Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

2024.
Júl. 1. ENGEDD MEG, HOGY ELŐBB
- A mai evangélium (Mt 8,18-22) Jézus radikalitására és sokak hibájára rávilágít. Vigyázat! Ne helyezzek Jézus elé semmit! „Még ezt… még azt megcsinálom”… aztán jöhet Jézus. Ezért késik pl. a miséről, marad ki a közösségi programokról… felcseréli, nem a fontossági sorrendet követi… fontosabb a munka, vagy éppen a nyaralás, stb. – Semmi de, semmi majd!!!
- Holnap Sarlós Boldogasszony ünnepe! – A tevékeny, alázatos szeretet… Mária "azonnal" indul... - Szép lenne Mária-templomunkban együtt ünnepelni, hogy aztán vihessük mi is Jézust! - https://lexikon.katolikus.hu/S/Sarl%C3%B3s%20Boldogasszony.html

Jún. 26. ARANYMISE
- Ma volt a 3. aranymisém. Vácott (ahol szenteltek bennünket, tizenegyünket) jöttünk össze öten. A 11-ből hárman már meghaltak, három betegség miatt maradt távol… Jó volt elzengedezni a Te Deumot (Téged Isten dicsérünk...).
- A szentmise mai Olvasmánya (2Kir 23,): „… A király megújította a szövetséget az Úr színe előtt. Ígéretet tett, hogy követni fogják az Urat: teljes szívükből és lelkükből megtartják parancsait, törvényeit és szertartásait…” – Mi is megtehetjük… ajánlatos!
- Ez úton is megköszönök – az aranymisémmel kapcsolatos – minden, sokféleképpen megnyilvánuló szeretetet!

Jún. 7. JÉZUS SZÍVE
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint!

Jún. 3. ROKI
Megkérdezték az egyik pápát, hogy HÁNYAN DOLGOZNAK A VATIKÁNBAN?
A válasz ismerős sokaknak: A FELE SEM!
A roki-statisztikát még nem írtam össze (szívesen veszem, ha valaki vállalkozik rá)… de érdekes lehet…
Mindenesetre itt és most megragadom az alkalmat, hogy „plébánosi dicséretben” részesítsem mindazokat, akik a rokiért, plébániai közösségünkért dolgoznak!
Legutóbb az Úrnapja szervezésében… a plébánia udvaron… és mehetnénk visszamenőleg a „végletekig”…
Külön köszönet mindazoknak, akik a tanúságtevő körmenetünkön részt vettek!
Isten fizesse meg kinek-kinek szolgálatát, fáradozását!

Máj. 30. HOGY LÁSSAK
„Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt Felelte: „Mester, hogy lássak.” (Mk 10,46-52)
- Fontos kérés lehet számunkra is Jézus felé! Mennyi mindent nem látunk még! – Egy régi slágerben is elhangzik: „Láss, ne csak nézz!” …

Máj. 27. VALAMI HIÁNYZIK MÉG BELŐLED
Mai evangélium (Mk 10,17-27)
- Tudom mit hiányol még belőlem Jézus? Mert szeret… az életszentségre akar vezetni. Keressem, dolgozzam rajta – Isten segítségével!

Máj. 21. MINDENKINEK
E tanév utolsó "Mindenki hittana" lesz ma este, melynek témája - így Pünkösd után - a megújulás lesz (egyéni és közösségi életünkben egyaránt).
MINDENKI-t szeretettel várunk!

PÜNKÖSDHÉTFŐ
Boldogságos Szűz Mária az Egyház anyja emléknapja
„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”
Ma este 6-kor szentmise és litánia…

Máj. 16. JÉZUS IMÁDKOZIK
A mai evangéliumban: „Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egy legyenek mindnyájan!... Atyám! Azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol én vagyok s lássák dicsőségemet … a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen, és én is őbennük legyek.” (Jn 17,20-26) 
- Jézusom! Köszönöm a magam és plébániai közösségünk nevében ezt az imát. Segíts, hogy a magunk részét hozzá tudjuk tenni!
- A Rózsafüzér Királynéja újságunk pünkösdi száma már vételezhető! Nagyon ajánlom, fontos, megszívlelendő gondolatok vannak benne…

Máj. 13. FATIMA
„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”

Máj. 12. PAKISZTÁN-EST
Istennek hála! 
1. Mennyei Atyánk, itt állunk előtted, hogy hálát adjunk neked ezért az elmúlt évért, amikor újra megtapasztaltuk minden képzeletünket felülmúló szereteted. Kérünk Téged, hogy mindaddig folytathassuk ezt a küldetést, amíg Te akarod.
2. Köszönetet mondunk azért, hogy újabb és újabb személyek kapcsolódnak be ebbe a projektbe, akiket Te választottál ki és indítottál arra, hogy éljék az adás kultúráját. Arra kérünk, hogy segíts minket megszólítani mindazokat, akikre Te gondoltál.
3. Hálát adunk azért, hogy a szociális központban lévő tanárok, kisgyerekek és iskolások kitartanak elköteleződésükben és szívügyüknek tekintik az iskoláztatási programot. Kérünk Téged, segítsd őket továbbra is a szélsőséges időjárás, a nyomorúságos körülmények ellenére.
4. Mennyei Atyánk, tudjuk, hogy Te vagy történetünk főszereplője, irányítója és kísérője. Kérünk téged, maradj velünk minden nap, hogy egy cseppel hozzájárulhassunk Ferenc pápa nagy vágyához: szegény Egyház a szegényekért.
5. Még azt szeretnénk kérni Tőled mennyei Atyánk, hogy soha ne felejtkezzünk el a szegényekről, a kirekesztettekről, a peremre szorultakról. 
----------
Adományokat/támogatást még folyamatosan elfogadunk...

Máj. 7. GIZELLA
István királyunk felesége. Több gyermekes édesanya. Közülük Imre érte meg a felnőtt kort. Gellért püspök volt a „tanára”/nevelője. Imrét hét tusázónak is szokták nevezni. Ma úgy mondanánk, hogy „jó tanuló – jó sportoló” és még hadvezér is. Ezzel együtt ő is szent lett! – Mert a szülők gondoskodtak róla, a vallásos neveléséről, amit nem az utolsó helyre tettek.
Gizella segítette férjét a magyarok keresztény hitre térítésében. Amellett dolgozott, udvarhölgyeivel együtt készítette a templomok számára az egyházi ruhákat. – Istennek akarta szentelni az életét, kolostorban kezdte, majd férje halála után kolostorban is fejezte be életét.
Boldog Gizella, Szent István király segítsétek /tereljétek a mai szülőket, hogy gyermekeik nevelésében Istent tegyék az első helyre… Szent Imre, a magyar ifjúság védőszentje, segítsd a mai fiatalokat, hogy ne vigye el őket a világ kínálata, merjenek keresztény, szent életet élni!  

Máj. 2. JÓ PÁSZTOROM
A mai zsolozsmában imádkoztam: "Krisztusom, jó Pásztorom! Hálát adok neked, hogy ilyen nagy dicsőségre emeltél engem: ezért kérlek, hogy a juhok, akiket rám bíztál, részesüljenek mindörökre velem együtt kegyelmedben.”
- Bábel Balázs érsek: "...keményen kell az Isten országáért fáradozni, minden erőbevetéssel. És ez vonatkozik rám, a papságra, de a mai időkben a hívekre is, hiszen olyan nagy ellenszélben vagyunk, nagy a keresztényellenesség szerte a világban, vagy a közömbösség – Magyarországon is –; tehát megmaradni a hitben és a keresztény életformában feladatot jelent, és küzdelmet. Isten kegyelmét kell hozzá kérni, hogy ennek eleget tudjunk tenni..."

Máj. 1. ÜNNEPELTÜNK
- Elzarándokoltunk kerékpárokkal Fótra. Május lévén köszöntöttük a Szűzanyát. A főoltár képe a Szeplőtlen Szűz Máriát (a Napba öltözött asszonyt) ábrázolja. Majd meglátogattuk Muzsay Andreát Veresegyházán.
- Templomunkban Szent Józsefet, a munkást is megünnepeltük. Imre atya idézett a II. Vat. Zsinat dokumentumából: „…Azok a férfiak és nők tehát, akik a maguk és családjuk fenntartásán fáradoznak, és munkájukat úgy végzik, hogy a társadalomnak is hasznára vannak, meg lehetnek győződve arról, hogy tevékenységükkel a Teremtő művét fejlesztik tovább, embertestvéreik javát mozdítják elő, és személyesen segítik megvalósulni az isteni Gondviselés tervét a történelemben….” - Beszéde második részében a Loretoi litániát ismertette, hogy jobban értsük, hiszen májusban minden nap imádkozni fogjuk! Szentmise után el is zengedeztük orgonás kísérettel… 2020-ban pl. szentségimádással egybekötve: https://www.youtube.com/watch?v=NI-zlNkhyKg&t=820s
Szép napunk támadt!

ÁPR. 23. IMÁDSÁG ÉVE
Vannak, akik nem tudják (?)
Vannak, akik nem olvassák híradásainkat (Plébániai újságunk, honlap, hirdetések, faliújság, Magyar Kurir, stb.)
Vannak, akik nem voltak a nagyböjti lelkinapunkon...
Vannak, akik elfelejtették...
Vannak, akik...
- Testvérek, ne menjen feledésbe! Vegyük komolyan!
Újrakezdés!

Ápr. 21. JÓ PÁSZTOR VASÁRNAPJA
Én vagyok a jó Pásztor... 
Eddig arról hallottatok, szeretett testvéreim, hogy melyek a mi hivatásunk veszélyei. Most azonban azt fontoljátok meg az Úr szavai alapján, milyen veszélyekkel jár a ti hivatástok. Kérdezzétek csak meg magatokat: az ő juhai vagytok? Vajon ismeritek őt? Vajon tudtok az igazság fényéről? De hangsúlyozom: nemcsak a hit, hanem a szeretet által is ismeritek? Kérdem: ismeritek-e a hitet, nemcsak egyszerűen úgy, hogy elfogadjátok, hanem úgy is, hogy azt tettekre váltjátok? Mert a fent idézett szavak János evangélista tolmácsolásában így hangzanak: Aki azt állítja, hogy ismeri az Istent, de parancsait nem tartja meg, az hazudik (1 Jn 2, 4)
Juhaim hallgatnak szavamra... követnek engem. Én örök életet adok nekik (Jn 10, 27)
Juhai tehát megtalálják a legelőt, mert aki Jézust egyszerű szívvel követi, az örökké zöldellő rétek dús füvéhez jut…
Szeretett testvéreim, iparkodjunk megtalálni ezt a dús legelőt, hogy abban mi is részesedjünk a menny lakóinak örömére… Buzduljunk neki, testvérek, éledjen bennünk újjá, tüzesedjék át a hitünk, és gyulladjanak fel vágyaink a mennyeiek szeretetére; aki így szeret, az már az ég felé menetel.
Azokat, akik az égi haza örömét keresik, ne tartóztassa fel semmiféle akadály: hiszen, ha egyszer valaki egy kitűzött cél felé tart, akkor e törekvéstől az út nehézségei már nem tántoríthatják el. De csábító kellemességek se térítsenek el bennünket, hiszen igazán oktalan az a vándor, aki egyszerre elfelejti, hogy hová is készült, mihelyt útján egy szép virágos rétet megpillant. (Nagy Szent Gergely pápa)

Ápr. 19. EUKARISZTIA
"Ha nem eszitek az Emberfia testét, nem lesz élet bennetek (hiába való az életem)...Aki eszi...annak örök élete van...bennem marad, én meg benne..."
- A gyakori szentáldozás fontossága! Necsak a vasárnapi "kötelező" mise!
- Óriási ajándék, hogy Jézus bennem...
- Nagy felelősség, feladat, hogy én pedig benne maradjak!
- Az Egyház eukarisztikus közösség. Belőle, általa élünk, egységesít...

Ápr. 18. ÖT KŐ
Székely János püspök atyától idézem: "...Međugorje üzenete öt parittyakő, amelyekkel győzhetünk a gonosz felett, úgy, mint valaha Dávid Góliát felett. Az öt kő az imádság, a böjt, a Biblia olvasása, a szentgyónás és a szentmise. Međugorje megtérésre hív, egy erőteljesebb, hitelesebb kereszténységre..."
- Itthon is használhatjuk az "öt követ"! Éljünk a lehetőséggel!

Ápr. 15. KATOLIKUSOK

Ápr. 11. HITTAN BEÍRATKOZÁS
Közelednek az általános iskolákban a beiratkozás napjai, ami ápr. 18-19. (csütörtök, péntek). Ekkor kell beiratkozni az iskolában a hitoktatásra is. Szeretettel ajánlom a Kardinális TV által készített videót, ami itt tekinthető meg: https://www.youtube.com/watch?v=w-b5pdrmyUQ
Aki hallja, adja át… tovább…” – És imádkozzunk, hogy minél több szülő ráébredjen gyermeke keresztény nevelésének fontosságára…

Ápr. 9. ÚJJÁ KELL SZÜLETNETEK
A mai evangéliumban hangzott el Jézus ajkáról… (Jn 3,7)
Ki-ki gondolja át, nézzen szét a saját háza táján: miben kellene, hogyan… újjászületnie?!
- A mai prédikáció erről szólt...

Ápr. 8. GYÜMÜLCSOLTÓ B. A.
Angyali üdvözlet… Mária kimondja az IGEN-t Isten akaratára… 
Kérjük közbenjárását, hogy mi is, minden körülmények között, nagy-nagy hittel, „látatlanban” is ki tudjuk mondani  az elfogadó igent!
- Az esti szentmisében LELKI ADOPTÁLÁS... GYERMEKRE VÁGYÓK MEGÁLDÁSA...

Ápr. 5. MI IS VELED MEGYÜNK
Szép jelenet a mai evangéliumban. Az apostolok/tanítványok Péterrel tartottak. Az egyház ereje az egység! Egység a mindenkori pápával, az apostol utódokkal: püspökünkkel, plébánosunkkal… Mi is veled megyünk! Köszönöm, amikor mindezt megtapasztalhatom. Legyünk továbbra is az egység építői… 

Márc. 30. ALLELUJA, ALLELUJA!

Nagypénteken délután és a mai "éjszakán" is - az év legnagyobb ünnepén - "szent háromnap" - sokan eljöttek együtt ünnepelni Jézussal, egymással... Istennek hála! - Ahogy a keresztvízzel körbe jártam, sok ismeretlen, ritkán látott arc is volt (hála!), de sajnos sok ismerős arc viszont hiányzott (tudom, sokan elutaztak...). Húsvét vasárnap jön a "IV. felvonás", amikor a délelőtti mise kapcsán körmenetben az utcára is kivisszük a feltámadt Jézust, örömünket, boldogságunkat! Így is megvalljuk hitünket, imádkozva, énekelve... az "öröm útját járva" (mert nemcsak keresztút van!). https://www.youtube.com/watch?v=KbRbzsc44PE


Márc. 28. NAGYCSÜTÖRTÖK
Jézus bizonyára örült, hogy nagycsütörtök este sokan összejöttünk az "utolsó vacsora termében" a szentmisére, elfogadva a meghívását. - "Boldogok, akik..."
Majd folytattuk a virrasztással, szeretetlakomával és a városligeti keresztúttal.
- Hála, hogy van szentmisénk, hogy Jézus velünk maradt az Oltáriszentségben... "Isteni energia"!
- Hála a papi rend alapításáért... Délelőtt a Szent István Bazilikában közösen is hálát adtunk, megújítottuk ígéreteinket...

Márc. 27. HOL KÉSZÍTSÜK EL
A hely adva – hála Istennek, van templomunk, és kinek-kinek a közelében is…
A fő kérdés a HOGY készítsük el?! 
- Örülök, hogy egyre többen felfogják, hogy a húsvét nagycsütörtök este kezdődik. Szervezik az életüket, hogy részt tudjanak venni a szent háromnap szertartásain. Még a kisgyermekes családok is megoldják gyerekvigyázóval, vagy beosztva maguk között: egyik nap az egyik szülő, másik nap a másik vesz részt…
- Örülök annak is, hogy többen már a gyónást is megoldották, tiszta lélekkel járulhatnak az utolsó vacsora asztalához.
- Örülök az alázatos, szolgálatra kész testvéreknek (vállalásaiknak)…
Jézus mindannyiunkat vár, hogy közösségbe legyünk Vele és egymással!

Márc. 26. ÁRULÓ, MEGTAGADÓ
Szenved Jézus - ma is! Látja, hogy ki árulja el, ki tagadja meg… (Jn 13,21)
Ne tartozzak azok közé a tanítványok közé, akik árulói, megtagadói Jézusnak! – Bűneim: árulások, megtagadások! Sajnos vannak!

Máj. 24. NAGYHÉT
- Istennek hála a Nagyhét nyitányáért: az ünnep előkészítőiért, a résztvevőkért, szolgálókért, adományokért! Kívánok mindenkinek igazi, tartalmas, léleképítő Nagyhetet!
- Ajánlom a Rózsafüzér Királynéja újságunk húsvéti számát… Többek között sok szép tanúságtétel van benne…- „Országszerte" olvassák, előfizetik…. Íme egy református olvasó visszajelzése  a sok közül: „Köszönöm az újabb ÖRÖMÜZENETET  a  FELTÁMADT MEGVÁLTÓNKRÓL... Sokat tanulok, valamint erősödöm hitben a Rokiujság gondolataiból. Innen tallózva ajándékozom meg a Család tagjait hitben épülésre, lélekben való erősödésre, bátorságra a "zürzavaros" világ közegében. Hála érte/Érted Mindenható Urunknak!!"

Márc. 23. ELJÖN-E AZ ÜNNEPRE?
A mai evangéliumban (Jn 11,45-) hangzott el a kérdés. Ma is aktuális. Készülünk az ünnepre. Készülünk? - Jézus hozzád is el akar jönni!
- Templomunk nagytakarítása du. 2-től…
- De, ami mindennél fontosabb: a lelkünk nagytakarítása! Örülök, hogy már jövögetnek a gyónók, hogy az ünnepre eljöhessen hozzájuk is Jézus. Mert ugye mi nem a nyuszit várjuk, ünnepeljük, hanem a Húsvéti Bárányt, aki elveszi a világ bűneit, Aki szenvedésével, halálával és feltámadásával megmentett minket… Aki napjainkban is a megmentőnk. – A minap mondta egy többgyermekes anyuka, hogy számára pl. nagyon fontos a reggeli ima, mert másként nem is bírná ki a ránehezedő terheket.
- Igyekezzünk a még hátralévő napokat – készületi időt – jól kihasználni, mélyíteni kapcsolatunkat Jézussal, lelkiéletünket intenzívebbé tenni!

Márc. 20. MINDENKI HITTANA UTÁN
Tegnap nagyon szép esténk volt, jóllehet nem volt itt Mindenki. Férfi hiány is volt, kevesen jöttek szentmisére áldásért…
Szent József ünnepe kapcsán nemcsak megnéztük a Názáreti József filmet, hanem tartalmas beszélgetéssel folytattuk. Sok minden feltárult előttünk – a film segítségével - Józseffel kapcsolatban. Hogyan állt helyt az Isten által kijelölt hivatásában, stb. Istennek hála! – Ha egyedül néztem volna, sokkal szegényebb maradtam volna…

Márc. 19. SZENT JÓZSEF ÜNNEPE
A mise után - MINDENKI HITTANA - a NÁZÁRETI JÓZSEF filmet nézzük.

