni fogunk, és ezt vagy azt fogjuk tenni.” De ti saját cselekedeteitekkel kevélykedtek. Minden ilyen dicsekvés gonoszságszámba megy… (Jak 4,13b-17)


Máj 16. MÁRIAREMETE

- Ma is megtapasztalhattuk – Főegyházmegyénk nagy seregszemléjén – hogy mennyi karizma, talentum van az egyházban, Isten mennyi, hányféle ajándékot osztogat. Él az Egyház! Hála érte!

- Plébániai közösségünkben is van bőven. Köszönöm, hogy ezeket ma is használták, ajándékozták többen is. Dolgoztak, szolgáltak plébániai közösségünkért, Isten dicsőségére. Hála érte!

- Örülök, hogy sokan eljöttek és átmehettünk az irgalmasság 14 kapuján és a kegytemplom ajtaján (ki, milyen felkészültséggel, lelkülettel) – az Irgalmasság évében.

- Vannak, akik „elássák”, nem ajándékozzák talentumaikat (ma sem, és itthon sem). Kár érte… és persze Isten előtti felelősség is! Remélem, hogy a Szentlélektől többen indítást kaptak az újrakezdésre, Egyházunk, közösségünk szolgálatára! –További sok pünkösdi kegyelmet kívánok mindenkinek! Jöjj Szentlélek!


Máj. 15. PÜNKÖSD

- Ld. Prédikációk... Prédikációvázlatok!

- Minden vasárnapra (de hétköznapra is szabad) úgy készülünk, hogy már előző este megnézzük: milyen ünnep lesz, elolvassuk a szentírási szakaszokat, lehet rajta elmélkedni… Az interneten is szabad rákeresni (tegnap pl. hányan tették meg?).

- Holnap Máriaremetén ünneplünk!

- Jöjj Szentlélek! Hozz megújulást életünkbe, közösségünkbe!


Máj. 14. A MÁSIK

"Te csak kövess engem!" (Jn 21,20-25)

- Hála Istennek, mindig vannak olyanok, akik őszintén érdeklődnek (pl. segítő szándékkal) mások sorsa, hogyléte felől ("hát ővele mi lesz?").

- De - sajnos gyarló az ember - van, amikor a kíváncsiság, írígység, féltékenység, stb. kérdése merül fel a másikkal kapcsolatban. - Ilyenkor különösen is megszívlelendő: "Te csak kövess engem!"... Ne a másikkal foglalkozz! Te, csak tedd a te dolgodat, amit rádbíztam, ami a hivatásod, feladatod... - Szeressétek egymást!

- És imádkozzunk a sok csíksomlyói ás más helyekre zarandokló testvéreinkért is!


Máj. 13. FATIMA

- Az első világháború szörnyű vérzivatart zúdított az egész világra, sok-sok könnyet, gyászt, fájdalmat és ínséget okozva. 1917. május 13-án a portugáliai Fatimában a Szent Szűz megjelent három pásztorgyereknek és engesztelésre, imádságra és bűnbánatra szólította őket. A jelenések a következő hónapokban a 13. napon megismétlődtek. Az utolsó jelenéskor, október 13-án történt a „napcsoda”, amelyet előre jelzett a Szűzanya. - Urunk, Jézus Krisztus a kereszten Szent Anyjára bízta az egész emberiséget, és a Szent Szűz valóban hathatós közbenjáró volt a történelem folyamán. Gondoskodó, féltő anyai szeretetének megnyilatkozása a fatimai jelenéssorozat is.

- Csókay A.:

http://www.magyarkurir.hu/hirek/krisztus-legnagyobb-szenvedesek-idejen-is-ott-van-velunk-bemutattak-csokay-andras-uj-k#lightbox['g69621']/4/

- Jöjj Szentlélek!


Máj. 12.

- „…Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a

szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan!... (Jn 17,20-26)

- Ne felejtsük, hogy péntek helyett ma este lesz a szentségimádás!


Máj. 11. MIÉRT?

- Mária templom hívei! Miért nem jártok (tisztelet a kivétel) a májusi litániákra?

- Keresztények! Pénteken kezdtük a Pünkösd előtti Szentlélek-kilencedet. Miért nem jöttök, hogy közösen hívjuk, várjuk a Szentlelket (mint az apostolok Máriával)?

- „Atyám, tartsd meg a te nevedben azokat, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi.” – Mai evangélium (is)…


Máj. 9. JÉZUS BIZTONSÁGA

- „…én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van." (Jn 16,29-33)

- Nekünk, keresztényeknek is – főleg most az Irgalmasság szent évében – ugyanez lehet a biztonságunk: Isten végtelen szeretete!


Máj. 8. MENNYBEMENETEL

- Ld. Prédikációk, előadások

- Ma ismét sok (és új) kisgyermekes család volt a szentmisén… Öröm volt a szentmise végén egy „korábban született” testvérünket – népes családjával körülvéve – külön áldásban részesíteni.

- Köszönet a mai (és havonkénti ismétléssel) Engesztelő imacsoportért, akik rendületlenül imádkoznak templomunkban.

- Imre atya: http://www.magyarkurir.hu/hirek/kocsis-imre-mindannyian-raszorulunk-isten-irgalmara


Máj. 7. BOLDOG GIZELLA

- Amikor Géza fejedelem 996-ban fia, István számára feleségül kérte, igent mondott, és vállalkozott Istvánnal együtt a magyarság megtérítésének szolgálatára. Sokat segített férjének. Gyermekei közül Szent Imre érte meg a felnőttkort. A hagyomány neki tulajdonítja az arannyal hímzett koronázási palástot és a pápának ajándékozott miseruhát. Udvarhölgyeivel együtt ő látta el egyházi ruhákkal az első magyar templomokat. Amikor özvegy lett, apáca kolostorba vonult… - Magyar anyák! Szent lesz gyermeketek!? - És Egyházunkért, közösségünkért mennyit tesztek?!

- Plébániánk Boldog Gizella köre reggel 7-kor közösen vett részt szentmisén, majd közös reggelivel folytatódott védőszentjük ünneplése!

- „Bármit kértek majd az én nevemben az Atyától, megadja nektek.” - Jézussal azonosulva, az Ő szándéka szerint… kérni!


Máj. 6. ELSŐPÉNTEK

- Ilyenkor Jézussal szoktam sétálni (látogatom a betegeket). Mindig szép élményeim vannak! Ma is volt egy pár… Köszönöm Jézusom!

- Ma este szentmise, litánia, szentségimádás… Sok lehetőség Jézussal, Máriával!

- Ma kezdődik a Pünkösd előtti Szentlélek-kilenced!

- És ajánlom még: https://www.facebook.com/sevaster1/videos/681546955318219/


Máj. 5. AHOL Ő VAN

- Ferenc pápa: „…Az Urat tehát ott kell keresni, ahol ő akar találkozni velünk, és nem ott, ahol mi akarjuk megtalálni őt!”

- Holnap elsőpéntek… közösségünk havi szentségimádása is!

- „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek”! – Májusi litánia minden nap!

- Nagyon ajánlom Ferenc pápa prédikációját: http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-jezus-az-ut-megis-sok-kereszteny-mumiakent-vagy-csavargokent-el


Máj. 4. TÖMEGTÁJÉKOZTATÁS

- Ferenc pápa nagyon tartalmas, gyakorlati üzenetet küldött a Tömegtájékoztatás 50. világnapjára, melyet ajánlatos mindenkinek tanulmányozni. Már a vasárnapi misén is „házi feladatnak” kaptuk. A hétfői Felnőtt hittanon alaposan feldolgoztuk nagycsoportban és kilenc (!) kiscsoportban is. Egy reflektálást pl. a LEVELEK-ben is olvashatunk. A keddi Fiatal házasok hittanán szintén beszélgettünk róla. Ma pedig elővesszük az Ifjúsági hittanon is. Lehet folytatni (egyénileg és csoportokban is), legfőképpen gyakorolni, megélni!