Márc. 15. LEHETŐSÉGEK
Munkaszüneti nap. Sok mindenre lehetett használni az időt, az „Isten-adta” időt. Testi-lelki feltöltődésre, kapcsolatok ápolására…  
- Egésznapos szentségimádás volt templomunkban. Köszönöm kinek-kinek jelenlétét. „Jézusomnak szívén, megnyugodni jó…”
- Volt aki a templomkertet is szépítgette...
- Este közös keresztútjárás. Istennek hála az állomásokért (természetesen egyénileg is lehet átelmélkedni/átimádkozni). Belefért a mai napba?
- Minden este (ma is) közös online, zoom-os rózsafüzér van… Hála és köszönet az együtt imádkozóknak! 
- Ma este egy páran bekéretszkedtek a plébániára, közös szentírásolvasásra, a vasárnapi evangélium átelmélkedésére…
Lehetőségek…

Márc. 11. A JÓT KERESSÉTEK
A mai misében az evangélium előtti vers: „A jót keressétek, ne a rosszat, hogy éljetek és az Úr veletek marad.” (Vö. Ám 5,14)
- De jó, de szép lenne, ha mindig, mindenben – egymásban is – a jót keresnénk! (Ítélkezés, stb. félre téve!)

Márc. 10. ÖRÖMVASÁRNAP
„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” 
- Sokak számára öröm volt a gitáros mise, az Oltáriszentség előtti rózsafüzér imádság és egy levél: „Köszönjük a lehetőséget, hogy ma együtt ebédelhettünk! Köszönjük a szorgalmukat-Akik megfőzték számunkra ezt az ebédet! S jó volt együtt jót tenni! Azokért, Akiknek szánjuk az összegyűlt adományt...” (89.500)
Istennek hála a mai napért!

Márc. 8. NŐNAP
- És hála plébániai közösségünk nő tagjainak/testvéreinknek, akik a "hátukon viszik" (szívügyük) sokféle szolgálatukkal életünket, létezésünket... a Rokit!

Márc. 5. AZ EGYHÁZBAN
Mit jelent kereszténynek lenni? Neked mi az Egyház? – A bérmálkozásra készülőket, valamint a római találkozóról most hazajött testvéreinket kérdeztem. Már nagyon tartalmas, építő válaszok érkeztek (tegnap este élőben is)… - Szerda este folytatjuk az életige összejövetelen!
- A kérdéseken mindenkinek érdemes elgondolkodni és ezeket megválaszolni – saját magunknak, de egymással is megosztani.

Febr. 21. LELKIPÁSZTOROK

Febr. 20. IMÁDSÁG ÉVE
Nagyböjti lelkinapunk egyik fő témája volt… Folytatásként az alábbi linket is érdemes kinyitni, tanulmányozni… és még közösen is „foglalkozunk” a témával…
- A mai Mindenki hittana témája pedig a keresztség szentsége volt, ami minden év nagyböjtjének egyik fő gondolata/feladata, "visszaemlékezve saját keresztségünkre"...

Febr. 18. HÁZASSÁG HETE
A Házasság hetének programjait a vasárnap de.-i szentmisén zártuk: az eskü szövegének megújításával, áldó imádsággal a házasságban élőkért és a páronkénti áldással.

Febr. 17. LELKINAP
„Köszönöm a mai lelkinapot, úgy érzem, megint sokat gazdagodtam általa!” – és még sok más pozitív visszajelzés…
Istennek hála és öröm, hogy ismét együtt lehetett plébániai közösségünk (egy része). - Délelőtti témánk az imádság volt (tanultunk imádkozni), du. pedig az Egyház lényege... szentmisével zárva.
A Mi Atyánk (aki végtelenül szeret minket) segítsen bennünket, hogy mindazt amit hallottunk, kaptunk, tovább tudjuk kamatoztatni! - Köszönöm sokak tevékeny részvételét, szolgálatát!

Febr. 16. MEGÚJULÁS
Örülök és köszönöm, hogy vannak közösségünkben, akik önként, vagy felkérve vállalnak különböző feladatokat, programok szervezését, gazdái a különböző csoportoknak, stb. Így nem mindent a plébánosnak, vagy az irodistának kell csinálni.
- Nagyböjt alkalom arra, hogy rajtuk kívül mások is aktivizálják magukat, kapcsolódjanak be életünkbe. Rengeteg lehetőség van! „Én mit tehetnék?”
Ne felejtsük a Szinódus kulcs szavait:  KÖZÖSSÉG – RÉSZVÉTEL - KÜLDETÉS --- Necsak nézők, hallgatók legyünk! Lépjünk a tettek mezejére! 

Febr. 15. KERESZTÚT
„Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl mindennap a keresztjét, és úgy kövessen engem!...” – A mai evangélium meghívása nemcsak nagyböjtre szól, hanem életünk minden napjára. Testi-lelki fájdalmak, sokszor a kötelességteljesítés is… Fontos, hogy felismerjük a keresztet és Jézussal vigyük!
- Pénteken az esti szentmise után (házasok keresztútja – a házasság hetében!)…
- Öröm, hogy tegnap este sokan voltunk a szentmisén, együtt kezdve a „szentnegyvennapot”!

Febr. 14. HAMVAZÓSZERDA
Ma este 6-kor közös szentmisével kezdjük a Nagyböjtöt, a „szentnegyvennapot”.  A bűnbánat jeléül hamvazkodási lehetőség, ami a szentgyónást nem helyettesíti!
BÖJTI FEGYELEM
Az Egyházi Törvénykönyv 1253. kánonja alapján a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az alábbiak szerint határozta meg a böjti fegyelmet:
Szigorú böjt van hamvazószerdán és nagypénteken. E két napon a betöltött 18. évtől a megkezdett 60. évig csak háromszor szabad étkezni és csak egyszer szabad jóllakni. A betöltött 14. évtől pedig nem szabad húseledelt fogyasztani.
Kötelező a hústól való megtartóztatás a nagyböjt péntekjein a betöltött 14. évtől.
Az év többi péntekje egyszerű bűnbánati nap, amikor vagy hústól való tartózkodással, vagy egyéb jócselekedetekkel tehetünk eleget a bűnbánati fegyelem előírásának.

Febr. 9. MAI ZSOLOZSMÁBÓL
"Tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy egyetértetek, ugyanúgy szerettek, és közös lelkesedéssel ugyanarra törekesztek. Semmit se tegyetek vetélkedésből vagy hiú dicsőségvágyból. Inkább mindenki alázatosan a másikat tartsa magánál kiválóbbnak. Senki ne keresse csak a maga javát, hanem másét is." (Fil 2, 2b-4)

Febr. 2. BEMUTATÁS
Örülök az esti közös ünneplésnek, gyertyás körmenetnek…
Örülök a szülőknek, akik hozták gyermekeiket „bemutatni”, megáldani…
Örülök a szentségimádás részvevőinek is…
Többi a Prédikáció ablakban!

Jan. 30. TALITA KUM
A mai evangélium (Mk 5,21-43) megzenésítése (Gen Rosso)   https://www.youtube.com/watch?v=P-ZbgkYGOvw
„Kislány, mondom neked, kelj föl!”

Jan. 28. JÉZUS A SZABADÍTÓ
A mai szentmise könyörgése: Urunk, Istenünk, engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük.
A mai evangéliumból:
- Megszállottság-függőség-szabadulás… kinek, miből?!
- Mi közünk egymáshoz Názáreti Jézus? - Nekem?
Ld. még a Prédikációk ablakot!

Jan. 27. VIHARBAN
„Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk?” (Mk 4.)
Nyugi! Jézus kétezer éve - ma is -  ott van tanítványai között a csónakban (Egyházunkban)!

Jan. 25. SZENT PÁL FORDULÁSA
Itt az alkalom, hogy a mi életünkben is Pál-fordulás történjen. Ki-ki maga tudja, miben kell gyökeresen változnia/változtatnia. Bátorság! Szent Pál, könyörögj érettünk!

Jan. 22. BOLDOG BATTHYÁNY-STRATTMAN LÁSZLÓ
Ma ünnepeljük a szegények orvosát, a példamutató keresztény családapát...
„…Feleségével, Coreth Mária Teréziával tizenegy gyermeket neveltek fel szeretetben és mély istenhitben. Szívesen volt gyermekei körében, akik rajongva szerették édesapjukat.
Élete utolsó évtizedeiben naponta elimádkozta Szűz Mária kis zsolozsmáját, családjával együtt szentmisét hallgatott, este rózsafüzért imádkozott. 1916-ban feleségével, Ödön fiával és sógornőjével belépett a ferences harmadrendbe. Operáció előtt és alatt mindig imádkozott, s gondoskodott betegei lelki gondozásáról is…”
- Ma 5-kor szentmise, 6-kor ökumenikus imaest templomunkban!

Jan. 21. ISTEN IGÉJE
- Szokás szerint már reggel 9-től folyamatos szentírásolvasás volt templomunkban. Öröm és köszönet mindazok felé, akik beneveztek Isten Igéjének „kihangosításában”. Folytassuk a napi szentírásolvasást!
- A bérmálkozásra készülők elérkeztek az Átadás szertartásához. Ünnepélyesen átvették a Hiszekegy és a Miatyánk szövegét. Ezzel is jelezve, hogy hitünk megélését komolyan igyekeznek venni. Íme egy visszajelzés: ’Szívből köszönjük a mai befogadás szép szertartását! Engem nagyon megérintett a lap elején az egyvonalas grafika és az az üzenet, ami a lapocska hátulján van. "Mindezek Rád vannak bízva, hogy megújítsák lelkedet és váljanak láthatóvá életedben!" További inspirációt adott a két imádsággal való még szorosabb együttélésre, elmélkedésre. Hála érte!’
- A Szent Margit rózsafüzér csoport szentmise után összejövetelt tartott, hogy még jobban megismerjék egymást, egy szív-lélek legyenek... - Köszönjük az imahátteret!

Jan. 20. VIGYÁZAT!
Szent Sebestyén napján a zsolozsmából:
„…még rosszabb, hogy nem csupán látható üldözők vannak, hanem láthatatlanok is, mégpedig sokkal többen.
Miként ugyanis egy üldöző király sok helyre küldött ki üldözési parancsot, és így az egyes tartományokban és városokban több üldöző is lett, ugyanígy irányítja a sátán is sok csatlósát, akik nemcsak külsőleg, hanem belsőleg is üldözik az egyes lelkeket.
Ezekről az üldözésekről mondatott: Az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban (2 Tim 3, 12). Ez mindenkire vonatkozik, senki sem kivétel. De hát ki is lehetne kivétel, ha már maga az Úr is elviselte az ilyen üldözések próbatételeit?
Hány ilyen elrejtett vértanúja van Krisztusnak napról napra, akik tanúságot tesznek az Úr Jézus mellett! Ismerte ezt a vértanúságot és ezt a Krisztus melletti hűséges tanúságtételt az az Apostol is, aki ezt írta: „A mi dicsőségünk lelkiismeretünk tanúságtételében áll (vö. 2 Kor 1, 12).” – ((Szent Ambrus))

Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT

Jan.17. MINDENKI-HITTAN
Örülök, hogy várakozáson felül sokan jöttek tegnap este az első  MINDENKI-HITTANra… és sikerült „szinodálisan”, együtt beszélgetni fontos, aktuális témákról. Örülök a visszajelzéseknek is….
REMETE SZENT ANTAL
Jómódú családban nőtt föl. Húszéves volt, mikor meghaltak a szülei, és ráhagyták a családi birtokot, valamint neki kellett gondoskodnia húgáról is. Egy alkalommal azonban a szentmisén felismerte, hogy neki szól az, amit a lektor Máté evangéliumából éppen olvas: „Ha tökéletes akarsz lenni, add el, amid van, az árát oszd szét a szegények között... Aztán gyere, és kövess engem!” Olyan ellenállhatatlan ereje volt a szónak, hogy Antal úgy tett, amint hallotta: eladta a családi birtokot, és ami nem volt szükséges a húgáról való gondoskodáshoz, a szegényeknek adta. Azután megkezdte új életét, amelyről még nem is sejtette, hová fogja őt vezetni. – Elkezdte radikálisan élni az evangéliumot, amit a vasárnapi misén hallott. Érdemes nekünk is - kit mi érint meg - a vasárnap hallottakat élni a következő napokban...

Jan. 9. BŰN ÉS ERÉNY
A mai zsolozsmában olvastam: „Istentől nekünk adott összes parancs teljesítésére már előzőleg megkaptuk tőle a szükséges erőt és képességet, nehogy olyan nehezünkre essék az, mintha valami szokatlan dolgot kívánna tőlünk, de ne is büszkélkedjünk, mintha valami többet adnánk neki vissza, mint amennyit kaptunk tőle. Amikor tehát ezekkel az erőinkkel helyesen és megfelelően cselekszünk, akkor élünk istenfélő módon erényes életet, de ha rosszul használjuk fel ezeket, akkor bűnbe süllyedünk.
A bűnnek ez a meghatározása: az Istentől a jó cselekedetek megtételére kapott képességeinknek rossz és Isten parancsaitól eltérő használata. Ezzel szemben az erényt – amelyet az Isten megkíván tőlünk – így határozzuk meg: ezeknek a képességeinknek jó lelkiismeretből fakadó és Isten törvényei szerint való használata.” (Nagy Szent Vazul)

Jan. 5. ELSŐPÉNTEK
Az esti szentmise után közösségünk havi szentségimádása.
- Holnap Vízkereszt – kötelező szentmise (de. 10 és 18 órakor), de már a mai, előesti mise is érvényes holnapra!
- Holnap, 6-án a délelőtti misében „szenteltvízkészítés”, mise után házszentelés a plébánián, majd szeretetvendégség (agapé). Mindenki hivatalos!

Jan. 3. JÉZUS NEVE ÜNNEPE
AJÁNLATOS IMÁDKOZNI:
- Örülök... ma este "feltűnően sokan" voltak az esti szentmisén!

2023.
Dec. 25. PAPOK KARÁCSONYA - Mária Rádió
20 óra 25-től és
22 óra 13 perctől

Dec. 25. KARÁCSONYI ÜZENET
Van megoldás!Nem vagy egyedül, én veled vagyok!..”. (ld. karácsonyi prédikációk)
- Köszönöm a sok visszajelzést, jókívánságokat, ajándékokat, adományokat…
- Köszönöm sokak jelenlétét, szolgálatát az ünnepek előtt, alatt…
A végtelenül jóságos Isten, aki Fiának megtestesülésével elűzte a sötétséget a világból, és dicsőséges születésével beragyogta ezt a szent napot, űzze távol tőletek a bűn sötétségét, és ragyogja be szíveteket az erények világosságával! 
Ő, aki azt akarta, hogy angyal hirdesse Üdvözítőnk születésének nagy örömhírét a pásztoroknak, töltse be lelketeket örömével, és tegyen titeket evangéliumának hírnökévé! 
Ő, aki Fiának megtestesülése által kibékítette egymással a mennyet és a földet, adja meg nektek a békesség és a jóakarat ajándékát, és fogadjon be mennyei Egyházának tagjai sorába! 
És a mindenható Istennek: az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok és maradjon veletek mindenkor.

Dec. 21. MÉG ÖT NAP
A mai zsolozsmában jött az örömhír: „Ne nyugtalankodjatok: még öt nap, és Urunk eljön hozzátok!”
De jó! – Persze mi tudjuk, hogy öt napot sem kell várni, hiszen minden nap jön! Kérdés, hogy vágyom-e a vele való találkozásra, szánok-e időt rá (pl. imádság, szentírásolvasás), figyelem-e, elhárítom-e az akadályokat (bűnbánat, gyónás…), megragadom-e az alkalmakat: mikor, hogyan szerethetek…
Jöjj el édes Üdvözítőnk!

Dec. 11. A LÉLEK GYÜMÖLCSE
A Hajnali misék elmélkedései...
Ma, a türelem. "Az újjászületett ember azért tud várni, mert tudja, hogy kire vár. Tudja, hogy az események irányítása Isten kezében van, és Ő bölcsen és szeretettel időzít mindent. Ezért nem kell türelmetlenkedni. Nála minden el van készítve a maga idejében, amire az övéinek szükségük van..."
- Öröm, hogy többen járnak, mint az elmúlt évben!

Dec. 9. LELKINAP
„Kedves Károly atya és Mindenki!
A mai Lelkinapra nem tudunk menni. Felajánljuk a szomorúságunk, keserűségünk a Lelkinap sikeréért. És reménykedünk, hogy a nap morzsáiból mi is részesedhetünk majd. Hálával és köszönettel”…
Tartalmas, léleképítő, hitet erősítő… és még sok jelzőt hallottam a mai lelkinapról. Istennek hála! - És persze a lényeg: ismét együtt lehettünk!
Köszönjük az imahátteret! – Aki érdeklődik, bizonyára kap a „mor-zsákból”… :)
Sajnálom, hogy nem volt itt az egész plébániai közösség… De vannak, akik „igazoltan” voltak távol… (Már beírhatja mindenki a jövő évi nagyböjti lelkinap időpontját, nehogy kimaradjon! - Ld. honlapunkon!).

Dec. 4. HAJNALI MISE
Ma volt az első. Örülök, hogy többen voltak, mint az egyéb hétköznapi miséken: „ifjak, vének”, még iskolás gyerekek is szüleikkel! (Én gyerekkoromban minden nap ott voltam, és onnan mentünk az iskolába).
A Lélek gyümölcseit vesszük sorra.
"A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény." 
Ma a szeretet volt, holnap az öröm következik… mise után pedig közös reggeli, hogy együtt örüljünk :). 
Érdemes minden nap kinyitni honlapunkon az ADVENTI GONDOLATOK ablakot is… - És nyitva a faliújságunkon az Adventi postaláda is!

Dec. 3. ADVENT
Advent első vasárnapjának könyörgése: Mindenható, örök Isten, önts híveid szívébe szent elhatározást, hogy jótettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökkévalóságban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. - Ezzel indítjuk a szent időszakot, a karácsonyi készületet (is)...
- Legyen személyre szabott szent elhatározásunk... legyenek jótetteink... az örök életet, az örök boldogságot tartsuk szem előtt, amiért érdemes élni!

Dec. 2. KOSZORÚ
Még nem az öröm vasárnapja van - most kezdjük az adventet – de ma „örömszombat” volt! Hála Istennek és a résztvevőknek. Sokan összejöttünk, régi-új arcok is megjelentek… sok, szép koszorú készült, ügyes kezek, jó hangulat, majd a közös gyertyagyújtás a templomban… Folytassuk minden nap – az egyéni és közösségi – Jézus-várást, ahogy a decemberi életige magyarázatban is van: „örvendezéssel, imával, hálaadással”! 

Nov. 27. PERSELY
"Jézus figyelte hogyan dobják a gazdagok adományaikat a perselybe... a szegény asszonyt is" (Lk 21, 1-)
Ma is figyeli...
- Ki, hogyan, mennyit? A feleslegéből, vagy a kevésből is "mindent"?
Egyházi adó... Mindenki rendezte már az ez évit (bevételének 1%-a)? Lehet személyesen behozni, v. átutalással, csekken).
- Vannak, akik rendszeresen, lelkiismeretesen/becsületesen járulnak hozzá közös költségeinkhez, vannak, akik semmit, v. szűkösen... És vannak, akik még plussz adományokat is adnak! --- Ld, még Egyházi hozzájárulás ablakunkat honlapunkon...
Isten fizessen meg mindenkinek!