Máj. 2. KI SZERETI JÉZUST?

- Ld. a Prédikációvázlatok ill. a Prédikációk ablakunkat!

- „…A szeretet természeténél fogva kommunikáció, arra vezet bennünket, hogy megnyíljunk, és nem arra, hogy elszigetelődjünk…” – Tegnap volt a Tömegtájékoztatás 50. világnapja. Ld. FERENC PÁPA ablakunkat… és ma a felnőtt hittanon is ez lesz a téma!

- Tegnap közel 100 édesanya sorakozott fel, külön áldást kérve – anyák napja alkalmából. Több könnyes szemet is láttam!

- Május a Szűzanya hónapja. Minden nap litánia a szentmisék után. Édesanyák! Nagy lehetőség „összefogni” égi Édesanyánkkal! Engem gyerekkoromban minden nap vittek a litániákra!


Ápr. 30. SZENT KAPU

Kerékpáros zarándoklaton voltunk (11 fő) Márianosztrán. Egy kis vezeklés (52 km kerekezés), szentmise az ősi, pálos (Mária) kegyhelyen, „átmenet” a „szentkapun”… és a szokásos, csodálatos, napfényes idő, tavaszi illatok, friss levegő… majd Szobon egy család bőséges vendégszeretetében is „lubickolhattunk”! – Istennek hála!


Ápr. 29. KATALIN

- Katalin szülei, a sienai Benincasa Jakab kelmefestő mester és felesége, Lapa asszony huszonharmadik gyermeke volt.

- Mi volt Sienai Szt. Katalin titka? Az egyház iránti szenvedélyes szeretete. Amikor bűnöket, bajokat látott, nem kritizált, botrányt keltett, hanem imádkozott, böjtölt és lelkére beszélt a felelősöknek. Irányt, példát mutatott a nehéz időkben...


Ápr. 27. BENNE MARADNI

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő

termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik… Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy bő termést hoztok, és a tanítványaim lesztek.” (Jn 15,1-8) – Milyen szép meghívás a mai napra! És mennyi lehetőség…!

És a vasárnapot is folytathatjuk: „Szeressétek egymást, amint én…”! – Vagy a havi életigét: „velem tettétek!”


Ápr. 24. JÓ TERMÉS

- Ma jó termésért (földi étkekért) kértük a gondviselő Istent!

- De köszönjük a lelki termést is: ma is volt felnőtt keresztelés és elsőáldozás! Hála érte!

- Ld. még: Prédikációvázlatok!

- Hála a Fuvola-furulya koncertért is!

- Fiatalok! És nemcsak fiatalok! Íme, Ferenc pápa üzenete: http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-fiataloknak-boldogsag-nem-egy-letoltheto-alkalmazas


Ápr. 23. NORMAFA

- „Szép együtt eltöltött nap volt! Mellesleg 481m magasan a tengerszint fölött. :-)  Balázs”

- "Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk." (Jn 14,7-14) – Köszönjük Jézusunk, hogy megmutattad az Atyát (szeretetét, irgalmát…) – ma is, és már oly sokszor az életünkben!

- Köszönet a „0-100 éves” kirándulás résztvevőinek, szervezőinek… a „roki-családnak” -- Főegyházmegyénk, Szent Adalbert vértanú-püspök ünnepén! - Képek már a Rokifotóalbum-ban!


Ápr. 21. BEFOGADÁS

- „…aki befogadja azt, akit én küldök, engem fogad be, aki pedig engem fogad be, azt fogadja be, aki küldött engem.” (Jn 13,20) – Köszönet mindazoknak, akik befogadtak!

- Ma este a KT sokat „dolgozott” közösségünkért! Köszönet érte, Isten fizesse meg… és ki-ki imádkozhat is értük/értünk!

- Szombaton helyszín-változás! Nem a Sziget, hanem a Normafa!

- http://www.magyarkurir.hu/hirek/katekumenatuskonferencia-mohacson-kozossegkereses-krisztussal#lightbox['g69158']/2/


Ápr. 19. JUHAIM

- Hétfőn öröm volt számomra, hogy a Pásztor körül szinte reggeltől estig a „nyáj” több összeállításban is együtt volt! Szentmisével kezdve a Dózsa Otthonban (a korábban születettek)… délelőtt a Gizella kör (fiatal anyukák is!), délután az apróságok csoportjai, közben a szülőkkel külön teremben a szokásos beszélgetés, majd este a felnőtt hittanon film és mély megosztás… Istennek legyen hála!

- Ma ismét a vasárnapi evangélium ismétlődik: „…Az én juhaim hallgatnak szavamra… követnek engem. Én örök életet adok nekik." (Jn 10,22-30) – Újabb meghívás, igen-t mondási lehetőségek!

- http://www.magyarkurir.hu/hirek/ferenc-papa-jezust-kovessuk-ne-josokban-bizzunk

- http://www.magyarkurir.hu/hirek/az-ukrajnai-raszoruloknak-gyujtenek-vasarnap-magyar-templomokban-is#lightbox['g69069']/0/


Ápr. 18. IMA A PAPOKÉRT

"Jézus, te vagy az ember egyetlen Megváltója! Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak!" -  Szent II. János Pál pápa


Ápr. 17. PAPI HIVATÁSOK

- Kispapvendégünk is volt! Imádkozzunk érte, hivatásokért és papjainkért!

- Olv.: „…irigység fogta el őket, s rágalmakat szórva próbálták Pál szavait meghazudtolni… felbujtatták az előkelő vallásos asszonyokat meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen, elűzték őket a vidékről. (ApCsel 13,14.43-52)  – Nehogy te is közéjük tartozz!

- Ev.:  „…Juhaim hallgatnak szavamra. … követnek engem. (Jn 10,27-30) – Közéjük tartozz!

- Ld. még Prédikációvázlatok!


Ápr. 16. BERNADETT

1858. február 11. és július 16. között Lourdes-ban, a massabielle-i barlangnál 18 alkalommal jelent meg a szeplőtelen Szűz a tanulatlan gyermeknek. E jelenések, amelyeknek hitelességét az egyházi és világi vizsgálatok, valamint a Lourdes-ban történt csodák megerősítették, ma is emberek millióit vonzzák a Szűzanyához. 1866-ban belépett a nevers-i Szent Gildard-zárda nővérei közé. Élete imádság, betegápolás, testi-lelki szenvedések hosszú sorozata. A Szűzanya nem földi boldogságot ígért neki, hanem mennyeit! 1879. április 16-án halt meg. 1925. június 14-én boldoggá, 1933. december 8-án szentté avatták. – Tanulhatunk tőle! - Ld. még az Olvastam ablakunkban!

- Holnap a délelőtti mise után  „Tavaszi-nyári” Karitász-börze!


Ápr. 15. HIVATÁSOK

- Szerdán országos családpasztorációs papi találkozó volt: http://www.magyarkurir.hu/hazai/csaladpasztoracios-papi-talalkozo-kozeppontban-csaladegyhaz  ---- és ld. még:

http://katteka.hu/video/csaladpasztoracios-papi-talalkozo-budapesten-68979

- Vasárnap Papi hivatások vasárnapja! http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2311

Két fontos hivatás, sok-sok imára van szükség!


Ápr. 14. SZENTÁLDOZÁS

- A mai ev.-ból: „Én vagyok az élet kenyere. … Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért." (Jn 6,44-51)

Köszönöm Jézusom, hogy minden nap táplálkozhatom Veled… köszönöm az ígért örök életet!


Ápr. 13. TERJED

- De szép napunk volt tegnap! BabákMamák, Nyugdíjasok, Jegyesek, Fiatal házas férfiak… Mennyi kegyelem érkezett! Alleluja! – Már csak arra kell vigyáznunk, hogy feledésbe ne menjen!