Nov. 20. KÉT IMA
a mai evangéliumból (Lk 18,35-43)
JÉZUS, DÁVID FIA, KÖNYÖRÜLJ RAJTAM!
- Naponta sokszot elimádkozhatjuk... van miért! Elkövetett bűneink miatt, vagy éppen kérni akarok valamit... stb.
URAM, HOGY LÁSSAK!
- Annyi mindent nem látunk! Mi Isten akarata... mi a helyes döntés egy élethelyzetben... most mi a szeretet, stb.

Nov. 17. SZINODÁLIS ÚT
Ferenc pápa papokkal beszélgetve: "Kérte, hogy haladjanak tovább a szinodális stílusban a plébánián, ami a világi hívek és a papok folyamatos együttműködését jelenti." - Próbálgassuk, hogy minél jobban menjen nálunk is...

Nov. 16. MARGIT
Szent István királyunk unokája. Magyarországon, Mecseknádasd mellett született 1046 körül, amikor atyja ott élt száműzetésben. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. - Férje az ő hatására felhagyott addigi barbár életmódjával, és felvette a keresztény szokásokat. - Az igazi feleség, édesanya és királyné példaképe... Nagyon sokat jótékonykodott... Edinburgban halt meg 1093. november 16-án.

Nov. 15. NAPI MENŰ
„Mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.” (1Tessz 5,5)
- éberek maradunk - teljes egészében kihasználjuk és megéljük az időt
- együtt virrasszanak, lemondva minden lomhaságról és közönyről
- folyamatosan odaadva önmagunkat fényt vigyünk az emberek közötti kapcsolatokba
- szorosabb és igazabb kapcsolatot kell ápolnunk Istennel
- a szívünk mélyére ásva az imádságon keresztül megtalálni a vele való beszélgetés pillanatait,
- és gyakorlatra váltani az Ő igéjét, amely épp ezt a fényt ragyogtatja fel.
- törekedjünk folyamatosan az újjászületést hozó döntésekre
- a keresztény feladata tehát az, hogy hagyja átragyogni önmagán a benne lakó fényt, hogy Isten jelenlétének »jele« legyen az emberek között.
- bármi történjék is, soha nem szakadunk el az Ő szeretetétől, mert a gyermekei vagyunk
- a sötétség soha nem győzheti le azokat, akik amellett döntenek, hogy a fényben élnek és fényt fakasztanak
- nekünk, keresztényeknek ez azt jelenti, hogy Krisztussal közöttünk élünk
(Novemberi Életigéből – 2023.)

Nov. 11. TOURS-i SZENT MÁRTON
Katona volt. Miután az Úr hívását meghallotta, kérte elbocsátását. Felnőttként keresztelkedett meg… megtérítette anyját, majd remeteéletet kezdett … 371-ben Tours püspökévé választották… https://www.magyarkurir.hu/hirek/tours-i-szent-marton-puspok-2017
- Figyeljünk a belső hangra… kit, mikor, mire hív az Úr és bátran kövessük, merjünk változtatni életünkön, életmódunkon…

Nov. 3. PORRES SZENT MÁRTON
Betegápolóként működött, fokozott szeretettel és tapintattal ápolta a rászorulókat. Reggelenként az első szentmisén vett részt, napközben szolgált, az éjszakák jelentős részét pedig imádságban és virrasztásban töltötte. – Oltáriszentség tisztelete, a kereszt szeretete, önmegtagadó-Istennek szentelt élet…

Okt. 29. CHIARA LUCE BADANO
- Közeledik Mindenszentek ünnepe… Az egyház sok szentet/példaképet állít elénk… a győzteseket! Ilyen közöttük, akinek ma van az ünnepe. Érdemes tanulmányozni!
- Istennek hála a két napos zarándoklatunkért! Én is sok kegyelmet kaptam, de már érkezett jó pár visszajelzés zarándoktársaimtól is… Áradt a kegyelem!

Okt. 26. MISSZIÓ
A missziók világnapja után vagyunk. Eltelt egy pár nap... Milyen lépéseket tettem?
- Pl. szép, tartalmas est volt a bérmálkozásra készülőkkel. Megosztották, tanúságot tettek készületükről...
- Esperes kerületünk papjai együtt töltöttünk egy napot, elzarándokoltunk/kirándultunk Veszprémbe. "Csapatépítés"... egymás evangelizálása is, megosztva örömeinket, gondjainkat...
- Ma életige összejövetel. Ismét remek alkalom, hogy megálljunk, megosszuk egymással hogyan igyekszünk megélni Jézus tanítását, igéit... és együtt újrakezdeni, folytatni. A lényeg, amit a szinódus is hangoztat: "közösség, részvétel, küldetés"!

Okt. 22. MISSZIÓS VASÁRNAP
Ajánlom mindenki figyelmébe Ferenc pápa üzenetét! https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-missziok-vilagnapjara---2023
"Az Egyház misszionáriusi tevékenységének sürgető volta természetesen megkívánja, hogy az Egyház tagjai minden szinten egyre szorosabban együttműködjenek egymással. Ez az Egyház „közösség, részvétel, küldetés” kulcsszavakkal jelzett szinódusi útjának egyik lényegi célja..."
- Vidéken kötöttek házasságot, de hozzánk jártak felkészülésre. Most eljöttek megköszönni a felkészítést, megosztották örömeiket… (mint az emmauszi tanítványok!)
- Vak misszió… Ma délután ének, zene műsort adtak plébániánkon…
- Tegnap egész napos országos fokoláre találkozó volt. Sok szép tapasztalat (is) elhangzott, kik hogy, hol élik, hirdetik az evangéliumot…
Folytassuk, mindannyian küldve vagyunk… ne csak egyedül, magunknak éljünk!

Okt. 16. PÉLDAKÉPEK
Szent Hedvig hét gyermekes édesanya, Szent Erzsébetünk nagynénje: „Az ellentéteket ellentételekkel lehet legyőzni… a gyűlöletet szeretettel…”
Alacoque Szent Margit a Jézus Szíve tisztelet elindítója…

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓK XIV. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Istennek hála, hogy az idén is (mint minden év október első szombatján) az ország minden részéből jöttek zarándokok. Rózsafüzér Királynéja összegyűjtött bennünket.
Íme egy kis ízelítő az egész napos találkozóról:
Ezen kívül a nap folyamán még sok tanúságtétel is elhangzott a rózsafüzér imádsággal kapcsolatban: imameghallgatások, kinek mit jelent a rózsafüzér, stb… A Bajza Hangkör is szép Mária énekekkel szolgált... - A bíboros úr vezette rózsafüzért (fél 4-től) és az ünnepi szentmisét a Mária Rádió is közvetítette!

Okt. 7. NAPINDÍTÓ A MÁRIA RÁDIÓBAN
Kb. 7 óra 8 perctől…  https://hangtar.mariaradio.hu/napindito

Okt. 5. SZINÓDUS
Nagyon ajánlom olvasgatni a Magyar Kurir napi híradásait a Szinódusról! Már is vannak – Ferenc pápa megnyitó beszédén kívül is – interjúk, tudósítások. Érdemes „kiszedni” belőlük, milyen üzeneteket hordoznak akár egyéni, akár plébániai közösségünk életére. Gyűjtsük, aztán majd megbeszéljük, közösbe tehetjük

Okt. 4. FERENC
- Az esti szentmisén felköszöntöttük Ferenc pápát! „Tartsd meg Isten Szentatyánkat…”
- Assisi Szent Ferenc ünnepe… Kissé könnyelmű ifjú kor után tért meg, teljesen Istennek szentelte magát. Mindent (karrier, gazdagság, stb.) otthagyott Istenért! – Nekem, neked, mindenkinek van mit otthagyni/elhagyni, Isten iránti szeretetből, az üdvösségért. A hétköznapok apró lehetőségeitől kezdve (programok, káros szenvedélyek, függőségek, fontossági sorrend, stb.) nagyobb lemondásokon át, akár „mindenről” is. Ki, milyen bátor…

Szept. 26. HOZZÁMTARTOZÓK
Jézus kiket tart rokonainak, hozzátartozóinak:
Ld. mai evangélium: „…akik Isten igéjét hallgatják, és tettekre is váltják!” (Lk 8,19-21)  - Minden nap „vizsgázunk”… minden nap új lehetőség bizonyítani!

Szept. 15. FÁJDALMAS SZŰZANYA
- Megjelent a Rózsafüzér Királynéja újságunk legújabb száma! Már lehet vételezni!

Szept. 14. A SZENT KERESZT
felmagasztalásának ünnepe. – A „legigazibb felmagasztalása” részünkről, ha a hétköznapokban, a különböző testi-lelki fájdalmakban felismerjük a szenvedő, keresztre feszített, Elhagyott Jézust… átöleljük és vele folytatjuk utunk/napunk, egészen a feltámadásig!
„Jézus a halál elszenvedéséért a dicsőség és a nagyság koronáját nyerte el, hiszen az Isten irgalmából mindnyájunkért megízlelte a halált. Illett ugyanis, hogy azt, akiért és aki által minden lett, mivel számtalan fiát elvezette az üdvösségre, az üdvösség szerzőjeként a szenvedésben megdicsőítse.” (Zsid 2, 9-10)

Szept. 12. SZŰZ MÁRIA SZENT NEVE
Égi édesanyánk névnapját ünnepeljük! Este 6-kor szentmise!
„Máriát dicsérni, hívek jöjjetek!”

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
Mária születésnapját ünnepeljük!
Ugye jöttök felköszönteni - szentmise?!

Szept.6. JELSZÓ
Javítsunk a személyes kapcsolatainkon  
„Ha valakit megszeretsz, vegyél hozzá egy jó nagy szemeteszsákot. Minden nap dobd bele a másik hibáit! És felejtsd el! Nézz a szemébe! Ember ő is, szegény, mint te, és teli van hibával. Ne azt nézd, hanem a szemeit! Csakis a szemeit! Vagy még inkább: a szívét!” (Müller Péter)

Szept. 2. BECSÜLET
kötelességnek tartsátok, hogy
- egymást szeressétek,
- békességben éltek, 
- a magatok dolgával törődtök,
- a két kezetekkel dogoztok…” (1Tessz 4,9-11). 

Szept. 1. ÖT OKOS – ÖT BALGA
Mindig legyen a lámpásomban elegendő olaj! Nehogy kimaradjak a mennyországból! Az üdvösségem forog kockán, hogy rendezem be az életem… (Mt 25,1-13)
Mivel tölthetem a korsómat, lámpásomat? – Szentségek (gyónás, szentáldozás – szentmise…), a szeretet tettei, az evangélium szerinti élet, imaélet (Istennel való napi kapcsolat), hittanok (továbbképzés), stb. – Minden nap újra (után) kell tölteni! - Pl. a tegnap esti életige összejövetelnek és a ma esti szentségimádásnak is örültem!

Aug. 30. KTV
- Örülök a tegnapi közös ünneplésnek! Továbbra is Isten éltessen mindenkit, hogy együtt tudjuk építeni Isten Országát,  Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat, közösségünket…
- És még: kb. a 16. perctől...

Aug. 29. NAPINDÍTÓ
Mária Rádió - Napindító 7 óra 30 perctől

Aug. 28. MA
- Reggel nyitom a templomot, jött egy férfi, be akarom tessékelni, de megállt az üvegajtónál: „Csak egy rövid szentséglátogatásra jöttem”… Híveink (kisgyermekesek, felnőttek) is be-benéznek köszönteni Jézust?
- Jövök haza, egy pedagógus köszön rám: „Boldog új tanévet kívánok!” - Már készül a hittanórarend is... Lehet hívogatni a Szentlelket!
SZENT ÁGOSTON
Intést kaptam, hogy térjek magamba, és azért vezetéseddel bensőm mélységébe léptem… későn gyulladt föl szereteted bennem. Íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rútságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál, és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és fölgyulladt a vágyam, hogy békédet elnyerjem.
- Istennek hála a tegnapi ragyogó kerékpártúráért! (60 km)

Aug. 27. MÓNIKA
Keresztény édesanyák! – De nagy szükség van rájuk! Hála értük!

Aug. 22. KIRÁLYNŐ
- Mi is hivatalosak vagyunk a mennyországba...
- Mi is megkoronáztathatunk (vö. 2Tim 4,7-8)...
Éljük Mária életét!

Aug. 17. HETVENSZER HÉTSZER
„Uram, ha vétkezik ellenem testvérem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán hétszer?” Jézus így felelt: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer. (Mt 18,21-19,1)
- Gyakoroljuk! Van alkalom bőven…

Aug. 8. SZENT DOMONKOS
Példakép
- Szavában és cselekedetében mindenütt evangéliumi emberként jelent meg. Nappal senki sem volt nála szívesebb és kedvesebb a testvérekhez és társaihoz. Éjszaka viszont senki sem volt olyan kitartó a virrasztásban és imádságban, mint ő. 
- Ritkán beszélgetett, s akkor is vagy Istennel beszélt az imádságban, vagy Istenről beszélt másoknak. Erre buzdította testvéreit is.
- Élőszóval és leveleiben is gyakran buzdította arra rendi testvéreit, hogy állandóan tanulmányozzák az ó- és újszövetségi Szentírást. Mindig magával vitte Máté evangéliumát és Szent Pál leveleit. Annyit foglalkozott velük, hogy szinte könyv nélkül tudta az egészet.

Aug. 7. HÁLA
Lejöttünk a Tábor-hegyről, a színeváltozás helyéről. Sok pozitív visszajelzés (hálaadás) érkezett!. A lelkigyakorlat nem ért véget, csak elkezdtük… Most jön a „neheze”/öröme: gyakorlatozhatunk tovább, kamatoztathatjuk a hallottakat, a kapott kegyelmeket… Jézus küld bennünket a terepre, mindenkinek van hol, kivel gyakorolni… De jó! - És köszönjük az itthoniak imáit is...

Aug. 1. KINCSKERESÉS
Indulunk a lelkigyakorlatra. Sok apró kincs el van rejtve, de a legnagyobb Jézus… a mennyek országa (ld. a vasárnapi ev. és a prédikáció). Jöjj Szentlélek! Adj látó szemet, nyitott szívet, hogy a különböző helyzetekben (testvéreinkben, nehézségekben, próbatételekben), a tanításban felismerjük a kincset és merjünk érte mindent odaadni! – Köszönjük itthon maradó testvéreink imatámogatását!

Júl. 30. A SPORTBAN IS
„…Annyira jó érzés ebben a csapatban vívni, itt kijön belőlem mindaz, ami bennem van. De hát ez a szépsége a csapatvívásnak: ha van egység, ha van szeretet, képes az ember megmutatni, amit tud.” (Márton Anna)
- A plébániai közösségben, a most következő lelkigyakorlaton is megszívlelendő, gyakorolható…

Júl. 29. BEFOGADNI JÉZUST
Márta, Mária, Lázár sokszor befogadták Jézust. (vö. Lk 10,38-). Ez az emléknap minket is hív, hogy fogadjuk be Jézust az életünkbe, mindennapjainkba… A gyónásban, szentáldozásban, igéjében, imáinkban… Hallgassuk, szolgáljuk: az adott helyzetekben mit vár tőlünk, mit adhatok neki, ne sajnáljuk rá az időt…
Fogadjuk be felebarátainkban is! Bennük is ő jön hozzánk, adja a lehetőségeket, hogy találkozhassunk vele, kifejezzük iránta való szeretetünket… „Nekem tettétek…”!

Júl. 24. SZÜZESSÉG

Szent Kinga emléknapja van, aki a szüzesség egyik példaképe. Ma sokak számára „furcsán” hangzik, de ma is vannak, akik egészen Istennek szentelik életüket („Istennel kötnek házasságot”) . Mások komolyan veszik a házasságig megőrzött tisztaságot (szüzességet), vagy éppen még a házasságban is… (szüzesség, ill. a tiszta házasélet). – Szent Kinga, könyörögj a mai fiatalokért, házasokért, hogy tisztán tudjanak élni… kit mire/hogyan hiv az Isten.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/arpad-hazi-szent-kinga-szuz1

Istenünk, te megismertetted Szent Kingával a kegyelmi élet édességét, és arra indítottad, hogy szüzességét a házasságban is megőrizze. Add, kérünk, hogy közbenjárására mindenkor tiszta élettel szolgáljunk neked, és őt követve mi is örvendező lélekkel jussunk el hozzád. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.


Júl. 13. MENJETEK
- Hirdetni, hogy közel az Isten, velünk van… (Mt 10, 7-)
- „Gyógyítsatok betegeket, támasszatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, és űzzetek ki ördögöket!” – Nagyon sok testvérünk rászorul a gyógyításra, „feltámasztásra”, tisztulásra, ördögűzésre…! – Vegyük komolyan keresztény küldetésünket és tegyünk meg mindent, amit tudunk - szeretettel, imáinkkal! Ne csak a magunk üdvösségével törődjünk!

Júl. 7. BALATON UTÁN
Portugáliai Szent Erzsébet, Goretti Mária és persze a Rózsafüzér Királynéja védnöksége alatt túráztunk - a júliusi életigét is szem előtt tartva. Istennek hála a három napért!
Köszönjük a túrát! S mindenkinek a személyes varázsát! Nagyon felüdítő, feltöltő 3 nap volt számomra!”
„ Nagyon klassz volt ez a biciklitúra, hála mindenért! Jól éreztük magunkat, köszönjük a társaságot! Ákos kilométerórája szerint 124 km-t tekertünk (plébániától plébániáig)... Ez a táv egy kényelmes, nyaralós, de azért még éppen eléggé tekerős túrát adott nekünk. Külön öröm, hogy a hévízi tóhoz is elmentünk, ez az elmúlt 15 év balatoni túrái között első és egyedi volt!...”
Egy kis ízelítő/emlék honlapunkon a Fotóalbumunkban… :)

Jún. 30. TESTVÉRI SZERETET
„A vértanúk hatalmas serege a testvéri szeretetből nyert erőt, mert egy volt a hitük és a lelkük” (mai zsolozsmából).
- Óriási erő van a „testvéri szeretetben”! – Már a „ketten-hárman”-ban is! Ne hagyjuk kihasználatlanul!

Jún. 26. KIVONULT
„Ábrám …, ahogy az Úr megparancsolta neki”
- Mennyire veszem komolyan az Úr parancsait? Merek-e radikális döntéseket hozni? Hagyom-e vezetni magam?...
„Ne ítélkezzetek, hogy fölöttetek se ítélkezzenek! … Miért látod meg embertársad szemében a szálkát, a magadéban meg nem veszed észre a gerendát?...”
- Az ítélkezés sajnos mindennapos – kétezer év után is. Öl téged, a másikat, a közösséget, a szeretetet! – De jó lenne ebből is „kivonulni”!

Jún. 23. ÉVFORDULÓ
Évfolyamtársaimmal együtt adtunk hálát templomunkban, pappá szentelésünk 49. évfordulóján. 1974-ben 11-en szentelődtünk… Ma már csak öten voltunk együtt. Ketten meghaltak, egy külföldön, hárman betegség (öregség) miatt maradtak távol…
Köszönöm és örülök, hogy sokan eljöttek a szentmisére, sokan segítettek, hogy igazi ünnepünk legyen. Köszönöm sokak imáját is!

Jún. 22. BÁRMI BAJ
"... Velem kapcsolatban tehát, kedves leányom, helyesen gondolkodjál; túlságosan ne izgasd magad miattam, bármi baj érjen is engem ezen a világon! Hiszen semmi sem történhet velünk, csak az Isten akarata. Amit pedig megenged vagy akar, bármennyire is rossznak látjuk azt, valójában mégis az a legjobb... (Mórus Tamás)

Jún. 11. KRISZTUSKÖVETŐK
Istennek hála a mai ünnepért! – Esőmentesen, sokak szorgalmas munkájával/szolgálatával, rendőri biztosítással tarthattuk meg az úrnapi körmenetünket. Szép tanúságtétel volt a külvilág előtt is. Még csak a díszítésnél tartottunk a templom előtt, amikor egy járókelő fotózott és mosolyogva mondta: „gratulálok!” - Örülök mindazoknak, akik végig kitartottak! Fotóalbumunk sok mindenről tanúskodik… Végén a ministránsok is dicsekedtek: megizzadtunk… - Jézusunk, köszönjük hogy táplálsz bennünket, hogy ma is velünk/köztünk vagy, az utcán is… Segíts, bátoríts, hogy mindig veled járjunk: Te bennünk, mi benned…

Jún. 10. MENNYIT ADSZ
„Jézus leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre Jézus magához hívta tanítványait, és így szólt hozzájuk: „Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” (Mk 12,38-44)
- Nem csak pénzről van szó! Én mennyit (mit) adok plébániai közösségemnek? – Az anyagiakon kívül: mennyi imát, munkát, különféle szolgálatokat… Vagy csak szolgáltatásokat várok?
- Hálát, köszönetet mondok, mert sokan sokat (mindent) adnak, időt, fáradságot nem kímélve… 

Jún. 9. HÁLAADÁS
„Tóbit fennhangon dicsérte előttük Istent, hogy milyen könyörületes volt iránta az Úr…” (Tób 11)
Életemben hányszor tapasztalhattam már, hogy Isten a rosszat is jóra tudja fordítani! Mennyi gyógyulásban volt már részem! Ne felejtsek el – akár naponta is – hálát adni, köszönetet mondani… ne csak panaszkodni. Higgyek Isten szeretetében!

Jún. 2. JÉZUS SZÍVE
Június Jézus Szíve hónapja. Ma este szentségimádással (elsőpéntek is), a Jézus Szíve litánia éneklésével nyitottuk meg. Köszönet a jelenlévőknek! – Minden pénteken közösen imádkozzuk… de otthon is lehet, akár minden nap is!

Máj. 30. KRISZTUS-KÖVETŐK
A húsvéti evangéliumban és a pünkösdiben is - „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”  Jézus felkínálja egyik legnagyobb ajándékát, a bűnbocsánat szentségét (a szentgyónás lehetőségét).
Örülök, hogy sokan komolyan veszik. – Aki még „adós” ezzel, lehet pótolni. Annál is inkább, mert itt van a hittanévzáró, jön az Oltáriszentség ünnepe - Úrnapja - (tiszta lélekkel a szentáldozáshoz járulni!).
- Ma Szent István királyunkra is emlékezünk… https://www.magyarkurir.hu/hirek/szent-istvan-kiraly-ereklyeinek-atvitele

Máj. 29. AZ EGYHÁZ ANYJA
ünnepén idén is elzarándokoltunk a Roki-ból Máriaremetére. Máriától, Máriáig! Főegyházmegyénk közös találkozója is – egymással és Főpásztorunkkal! Nagyon jó volt! - https://www.magyarkurir.hu/hirek/erdo-peter-biboros-karizmak-unnepen-lehetoseg-van-itt-parbeszedre-es-hidepitesre
- Itthon pedig a Lorettói litániával zárhattuk a szép ünnepet…

Máj. 25. KÖNYÖRGÉSEK (a mai zsolozsmából)
Forduljunk Krisztushoz, aki mindörökké áldott, és kérjük őt, küldje el megváltottjainak a Szentlelket:
- Küldd el Egyházadba az egység Lelkét, hogy megszüntessen minden ellentétet, gyűlölködést és szakadást!
- Te, aki az embereket kiszabadítottad a gonosz lélek hatalmából, szabadítsd meg a világot a ránehezedő bajoktól!
- Te, aki imádkozva és a Lélek erejével végezted az emberiség megváltásának művét, add, hogy a papok is imádkozva és a Lélek erejével végezzék apostoli munkájukat!
- Szentlelked vezesse az elöljárókat, hogy mindig a közösség javára munkálkodjanak!
- Te, aki az Atya dicsőségében élsz, hívd meghalt testvéreinket is dicsőségedbe!

Máj. 24. KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE

Máj. 23. BOLDOG APOR VILMOS

Máj. 22. SZENT RITA
Sokat mondó, megszívlelendő a mai nap könyörgése:
Urunk, Jézus Krisztus, te Szent Ritát elhalmoztad kegyelmeddel: megadtad neki, hogy szeresse ellenségeit, és homlokán viselje szereteted és kínszenvedésed jelét. Közbenjárására és érdemeiért add meg nekünk, hogy jók legyünk ellenségeinkhez, elmélkedjünk kínszenvedéseden, egykor pedig részünk legyen a szelídeknek és szomorkodóknak ígért jutalomban. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Máj.18. SZENTLÉLEK KILENCED
Lehet kezdeni imádkozni... hívogatni a Szentlelket! Tegnap küldtem a "rokimindenki" lev.listára is egy változatot! - A litániák kapcsán is közösen imádkozunk.
Jöjj Szentlélek!

Máj. 15. ZUGLÓI LAPOK - PAPI HIVATÁS

Máj. 1. FERENC PÁPA UTÁN
- Fórum, beszélgetés az esti mise után Ferenc pápa látogatásáról...
Aki ma este nem tud személyesen jönni, e-mailen is leírhatja/küldheti „Ferenc pápás” benyomásait!
- Május a Szűzanya hónapja! A hétköznapi misék előtt 17.40-től litánia... "Máriát dícsérni, hívek jöjjetek!"
Ma Szent József, a munkás ünnepe. 

Ápr. 28. VASÁRNAPI SZENTMISE
Tudvalévő, hogy a vasárnapi szentmisén való személyes részvétel minden katolikus számára kötelező!
Most vasárnap lehet választani:
- vagy a Kossuth téri pápai misére megyünk (ez a legtermészetesebb!),
- vagy templomunkban este 6 órakor lesz szentmise (délelőtt nincs szentmise Budapesten!).
TV és egyéb közvetítések szép vallásos műsorok, de a szentmisén személyesen kell részt venni (minden vasárnap és kötelező ünnepen). Többek között mert a szentmise lényegéhez hozzátartozik a szentáldozás!
- Kivétel súlyos betegség (vagy egyéb nem saját hibából való akadályoztatás)…
„TARTSD MEG ISTEN SZENTATYÁNKAT, KRISZTUSNAK HELYTARTÓJÁT!”

Ápr. 24. MI A FONTOS
„…nem azért kerestetek…”(Jn 6,22-29)
 - Miért keresem, szólítgatom Jézust?
„Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.”
 - Mi fontos számomra? Miket helyezek Jézus elé? Mi tart távol (fizikailag, lelkileg)? Tényleg nincs időm az imára? Egy-egy hétköznapi misére… gyakori szentgyónásra, szentáldozásra…? Közösségi összejövetelre…?
 „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?”
 - Gyakori, fontos kérdés ez számomra? Vagy elveszek a földies, világias dolgokban, programokban?

Ápr. 18. KÖZÖSSÉG
„A sok hívő mind egy szív, egy lélek volt… mindenük közös volt…” (ApCsel 4,32)
Legyen közünk egymáshoz! Keressük a közösségi alkalmakat… Hajrá Roki!

Ápr. 15. PÉTERREL
„Elmegyek halászni” – mondja Péter. A többiek válasza: „Mi is veled megyünk.” (Jn 21, 1-)
Ma is ez a dolgunk! Együtt menni Péterrel = a Pápával. Ez biztosítja az Egyház egységét… Kövessük a Pásztort!

Ápr. 8. NAGYSZOMBAT
„Köszönöm a mai (nagypénteki) liturgiát, a prédikációt, sokat adott. Kívánom Neked, hogy minél teljesebben meg tudd élni Nagyszombat csendjét és végül a Feltámadás örömét.” - írta valaki...
- Igen, az Egyház liturgiája csodálatos, ha elmélyülünk benne… Érdemes nyitott szívvel tanulmányozni, hallgatni, részt venni benne. Sok kegyelem érkezik!
- Ma többen közös zsolozsmával (Reggeli dicsérettel) kezdtük az üres tabernákulum előtt, majd szentsírlátogatások, készület az esti liturgiára… és szállingóztak a gyónók (nagy ajándékok!), Isten szüntelenül munkálkodik!… Nagyszombat csendjében hozzám már megérkezett Húsvét öröme!
- Mindenkinek szép folytatást… este 8 órától ismét együtt!

Ápr. 7. NAGYPÉNTEK
Hála az első gyónókért! Szépen felkészültek!
Hála a többi őszinte gyónásokért, lelkibeszélgetésekért is!
Hála az ünnep előkészítőiért és résztvevőiért!
Hála a megrendítő liturgiáért!
Hála, hogy Jézus értünk áldozta fel életét – megmentésünkért!
Hála…

Ápr. 6. NAGYCSÜTÖRTÖK
- Örülök, hogy sokakkal együtt kezdhettük Húsvét ünneplését az esti misével, virrasztással, agapéval, majd Keresztúttal. – Hála az Eucharisztiáért, szentmisékért, szentáldozásokért, a papságért, az egységért (a kölcsönös szeretetért)…
- Holnap folytatjuk a „második felvonással”, Urunk szenvedésének ünneplésével… Jó lenne még többen, együtt!...

Ápr. 5. HOL?
„Hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát?”
- A tanítványok készülnek az ünnepre, Jézus van a középpontban, az Ő kedvében igyekeznek járni…
- És mi? Ott leszünk csütörtökön az utolsó vacsora termében (templomban)? Együtt ünnepelünk? És hogy készültünk/készülünk?

Ápr. 3. PASSIÓ
- Köszönjük a virágvasárnapi (délelőtti) jelenlétét mindenkinek. Együtt kezdhettük a Nagyhetet! Hála Istennek sokan voltunk!
- Köszönjük a Passió „kihangosítóit” (vissza lehet hallgatni a Prédikáció ablakban).
- A Zsolozsma mai Olvasmányából üzenet: „Legyen gondunk rá, hogy szeretetre és jótettekre buzdítsuk egymást. Összejöveteleinkről ne maradjunk el, mint némelyek szoktak, hanem annál inkább bátorítsuk egymást…” (Zsid 10,24).

Ápr. 1. AZ ÜNNEPRE
„Vajon eljön-e az ünnepre,” (Jn 11,56) – Eljön! De mit talál? Kiket talál?
- Én ott leszek-e Virágvasárnap, valamint Nagycsütörtök estétől Húsvétvasárnapig a szertartásokon? Megtisztult lélekkel, szentgyónást már elvégezve?
- Részt veszek-e, szolgálatokat vállalva, minél közelebb Jézushoz?!
- Alkalmat adok-e Jézusnak, hogy megérintsen, hozzám is szóljon?
Nem Jézus, hanem magunk miatt fontos ez a találkozás. Magunk miatt szükséges, hogy találkozzunk Jézussal és elinduljunk vele az úton...
- Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk húsvéti száma!
- Ma délután 1-től templomtakarítás is lesz!

Márc. 28. KÉSZÜLET
Már csak egy hét és kezdődik a Húsvéti Szentháromnap! Nagycsütörtök az Oltáriszentség alapításának ünnepe = az „első szentmise, az első szentáldozás”. Milyen szép és fontos lenne, ha erre az ünnepre már mindenki elvégezné a szentgyónását és tiszta lélekkel járulhatna a szentáldozáshoz. Örömmel megszívlelve Jézus hívó szavait: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem…”. Minden nap rendelkezésre állok! Örülök mindazoknak, akik élnek a lehetőséggel!

Márc. 25. IGEN
Mária kimondta az igen-t, Isten akaratára és Jézus megfogant méhében.
Gyümölcsoltó Boldogasszony! Segíts, hogy én is merjem, ki tudjam mondani az igeneket Isten akaratára!

Márc. 20. SZENT JÓZSEF
Én ma hálát adok plébániai közösségünk férfi tagjaiért.
Imádkozom azért is,
- hogy a családjukban a helyükön legyenek…
- keresztények (krisztusiak) legyenek…
- hogy minél többen láthatók legyenek, minél többen kapcsolódjanak be közösségünk életébe, szolgálatába...
- hogy példaképek legyenek…
Szent József, könyörögj érettük, érettünk!

Márc. 17. BÁRCSAK
Ma:
- „Én vagyok a te Urad, Istened; * hallgass az én szavamra! Bárcsak hallgatna rám népem, * bárcsak utamon járna…” (Zsolt 80.)
- Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!« A második hasonló ehhez: »Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! (Mk 12,28)
- Hála a ma esti férfi keresztútért (14 férfi!)... és a Házas Körért!

Márc. 16. CSÚCS ÉS FORRÁS
A szentmise, a szentáldozás! Nagyböjt, húsvéti készület… a keresztáldozat értünk…
Volt nemzetközi eukarisztikus kongresszus is…
Mindezek nem növelik a hétköznapi szentmisékre, a szentáldozásokhoz járulók számát. – Szép, dicséretes 1-2 nagyböjti lemondás (édesség, stb.), de összehasonlíthatatlanul értékesebb a szentmise, a „csúcs és forrás”!
Vajon mi van a háttérben, szívekben-lelkekben?
- Ld. még a mai Olvasmány: Jer 7,23-28

Márc. 15. HAZÁNKÉRT
Éves szentségimádási napunk!
De. 9 órától az esti 6-os szentmiséig.
Jézus mindenkit vár! Van rá 5 perced? Vagy több is belefér a nap folyamán?

Márc. 11. NAGYBÖJT
Istenünk, minden irgalom és jóság forrása, te a böjt, az imádság és az irgalmas szeretet gyakorlása által gyógyulást adsz bűneinkre. Nézd jóságosan őszinte bűnbánatunkat, és amikor vétkeinket beismerve meghajlunk előtted, emelj föl minket szüntelen irgalmaddal.
Ki, hogy áll a nagyböjti jócselekedetekkel, bűnbánattal, szentgyónással...?!

Márc. 8. ÉDESANYA KÉRÉSE
"Jézus … Útközben … odalépett hozzá a Zebedeus-fiúknak (Jakab és János apostoloknak) anyja, fiaival együtt, és leborult előtte, hogy kérjen valamit. Jézus megkérdezte tőle: „Mit kívánsz?” … (Mt 20,17-28) 
Kedves édesanyák! Ti mit kérnétek Jézustól gyermekeitek számára? Mit szoktatok kérni?
De saját magunkra is gondolhatunk: számomra mi a legfontosabb kérés?

Márc. 2. AMIT
„Amit tehát akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük!” (Mt 7)
Pl. szeretném, ha szeretnének… megértenének… nem beszélnének a hátam mögött… megbocsájtanának… stb. – Induljak! Kezdjek el szeretni, minden téren!

Febr. 26. JÖN FERENC PÁPA

Febr. 22. HAMVAZÓSZERDA
Este 6-kor szentmisével közösen/együtt kezdjük a szentnagyvennapot, a húsvéti készületet...
Pénteken a mise után keresztút-ima...
Szombaton 9-től a lelkinapon folytatjuk...
Ma szigorú böjt!
- Kossuth – Jó reggelt, Magyarország - 8.51 után

Febr. 19. HÁZASSÁG HETE ZÁRÁSA
Jézus: "Én pedig azt mondom nektek..."
Kossuth - Vasárnapi újság
7.57-től

Febr. 18. HÁZASPÁROK MEGÁLDÁSA
- Péntek este nagysikerű, vidám, építő összejövetel volt plébániánkon a Házasság hete keretében. Istennek hála!
- Vasárnap 10-es szentmise keretében (zárásként) külön áldásért is lehet sorba állni… 
- Ma délelőtt a gyermekek, délután/este felnőttek Farsangi összejövetele! Folytathatjuk közösségünk találkozását, építését!
HÁZASSÁG HETE

Febr. 17. KÖVETNI JÉZUST
(Mária Rádió 7 óra 39 perctől)

Febr. 16. KI NEKEM JÉZUS
- „Hát ti kinek tartotok engem?” – Ismerős kérdés, de ismételten érdemes feltenni magamnak is a hétköznapokban… Mennyire vagyok jelen a számára? Gondolok rá? Pl.: „Én pedig azt mondom nektek…”
- "Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!”  (Mk 8,27-33) – Nagy kísértés az emberi gondolkodás… és azon felül emelkedni… Mi Isten akarata, mi válik javamra – üdvösségem szempontjából?... 

Febr. 3. JÉZUS SZÍVE
A szeretet tűzhelye!
- Már tegnap este megható volt, ahogy a hívek égő gyertyákkal a kezükben sorfalat álltak a bevonuló asszisztenciának… (Jézusnak!) körmenet… gyermekek bemutatása/megáldása… majd sorba állás Balázs áldásért is…
- A ma esti ünnepet fokozta a Balázs áldás mellett az elsőpénteki szentségimádás, ahogy a házaspárok, házasságban élők vezették az imákat a házasságokért…
Istennek hála nemcsak a "vasárnapi", hanem a "hétköznapi" keresztényekért is!

Febr. 2. GYERMEK A TEMPLOMBAN
Urunk bemutatásának ünnepe. - Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban.
Hálaadás Isten ajándékáért, a gyermekért… - A gyermekek külön áldásban is részesülnek!
- Gyertyákat is szentelünk (hozzunk!)… Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. Ennek „megkeresztelése” a gyertyás körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a gyertyás körmenet következik.
Mise végén pedig Balázs-áldásban is lehet részesülni (akik elsőpénteken nem tudnak eljönni). 

Jan. 26. ÖSSZEJÖVETELEINK
„Legyen gondunk arra, hogy buzdítsuk egymást szeretetre és jótettekre! (Az e havi életige is visszacseng a ma olvasott szentleckében!)
Összejöveteleinkről ne maradjatok el, mint némelyek szoktak! (Örülök, hogy a mai Ige-körön ismét sokan voltunk, tartalmas tapasztalatokkal… Örülök, hogy egyre többen tartják fontosnak az összejöveteleket!) … bátorítsátok egymást…!” (Zsid 10,19-25)

Jan. 19. JÉZUS
„… Nagy tömeg követte… nagy sokaság csatlakozott hozzá, mert hallották, hogy milyen csodálatos dolgokat visz végbe… Sokakat meggyógyított...” (Mk 3,7-12)Kövessük mi is!
Tanúságtétel (16.20 perctől):

Jan. 18. SZENT MARGIT
Könyörögj érettünk, a magyarokért, egyházunkért, nemzetünkért…
És még a legutóbbi túránkról (Duna TV):

Jan. 17. REMETE SZENT ANTAL
A templomban hallotta a gazdag ifjúról szóló evangéliumot. Ez gyökeres változást hozott életében. Eladta mindenét, szétosztotta, remeteségbe vonult…
A fő kérdés: amikor a templomban hallgatom az evangéliumot, hogy megyek haza, történik-e valami változás az életemben?!

Jan. 16. KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGE
Ma este 6-kor kezdődik a mi templomunkban az Ima-est a Krisztus-hívők egységéért.„Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17).
Kivételesen a ma esti szentmise 17 órakor kezdődik!