- Ma: „…nagy üldözés tört ki a jeruzsálemi egyház ellen… Az apostolok kivételével valamennyien elszéledtek … A szétszéledt hívek, ahol csak megfordultak, hirdették az evangéliumot…” (ApCsel 8,1b-8) – Az Istent szeretőknek, minden a javukra válik!

- Ma: Országos családpasztorációs papi találkozó Bíró püspökkel! – Kérjük a hívek imáit a papokért, családokért!


Ápr. 12. JÉZUST KERESŐK

- De szép volt a tegnap esténk! Hittel ismerkedők és hitükben erősödni akarók összejövetele… Vagy hét (!) felnőtt készül keresztelkedni!!!

- „…add nekünk mindig ezt a kenyeret!" Jézus így válaszolt: "Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem." (Jn 6,30-35)

- A Szülők találkozója is mindig tartalmas (hétfő du. 5). - Amíg a kisgyerekek hittanoznak, mi a szülők külön teremben beszélgetünk...

- A hétfő délelőtti (10-től) Gizella kör is egyre szebb! Fiatal házasok, korábban születettek együtt!


Április 11. KÖLTÉSZET NAPJA

- De szép megemlékezés, ünnep volt plébániánkon vasárnap délután! Szebbnél szebb versek, zenei betétek, hálás (szépszámú) közönség! Köszönjük! Ld. a Roki fotóalbum!

- „…elmentek, hogy megkeressék Jézust”... - Fontos, hogy mi is minden nap keressük, felismerjük és találkozzunk Vele! Pl. a tegnapi verses délután is!

- „Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre. Ezt az Emberfia adja nektek…” - Fáradozom ezért az eledelért, Jézusért (gyónás, szentáldozás…)

- "Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?" "Istennek az tetszik - válaszolta Jézus -, ha hisztek abban, akit küldött." (Jn 6,22-29) – Hiszek abban, amit Jézus mond és tettekre váltom. Pl. az áprilisi Életige: „Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek (Mt 25,40)”.


Ápr. 10. ENGEDELMESKEDNI

„Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek” (ApCsel 5,27b-).

- Parancsainak, Jézus tanításának…

- A Jézus által kijelölt egyházi vezetőinknek… Ld. mai evangélium (Jn 21,1-19), Prédikációvázlatok, ill. Prédikációk ablakunkat!


Ápr. 9. TANÍTVÁNYOK

- „Szemeljetek hát ki magatok közül, testvérek, hét jó hírben álló, Szentlélekkel eltelt bölcs férfit…” (ApCsel 6,1-7.) – Kedves férfitestvérem! Beletartozol a „hétbe”? Persze, nem baj, ha több is van!

- "Én vagyok, ne féljetek!" (Jn 6,16-21) – Köszönjük Jézus, bátorításodat, jelenlétedet…


Ápr. 8. AKKOR IS ÖRÜLJETEK

„…örvendezve távoztak a főtanácsból, mert méltóknak bizonyultak, hogy Jézusért gyalázatot szenvedjenek.” (ApCsel 5,34-42)

- Még keresztény közösségekben is előfordul, hogy akik komolyabban veszik a Krisztus-követést (pl. többet járnak templomba, hittanra, közösségbe, „mindig, mindenütt ott vannak”, szolgálatokat vállalnak, stb.), azokat támadják, „gyalázatot szenvednek”, hibát keresnek bennük…

- Köszönet a szerdai nagytakarítás résztvevőinek! Még van bőven tennivaló, lehet jönni bármikor (főleg iroda időben).

- A havi életige: "Amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek."

- Ma olvastam még: „Adjuk önmagunkat, és ne várjunk viszonzást”


Ápr. 5. ÚJJÁ KELL SZÜLETNETEK

- A mai evangélium is (Jn 3,7-15) erre hív…

-  A tegnapi felnőtt hittan („Faustina–est”) is megtérésre hív!

-  Istennek hála szeretetéért, irgalmasságáért: „mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örökké éljen."

- Istennek hála a tegnap esti szentmiséért, felsorakozott testvéreinkért (gyermekre vágyók-várók). Mária, aki fogant, anya lett („Istennél semmi sem lehetetlen”) segítse az áldást kérőket és a hálát adni jövőket!


Ápr. 4. FOGANTATOTT

Ebben az évben a mai napon ünnepeljük Urunk születésének hírüladását. - Mennyi édesanya örül, amikor megtudja, hogy anya lesz. Sokaknak van miért hálát adni a mai napon!

De imádkozzunk nagy hittel a gyermekre vágyókért is!

https://www.youtube.com/watch?v=oQC_fBwxLFc


Ápr. 3. IRGALMASSÁG

Istennek legyen hála, gazdag hétvégénk volt!

- Szombaton nagy létszámmal, hála Istennek testet-lelket építő gyalogtúrán voltunk. Képek a Roki-fotóalbumban!

- Ma az Isteni irgalmasság vasárnapja. Öröm, hála Isten végtelen szeretetéért (megváltás, gyónási/újrakezdési lehetőség, stb.). És persze meghívás is, hogy mi is legyünk irgalmasok! Ld. Prédikációvázlatok, Prédikációk…

- Roki-délután („Szép Magyarország, édes hazánk” megismerése, majd játék).

- Irgalmasság rózsafüzére, litániája…

- Holnap Gyümölcsoltó Boldogasszony!


Ápr. 1. VELED MEGYÜNK

- "Mi is veled megyünk" (Jn 21,1-14) – Az apostolok Péterrel tartottak, akire Jézus az egyházát bízta. – Mi is kimondhatjuk az „igen”-ünket pásztoraink felé! Hűség… egység!

- A tanítványok nem ismerték fel, hogy Jézus az. – A Feltámadott minden nap velünk van. De boldogok, akik felismerik!


Márc. 31. JÉZUS KÖZTÜNK

„egyszer csak megjelent köztük Jézus… Ti tanúi vagytok ezeknek." (Lk 24,35-48)

- De jó, hogy már mi is sokszor megtapasztalhattuk!

- Legyünk továbbra is együtt, kölcsönös szeretetben, s akkor Ő jelentkezik!


Márc. 30. FELISMERNI

Ev.: Lk 24,13-35 – A feltámadt Jézus teszteli a tanítványokat…

- „Mily dolgokról beszélgettetek egymással útközben?” – Ránk is kíváncsi: miről beszélgetünk egymással, milyen a hitünk… felismerjük-e…?!

- A feltámadt Jézussal való találkozástól „lángolt a szívük” a tanítványoknak! A mi szívünk szokott lángolni?

- Útra keltek, elbeszélték, mi történt velük, hogy ismerték fel Jézust… - Mi is hasonlóan cselekszünk? – Csütörtök este pl. Életige összejövetel: összegyűlhetünk, megoszthatjuk húsvéti megtapasztalásainkat is…

Ma délelőtt a Duna TV filmezte templomunkat és interjúvolgatott (csuklottak a kedves hívek?)…


Márc. 29. HÚSVÉT UTÁN

- Tegnap este mély, imádságos, lélekemelő koncert volt templomunkban. Hála érte!

- A mai Zsolozsmából, reggeli ima: Megváltó Krisztusunk, te meghoztad az egész világnak az üdvösséget, és feltámadásod hírével megörvendeztetted az asszonyokat és az apostolokat, tégy minket tanúiddá,  tégy minket evangéliumod hírnökeivé, újítsd meg bennünk a teremtő Lelket, maradj ma velünk, és állj mindig mellettünk!


Márc. 28. VINNI AZ ÖRÖMHÍRT

Ld. mai Prédikációvázlatok, Prédikáció…

- Tegnap Erdő Péter bíboros: „Több szeretet, több egység a házastársak között, több igazság önmagunkkal szemben és több megértés mások iránt – ez kell, hogy jellemezze az életünket”

- Ma este Lézérfénykoncert templomunkban!