Jan. 14. KIVÁLÓ FŐPAPUNK VAN
Örömhír: „A mi főpapunk ugyanis nem olyan, hogy ne tudna együttérezni gyöngeségeinkkel, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan mindenben kísértést szenvedett, a bűntől azonban mentes maradt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.” (Zsid 4,14-16)
- De jó nekünk! Minden okunk meg van az optimizmusra, keresztény reményre

Jan. 9. MEGHÍVÁSOK
„Gyertek kövessetek… Rögtön otthagyták hálójukat és követték. Alig ment valamivel tovább… Őket is mindjárt meghívta. Erre otthagyták apjukat… és a nyomába szegődtek…” (Mk 1, 14-20)
Jézust követni ezt is jelenti: ott kell hagyni valamit, valakit! Akár napi szinten is, apróságoktól kezdve egészen a nagy döntésekig. Kit mire hív Isten… Fontos, hogy ne magamnak, önző énemnek, mások elvárásainak éljek, hanem figyelve Isten akaratára, hívására, és halogatás nélkül kövessem, tegyem amire hív!
Új év, új kihívások, meghívások… Bátorság!

Jan. 7. ÉVADNYITÓ TÚRA
Isten csodálatos nappal ajándékozott meg bennünket! Ragyogó napsütés, tavaszias idő, remek társaság… Rögtön a közös induláson egyik testvérünk emlékeztette a huszonfős csapatot, hogy a mai jelszó: „Próbáljunk meg türelmesek lenni” . – A nap folyamán többször tudatosítottuk magunkban/ együtt is… - Az én lépésszámlálóm 16800 lépést mutatott a nap végére (kb. 12 km). – De jó volt! Istennek – és egymásnak is – legyen hála!

Jan. 1. ÚJÉV
"... Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk... (Lk 2,16-21)
Az új esztendőben követendő elgondolkodni Jézusról, mint Mária. Figyelemmel kísérni tanítását, cselekedeteit… Élni az evangéliumot!
Bízzunk Újra, Éljünk Krisztussal!

2022.
Dec. 31. SZILVESZTER
A HÁLAADÁS NAPJA
- Hálát adunk a 2022-es esztendőért, a kapott sok-sok kegyelemért! - Átlapozgathatjuk honlapunkon a Fotóalbumot... a Plébánostól jövő gondolatokat.. ki-ki saját életét... – Este 6-kor közösen a szentmisében is hálát adunk... Te Deum!
- Hálát adunk XVI. Benedek pápáért

Dec. 30. SZENT CSALÁD ÜNNEPE
Ebben az évben hétköznapra (a mai napra) esik. Az esti 6-os misére várjuk a családokat. Külön áldásban is részesülhetnek!
Istenünk, te ragyogó példaképnek állítod elénk a Szent Családot. Segíts, hogy nyomukban járjunk, gyakoroljuk a családi élet erényeit, mindig egyek maradjunk a szeretetben, és így atyai házadban örvendezzünk örök jutalmadnak. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Dec. 28. JÓZSEF ÁLMA
„… az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt: … József fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és még azon éjjel elment Egyiptomba…"
Józsefnek forró drótja volt Istennel… Az Úr üzent neki… József figyelt/hallgatott Istenre… Kövessem én is!
APRÓSZENTEK
„…  Heródes… megöletett minden fiúgyermeket kétévestől lefelé” (Mt 2,13-18) 
Alig született meg Jézus, a nagy örömhír… a sátán azonnal működésbe lépett! (Ahogy az első emberek teremtésekor is… paradicsomkert, örök élet… a sátán azonnal belerontott).
A gonoszlélek ma is működik… közöttünk is. Amikor születik valami szép, a gonosz azonnal igyekszik belerontani. És sajnos sokan, sokszor vevők vagyunk rá, engedjük, együtt működünk vele. Vigyázzunk, őrizzük a legfontosabbat, a szeretetet, üdvözítésünket/üdvözülésünket… az örök boldogságot!

Dec. 22. MAGASZTALJA
„Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben!...” (Lk 1,46)
Ki, miért? Lehet összeszedni, felsorolni…

Dec. 18. SORREND
- Közeledik a karácsony. Sokan, sok időt, energiát, anyagiakat áldoznak be a készület napjaiban. Mit ajándékozzak? Mit kapok? Nem is mindig egyszerű eltalálni/kitalálni...
- Sokan viszont nem tudják, nem gondolnak rá, hogy Isten kezdte és ma is folytatja az ajándékozást. Az idei karácsonyon is kopogtat szívünk ajtaján. "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)
Adná, adja az Ajándékot de nincs befogadás. Zárva az ajtó, vagy éppen tele van (a szívünk) sok mással (pl. bűnök). Hányan kihagyják az őszinte bűnbánatot, szentgyónást. Tele az asztal, a gyomor... és a legnagyob ajándék - Jézus - nincs befogadva, nincs számára hely.
A következő napok még rendelkezésünkre állnak! Megyek, rendezem az életem!

Dec. 17. FERENC PÁPA

Dec. 15. BRENNER JÁNOS
Az öröm hetében hálát adok a hűséges papokért (nemcsak a vértanúkért, bebörtönzöttekért), akik egész életüket az Egyház, a hívek szolgálatára szentelték és szentelik. Legyünk imaháttér a papok mögött... keressük, hogyan tudnánk jobban együttműködni velük Isten országának (plébániai közösségnek) építésében.

Dec. 13. ÖRÜLJETEK
az Úrban szüntelenül… az Úr közel van!”  (Fil 4,4-5)-
Az öröm hete van (rózsaszín). – Testvérem! Milyen örömeid vannak az Úrban?
Örülök egy pár szentgyónásnak, most a karácsony közeledtével…
Örülök egy-két beszélgetésnek ismeretlen/kereső emberekkel…
Örülök a katekumen csoportnak (tegnap esti találkozás és a ma reggeli előkészítésének)…
Örülök a mai hajnali misének (mécsesek, gregorián zene a félhomályban)…
Örülök, hogy segíteni/adni tudtam
Örülök az adventi postaládának
Örülök a havi Életige megerősítő szavainak – újra és újra… : „ne hagyjuk, hogy a jelen nehézségei letörjenek, és magunkba fordulva gyanakvást és bizalmatlanságot tápláljunk mások iránt? Keresztényként a válaszunk, hogy mindenekelőtt „újraépítjük” a bizalomteli kapcsolatot Istennel, aki Jézusban társunk lett az élet útján, legyen az bármilyen sötét, szűk, fáradságos vagy meredek.”
És még sorolhatnám…

Dec. 7. JÖJJETEK HOZZÁM
"Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültét. Még a fiatalok is elfáradhatnak, ellankadhatnak, az ifjak is összeeshetnek erőtlenül. De akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak...” (Iz 40,25-31)
 

Nov. 30. ANDRÁS
"Megtaláltuk...!" - Rögtön újságolta testvérének, össze akarta hozni Jézussal. Nem fért el benne a Jézussal való találkozás öröme... 
- Bárcsak mi is ilyenek lennénk! Túlcsordulna belőlünk "András öröme". Minél többeknek megmutatni Jézust (elmesélni a Vele való találkozásainkat, örömeinket, boldogságunkat, stb.).
- Jézus értékelte érdeklődésüket és személyesen is meghívta, „bevette őket csapatába”, az apostolok közé!
Hála, hogy mi is közéjük, Jézus csapatában (az Egyházba) tartozhatunk – ki, milyen hivatásban, de keresztényként, az evangélium szerint élve…

Nov. 29. KERESZTÉNYEK
Örülök a tegnap esti katekumen csapatnak! Tartalmas, élő összejövetel volt!
Örülök a hajnali misék résztvevőinek! - Köszönet a mise utáni finom reggeliért! Holnap is lesz! Jó együtt!
Mai üzenetek:
- Jézus újjong, hálát ad, hogy sokan (a "kicsinyek", alázatosak) befogadják az evangéliumot (pl. a 72 tanítvány által is). - Én befogadó vagyok? Vagy még távol tartom magam Jézustól, közösségétől (Egyház, plébániai találkozók...).
- Hála, hogy egyre többet láthatok, érthetek Jézus (az Egyház) tanításából ("Boldog a szem, amely látja...")
A rokimindenki listára is írnak testvéreink gondolatokat a napi evangélium kapcsán (már szinte minden napra van jelentkező!). 
- Istennek hála minden élő, szolgáló, tevékeny testvérünkért!

Nov. 28. HAJNALI MISÉK

„Megyek és meggyógyítom” – Alkudozás, tétovázás, lustálkodás nélkül kövessük Jézus példáját/készségét. Minden nap van rá lehetőségünk az igent mondásokra, szolgálatra… - Kezdjük "adventi programunkat/elhatározásainkat" tettekre váltani! A Rózsafüzér Királynéja újságunkban is van kínálat minden napra!

https://www.magyarkurir.hu/hirek/-harmatozzatok-a-roratek-szep-hagyomanyarol


Nov. 23. ISTEN AJÁNDÉKA
Ma hallottam a református félórában, hogy karácsonykor, mielőtt átadjuk az ajándékainkat, meséljünk el, osszunk meg egy istenélményünket. Hiszen az ünnep arról szól, hogy Jézus megszületett, él.
Megtapasztaltad már? Találkoztál már vele? – Érdemes már most, advent elején átnézni életünket, „készíteni a karácsonyi ajándékunkat”, melyet megoszthatunk, igazi ajándékként.
- Két óra múlva olvasom egyik e-mailem, amit most kaptam. Már is hallottam megerősítő példákat, tanúságtételt!

Nov. 21. MÁRIA A TEMPLOMBAN
Bárcsak minden gyermeket bemutatnának a templomban… az Úrnak!!
- Édesanyák, már gyermeküket méhükben hordozva tudatosan úgy jöhetnek templomban… imádkozva is a születendő gyermekért.
- Szülés után minél előbb meg legyen keresztelve! (Egyházi Törvénykönyv 867.k.: A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermekek már az első hetekben megkapják a keresztséget. A születés után mielőbb, sőt már a szülés előtt forduljanak a plébánoshoz... hogy erre kellő felkészítést kapjanak.)
- Nemcsak misére küldeni, hozni a gyermekeket, hanem a hétköznapokban is – akár csak pár percre is – besétálni/benézni vele a templomba…

Nov. 19. SZENT ERZSÉBET
II. András magyar király és meráni Gertrúd hercegnő leányaként született 1207-ben, valószínűleg a sárospataki királyi várban. Még kisleányként férjhez adták Lajos türingiai tartománygrófhoz, akit három gyermekkel ajándékozott meg. A mennyei dolgok szemlélése töltötte be szívét. Férje halála (1227) után a szegénységet választva élt. Kórházat alapított, és maga szolgálta a betegeket. Meghalt Marburgban 1231. november 17-én.

Nov. 16. MARGIT
Szent István királyunk unokája. Magyarországon, Mecseknádasd mellett született 1046 körül, amikor atyja ott élt száműzetésben. III. Malcolm skót királyhoz adták feleségül, akinek nyolc gyermeket szült. Az igazi édesanya és királyné példaképe. Edinburgban halt meg 1093. november 16-án.

Nov. 15. ÜZENETEK
Szentleckéből (Jel 3,1-6.14-22)
- Jusson eszedbe, hogyan kaptad és hallottad a tanítást! Tarts ki mellette, és térj meg! 
- Ismerem tetteidet… mivel langyos vagy, és se hideg, se meleg, kivetlek a számból. 
- Akiket szeretek, azokat korholom és megfenyítem. Buzdulj fel, és tarts bűnbánatot! 
- Nézd, az ajtóban állok, és kopogtatok. 
Evangéliumból (Lk 19,1-10)
- Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te házadban kell megszállnom. Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust…. megváltoztatta életét! – Jézus hozzám is be akar jönni… meg akar menteni… 

Nov. 10. NAGY SZENT LEO PÁPA
Az Egyház egységét állhatatosan védelmezte
- Kövessük példáját! Jézus leghőbb vágya, hogy az Őt követők "legyenek mindnyájan egy"! - A plébániai közösségben (egymás között), a magyar és a világegyházban… püspökeinkkel és a pápával egységben. 

Nov. 5. SZENT IMRE

Nov. 4. BORROMEO SZENT KÁROLY

Nov. 1. TÚLVILÁG
Ld. részletesen...
- a Biblia
- a Katalikus Egyház Katekizmusa
- a II. Vatikáni Zsinat tanítása
- Tomka F.: Találkozás a kereszténységgel c. hittanköny (29. - 30. fejezet)

Okt. 31. CHIARA FILM

Okt. 30. DUNA TV - NEKED SZÓL
Jézus megszólít, megérint...
Megtérés... Változtatni az életemben...

Okt. 29. CHIARA LUCE BADANO EMLÉKNAPJA
Ima Boldog Chiara Badanohoz
Atyánk, minden jónak a forrása!
Hálát adunk neked Boldog Chiara Badano
Csodálatra méltó tanúságtételéért.
Őt a Szentlélek kegyelme hatotta át
és Jézus ragyogó példája vezérelte.
Állhatatosan hitt végtelen szeretetedben,
és minden erejével válaszolni akart rá,
teljes bizalommal ráhagyatkozva atyai akaratodra.
Alázattal kérünk, add meg nekünk is
az ajándékot, hogy Veled és Benned éljünk,
és kérjük Tőled azt a kegyelmet - ha akaratod szerint való -,
hogy ………..,
a mi Urunk Jézus Krisztus érdemeiért. Ámen.

Okt. 25. HÁZASOK
Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből.
Az asszony engedelmeskedjék férjének, akárcsak az Úrnak, mert a férfi feje az asszonynak, ahogy Krisztus feje az Egyháznak: ő ugyanis testének megváltója. Amint tehát az Egyház alá van vetve Krisztusnak, úgy az asszony is mindenben férjének.
Férfiak, szeressétek feleségeteket, ahogy Krisztus is szerette az Egyházat, és feláldozta magát érte, hogy a keresztségben igéje által megtisztítsa és megszentelje. Ragyogóvá akarta tenni az Egyházat, amelyen sem szeplő, sem ránc, sem egyéb efféle nincsen, hanem szent és szeplőtelen.
Így a férj is köteles szeretni feleségét, mint a saját testét. Aki feleségét szereti, önmagát szereti. A saját testét senki sem gyűlöli, hanem táplálja, gondozza, akárcsak Krisztus az Egyházat. Mi ugyanis tagjai vagyunk testének.„Ezért az ember elhagyja apját, anyját, feleségéhez csatlakozik, és a kettő egy test lesz.” Nagy titok ez: én Krisztusra és az Egyházra vonatkoztatom.Szeresse tehát mindegyiktek a feleségét, mint önmagát, az asszonyok meg tiszteljék férjüket! (Ef 5,21-33)

Okt. 22. SZENT II. JÁNOS PÁL

Okt. 21. BOLDOG  IV. KÁROLY KIRÁLYUNK

Okt. 20. TŰZ
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!..." (Lk 12,49-53)
- Bennem lángra lobbant már? Ég bennem Krisztus tüze?... 
- Lelkesedés Krisztus ügyéért, az Egyházért...  - Vagy netán langyos keresztény vagyok?

Okt. 17. Antiochiai SZENT IGNÁC

Okt. 11. A JÓ PÁPA

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR KIRÁLYNŐJE
Templomunk névnapja! Együtt köszöntjük a Szűzanyát:
- a du. 5 órai rózsafüzér imával,
- az esti 6-os szentmisében
- elsőpénteki szentségimádás…

Okt. 3. TEMPLOMUNK
Ma van a születésnapja! Szentmisével ünnepeljük/köszöntjük este 6 órakor! - Előtte 5 órától rózsafüzér imádkozás!
Jelenleg templomunkban látogatható a Meg nem született gyermek vándorszobra.

Okt. 1. ÜNNEPÜNK
- Templomunk születésnapja/névnapja (okt. 3. és okt. 7.)... Plébániai közösségünk éves ünnepe! Elsőbbséget élvez minden más plébániai programunknál/ünnepünknél! - Covid? Rossz idő? Egyéb program? Elkötelezett testvéreinket nem tartotta vissza. Istennek hála: sokan, sokféle szolgálatot vállaltak már az előkészületekben is és a nap folyamán is - mindannyiunk örömére, Isten dicsőségére és a Rózsafüzér Királynéja iránti szeretetből. - Plébánosi dicséret is érte!
- Mindemellett immár a Rózsafüzért imádkozók XIII. országos találkozója is volt a mai nap. Az ország minden részéből - még Belgrádból is - érkeztek zarándokok!
- Sok, szép konkrét tapasztalat is elhangzott, hogy kinek, mit jelent a rózsafüzér ima, és milyen csodák, imameghallgatások történnek általa...

Szept. 29. TANÚIM LESZTEK
Immár 13. alkalommal kerül megrendezésre a RÓZSAFÜZÉRT IMÁDKOZÓK ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA.
Minden évben október első szombatján!
Ez évben okt. 1-én, szombaton 9-15 óráig kerül megrendezésre.
Ima, tanúságtételek, előadás, szentségimádás...
Az ünnepi szentmise 11 órakor, Bíró László püspök atya vezetésével.
- Éppen templomunkban tartózkodik a "meg nem született gyermekek vándorszobra" is, mely megtekinthető...

Szept. 27. KÖVETEK
"Követeket küldött maga előtt..."
- Jézus mindenhova, mindenkihez menni akar! Mi - tanítványai - vagyunk a követek. Megszólítani/meghívni azokat, akik még nincsenek Jézus közelében...
- Örülök, hogy a Katekumenek (hittel ismerkedők, hitben erősödni akarók, érdeklődők) száma növekszik...
"Elindultak... hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust"
- Ma is vannak, akik nem fogadják be, nem fogadják el a meghívást... 
"Akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfeddte őket: Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek.  " (Lk 9,51-56)
- Megmentő szeretet!!! Ha nem fogadják, menjünk tovább... imádkozva értük... 

Szept. 26. KI A NAGYOBB
"Egyszer az a kérdés merült fel a tanítványok között, hogy ki a legnagyobb közülük. ... aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb." (Lk 9,46-50)
- Aki tud kicsi lenni... alázatos lenni... nem vetélkedni felebarátjával... nem tartja különbnek magát másoknál... nem gőgös... nem irigykedik...

Szept. 24. SZENT GELLÉRT
- Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk búcsúi száma! Benne sok információ (mi a búcsú? lelkigyakorlatos beszámolók, plébániánkról életképek, stb.).
- Holnap 10-kor gitáros mise!

Szept. 16. VELE
"Vele volt a tizenkettő és néhány asszony..." (Lk 8,1-3).
- Örülök és hála, hogy ma folytatódott a Házas Kör (HK), immár személyes részvétellel (korhatár nélkül). Szép, hasznos, tanulságos este volt!
- Örülök, hogy Vele lehetünk - a szentmiséken kívül is, közösségben egymással... építve Isten Országát, az Egyházat, plébániai közösségünket, magunkat.
A HITTANOK ablakban mindenki talál magának lehetőséget/alkalmat! Szeretettel várunk Mindenkit!

Szept. 13. ÚJ HITTANOS ÉV 
Babák-mamák:
- "Örülök a mai találkozásnak, köszönöm Nektek!"
- "Igen, szuper volt együtt lenni..."
Katekumenek tegnap este:
- Szintén pozitív megnyilatkozások, micsoda történetek!... Jó volt együtt! Még kisbabával is jött egy ifjú pár!
Kertészek:
- Ma du.a templomkertünk benépesült ügyes kezekkel és szép virágokkal! 
Gyónások...
Istennek hála az év eleji kegyelmekért!

Szept. 10. URAM URAM
"Miért mondjátok nekem: „Uram, Uram!” – ha nem teszitek, amit mondok? (Lk 6,43-49)
- Imádságunk (kérésünk)  akkor igazán, hatékony, ha tesszük, amit Jézus mond... 
EGY TEST
"Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. (1Kor 10,14-22)"
- Minden szentáldozásban gondoljunk erre... egy test vagyunk... Jézus eggyé akar bennünket tenni... építsük tudatosan egymás között az egységet!