Márc. 27. HÚSVÉTUNK

Hála Húsvét ünnepéért, az ünneplőkért, a sok közreműködőért, résztvevőért!

Hála a felnőtt keresztelésért, a két felnőtt elsőáldozóért!

Hála  a több évtizedes szünet utáni feltámadási körmenetért!

Ld. még Prédikációvázlatok, Prédikációk!


Márc. 26. NAGYSZOMBAT

A ma reggeli zsolozsmában közösen imádkoztuk templomunkban:

- add, hogy megpróbáltatásainkat szenvedésedben osztozva viseljük!

- add, hogy meghaljunk a bűnnek, és Istennek éljünk!

- add, hogy mindazok, akik a bűnök sírjában fekszenek, meghallják szavadat, és életre keljenek!

- add, hogy hozzád hasonlóan feltámadjunk, és új életet éljünk!

Ki-ki folytathatja a nap folyamán (templomunk is egész nap nyitva).

Este 8-tól közös ünnep!

Holnap a 10-es mise kapcsán pedig KÖRMENET!


Márc. 25. NAGYPÉNTEK

„Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szentkereszted által, megváltottad a világot!”

- Köszönöm Jézus, hogy értem, bűneimért is szenvedtél, meghaltál. Nem csak szavakkal akarom kifejezni szeretetem, hanem vállalva is azt, amit Te. Nem értettek, otthagytak, rágalmaztak, kigúnyoltak, leköptek… keresztre feszítettek.

- Segíts, hogy minden helyzetben Téged, a Szeretetet, az Egységet tudjam választani.

- Örülök és hála a ma először gyónt gyermekekért és a sok felnőtt gyónásért. - Szombat reggel 8-kor közös ima és még gyónási lehetőség!

- A mai és a további napok ünneplése, menete a Rózsafüzér Királynéja újságban olvasható! – Folytassuk az együttünneplést!

- https://www.youtube.com/watch?v=FEoW6rafzXk


Márc. 24. NAGYCSÜTÖRTÖK

- Hálát adok a papság kegyelméért, ajándékáért.

- Hálát adok az Eukarisztiáért.

- Hálát adok, hogy sokan eljöttek a ma esti – húsvét-kezdő – ünnepre. Külön öröm, hogy az éjszakai keresztúton is sokan voltunk, egyre többen vagyunk! (De péntek reggel 8-kor is lesz lehetőség!)


Márc. 23. KÉSZÜLET

„…a tanítványok ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: "Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?" (Mt 26,14-25)

- Köszönöm, hogy plébániai közösségünkben is vannak tanítványok, akik kérdeznek, önként jelentkeznek, sokat tesznek idei húsvéti készületünkért. Az ismerős kérdések: "Mit segíthetek? Mivel, hogyan szolgálhatok?" - Sok lehetőség van, jut(na) mindenkinek tennivaló! Köszönöm!

- Holnap már Nagycsütörtök! Megkezdjük Húsvét ünneplését! Figyeljünk, olvassuk (a Rózsafüzér Királynéja újságban, plakáton, interneten): miről is szól, hogyan is kezdjem az ünneplést?!

- Gyóntatás: pénteken és szombaton reggel… de még időpont is kérhető.


Márc. 22. ÁRULÓ
"Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem." (Jn 13,21-33.36-38)
- Vigyázat! Nagyon el lehet csúszni. Júdás végig ott volt az apostolok csapatában, Jézus körül. Aztán mi lett belőle?
- Sajnos minden közösségben van "Júdás", aki nem érti Jézust (Krisztus ügyét, az Egyházat, a plébánost, felebarátját, stb.). - Gyere, kérdezz, beszéljük meg! Ne a másik háta mögött... "ne szakadjatok pártokra" (1Kor 1,10-). Az egyházban kár lenne ellenzékbe tömörülni...
- Ma este jegyesek, házasságra készülők összejövetele lesz. Imádkozzunk értük!

Márc. 21. KÉSZÜLET
- Nagy öröm – többek visszajelzése is – a tegnapi barkaszentelés, körmenet, szentmise! 
- Nagy öröm, ma délelőtt a Dózsa Otthonban: gyónások, és a szentmisében kilencen részesültek a betegek szentségében.
- Nagy öröm, hogy folyamatosan jönnek a húsvét előtti gyónók!
- Nagy öröm a sok szolgálatkész, segítő testvérünk – így ünnepek előtt is! Köszönöm. 
Istennek legyen hála minden kegyelemért!

Márc. 19. SZENT JÓZSEF
„…Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.” (Mt 1,16.18-21.24a) – De jó lenne minden nap így ébredni! Úgy és azt cselekedni, amire az Úr hív!
 
Ó Szent József, légy házunk ura, kis családunk patrónusa!
Egyetértés, hű szeretet egyesítse szíveinket!
Az ég felé mutass utat, bátorítsd az ellankadtat!
Küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk!
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmazd és védd lakóit!
Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos!
Engedd be az Isten-áldást, minden jóban gyarapodást!
Ajánlj minket Jézusodnak, Szeplőtelen Szűz Anyánknak,
hogy családunk kicsi háza, Názáretnek legyen mása! Ámen.

Márc. 18. FÉRFI EST
- Holnap Szent József ünnepe.  Ez alkalomból már ma este megemlékezünk róla (Férfiak vezette keresztút, majd a plébánián folytatva).
- "Melyik jócselekedetért akartok megkövezni engem?" – kérdezi Jézus a mai evangéliumban (kérdezhetné a plébános is néha…). Amikor hűtlenek vagyunk Jézus tanításához (pl. „Aki nincs velem, az ellenem van”… „Szeressétek egymást"… Kölcsönös szeretet, stb…), akkor – bizonyos értelemben a megkövezők között vagyunk.
- Holnap reggeltől templomunk húsvét előtti nagytakarítása. Ugye, sokan magukénak érzik templomunkat!
- Irodánkban már bankkártyával is lehet fizetni!

Márc. 17. AKI MEGTARTJA
"Bizony, bizony, mondom nektek: Aki tanításomat megtartja, nem hal meg örökre." (Jn 8,51)
- Nagyböjtben különösen is fontos, hogy ezt szem előtt tartsuk! Pl. nagyböjti programunkban a mai gondolat: "Elmélkedek a szentírási részről, életemre vonatkoztatva azt."

Márc. 16. HŰSÉG ISTENHEZ
- "A mi Istenünk, akit tisztelünk, ki tud szabadítani minket… Ők csak benne bíztak egyedül, és nem hallgattak a király szavára. Kockára tették életüket, hogy az igaz Istenen kívül ne kelljen más istent imádniuk és szolgálniuk!” (Dán 3,14-20.91-92.95)
- Ne felejtsük (mai) nagyböjti programunkat sem! – És a húsvéti szentgyónást se hagyjuk az utolsó napra!
- És: még egyszer öröm, köszönet a „24 óra” résztvevőinek!

Márc. 15. DE JÓ!
- De jó, hogy a több mint hatszáz fős zánkai lelkigyakorlaton, plébániai közösségünkből is szép számmal – nemcsak a Balatonban – megmártózhattunk az Egyház szépségében… és még sorolhatnánk a jelzőket! Istennek legyen hála! - http://www.fokolare.hu/hirek/8010- De kár, hogy sokan kimaradnak az ilyen élményekből. Persze azt is tudom, hogy sokan imádkoztak értünk itthonról is, köszönjük!
- De jó, hogy a ma reggel kezdődött „24 óra az Úrért” = együtt Jézussal, templomunk is benevezett és számosan (éjjel-nappal) látogatják Jézust!
- Isten, áldd meg a magyart!