Szept. 5. TERÉZ ANYA
"Valami szépet Istenért!" 
- Ezzel indult. Mi is, akár minden nap (többször is) tehetünk "valami szépet Istenért"!

Szept. 4. KERESZTELÉS
- Nekem ma van a keresztelésem évfordulója! Hat napos koromban kereszteltek.
Egyházi Törvénykönyv 867. kán. - 1. §. A szülők kötelesek gondoskodni arról, hogy a gyermekek már az első hetekben megkapják a keresztséget; a születés után mielőbb, sőt már a szülés előtt forduljanak a plébánoshoz, hogy gyermekük számára kérjék a szentséget, és hogy erre kellő felkészítést kapjanak.
- Téged mikor kereszteltek? Életed legfontosabb napja! Meg szoktad ünnepelni?
BOLDOGGÁ AVATÁS

Szept. 2. A SZENTLECKÉBŐL
két üzenet (1Kor 4,1-5)
+ A keresztény, krisztusi emberek "hűségesek legyenek..." - Jézushoz, az evangéliumhoz, az Egyházhoz...
+ "Ne ítélkezzetek" - Az ítélkezés szörnyű bűn! Megöli a szeretetet, emberi kapcsolatokat! Az ítéletet, ítélkezést bízzuk Istenre...
-- Hála a ma esti szentségimádásért!

Aug. 30. JÉZUS
"Mi dolgunk veled, názáreti Jézus?" (Lk 4,31-37)
- Az ördögtől megszállott ember tette fel e kérdést Jézusnak...
De mi is feltehetjük... Önvizsgálat... Milyen a kapcsolatom Jézussal? "Mi dolgom Vele?"...

Aug. 26. PAKISZTÁN-EST
Mai ev.: "...kimentek a vőlegény elé...
- Minden szentmisébe a Vőlegény (Jézus) elé megyünk... és majd földi életünk végén is!
- Legyen olaj a lámpásunkban... Újra és újra fel kell töltenünk lámpásunkat: bűnbánat, a szeretet tettei...
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!" (Mt 25,1-13) 

Aug. 22. ILYEN IS VAN
"Testvéreim! Folytonos hálával tartozunk értetek Istennek, mégpedig méltán, mert hitetek nőttön-nő, és az egymás iránti szeretet mindnyájatokban gyarapszik. Dicsekszünk is veletek Isten egyházaiban..." (2Tessz 1,1-5.11b-12"
- A ma kezdődő papi lelkigyakorlaton így is gondolok rátok... emlegetve lesztek...

Aug. 21. SZŰK KAPU
A mai prédikációból kimaradt...
- Gyakran olvasok sporthíreket. A sportolók óriási áldozatokat, lemondást vállalnak földi babérokért. - Vajon a keresztények?!
- Sajnos sokan lazáznak, csak a minimumot, esetleg a kötelezőt bevállalják. Pl. vasárnapi mise, de többet nem. Sok minden mást elébe helyeznek kényelemből, érdekből, önzésből (otthoni munkák, programok...) a keresztény élet/vallás gyakorlásának. Sokan a szentáldozást sem igénylik (nem értik a Jézussal/Jézusban való élet fontosságát, ajándékait...).
- Hála Istennek pozitív példák is vannak!

Aug. 18. NEM AKARTAK JÖNNI
"A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak jönni... (Mt 22,1-14)
- Ma is! Hányan, hányszor visszautasítják a meghívásokat... Fel sem fogják, mit/mennyit veszítenek! 
 „Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős ruhád?” 
- Pl. szentmisére, közösségbe... - A kegyelem állapotába lenni (bűnbánat, szentgyónás)... szeretetbe öltözve, jó szándékkal... 

Aug. 15. NAGYBOLDOGASSZONY
Kötelező szentmise!
Szentmise templomunkban este 6-kor.

Aug. 8. DOMONKOS
Templomunkat a domonkosok építették. Hála érte/értük!
Urunk, Istenünk, segítse Egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk legyen.

Aug. 5. HAVAS B.A.
- Tegnap egésznapos szentségimádás volt templomunkban, két misével... Öröm és köszönet minden résztvevőnek... és hála at Oltáriszentségben jelen lévő Jézusért/nak!
- Ma elsőpéntek, a szokásos mise utáni szentségimádással... Újra együtt Jézussal!

Júl. 28. HÁLA-ÖRÖM
- Örülök, hogy a nyári szünetben/nagymelegben (is) többeknek igényük van a közösségre... Gondolok a hétköznapi szentmisékre, du-i és esti rózsafüzér imákra, közös munkákra (pl. kert), szolgálatokra, összejövetelekre, stb.
- Örülök, a mai Ige-kör résztvevőinek. Nagyon jó volt együtt, építő est volt...
- Örülök a gyónásra, lelkibeszélgetésre jelentkezőknek...
- És még lehetne sorolni tovább!

Júl. 26. JOACHIM ÉS ANNA
Szülők... nagyszülők... gyermekek... szeressük egymást - kölcsönösen! Élőket, holtakat...

Júl. 23. BENNE MARADNI
"Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok... Mert nélkülem semmit sem tehettek. ..." (Jn 15,1-)
- Jézusban (a Szeretetben, az evangélium élésében) maradni... "Gondolattal, szóval, cselekedettel"
BRIGITTA
Nyolc gyermeket szült, akiket nagy gonddal nevelt. Belépett Szent Ferenc harmadik rendjébe. Férje halála után még inkább az aszketikus élet felé fordult. ... mindenki példájául szolgált kiváló erényeivel... Rómában halt meg 1373. július 23-án. II. János Pál pápa 1999. október 1-jén Európa társvédőszentjévé nyilvánította.

 Jún. 27. SZENT LÁSZLÓ
Sziklahitű… könyörögj érettünk!

Jún. 21. ARANYSZABÁLY
"Mindazt, amit akartok, hogy megtegyenek nektek az emberek, ti is tegyétek meg nekik!"
- Ne elvárásaim legyenek!
"A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a romlásba visz..." (Mt 7,6.12-14)
- A keresztény életet nem lehet lazán, kényelmesen élni... 

Jún. 19. ÚRNAPJA
- Hála az Oltáriszentségben köztünk élő és bennünket tápláló Jézusért!
- Hála a "világméretű szentségimádás" résztvevőiért!
- Hála és köszönet az ünnepet előkészítő testvérekért. Köszönet mindazoknak, akik plébániai közösségünkért – az Egyházért, Isten dicsőségére – dolgoznak, szolgálnak (mindig a fedélzeten vannak).
- Örülök a mai szentmise, körmenet résztvevőinek (főleg, azoknak, akik végig kitartottak). Külön öröm, hogy többen nem tettek más programot erre a napra, hiszen ez az egység, közösségünk (Krisztus Titokzatos Testének) éves ünnepe.
- Örülök és hála a két felnőtt elsőáldozó testvérünkért… a két szín alatti szentáldozás lehetőségének…
- Örülök a hittanos gyermekeink négy napos táborozásának, együttlétének…

Jún. 14. MIT MOND JÉZUS
"Én pedig azt mondom neketek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket… Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” (Mt 5,43-48) 
- Mindig ahhoz igazodjunk, amit Jézus mond!

Jún. 10. MÁRIA RÁDIÓBAN
7 óra 36 perctől A MAI EVANGÉLIUMRÓL...

Jún. 9. PAPOK 
Jézus az örök Főpap... Áldozatot hozó... Áldozat...
A felszentelt papok és a világi Krisztus-hívők is fontos, hogy ezt (Jézus áldozatát) éljük, folytassuk...
- "Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt! Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot (minden hétköznapi áldozatot, amit hozunk - önként, szeretetből... felajánlva engesztelésül bűneinkért, és másokért - mint Jézus), nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára!"

Jún. 3. SZERETSZ ENGEM?
A mai evangéliumban kérdezgeti Jézus (Jn 21,15-19).
Nemcsak Pétert kérdezi, hanem mindnyájunkat! Naponta többször is a különböző helyzetekben… Szeretsz engem? Most is? Amikor éppen teszel, vagy nem teszel valamit… Amikor pl. nem jézusi vagyok… Amikor nem az Atya akaratát teszem… Amikor nem az egységet élem... Szeretsz te engem (egyáltalán)?
Jobban szeretsz, mint ezek? – Jobban szeretsz, mint a többiek? Mivel mutatod meg?

Jún. 2. JÉZUS SZÍVE HÓNAPJA
Ajánlatos minden nap elimádkozni a Jézus Szíve litániát imakönyvből, vagy: https://www.youtube.com/watch?v=En22a1GxylQ&t=1184s 
"Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint!"
Mai ev: "Szent Atyám, nemcsak tanítványaimért könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Egyek legyenek mindnyájan! Amint te, Atyám, bennem vagy és én tebenned, úgy legyenek ők is mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem..." (Jn 17,20-26) - Köszönöm azoknak a "rokis híveknek", akik...

Máj. 26. HÚSVÉTI GYÓNÁS
Már nem sokára véget ér a húsvéti idő!
Mindenki végzett alapos szentgyónást?
Pl. az alábbi lelkitükör segítségével ajánlatos készülni… - De nemcsak húsvéti időben!
(Honlapunkon is rajta van a Lelkitükrök ablakban!)

Máj. 20. ÖKUMENÉ
Örülök, hogy folytathatjuk a "szinodális lépéseket", együtt gondolkodást ökumenikus szinten is!

Máj. 17. BOLDOG SCHEFFLER JÁNOS
Tízgyermekes, szegény családban született ... Közülük hárman szentelték magukat Istennek!
1942. Május 17-én a szatmári székesegyházban szentelték püspökké.
Élete fő célja: Isten akaratának keresése, felismerése és teljesítése. Püspöki jelmondata „Ut omnes unum sint” - (Legyenek mindnyájan egy) szellemében próbálta összefogni szétdarabolt egyházmegyéjét, vezetni papjait és híveit.
1950-ben szembeszegült a romániai katolikus egyházat a pápától elszakítani akaró kommunista törekvésekkel, ezért kényszerlakhelyre vitték, majd letartóztatták. Jilava börtönében halt meg 1952-ben.
Könyörögj érettünk: több gyermeket vállaló családokért, papi hivatásokért, az egységért, a Katolikus Egyházhoz való hűségért... 

Máj. 11. JÉZUS KÜLDETÉSE
"...az Atya, aki küldött engem, hagyta meg nekem, hogy mit mondjak és mit hirdessek. Tudom, hogy az ő parancsa örök élet. Amit tehát hirdetek, úgy hirdetem, amint az Atya mondta nekem." (Jn 12,44-50)
- Fontos, hogy mi is Hozzá igazodjunk, azt éljük és hirdessük, amit Jézus!

Máj. 9. ISTENT
Mai zsoltár-válasz: „Istent szomjazza lelkem: * az élő Istent." (Vö. Zsolt 43,3a)
- Minden ember „szomjazik”. Elsősorban a szeretetre, boldogságra…
- Ki, mivel igyekszik oltani szomját? Sajnos nagyon sokan nem Istennél keresik a megoldást. Pl. az anyagiak, karrier és egyéb földi dolgok
A mai nap újabb meghívás, hogy Istent keressük!
A mai evangélium is válasz: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.” („Jn 10,1-10”)  - Jézus felkínálja magát!

Máj. 8. A PÁSZTOR ÖRÖME
„Juhaim hallgatnak szavamra. Ismerem őket, és ők követnek engem…” (Jn 10,27-30) 
- Ferenc pápa üzenete a hivatások vasárnapjára: https://katolikus.hu/cikk/ferenc-papa-uzenete-a-hivatasok-59-vilagnapjara

Máj. 5. JÉZUS KÍNÁLATA
Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adni fogok, az én testem a világ életéért.” (Jn 6,44-51) 
- Micsoda nagy ajándék! A legnagyobb! – Ki mennyire (hányszor) él vele?! – Gyakori szentáldozások!!!
--- Május a Szűzanya hónapja! Minden nap imádkozzuk a Loretói litániát?! - Aki nem tud jönni a temploba, az otthon is imádkozhatja!

Máj. 3. KÖZÖSSÉGÜNK
- Öröm, hogy a Boldog Gizella kör hétről hétre újra összejöhet személyesen, tegnap is!
- Örömmel adtunk hálát (sokan) a tegnap esti szentmisén a pakisztáni gyermekek/családok segítőiért, magáért az „ügyért”…
- Öröm volt végre személyesen is együtt lenni a Fiatal házasoknak… jókat beszélgetni…
- Öröm, hogy a ma délelőtti Babák-mamák „serege” is személyesen tudott együtt lenni, többek között az anyai hivatásról beszélgetni, védőnő segítségével is…
- Öröm a ma délutáni Nyugdíjas hittanosaink személyes összejövetele is. Szeretnek találkozni…
- Öröm, hogy több pár is komolyan készül – ma este is – a házasságra, már hetek, hónapok óta…
- Öröm, hogy az igényes, őszinte szentgyónások lehetőségével is egyre többen élnek…

Máj. 1. VASÁRNAPI MISÉNK
A Katolikus Rádió ismét templomunkból közvetítette a 10 órai szentmisét (a hírek után):

Ápr. 30. NE FÉLJETEK
Erős szél fújt, és a tó háborgott… Jézus bátorította őket: „Én vagyok, ne féljetek!” (Jn 6,16-21) 
A bárkában… az Egyházban is gyakran tapasztaljuk (egyéni és közösségi életünkben), hogy erős szél, ellenszél fúj. Jézus bátorít minket, hogy ne féljünk, Ő ott van, velünk van... Fontos, hogy észre vegyük, felismerjük… Bízzunk benne, hiszen Ö a győztes!

Ápr. 24. SZENTMISE
---- Május 1-én is tőlünk lesz a 10-es mise közvetítése!

Ápr. 23. ÖRÖMHÍR
"Miután húsvétvasárnap reggel Jézus feltámadt, először Mária Magdolnának jelent meg..."
- És még negyven napon keresztül sokszor, sokaknak megjelent a Feltámadott! De ma is itt van köztünk, találkozhatunk vele...  
"Azután így szólt hozzájuk: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” (Mk 16,9-15)
- Mindnyájan küldve vagyunk, hogy hirdessük a Jóhírt, örömhírt... Ma hogyan sikerült? De minden nap van lehetőségünk!
-- Istennek hála a hittanos gyermekeink e hétvégi együttlétéért!
--- Istennek hála a napsütéses, vidám bringatúráért!

Ápr. 19. MIÉRT SÍRSZ
 
„Asszony, miért sírsz?”  (Jn 20,11-18)
- Mert rátalált, megtapasztalta, hogy milyen jó Jézus közelében… elveszítette… de keresi, s aztán újra találkozhatott vele, a Feltámadottal… Milyen boldogság!
- Van, aki azért sír, mert még nem találta meg, és ezért nem tud igazán boldog lenni… Segítsünk neki(k).
- Van, aki hűtlen lett, elhagyta, nem is keresi… Jézus nélkül él… 
- És még sok változat van… Fontos, hogy mi meneteljünk a Feltámadottal! 

Ápr. 14. NAGYCSÜTÖRTÖK

Ápr. 12. ÁRULÓ
„Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.” (Jn 13,21-)
A hétköznapokban sokféle áruló/árulás van. – Jézus tudta/tudja (ma is) ki az áruló. Vigyázzunk, ne tartozzunk közéjük. Óvakodjunk az egymás háta mögötti beszédtől! Szeressük egymást!

Ápr. 9. ELJÖN-E
„Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?” (Jn 11,45-57)
Közeledik az ünnep. Nagy a készülődés plébániai közösségünkben is…
- Délelőtt az első gyónásra készülőknek volt „lelkinap”… 
- Felnőtt gyónók – lelki takarítás… 
- Templomunkban és környékén du. nagytakarítás
- Este felé a 38 éve alakult „csopi” (=családcsoport) ünnepelt együtt…
 „Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?”
Ki, hogy készül(t), attól is függ a találkozás Jézussal!

Ápr. 8. ÚJSÁG
- Többen megköszönték, hogy az újságunkban lévő nagyböjti program sokat segített nekik! – Még van egy pár nap, „rá lehet hajtani”!
- Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk húsvéti száma is! Benne többek között a „húsvéti szentháromnap” menetrendje…
+ Örülök, hogy egyre többen ragadják meg a gyónási alkalmakat. Szép lenne, ha már nagycsütörtökön mindenki megtisztulva járulna szentáldozáshoz!
+ Szombat du. 3-tól templomunk nagytakarítása! – Nagyböjti önmegtagadás? Jócselekedet?

Ápr. 4. MAI KÖNYÖRGÉS
Istenünk, a te mérhetetlen kegyelmed gazdagon elhalmoz minket minden áldással. Kérünk, vezess át bennünket a régiből az új életre, hogy készen találj, amikor megnyitod előttünk dicsőséges mennyei országodat. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. 

Ápr. 1. NAPINDÍTÓ
Mária Rádióban ma reggel 7.35-től...

Márc. 23. PARANCSOK
- "Nézzétek, parancsokra és törvényekre tanítalak benneteket, ahogyan az Úr, az én Istenem parancsolta nekem, hogy hozzájuk igazodjatok... Tartsátok szem előtt és kövessétek őket! ... Mert hát hol van olyan nagy nép, amelyhez istenei oly közel volnának, mint hozzánk az Úr, a mi Istenünk..." (MTörv 4,1.5-9)
- "Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni... minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is" (Mt 5,17-19")
+ Sajnos sokan figyelmen kívül hagyják, megváltoztatják Isten törvényeit. Látjuk is, hogy ez mennyi összevisszaságot, tragédiát szül a világban...
- "Mózes fogta a sátrat, felállította a táboron kívül, bizonyos távolságra a tábortól, és elnevezte a találkozás sátrának. Aki meg akarta kérdezni az Urat, annak ki kellett mennie a találkozás sátrához, amely a táboron kívül állt..." (Kiv 33.)
+ De jó, hogy nekünk is van "találkozás sátra"! Éljünk a lehetőséggel, jöjjünk minél többször, kérdezzük az Urat, hallgassunk rá!

Márc. 22. EPEDVE
sóvárog a lelkem az Úr udvarába. Szívem és testem áhítozik az élő Isten után.” (Zsolt 83.)
A hétfő esti Közös hittan többeket megmozgatott… jönnek a visszajelzések… - Észre sem vettük, de ez is a szinodális folyamat része volt: (meg)hallgatni egymást, a többféle véleményt… kihez, mi érkezett. Színes csapat, család vagyunk! Istennek hála…

Márc. 19. SZENT JÓZSEF
1. Igaz ember volt (Mt 1,16-)
- töpreng… nem akar botrányt… nem kapkodja el a döntést… keresi Isten akaratát…
2. Úgy cselekedett
- nem a saját ötletei szerint… meghallotta Isten üzenetét és úgy cselekedett...

Márc. 15. Mária Rádió
Napindító - 7 óra 32 perctől

Márc. 8. MI ATYÁNK
- A mai evangéliumban hangzott el! – Magyarázat hozzá a KEK-ben (Katolikus Egyház Katekizmusa), ill. az e havi Életige: https://www.fokolare.hu/hirek/13130

Márc. 7. SZERESS
- A mai Olvasmány (Lev 19,1-2.11-18) lelkitükör is, meghívás is, nagyböjti útmutató is…
- Az evangélium (Mt 25,31-46) leírja, mi a tétje életünknek… komolyan vegyük Jézus tanítását. --  De jó, hogy van örök élet, örök boldogság!