Márc. 10. SZENTSÉGEK
- Böjte Csaba testvértől hallottam, hogy a jámbor, vallásos emberek mennek mindenhova… búcsújáróhelyek, stb… 
De ne felejtsük, hogy Isten, az ő drága szent Fia által alapított és felkínált szentségekben fejezi ki irgalmas szeretetét felénk legközvetlenebbül. Egyházunk kétezer éves tanítása szerint Isten irgalmas szeretetének a hiteles csatornái a szentségek!  Tehát most, az irgalmasság évében vegyük még komolyabban a szentségeket (pl. rendszeres, gyakori szentgyónás, szentáldozás)! Éljünk velük!
- Megható volt a ma délutáni szentmise a Szent István Bazilikában, Ferenc pápa megválasztásának 3. évfordulója alkalmából (ld. www.magyarkurir.hu). Imáimban odavittem plébániai közösségünket is. És javaslom ezekben a napokban többször is imádkozni a Pápai himnuszt (275. ének).

Márc. 9. ISTEN IRGALMAS
- Irgalmas a mi Urunk, Istenünk: * könyörületre hajlik szíve. (Zs 144.)
- »Elhagyott az Úr! Megfeledkezett rólam!« De megfeledkezhet-e kisgyermekéről az asszony, és megtagadhatja-e szeretetét méhe szülöttétől? De még ha az megfeledkeznék is, én akkor sem feledkezem meg rólad. (Iz 49.)
- Tegnap délelőtt az Irgalmasság éve jegyében plébániánktól a Regnum-keresztig a Keresztutat imádkoztuk a BabákMamák csoportjával (15 anyuka+babák). A visszajelzések alapján (is) nagy kegyelem volt ez a tanúságtevő zarándoklat!
- Ajánlom a LEVELEK és az OLVASTAM ablakunkat is!

Márc. 8. AKARSZ-E MEGGYÓGYULNI?
- Jézus engem is, téged is kérdez! Vedd fel vele a kapcsolatot! Mondd el neki, mi van benned! (Jn 5,1-16)
- „Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!" – Mi a legnagyobb „baj”? A betegség? Bizonyára nem. Hát akkor? Nyitva hagyom a kérdést… kitalálod?

Márc. 7. ÚJJÁTEREMTÉS
„Íme, új eget és új földet teremtek; … Örüljetek és ujjongjatok mindörökké azon, amit majd teremtek!...” (Iz 65,17-)
- A Nagyböjt is az újjáteremtésről szól. Bűnbánat, megtérés, (gyónás), újrakezdés, „feltámadás”… Jézus ezért szenved, hal meg, támad fel… hogy új, örök életünk legyen. Dolgozzunk mi is rajta!
- És ne felejtsük nagyböjti programunk mai napját: „Nem ítélkezem senki felett. - Megtervezem a húsvéti előkészületeket.”

Márc. 5. ÉN ÉS MÁSOK
Abban az időben az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: (Lk 18,9-14)
- Ne másokhoz hasonlítgassam magam… ne legyek a vallásosságommal eltelve… alázatosság!
- Istenem, légy irgalmas nekem, bűnösnek!

Márc. 4. Meszlényi Zoltán 

1892. január 2-án született Hatvanban. 1950. június 17-én esztergomi káptalani helynöknek választották. 12 nap múlva, június 29-én elhurcolták Esztergomból. A kistarcsai börtönben a kegyetlen bánásmód következtében 1951. március 4-én halt meg. - A kommunizmus vértanúja. - Jeltelen sírjának holléte, akárcsak a halál időpontja sokáig ismeretlen volt. Végül 1957-ben az egykori börtönlelkész segítségével állapították meg, hogy Meszlényi Zoltán az Új köztemető egyik sírja alatt nyugszik. Az újratemetésére azonban csak 1966. június 23-án szállították át a koporsót az esztergomi bazilika altemplomába. A nyilvánosság kizárásával tartott szertartáson csupán néhány paptársa jelenhetett meg. Boldoggá avatására 2009. október 31-én került sor az esztergomi bazilikában.
Mindenható örök Isten, aki Zoltán püspököt és vértanút apostoli buzgóságáért a dicsőség koronájával ékesítetted, add meg kérünk, hogy példáját követve nevedet bátran megvallva élhessünk.

Márc. 3. MEGTÉRÉS
A mai olvasmányból:
- Hallgassatok szavamra… De nem fogadtak szót, és nem figyeltek rám…
Mai könyörgések:
- Ma előbbre jussunk követésedben… mindinkább egyek legyünk veled a szeretet által… őszinte megtéréssel engesztelést nyújthassunk a sértésekért…
- Minél inkább közeledik megváltásunk nagy ünnepe, annál nagyobb áhítattal törekedjünk...

Febr. 29. DIKTÁLMÁNYOK
- A mai Olv.-ban és Evangéliumban is a „nép” akar diktálni Istennek, prófétájának, Jézusnak, küldöttjeinek… Ne mi akarjuk meghatározni, hogy mikor és hogyan tegyen velünk jót az Isten! Bízzuk rá magunkat!
- Felelősök Fóruma volt, sok-sok (közösségünket érintő) témát beszéltünk át… Köszönöm a tanácsokat, véleményeket!
- Megjelent a Zsolozsma (Az imaórák liturgiája) II. kötete. Aki szeretne rendelni (kedvezményesen), sürgősen jelezze!

Febr. 28. KÖZÖSSÉG
- Köszönet a mai szentírási üzenetekért, figyelmeztetésekért... és Isten irgalmasságáért!
- Köszönet mindazoknak, akik a ma délelőtti szentmisén a betegek szentségét felvevők mögött ima-és szeretet-háttérként, testvérként jelen voltak!
- Köszönet mindazoknak, akik a „krumplileves ebédet” előkészítették, s azoknak, akik jelenlétükkel, adományukkal hozzájárultak közösségünk építéséhez.
- Köszönet a Katolikus iskolák részére rendezett országos gyűjtés támogatásához.

Febr.  27. TIZENÖTEN
Ragyogó napsütésben, finom mátrai levegővel ellátva… Jézussal köztünk, jó hangulatban, elmélkedve, imádkozva, gyóntatva, nagyokat beszélgetve…Mátrafüred - Muzsla-tető - Rákóczi-forrás - Mátraháza - Farkas-kút - Sástó - Mátrafüred.
Táv: 13,0 km Szintemelkedés: 485 m   - Istennek legyen hála!

Febr. 26. EGYSÉG
- Mai könyörgés: Mindenható Istenünk, adj erőt, hogy a közelgő ünnepekre töredelmes bűnbánattal tisztítsuk meg lelkünket.
- Megtisztulni! Pl.: irigységtől (mai olv.)… Isten és küldöttei (próféták, Jézus, küldöttjei) nem elfogadásától (mai ev.).
- http://www.magyarkurir.hu/hirek/magyar-puspokok-is-reszt-vettek-a-fokolare-olaszorszagi-talalkozojan

Febr. 25. ESTI IMA
- Ma este imádkoztam a zsolozsmában: „Tanítsd híveidet, hogy méltón és tevékenyen járuljanak Krisztus oltárához, fogadják tanítását, vegyék szent testét, és amit a hit és az Oltáriszentség által nyertek, azt őrizzék meg életükben és cselekedeteikben!"
- És hálát adtam a ma esti, tartalmas Életige-összejövetelért...

Febr. 24. MÁTYÁS
Mai szentleckében: „…hogy átvegye az apostoli szolgálatban azt a helyet, amelyet Júdás hűtlenül elhagyott…”
- Ma is vannak, akik elhagyják a közösséget (ki, miért). De Istennek legyen hála, mindig jönnek helyettük újak! Imádkozzunk értük (régiekért, újakért)!
Mai ev.-ból: „…Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket! Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint annak, aki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megteszitek, amit parancsolok nektek…”
Jegyesoktatás: köszönet a tegnap esti önkéntes házaspárért (akik vezették) és a résztvevőkért, és nem utolsó sorban a kapott ajándékokért! Lehetett ismét gazdagodni!

Febr. 23. HÁLA
- Tegnap – hétfő lévén – ismét volt a szülőknek „kerekasztal beszélgetés” (a gyermek hittanok alatt), növekvő létszámmal! Hála érte!
- Tegnap újabb két fiatal csatlakozott a Hittel ismerkedők csoportjához (keresztelkedni szeretnének). Hála értük, imádkozzunk értük!
- Ma Jubileumi áldás egy házasságra, 60. évforduló alkalmából. Hála értük!
- Mai nagyböjti programunk: „A múlt nincs, a jövő majd lesz - csak ez a pillanat van” arra, hogy szeressek. Sok bátorságot, kegyelmet hozzá!
- Mai zsolozsmából:"... hogy mélyebben fel tudjuk fogni Krisztus szenvedésének és feltámadásának szent titkát. Szentlelked oktasson minket, hogy a kételkedőket és az eltévedteket az igazság és jóság követésére buzdítsuk!"

Febr. 22. SZENT PÉTER
- „…te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait. Amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is." (Mk 16,13-19)
- Péter székfoglalásának ünnepét e napon Rómában már a IV. századtól megünnepelték, hogy kifejezzék a Péter apostolra alapozott Egyház egységét.
- Hűség... Egységben Egyházunkkal, pásztorainkkal, (pápa, püspökeink, plébánosunk…)! 

Febr. 21. KATEKUMENEK
- Ld. Prédikációvázlatok (majd hallható is lesz).
- Hála katekumeneinkért! Imádkozzunk értük tovább!
- Köszönet a „sütivásárért” (30.570)!
- Ma ismét volt egy lakásszentelés. Tizennyolcan (hívők, nem hívők, ismerősök-ismeretlenek) jöttünk össze. Folytatódott a szentmise, a „hegy élménye”! Hála érte!

Febr. 20. NAGYBÖJTI HÁLA
- Ma: „…Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok…? (Mt 5,43-48)
- Ma ismét több-plébániás találkozón vehettünk részt. Hála a megerősítésekért, kereszténységünk teljesebb megértéséért…
- Hála a nagyböjti gyónásokért és a folyamatos lakásszentelésekért.
- Köszönet, hogy többen már év elején rendezik egyházi adójukat.

Febr. 19. KERESZTÚT
Köszönöm a férfiak ma esti keresztútját, mindenki jelenlétét.
Köszönöm a „huszon” fiatalt, akiknek ma lelkinapot tarthattam plébániánkon.
Köszönöm az elmúlt napok evangéliumot, egyházat értő, bátorító leveleit, személyes megszólításokat.
Köszönöm a nagyböjti programunkat élő testvéreket, visszajelzéseiket, tapasztalataikat.
Köszönöm az elmúlt időszak új, kereső, „megtérőfélben” lévő testvéreinket.
Köszönöm a sok-sok imát!

Febr. 18. HELYESEN GONDOLKODJUNK
- Mai könyörgésből: „Urunk, Istenünk, add, hogy mindig helyesen gondolkodjunk, és a jót készségesen meg is tegyük…”
- Mai ev.-ból: „Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” (Mt 7,7-12)

Febr. 17. BŰNBÁNAT
- A mai nagyböjti programunk: „Mindenkiben felfedezem a jót”.
- A mai ev.: "…Ez a nemzedék gonosz nemzedék… Ninive lakói is ott lesznek az ítéleten ezzel a nemzedékkel együtt, és helyeselni fogják a megbüntetését, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak" (Lk 11,29-32)
- Jézus a tömeghez szól, akik nem tartanak bűnbánatot. Ne tartozzunk közéjük!
- A mai Eucharisztikus imából: „…Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, Szentlelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban…”
- Mindenki figyelemmel kíséri Ferenc pápa mexikói útját, beszédeit?

Febr. 16. SZÜLŐK HITTANJA
- Spontán jött. Tegnap du. több szülő hozza gyermekét az ovis, stb. hittanokra, öt órára. Összetereltem őket, leültünk és komoly témákról, kérdésekről tudtunk beszélgetni. Érdemes lesz folytatni hétfőnként, öt órakor!
- Felnőtt hittanon folytattuk az irgalmasság témát. „Élőben kapcsoltuk” Papp Miklós atyát (szombat után egy másik téma), izgalmas video-előadást hallgattunk tőle, majd beszélgettük át. Nagyon hasznos volt!
- A mai ev. a megbocsátásról is szól: „..ha ti megbocsátjátok az embereknek, hogy (ellenetek) vétettek, mennyei Atyátok nektek is megbocsátja bűneiteket…” – Bocsássunk meg egymásnak az irgalmasság évében!

Febr. 15. LEGYETEK SZENTEK
- Ma – nagyböjti programunkban: A bűnösök megtéréséért imádkozom.
- Az Olvasmány pedig azzal kezdődik, hogy „Legyetek szentek…!” – Az Evangélium pedig a hogyanját részletezi, Jézusnak az utolsó ítéletről szóló példabeszédében… az irgalmasság cselekedeteivel
- Ma – újabb lehetőség számunkra!
- Ma: öröm volt misézni az egyik idősek otthonában… öröm volt látni a hittantermünkben „összesereglett” Gizella-kör résztvevőit… és még mi-minden lesz estig, a Felnőtt hittanig (minden 18 év feletti hivatalos - mindig!!!) és a nap végéig!

Febr. 14. HÁZASPÁROK
- Öröm és megható volt a házaspárok felsorakozása, megáldása a délelőtti szentmisében. Isten őrizze, erősítse, tökéletesítse őket, kölcsönös szeretetkapcsolatukat!
- Öröm és családias volt a folytatás, a plébániai közös ebéd! Váljék mindenkinek testi-lelki egészségére!
- Ld. még: Prédikációvázlatok!

Febr. 13. LELKINAP
- Örülök – és köszönet - a sok résztvevőnek, kisgyermekes családoknak, és nem utolsó sorban a sok tevékeny testvéremnek, akik a napot előkészítették, szolgáltak, szerettek… Istennek hála szeretetéért, a sok kegyelemért (felismerések, meglátások, tennivalók, stb.) melyeket kaptunk…
- További szép folytatást,  „szent negyvennapot”!

Febr. 12. PÉNTEK
- Nagyböjt péntekjein hústilalom!
- Ma este az első közös Keresztút imádság!
- Holnap de. 9-től nagyböjti lelkinapunk!
- Már három nap eltelt az idei szent Negyvennapból. Ki, mit tett már?!

Febr. 11. BETEGEK VILÁGNAPJA
- Elmélkedjük át Ferenc pápa üzenetét… ismerjük fel Jézust, „aki mellettünk lépked, keresztet hordozva…”
- Imádkozzunk közösségünk betegeiért!
Kisérjük figyelemmel nagyböjti programunkat (Rózsafüzér Királynéja újság!).