Márc. 5. LELKINAP
Nagy öröm számomra, hogy 
- már az előkészületekben többen szolgáltak,
- várakozáson felüli létszámban részt vettek testvéreink a lelki napon, nemcsak a szentmisén (nemigen fértünk volna el a hittanteremben),
- sok pozitív visszajelzés érkezett a napról, a témákról, a kiscsoportokból,
- több, új kapcsolat is született, épül közösségünk,
- az esti rózsafüzér ima után is többen megosztották a kapott kegyelmeket (ki, mit kapott), élhettük a lelki vagyonközösséget,
- lehet írásban (e-mail) is folytatni a megosztást. Akik szóban elmondták, azok is leírhatják... továbbadni a jóhíreket, másokat is részesíteni a kegyelmekben... ("ha valamit megtartunk magunknak... az azt jelenti, hogy elrothasztjuk").
Istennek hála! További szép folytatást, „lelkigyakorlatozást”!

Márc. 3. NAGYBÖJT
Örülök, hogy a hamvazószerdai misén sokan, együtt kezdhettük a Szentnegyvennapot! További szép folytatást:
- elsőpéntek: kitett Oltáriszentség előtt imádkozzuk a Keresztutat…
- szombaton 10-től szentmisével kezdjük nagyböjti lelkinapunkat
Imádunk Téged Krisztus és áldunk, mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Márc. 1. A BÉKÉÉRT
A Szentatya, Ferenc pápa  arra kért mindenkit, hogy március 2-án, hamvazószerdán tartsunk böjti napot a békéért. Külön biztatta a hívőket, hogy azon a napon buzgón szenteljék magukat az imádságnak és a böjtnek, kérve Szűz Máriának, a Béke Királynőjének közbenjárását. 
Ezért a szerda du-i, 5 órai rózsafüzért kitett Oltáriszentség előtt imádkozhatjuk, majd szentmise után is lehet maradni egy rövid szentségimádásra.

Febr. 17. ISTEN VÁLASZTÁSA
„Távozz tőlem, sátán, mert emberi módon gondolkodol, és nem Isten tervei szerint!” (Mk 8,27-33)
Létfontosságú, hogy Isten tervei szerint gondolkodjunk, életünk minden területén!
Most mi Isten akarata? Mit tenne most Jézus az én helyemben? Stb... 

Febr. 15. MÉG MINDIG NEM
Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? … „Hogyan lehet, hogy még mindig nem értitek?” (Mk 8,14-21) - Sokféle témában...
- Kedves mai tanítványok! Jézus lehet, hogy ma is, nekünk is ugyanezeket a kérdéseket teszi fel…

Febr. 14. MAI ZSOLOZSMÁBÓL
"Az idős férfiak józanok, tisztességesek, megfontoltak legyenek a hitben, szeretetben és türelemben. Az idős asszonyok hasonlóképp legyenek komoly magaviseletűek, senkit se rágalmazzanak, ne igyanak sok bort, hanem tanítsanak a jóra. A fiatal asszonyokat tanítsák arra, hogy ragaszkodjanak férjükhöz, szeressék gyermekeiket, legyenek komolyak, tiszták, háziasak, gyöngédek, a férjük iránt engedelmesek, nehogy az Isten szavát káromlás érje. Buzdítsd az ifjakat is, hogy mindenben fegyelmezetten éljenek...(Tit 1.)

Febr. 13. HÁZASSÁG HETE - BETEGEK KENETE
- Áldott az az ember, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van a reménye. (Jer 17,5-8)
- Boldog az az ember, * aki az Úrban bízik. (Zsolt 39.)
- Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk. (1Kor 15.) 
- Boldogok vagytok... (Lk 6,20)

Febr. 12. NYÍLJ MEG
A tegnapi evangéliumban olvastuk: „Nyílj meg!” Erre megnyílt a süket füle, megoldódott a nyelve, és érthetően beszélt. (Mk 7,31-37)
- Örülök, hogy a most megjelent Rózsafüzér Királynéja újságunkban sokaknak "megnyílt a füle, nyelve". - A "Mit jelent számomra a Szentírás?" kérdésre többen is válaszoltak, megosztották kincseiket... - Milyen jó lenne, ha folytatódnának a megnyílások, élnénk a lelki vagyonközösséget, ha újságunkban több személyes tapasztalat/tanúságtétel megjelenhetne! Mert amit kaptunk, azt nem csak a magunk számára kaptuk! 

Febr. 11. LOURDES - BETEGEK

Febr. 9. ISTEN A SZERETET
Mai üzenetei (mert szeret):
- Bízd sorsodat az Úrra, benne remélj, * és ő gondoskodik rólad. (Zsolt 36.)
- Jézus mondja (egy kis lelkiismeretvizsgálat, útmutatás): belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, paráznaság, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. (Mk 7.)

Febr. 7. TEMPLOM
Az ószövetségi templomban a frigyszekrény és benne a két kőtábla volt – Isten 10 parancsolata... (1Kir 8.)
Az újszövetségiben a tabernákulum és benne az Oltáriszentség… Jézus valóságos jelenléte.Velünk az Isten!
Mindkettő vonatkozásipont számunkra, ne felejtsük!

Febr. 4. A SZENTMISÉRŐL
Napindító, reggel 8.05-kor

Jan. 30. MAI ÖRÖMHÍREK
- „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek... (Jer 1) 
- "Te vagy reménységem, Istenem, * ifjúkorom óta, Uram, benned bízom. Anyám méhétől te vagy támaszom, * anyám ölétől fogva védelmezőm. (Zsolt 70)
- "Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre." (1Kor 13)
- ..."beteljesedett az Írás" (Lk 4)

Jan. 29. ÚJRAKEZDÉS
A mai szentírási üzenetek
BEISMERNI, BŰNBÁNAT, KÖNYÖRGÉS, VEZEKLÉS (2Sám 12,l-7a.10-17)
"Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet!"
- Nem elég meggyónni, ajánlatos vezekelni is a bűneim miatt... elfogadni a következményeket…
ÚJRAKEZDÉS (Mk 4,35-41)
- „Keljünk át a túlsó partra.” – Máshol, másként folytassam…
- „Még mindig nincs bennetek hit?”- Hála Jézus megmentő szeretetéért (szélvihar, hullámok…)
Istenem, kérlek téged, * teremts bennem tiszta szívet!

Jan. 28. SZINODUS
(Reggel 8 óra 7 perckor)

Jan. 25. PÁLFORDULÁS
Szent Pál megtérésének ünnepe (ApCsel 22,3-16).
Bizonyára mindenkinek volt(ak) kisebb-nagyobb megtérés(ek), „pálfordulások”, változások, változtatások életében… - Örömmel olvasnám kinek-kinek megtérését, megtéréseit! Osszuk meg egymással! Így is apostolkodhatunk! - Köszönöm a Bibliával kapcsolatos válaszokat is!

Jan. 23. ISTEN IGÉJÉJÉNEK VASÁRNAPJA
Fel lett téve a kérdés: kinek mit jelent a Biblia, mit jelent számodra, mennyire van jelen az életedben, stb. Köszönöm, hogy már többen válaszoltak! Jó párat már idéztem is a ma de.-i prédikációban.
Várom a további e-mail leveleket is - "szinodális" szeretettel!

Jan. 22. BOLDOG
- Hitvalló keresztény lehet mindenki a maga területén, hivatásában...

Jan. 21. NÉV SZERINT
„…hogy vele tartsanak, és hirdessék az Igét.” (Mk 3,13-19)
- Te is, én is ki vagyunk választva, név szerint, hogy Vele tartsunk, hogy hirdessük az evangéliumot!
Szent Ágnes, könyörögj érettünk!
- Hogy legyenek mindnyájan egy! – Imanyolcad a krisztus-hívők egységéért… 

Jan. 18. MARGIT
- Tegnap este szinodális összejövetelre hívtam „roki népét”… Örülök, hogy sokan beneveztek! – „Krisztus Testének építése végett!”
- Ma este 6-kor a Fasori evangélikus templomban lesz az Imahét közös, ökumenikus találkozója.
- Ma ünnepeljük Árpád-házi Szent Margitot!

Jan. 14. A JÉZUSI SORREND
A mai evangéliumban (Mk 2,1-12): Előbb a lélek gyógyítása (lelki egészség): „így szólt a bénához: Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” 
Aztán a test gyógyítása (testi egészség): „Mondom neked: Kelj föl, fogd az ágyadat, és menj haza!” Az felkelt, fölvette ágyát, és mindannyiuk szeme láttára eltávozott. 
- Sokan imádkoznak gyógyulásért, egészségért, de keveset (vagy semmit) a lelkük egészségéért – gyónás, szentáldozás, betegek szentsége…)
A bénát négyen vitték Jézus elé… - Ma is sokan vannak, akik egyedül nem tudnak, nem mernek Jézus elé menni, hogy életüket rendbe tegyék... Segítsük őket (imáinkkal, bátorító szavainkkal, tanúságtételünkkel…).

Jan. 12. JÉZUS
- Jézus rendszeresen járt „templomba”!
A tegnapi evangéliumban olvastuk, hogy „bement a zsinagógába”… ma azt olvastuk, hogy  „kijött a kafarnaumi zsinagógából” (Mk 1,29)
- Új év… Talán többen is jöhetnének… többet is a mi templomunkba…
- Jézus gyógyít! – Érdemes a közelében lenni! - Mennyi testi-lelki-szellemi beteg, szenvedő ember van! Jézusnál (is) keresem a gyógyulást? Szentségek, gyónás, lelkibeszélgetés...
- Akit meggyógyított, hálás! – „Szolgált nekik”!
- "Mindenki téged keres!" – Én is ezek közé tartozom? Miért keresem?

Jan. 11. KÉRDÉS
„Mi közünk egymáshoz, názáreti Jézus?” (Mk 1,21-28)
Elő szokott jönni ez a kérdés, mint a mai evangéliumban is… Ismét válaszolhatunk rá, személyesen.
- Milyen a kapcsolatom Jézussal? Mennyi közöm van hozzá a hétköznapokban…? 

Jan. 7. LAKÁSSZENTELÉS
Vízkereszt kapcsán szoktak kezdődni a lakásszentelések. Örülök, hogy már jó páran hívtak! Persze az év bármelyik napján szívesen megyek, ahova hívnak…

Jan. 6. CSILLAG
„Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy hódoljunk előtte.”
- Csatlakozzunk mi is. Istent tegyük az első helyre, Isten akaratát kövessük/tegyük!
- „Jöjjetek, imádjuk az Urat!” – aki nemcsak a szentmisében, hanem a felebarátunkban is vár bennünket! Személyesen, telefonon, interneten… Kövessük a „csillagot”, ő mutatja, hogy hol van éppen Jézus (lelkiismeretünk jelez, az evangéliumok…), hogy kiben vár bennünket… 
- Örülök, hogy ma este feltűnően sokan jöttek a szentmisére, (nemcsak mert kötelező ünnep?!) követték a „Csillagot”! Szép folytatást!

Jan. 5. BÖLCSEK
Elindultak megkeresni Jézust…(Mt 2,1-12) Isten-keresők! Vajon ki, mi indította őket?...
- Örömmel adok hálát a sok felnőttért, akik szintén elindultak és rátaláltak Jézusra a mi plébániánkon (és előző helyeimen) is. Felnőtt keresztelések, elsőáldozások, bérmálások, házasságrendezések, bekapcsolódás közösségünk életébe… - Jó lenne, ha leírnák keresésük, ill. a megtalálásuk történetét, örömét…
- Imádkozzunk, hogy folytatódjon az Isten-keresők tábora és rátaláljanak az igazi Boldogságra, Istenre, a kereszténységre, annak egyre teljesebb megélésére…
- És persze sokan hálát adhatunk, akik már gyermekkorunktól kezdve Vele élhetünk!

Jan. 3. Ő AZ
…aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” 
Jn 1,29-34 
János tanúskodik Jézusról, hogy ő a közénk jött Isten.
- Nekünk milyen megtapasztalásaink vannak Jézussal kapcsolatban, hogy ő valóban Isten? Jézusos Isten-élményeink? Érdemes átgondolni, összeszedni… Ezek (is) erősíthetik hitünket, Krisztus-követésünket, keresztény életünket! És ezzel mások előtt is tanúságot tudunk tenni!

Jan. 1. ISTEN ANYJA
Mária, Jézus édesanyja, az Isten Fiát szülte, ezért Isten anyja. Őt köszöntjük ezen a napon, és Kérjük, segítsen az egész év során, hogy Fiával járhassuk utunkat.
"A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát..." (Lk 2,16-21)
- Induljunk mi is - a Rózsafüzér Királynéja templom/plébániai hívei - "megtalálni" Máriát! - Kinek mit jelent a Szűzanya? Mennyire van jelen életemben?...
A BÉKE VILÁGNAPJA
Párbeszéd a generációk, az oktatás és a munka között: a tartós béke építésének eszközei

2021.
Dec. 31. SZILVESZTER
"Gyermekeim! Itt az utolsó óra!..." (1Jn 2,18-21)
Visszatekintve
- hálát adhatunk...
- bűnbánatot tarthatunk...
- új életet (tervezhetünk) kezdhetünk...

Dec. 30. TEMPLOMBAN
„Nem hagyta el a templomot soha, böjtölve és imádkozva szolgálta Istent éjjel és nappal…” (Lk 2,36-40)
- Köszönet és hála mindazokért, akik keresztelésük óta nem hagyták el a templomot/templomunkat és folytatják a szentségekhez járulást (gyónás, áldozás…!
- Hála Istennek mindenkiért, akik – elhagyták ugyan a templomunkat (ki, mennyi időre) – visszatértek templomunkba, eucharisztikus közösségünkbe!
- Istennek hála és öröm mindazokért, akik mostanában kezdtek el templomunkba járni. Örülünk nektek! Várunk egyre „beljebb” benneteket!

Dec. 26. CSALÁD
A mai prédikációban Ferenc pápa üzenetéből idéztem, melyet a Család-évre írt.
Házi feladat, "pályázat": Várom egyének, családok "dolgozatait" az alábbi témakörökben...
1. Védjük meg a családot attól, ami veszélyezteti szépségét! - Tapasztalataid, ismereteid alapján mi veszélyezteti a családokat, mitől kell megvédeni? És hogyan?!
2. A házastársi és családi szeretet szépségéről és öröméről. - Személyes, megélt tapasztalataid oszthatod meg, mellyekkel másokat is megajándékozhatsz (házasságra készülőket, házasságban élőket).

Dec. 24. MAI NAP
„Ma megtudjátok, hogy eljön az Úr: holnap pedig meglátjátok dicsőségét!”
Békés, szép készületet!

Dec. 23. ISTEN TERVE
„Mi lesz ebből a gyermekből? Hiszen nyilván az Úr van vele.” (Lk 1,57-66)
Istennek mindenkivel terve van. Felfedeztem már az Isten rólam alkotott tervét? Mi lett/lesz belőlem? 
- Gyóntatás még az esti mise előtt és után…

Dec. 22. MAGNIFICAT
Mária magasztalja Istent, mert „nagyot tett vele”, mert felismerték a benne lévő Jézust. Nem áll meg az imádásnál, imádságnál, hanem szolgál, szeret - „ott maradt még körülbelül három hónapig” (Lk 1,46-56)
- Keresztény hivatásunk nekünk is: Imádni, magasztalni az Istent (van miért!) és szolgálni, szeretni felebarátainkat.
- Istennek hála, hogy napról napra egyre többen voltunk a hajnali miséken! És köszönet, hogy egyre többen bekapcsolódtak az ünnep előkészítésébe.
- Öröm, hogy többen a lényegről, a szentgyónásról sem feledkeztek meg!
További szép, Krisztus-váró készületet!

Dec. 19. BOLDOGOK
Mária útra kelt, hogy szeressen... Boldog, hogy Jézust hordozhatja... Boldog, mert hitt...
Erzsébet felismeri Máriában Jézust... Örül a Látogatónak!
Utánozzuk mi is őket! 
- Induljunk (ne tétlenkedjünk) szeretni Jézussal, Jézust vinni másoknak...
- Ismerjem fel a hozzám érkező Jézust: a felebarátban, a szentáldozásban...
- Éljek Mária és Erzsébet hitével, mert "Istennél semmi sem lehetetlen"!

Dec. 18. KAPCSOLAT
Hogyan születik meg Jézus? - A mai evangélium (is) választ ad...(Mt 1,18-24)
- Mária kapcsolata Istennel... meghallja a Szeretet-Isten üzenetét és IGEN-t mond.
- József kapcsolata Máriával... Az igaz ember szeret, "nem akarta őt megszégyeníteni".
- József kapcsolata Istennel... Ő is meghallja Isten üzenetét, és "úgy cselekedett, amint az Úr angyala parancsolta neki" - engedelmes.
Hogyan születik meg Jézus bennünk és köztünk?
- A Szeretet-Istennel és az egymással való kapcsolatból, a kölcsönös szeretetből.
Öröm vasárnap – 2020. (ismétlés)

Dec. 17. CSALÁDFA
- Jézus Krisztus családfája... Isten mennyi embert mozgósított, mi-mindent tett megmentésünkért, üdvösségünkért! Hála érte!
- Hála saját családfánkért is, őseinkért... vissza lehet tekinteni és imádkozni értük!
- Alleluja-vers: "Örök isteni Bölcsesség!... Jöjj, taníts meg minket okosan járni az élet útját!" - Mert nem is egyszerű... sokan eltévednek, napi szinten is!
- Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk karácsonyi száma!

Dec. 16. ISTEN AKARATA
"Az egész nép, amely hallgatta őt, ... felismerték Isten akaratát, ... Csak a farizeusok és a törvénytudók nem keresztelkedtek meg nála, és ezzel meghiúsították magukban Isten szándékát... (Lk 7,24-30) 
- De jó lenne, ha mindig felismernénk Isten akaratát, és meg is tennénk! - Mennyi mindenből kizárjuk magunkat!

Dec. 14. MAI GONDOLATOK
A Mária Rádióban reggel a Napidító-ban - kb.7 óra 14 perc táján

Dec. 12. ÖRÖM VASÁRNAPJA
után lehet minél több örömet szerezni egymásnak!
Elsőként szeretni, kezdeményezni...
Adventi postaláda... Levelező listákat is szabad használni... (leírni egy szép, konkrét tapasztalatot)... megosztani Isten-élményeinket...
Legfőbb örömünk pedig: az Úr közel van... Velünk az Isten! Ragadjam meg az alkalmakat, Vele éljek...
Ld. még: hallgasd vissza a tegnapi prédikációt honlapunkról...

Dec. 11. KÖNYÖRGÉS
„Téríts meg minket, Istenünk, * ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk … jöjj, hogy megszabadíts minket!... lásd és látogasd meg ezt a szőlőt.
Védd meg, amit jobbod ültetett… Nem hagyunk el többé, éltess bennünket, * és mi segítségül hívjuk nevedet.” (Zsolt 79)
Nemcsak a gyónásban, hanem napi szinten is megújíthatjuk!
Kérés: szabadíts meg bűneinktől, rossz szokásainktól, mindattól, amitől szabadulni szeretnénk…
Ígéret: Nem hagyunk el többé…

Dec. 10. LORETTÓI SZŰZ MÁRIA
2019 óta választható emléknap… 
Az evangélium és magyarázata után hallható a loretói ház története… (Mária Rádió 7 órai Napindító műsorában kb. 7.30-tól)
Imádkozzuk el ma a Loretói litániát!