Febr. 10. HAMVASZÓSZERDA
A „szentnegyvennappal” (Nagyböjt) húsvétra, a feltámadásra készülünk, ezen „dolgozunk”- az „értünk kísértést, gyötrelmet és kereszthalált szenvedett Jézussal”!
- Szaggassátok meg szíveteket!” - Mit jelenthet ez? Pl. azt, hogy a vágyaimat háttérbe helyezve előtérbe kerül az, ami tényleg fontos. Saját magam helyett a másokra való odafigyelés, pletyka helyett némaság, beszéd helyett a csönd és a meghallgatás, a győzni akarás helyett a győzni engedés, az igazam akarása helyett a belátás. Elfeledkezni önmagunkról, embertársainkra figyelni, az Atyához fordulni bűnbánattal (gyónás!), imában és cselekedeteinkben…
- Ajánlás: Ferenc pápa nagyböjti üzenete, a Rózsafüzér Királynéja újságunkban is olvasható nagyböjti program napi megélése, egyéni – testre szabott – terv készítése… 

Febr. 6. PILIS
Mai gyalogtúránk: Pilisszentkereszt - Pilis-tető (756 m) - Boldog Özséb-kilátó. Még itt nem jártunk. Fantasztikus szépségek, panoráma, végig napsütés… Képek majd lesznek a Fotóalbumunkban… Istennek legyen hála! - A Fiatalházasokra többször is gondoltam, mert sok kisgyermekes családdal találkoztunk: hátizsákban a babák, szaladgáló kisgyermekek…

Febr. 3. MEGBECSÜLÉS
Ma olvastam a zsolozsmában (1Tessz 5.): „Kérünk titeket, testvérek, becsüljétek meg azokat, akik körötökben fáradnak, vezetnek és intenek benneteket az Úrban. Munkájukért legyetek irántuk minél nagyobb szeretettel, egymással meg éljetek békében. Kérünk továbbá benneteket, testvérek, feddjétek meg a nyughatatlanokat, bátorítsátok a kislelkűeket, gondozzátok a betegeket, tanúsítsatok mindenki iránt türelmet. Ügyeljetek, hogy senki ne fizessen rosszal a rosszért, hanem törekedjetek mindig jót tenni egymással és mindenkivel. Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül. Adjatok hálát mindenért…”
Szent Balázs, könyörögj érettünk!

Febr. 2. BEMUTATÁS
- Már a délelőttnek is örültem (BabákMamák), a nyílt, őszinte beszélgetésnek…
- Este pedig a „gyertyaszentelés népének”, körmenetnek… és persze a családoknak, akik hozták gyermekeiket „bemutatni az Úrnak”, aztán a gyermekek megáldásának! Számomra megható volt! Kösz!

Febr.1. ELMONDANI
"Menj haza tieidhez, és mondd el nekik, hogy milyen nagydolgot művelt az Úr, és hogyan könyörült meg rajtad!" Az el is ment, és elhíresztelte, hogy milyen nagydolgot tett vele Jézus. (Mk 5.)
- Már február lévén, új életige van, de szabad továbbra is „elmondani” egymásnak a „nagydolgokat” - Isten szeretetét, irgalmasságát, melyeket megtapasztalunk!

Jan. 31. ÖRÖMHÍR, ÉS „SZENT LECKE”
- Ld. a Prédikációvázlatok ablakunkat!
- Több pozitív visszajelzés a tegnapi farsangunkról… (ld. a Levelek-ben is). Köszönjük, hála!
- Minden nap érdemes belenézni a www.magyarkurir.hu honlapra is. Most pld. http://www.magyarkurir.hu/hirek/magyarorszag-rendezi-meg-nemzetkozi-eucharisztikus-kongresszust-2020-ban

Jan. 30. MIÉRT FÉLTEK?
- „Nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már-már megtelt... "Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk?" - "Miért féltek? Még mindig nincs bennetek hit?" Mk 4,35-41
- Két ezer év óta sokféle vihar volt már, és van is… az Egyház hajója mégsem süllyedt el, mert Jézus van benne! Testvérem! Szállj be te is ebbe a hajóba, az egyház közösségébe és „életben maradsz”, sőt sok csodát is megtapasztalhatsz! Várunk közösségünkbe, hajózzunk együtt!

Jan. 29. KEGYELEM
- Jézus: "Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban...(Mk 4,26-34)
- Azért a magunk részét meg kell tenni!
- Szombat: farsangolunk!

Jan. 28. AJÁNLOM
- Aquinói Szent tamás ünnepe van. Érdemes átelmélkedni az OLVASTAM ablakban lévő beszédét!
- Öröm és hála a mai Életige összejövetelért, az új résztvevőkért különösen is!...
- És ugye nagy a készület a farsangunkra is?!

Jan. 27. ANGÉLA
- „… leányokat gyűjtött maga köré, akiket a szeretet gyakorlataira oktatott. Szent Orsolya pártfogása alatt női szerzetestársulatot alapított a szegény leányoknak a keresztény életben való nevelésére…” – De nagy szükség van ma is ilyen lelkületű, szolgáló „angélákra”!
- A mai ev. (Mk 4,1-20), a magvetőről szóló példabeszéd meghív bennünket, hogy az Igét befogadó jó talaj legyünk, és sok termést hozzunk!

Jan. 26. MISSZIÓ

-   Mai evangélium: „Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: "Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek!...” (Lk 10,1-9)
-   Ferenc pápa vasárnapi beszédéből: „…Kereszténynek lenni és misszionáriusnak lenni ugyanazt jelenti! Hirdetni az evangéliumot a szavunkkal, és azt megelőzően az életünkkel – ez a fő feladata a keresztény közösségnek és a közösség minden tagjának….”
-   Rajta, induljunk legyünk hirdetői az evangéliumnak, az örömhírnek, a jó hírnek! Rengeteg ember nem ismeri, nem tud róla, éhezi-szomjazza Jézust, a Szeretet-Istent

Jan. 25. PÁL-FORDULÁS
Szent Pál apostol a mai Szentleckében (ApCsel 22,3-16) elmeséli megtérésének történetét… 
- Talán mindnyájunknak meg van a maga története. Milyen szép lenne, ha mindenki leírná, megosztaná, hogy: „…hirdessük az Úr nagy tetteit” (1Pét 2,9)!
- A mai ünnep mindnyájunk számára meghívás is, hiszen a Pál-fordulás = életünk megváltoztatása - ha törekszünk az életszentségre - (legalább is egy-két területen) - a megtérés, változás, változtatás napi szinten is - nagyon fontos! Sok kegyelmet, bátorságot hozzá!

Jan. 24. EGYSÉG
- A mai Szentleckében (1Kor 12,12-30), Szent Pál részletesen kifejti, hogy mit is jelent Krisztus Titokzatos Testéhez, az „Egy-ház”-hoz tartozni.
- Chiara Lubich ugyanezt teszi. Segít megérteni, hogyan éljük mindezt a hétköznapokban. Ld. Prédikációvázlatok!
- És ma egység... közösségépítő Roki-délután!

Jan. 23. EVÉSRE SEM
„…még evésre sem volt idejük. Amikor rokonai ezt meghallották, elindultak, hogy erőnek erejével magukkal vigyék, mert az volt róla a szóbeszéd, hogy eszét vesztette". (Mk 3,20-21)
- Plébániai közösségünkben is vannak, akik elkötelezett módon, rengeteget tesznek (nem fizetésért), „még evésre sincs idejük”. Szabadidejüket, magánéletüket áldozzák fel értünk, Isten dicsőségére, egyházunk építésére… Köszönöm!
- Többeket meg is szólnak (támadnak, „szóbeszéd” – mint Jézus esetében), vagy éppen beindul az irigykedés, féltékenység, meg nem értés…
- És lelkiismeret furdalása van valakinek? Esetleg többet is tehetnék…?

Jan. 22. Boldog Batthyány-Stratmann László családapa 
Dunakilitiben (Magyarország) született 1870. október 28-án. Az orvosi diploma megszerzése után magánkórházat alapított Köpcsényben (Kittsee, Ausztria) és Körmenden, szembeteg emberek számára. A szegény betegeket ingyen gyógyította, sőt anyagilag is segítette őket. Házas és családi élete példamutató volt. Gyermekeiket (13!) igaz keresztény szellemben nevelték. Mindvégig állhatatos volt az imádságban és az áldozatos felebaráti szeretet gyakorlásában. Bécsben halt meg 1931. január 22-én.
- Íme, „civilek”, magyarok, napjainkban élők is lehetnek szentek! Már ma is kezdhetjük (folytathatjuk) a szentté válást!
- Ferenc pápa beszéde is megszívlelendő!

Jan. 21. ÁGNES
- Ajánlom az Olvastam ablakunkat! És Isten éltesse Ágnes testvéreinket!
- Öröm és hála az Ima-estekért!
- „…Nagy tömeg követte… Nagy sokaság csatlakozott hozzá…” (Mk 3,7-12) – Ma újabb alkalom, hogy megújítsuk a Jézussal való kapcsolatunkat, az Ő követését…!

Jan. 19. ÖKUMENÉ
- Istennek hála, a tegnapi imaestért. És külön öröm volt, hogy a hittanteremben (a Felnőtt hittan keretében) telt ház volt! Hallgathattuk, kérdezhettük a pünkösdi lelkészt és egymást... - Ajánlom mindenkinek a Roki fotóalbumot!
- Folytassuk az imát - különösen e héten - hogy a Jézus akarta egység valósuljon!

Jan. 18. MARGIT
- Istennek felajánlott élet (földi karrier helyett) szüzességben, a felebaráti szeretet hősies, áldozatos gyakorlásában, az engesztelő ima és vezeklés mestereként (egység, békességszerzés) élt… A róla elnevezett Margit-szigetről jusson ez is eszünkbe!
- Ma 6-tól Imaest templomunkban (előtte 5-kor szentmise). A Felnőtt hittan keretében a pünkösdi lelkész lesz a vendégünk!

Jan. 17. HIDEG

„Télen hideg van, nyáron meleg van” – szoktuk hallani e mondást. Mostanában templomunkban is hideg van, jobban fel kell öltözni. (Papok – amikor szóba kerül - „versenyzünk", hogy kié a leghidegebb templom! Örömmel jelentem, hogy állítólag nem a miénk!). Jóllehet sokan köszönik a lábfűtést, azért a nagy légtér mást sugároz. Ezért is köszönöm azon kedves hívek kitartását, akik télen is hűségesek templomunkhoz. Persze tudom, hogy van, aki betegsége miatt „szünetel”…


Jan. 16. LEVELEK
- „…Én nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket." (Mk 2,13-17) – Fontos beismernünk bűnösségünket (gyónás, bűnbánat, újra kezdés szándéka) és bízni Isten irgalmasságában, megmentő szeretetében…
- Holnap Elvándorlók és Menekültek világnapja. Érdemes tanulmányoznunk Ferenc pápa üzenetét (ld. honlapunkon is!). És természetesen fontos az ima!
- Püspökeink is írtak levelet. A Hirdetések-ben majd olvasható, hallható lesz…

Jan. 13. ITT VAGYOK
- Meghallani Isten hívását és válaszolni rá: "Szólj Uram, hallja a te szolgád..." Cselekedni is: "Íme, eljövök..." (zsolt.vál.).
- Anyós: Találkozik Jézussal, meggyógyul és rögtön szolgálni kezd (ev...).
Megszívlelendő gondolatok!
Jan. 12. SÁMUEL
A mai olvasmány (1Sám 1,9-20 ) különösen is üzen a gyermekre vágyóknak. Hittel kérni, sok imával...

Jan. 9. BÁTORSÁG
"Én vagyok, ne féljetek." (Mk 6,45-52)
- Sokszor szükségünk van bátorító szavakra. Hála, hogy van jézusi hátterünk! Juttassunk belőle felebarátainknak is!

Jan. 8. SZERESSÜK EGYMÁST
- Elcsépelt szavak? Szavaknak igen, de – amint tapasztaljuk – a gyakorlatban mindig, minden nap újra kell kezdenünk, van miben fejlődnünk! (1Jn 4,7-10)
- Hála a lakásszentelésekért, a szeretetben való együttlétekért…
- Holnap folytathatjuk – gyalogtúra!

Jan. 7. TÉRJETEK MEG
A mai ev-ból: ”hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden bajt.”… (Mt 4,12-17.23-25)
- Megtérésre is naponta szükségünk van = változni, változtatni: Istent választani… És:
- Hirdessük mi is az örömhírt… az örömhírt hirdessük, adjuk tovább…, mert: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük.” (vö. 1Pt 2,9)
- És ezzel (az örömhírrel, Jézussal)sok sebet, betegséget tudunk gyógyítani is

Jan. 6. VÍZKERESZT
A bölcsek elindultak! (Mt 2,1-12)
- Hála, hogy ma a reggeli misére jó pár „bölcs” jött Jézust keresni, imádni, ... majd gyónni is! Este 6-kor lehet folytatni!
De már tegnap este is a Fiatal házaspárok összejövetelén „hirdethettük az Úr nagy tetteit” (1Pét 2,9). Nagy öröm volt!
- Ma reggel szenteltvíz is készült, lehet vinni haza is!
- Öröm, hogy már sorban kérik a lakás/házszentelési időpontokat is!

Jan. 5. MEGTALÁLTUK
- Vasárnap „abban maradtunk”, hogy keressük Jézust, időzzünk nála, vele… 
- Tegnap, ma folytatás az ev-okban: András boldogan újságolta (Jn 1,35-)… Fülöp boldogan újságolta (Jn 1,43)… 
- Ki, hogy halad?
- A mai szentlecke (1Jn 3-11-21) pedig arra hív bennünket, hogy „szeressük egymást.” Keményen részletezi is a hogyanját! Hűha!

Jan. 4. JÉZUSSAL
- A vasárnap ismét Jézusra irányította figyelmünket, a vele való kapcsolatunkra. – Ma elindultam vele sétálni. Először egy idősek otthonában gyűjtött össze hét nénikét, akik nagyon örültek neki, aztán egy kórházba mentem („fölöslegesen” – de mégsem, mert bizonyára nem tétlenkedett ott sem), majd egy másik kórházba… Ott még a kórház kápolnájába is bevittem!... Busz, villamos, átszállások… „inkognitóban” volt jelen Jézus, természetesen az utazó közönség mit sem tudva róla, de jó volt vele közlekedni. – És, ahogy a tegnapi prédikációban említettem, a buszról leszállva templomunk üvegajtajához is odamentem. Egymásra mosolyogtunk!
- Az esti szentmise után Felnőtt hittan, melyet házszenteléssel kezdünk, hogy az új esztendőben – így is – jelen legyen plébániánkon…

Jan. 2. FÉLREVEZETNEK BENNETEKET
- Ne hagyjátok! „Ha megmarad bennetek a tanítás, amelyet kezdettől fogva hallottatok, akkor…” nincs vész! Ld. mai szentlecke (1Jn 2,22-28)
- Tudatlanságból, félreértésekből, butaságból, pletyka, rágalom és még szándékossággal is terjenghetnek – akár még közösségünkben is – téves információk… Vigyázzatok! Érdemes mindennek alaposan utána járni! Néha még a plébánost is megkérdezni...
- „Maradjatok Őbenne… hogy ne szégyenüljünk meg az Ő eljövetelekor” (vagy még előbb is?!).

Jan. 1. BÚÉK!
Akik ma részt vettek a délelőtti szentmisén (és az esti szentségimádáson), élőben hallhatták újévi jókívánságomat… - Amikor ma imádkoztam a zsolozsmát, még - többek között - az alábbi fohászokkal gondoltam plébániánk híveire:
- Te Máriának megadtad az anyaság örömét, add meg minden szülőnek, hogy igazán örvendhessen gyermekeinek!
- Béke Királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre!
- Te születéseddel szorosabbra fontad a családi köteléket, tedd egyre tökéletesebbé családjaink egységét!
- Te megszülettél, hogy megoszd velünk földi életünk napjait, engedd, hogy meghalt testvéreink örökkévalóságod napjára újjászülessenek!
Szűz Mária Fia, Jézus, hallgass meg...!
- És én is köszönöm a sok újévi jókívánságot!