Dec. 9. ADVENTI ÖRÖMHÍR
- A mai Olvasmány: "Ne félj! Én megsegítelek... Az Úr mondja ezt neked: Én magam vagyok a te gyámolod."
- Zsoltárválasz: "Könyörületes az Úr és kegyes hozzánk, * nagy irgalmú és hosszan tűrő." 
Dec. 8. SZŰZ MÁRIA, A SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS
- Tartsunk bűnbánatot... éljünk mi is bűn nélkül!

Dec. 3. MISSZIÓ
A szentmise véget ért, menjetek:
küldetésetek van,
hirdessétek az evangéliumot,
szolgáljátok Istent és embertársaitokat szeretettel...
Holnap, szombaton adventi lelkinapunk!

Dec. 2. SZIKLÁRA
„Nem mindaz, aki azt mondja nekem: Uram, Uram! – jut be a mennyek országába, hanem csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát. ... aki házát sziklára építette." (Mt 7,21. 24-27)
- Nem csak imádság, hanem tenni Isten akaratát!

Nov. 29. HAJNALI MISE
- Örülök, hogy plébániai közösségünk jópár tagjával együtt kezdhettük a "hajnali virrasztásokat"! Istennek hála. Elkezdtük kóstolgatni Ferenc pápa meghívását a szinódusi folyamatra. Mai témánk a Szentlélek volt. Ismerkedjünk Vele, hívogassuk! - Szentlélek: "aki arra vezet bennünket, amerre Isten akarja, hogy menjünk, és nem arra, amerre személyes elképzeléseink és ízlésünk vezetne bennünket..."
Ferenc pápa imája:
Jöjj, Szentlélek! Te, aki új nyelveket támasztasz, és életadó szavakat adsz ajkunkra, óvj meg attól, hogy múzeumegyházzá váljunk, mely tetszetős, de néma, melynek sok múltja, de kevés jövője van! Jöjj közénk, hogy a szinódus megélése során ne engedjük, hogy csalódás uralkodjon el rajtunk, hogy ne vegyük el a prófécia erejét, és ne egyszerűsítsünk mindent meddő vitákra! Jöjj, szeretet Lelke, nyisd meg szívünket a figyelmes hallgatásra! Jöjj, szentség Lelke, újítsd meg Isten, hívő szent népét! Jöjj el, teremtő Lélek, újítsd meg a föld színét! Ámen.

Nov. 28. ADVENT I.
Bűnbánat (esti lelkiismeretvizsgálat, gyónás!)...
Szüntelenül imádkozni (Istennel, Istenben élni)...
Gyarapodni a szeretetben: egymás és mindenki iránt...

Nov. 26. HÁLAADÁS
A liturgiában holnap este már advent. Véget ért az egyházi év. A mai szentmisében, szentségimádáson elkezdtük a visszatekintést az eltelt egy évre. A válaszos zsoltárban ismételgettük: „Dicsérjétek és magasztaljátok mindörökké!”  - És lehet folytatni, sorolgatni… Van miért. Rengeteg kegyelem érkezett az egy év alatt, egyéni és közösségi életünkben… Kinyithatjuk a Fotóalbumunkat, a Plébánostól érkezett gondolatokat, ki-ki a saját jegyzeteit (lelki naplóját). Fordítsunk rá időt!

Nov. 23. VIGYÁZZATOK
„Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! Sokan jönnek az én nevemben... Ne kövessétek őket!" (Lk 21,5-11)
- Járványhelyzet, oltásellenesség, pártok, szekták...
- Mi kövessük az Egyház hivatalos tanítását... Jézust, az evangélium szellemében!  - Pl. felnőtt hittanokra is ezért járunk...
SZENT I. KELEMEN PÁPA: ...minden erőnkkel arra törekedjünk, hogy azok közé kerüljünk, akik őt szeretik, és elnyerhessük megígért ajándékait. De hogyan történjék ez, kedveseim? Úgy, ha hitünk által istenismeretünk megszilárdul, ha szorgosan keressük azt, ami Isten előtt jó és kedves, ha megtesszük, amit szent akarata rendelt, ha az igazság útján járunk, elvetünk magunktól minden igazságtalanságot, gonoszságot, fösvénységet, pártoskodást, álnokságot és csalást.
SZENT KOLUMBÁN: Az én békémet adom nektek, az én békémet hagyom rátok (Jn 14, 27). De mi hasznunk van abból, ha tudjuk, hogy jó dolog a béke, és mégsem őrizzük meg gondosan? ... Nagyon törékeny ugyanis az a dolog, amit már könnyelmű beszéddel is el lehet pusztítani, és testvérednek egy kis megsértése is tönkretesz. Az emberek ugyanis legszívesebben másokról beszélnek, és másokkal törődnek, meggondolatlanul hiábavaló dolgokról fecsegnek, és megszólják a távollevőket...

Nov. 21. KRISZTUS KIRÁLY
- bizonyára örült nekünk a tegnap esti szentségimádáson?! Hála Istennek sokan voltunk! Jó volt a csendben (is) hallgatni, szemlélni Őt… beszélgetni Vele: mire hív, miben kell továbblépnem, változnom… Jó volt a szeretetében „fürödnünk”…
- Ma (is) ünnepeljük Őt, megerősödve hitünkben, hogy ilyen Királyunk van… kérni, hogy hűségesek tudjunk lenni Hozzá…
- Szemléljük tovább Krisztus Királyt! Hagyjuk, hogy tekintete és szavai átformáljanak és gyógyítsanak bennünket, hogy napról napra megtérve egyre jobban hasonlóvá váljunk hozzá!”
- A keresztény élet azt jelenti: meghallgatjuk és tettekre váltjuk az Úr szavát (Mt 7,24). Ezzel a magatartással tudjuk igazán kifejezni Jézus iránti szeretetünket, és ápolni a vele való barátságunkat (Jn 14,23).”

Nov. 20. FELTÁMADUNK
"Arról, hogy a halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben..." (Lk 20,27-40)
Ma: 
- 12-kor esküvő
- 17-18 "NEK-szentségimádás" (áldozási lehetőséggel)
- Holnap országos gyűjtés a Karitász céljaira.

Nov. 19. SZENT ERZSÉBET
- Ma este felnőtt keresztelés, elsőáldozás... szentségimádás... fiatal házasok...
- Holnap du. bekapcsolódás a "világméretű szentségimádásba" (17.00)https://corpusdomini.iec2020.hu/#/esemeny/1424

Nov. 16. MARGIT
Nyolc gyermeket szült, megszelídítte férjét... egész környezete megváltozott...
- A szombati szentségimádásra már sorra érkeznek a jelentkezők! Örülök neki!
- Örülök, hogy a tegnap esti Közös hittanra sokan beneveztek (zoom) és aktívan részt vettek - elfogadva Ferenc pápa meghívását, elkezdve a "szinodális folyamatot"... Tartalmas, gyümölcsöző folytatást!

Nov. 13. MAGYAR SZENTEK
"Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: Hazánkat így mentsd meg!"
- "Covid után, covid előtt... köd előttem, köd utánam"... - Remek, őszi gyalogtúránk (zarándoklatunk) volt: Normafa-Makkosmária-Jánoshegy... 16.000 lépés, friss levegő... Istennek hála!

Nov. 10. HÁLA
„Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez az idegen?” (Lk 17,11-19)
- Sokszor, sok mindenért elfelejtünk hálát adni! Pedig minden nap van miért, kiért… Lehet, hogy kérni többet szoktunk?  
- Ma este hálaadó szentmisét tartottunk, az esti rózsafüzért imádkozó csapat, akik már egy éve, minden este fél 9-kor együtt imádkozzuk zoom-on a rózsafüzért! Mennyi kegyelem/ajándék érkezett már!

Nov. 7. BEDOBNI
„Jézus … figyelte… ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” (Mk 12,38-44)
- Nemcsak a pénzről van szó (persely, egyházi adó, adomány)!
Az özvegy mindent „bedobott”… Te mennyit dobsz be, mennyire dobod be magad az egyház, a plébániai közösség életébe, a közösség és üdvösséged javára.
- Jézus mindent bedobott értem, egész életét!
Istennek hála és köszönet, mert plébániai közösségünkben is vannak, akik „bedobják magukat” (mikor hova kell, lehet), akik sokat, sok mindent adnak… jelen vannak, részt vesznek a közös teherviselésben…
- A héten is „bedobhatjuk magunkat”! – Pl. Esti zoom-os rózsafüzér, Gizella kör, Katekumenek, Babák-mamák, Biblia óra, Ifjúsági, Gyalogtúra…

Nov. 4. BORROMEO
A mai nap könyörgése: 
Urunk, Istenünk, őrizd meg népedben Borromeo Szent Károly püspök lelkületét, hogy Egyházad szüntelenül megújuljon Fiad képmására, és így megismertesse Krisztust a világgal. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.
- Szent Károly, segíts, hogy mindig tudjunk megújulni!

Okt. 31. HALLD!
Isten végtelenül szeret bennünket, törődik velünk, "használati utasítást adott életünkre..." ! Ezért... „Az Ígéret földjének határán Mózes ezt a beszédet intézte a néphez: Féld az Urat, Istenedet egész életedben, tartsd meg parancsait és törvényeit, amelyeket meghagyok neked, fiaidnak és unokáidnak is… Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben.” (MTörv 6,2-6)
„Az Úr a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből!” (Mk 12,28b-34)
- Ne legyenek más isteneim! A világ sokfélét kínál. Kinek mi, ki az istene, ki, vagy mi van az első helyen életében? - Lelkiismeretvizsgálat!
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!”
- Ez a minimum! – Magunkat nagyon tudjuk szeretni… És másokat? - Minden nap van rá lehetőség!

Okt. 29. NAPINDÍTÓ GONDOLATOK
A Mária Rádióban 7 óra 26 perctől…
Ma este 6-kor Boldog Chiara Badano emlékmise lesz templomunkban...

Okt. 27. SZŰK KAPU
Szentlecke: „Tudjuk, hogy az Istent szeretőknek minden javukra válik” (Róm 8,28) 
Evangélium: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan próbálnak majd bejutni, de nem tudnak...” Lk 13,22-30 
ÉRSEKSÉGRŐL: „Javasoljuk, hogy a zárt terekben, főleg a szűkebb légterű templomokban vagy más helyiségekben használjunk ismét szájmaszkot mások egészségének védelmében.”

Okt. 25. DE JÓ VOLT
a szombati kisgyerekesek lelkinapja
a vasárnap délelőtti szentmise
a vasárnap esti orgonaáhítat
a ma délelőtti Gizella összejövetel/közös ebéd
a ma esti katekumen összejövetel
Mindenért Istennek hála és köszönet a jelenlévőknek, szolgálattevőknek!

Okt. 22. SZENT II. JÁNOS PÁL
Ne féljetek!

Okt. 21. TŰZ
- „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy lángra lobbanjon!...”  (Lk 12,49-53) – Ég bennem a tűz? "Krisztus szeretete sürget minket"! Nehogy langyos keresztény legyek! 
- Ma utolsó királyunkra, a 2004-ben boldoggá avatott IV. Károlyra is emlékezünk!

Okt. 18. KÖZÖSSÉGI HITTAN
Ma este John Onaiyekan, nigériai bíboros előadását (NEK) fogjuk megnézni/meghallgatni és átbeszélgetni. 
Az előadás az Eucharisztiáról, szentmiséről szól. Mindenkinek nagyon ajánlott a téma felfrissítése, új nézőpontok megismerése. Fontos, hogy minél jobban értsük a szentmisét, eucharisztiát!

Okt. 16. SZENTEK

Okt. 12. ÍTÉLKEZÉS
A mai szentleckéből (Róm 2,1-11)
„Nincs mentség számodra, bárki légy is, te, ember, aki másokat megítélsz. Amikor ugyanis mást megítélsz, önmagadat marasztalod el. Te bírónak érzed magad, de ugyanúgy viselkedel, mint akit megítélsz. Márpedig tudjuk, hogy Isten ítélete igazságosan sújt azokra, akik ilyesmit tesznek.
Te, ember, aki megítéled mások bűnös tetteit, de magad ugyanazt megteszed, azt hiszed, hogy megmenekülhetsz Isten ítélete elől? … Ő megfizet kinek-kinek tettei szerint…”

Okt. 9. BOLDOGOK
„És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is tartják!” (Lk 11,27-28) 

Okt. 7. RÓZSAFÜZÉR Királynője ünnepe
Templomunk, plébániánk védőszentje… - névnapja! Reggel 8-tól egész nap nyitva a templom. Lehet jönni, köszönteni Máriát!
Az esti 6 órai szentmisével zárjuk az ünnepet. 
Kossuth Rádió: TANÚIM LESZTEK - A rózsafüzérről (9. perctől)…

Okt. 5. FAUSTINA
Adjunk hálát Isten irgalmasságáért!
Legyünk mi is irgalmasok egymáshoz!

Okt. 3. TÖRVÉNYEK... LELKIPÁSZTORKODÁS
Ajánlom kinyitni az OLVASTAM ablakunkat is…

Okt. 1. RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA
Többen megjegyezték, hogy
- milyen szép volt a ma esti szentségimádás (létszám, gyónók, imák)…
- milyen sokan összejöttek – tettre kész hívek – a holnapi ünnepre „rendezkedni”…
Remélem holnap, szombaton is itt lesz plébániánk apraja-nagyja, hiszen közösségünk legnagyobb ünnepe (templomunk születés és névnapja). 
És mi vagyunk a házigazdája a Rózsafüzért Imádkozók XII. Országos Találkozójának!
De. 10-kor kezdjük az ünneplést!
Rózsafüzér Királynéja, könyörögj érettünk!

Szept. 30. SZENTÍRÁS
a SZENTÍRÁS-FORDÍTÓ – Szent Jeromos – ünnepén mise után folytatjuk, 18.45-kor összejövünk, hogy közösen megértsük a szentírás egy-egy mondatát és azt hogyan tudjuk bevinni életünkbe, beirányozzuk az októberi hónapunkat... és készüljünk szombati országos ünnepünkre (templomunk születés, - és névnapjára)…

Szept. 28. RUIZ LŐRINC ÉS TÁRSAI VÉRTANÚK
Amikor híre ment, hogy vértanúságot szenvedett Ruiz Lőrinc fiatal családapa és társai (tizenhatan), a domonkosok Te Deumot énekeltek (nem gyászénekeket) 1637-ben.
- Ruiz Lőrinc bírái előtt megvallotta, hogy keresztény, és kész meghalni Istenért: „Életemet ezerszer is kész lennék odaadni érette. Hittagadó sohasem leszek. Megölhettek, ha akartok. Kész vagyok meghalni Istenért.”
Ez életének összegzése, hitének tanúbizonysága és halálának értelme. Az ifjú családapa ebben a mozzanatban tanúsította és tökéletes fokra emelte a keresztény hittanítást, amelyben a Szent Domonkos-rendi testvérek binondói iskolájában részesült, tudniillik azt a katekézist, amelynek Krisztus az egyetlen középpontja, mert Krisztusról szól, és mert maga Krisztus tanítja a hithirdető ajka által.
A kínai apától és tagalog nyelvű anyától származó Ruiz Lőrinc példája figyelmeztet, hogy mindannyiunk életének teljesen Krisztus szerint kell alakulnia.
Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy napról napra felajánljuk önmagunkat, és válaszolunk vele Krisztus áldozatára, mert ő avégett jött a világba, hogy életünk legyen, és egyre bőségesebben legyen. (II. János Pál pápa beszédéből)
- Mi a különböző élethelyzetekben hogyan, mennyire valljuk meg hitünket... milyen áldozatot merek hozni a keresztény élet gyakorlásában?! Vagy élem a kényelmes, önző életemet...

Szept. 24. SZENT GELLÉRT
Szent Gellért, könyörögj érettünk - magyarokért, a magyar kereszténységért...!

Szept. 20. NEK-UTÁN
Öröm volt ma este közösbe tenni a NEK-es benyomásainkat, a kapott kegyelmeket. A bőség zavara miatt nem került mindenkire sor… de leírni is érdemes: ki, mit kapott. Köszönet mindazoknak, akik elfogadták a KÖZÖS összejövetelre a meghívást. Együtt folytathatjuk a NEK-et.
- Ajánlom a Ferenc pápa ablakunkat is kinyitni!

Szept. 19. TIROLI KERESZTÜNK
A Duna Tv Útmutató című műsorának mai adásában volt szó az Eucharisztikus Kongresszus emblematikus keresztjeiről, melyek a Hungexpo-n ill. a Hősök terén voltak láthatók. A mi Tiroli keresztünket is bemutatták...:

Szept. 15. FÁJDALMAS ANYA
- Mindenki folytatja – új lelkesedéssel, elkötelezettséggel – a NEK-et? --  Több szentmise, szentáldozás, gyónás, szentségimádás, részvétel a közösségi összejövetelek, stb…

Szept. 8. KISBOLDOGASSZONY
- Égi Édesanyánknak szép születésnapi ajándék volt bizonyára a mai NEK-nap is. - Örülök, hogy plébániánkról is jópáran együtt vehettünk részt a programokon.
- A Magyar Kurir és a NEK honlapja minden nap részletes beszámolóban részesít mindenkit!
- Este 6-kor templomunkban is felköszöntjük Máriát!

Szept. 6. NEK
ÖRÜLÖK, hogy  levelezőlistáinkon már is érkeznek a NEK-élmények... Köszönöm! - Ez is evangelizáció!
- A tegnapi evangéliumban hangzott el: "Nyilj meg!" - Ne zárjuk magunkba a kapott kegyelmeket, osszuk meg egymással!

Szept. 4. MIÉRT
- Miért megyek a NEK programjaira? Főleg a három szentmisére...?
Mert katolikus vagyok... mert végre együtt lehetek a magyar/a világegyház közös "rendezvényén" testvéreimmel... mert tanúságtétel a világ előtt (is), hogy vannak még katolikusok... él az egyházunk... Mert együtt lehetek az Egyház látható fejével, "együtt misézhetek " vele... együtt Jézus körül... mert a fizikai jelenlét nagyon fontos (még ha nem is látok, hallok mindent)... A TV-ben csak műsort, közvetítést nézek... Mert... lehetne még sorolni tovább... (És azt is beszéld meg Jézussal, ha nem-et mondasz! Miért?)...
- Tudod, hogy a templomunk Tiroli keresztje már kinnt áll a Hősök terén?

Szept. 2. EVEZZ A MÉLYRE
Nagy tömeg sereglett köréje, hogy hallgassa az Isten szavát... 
- Az új hittanos évben mi is Jézus köré "sereglünk" (szentmisék, hittanok, összejövetelek, stb.), hogy hallgassuk, tanuljunk tőle és kövessük - éljük az evangéliumot. Újrakezdési lehetőség!
Evezz a mélyre (Lk 5,1-11)
Ne elégedjek meg az eddigiekkel, a "magam módján vallásos" (langyos) élettel, ne emberi módon gondolkodjam. Vágjak bele egy radikálisabb (áldozatokat is hozni tudó) kalandba, elkötelezett keresztény, Krisztus-követő életbe! - Pl. fizikailag, személyesen is résztveszek legalább a NEK három ünnepi szentmiséjén (és persze egyéb programokon is)! - A NEK után pedig megújult lélekkel együtt folytatjuk plébániai közösségünkben!
LETÖLTHETŐ:

Aug. 31. ESZTERGOMI BAZILIKA
- Quae sursum sunt quaerite, hirdeti a felirat az 1856. augusztus 31-én Scitovszky János prímás által a mennybe felvett Boldogságos Szűz Mária tiszteletére felszentelt Esztergomi Bazilika dunai homlokzatán, kifejezve a templom szent hivatását: az odafent valókra (Kol 3, 1) irányítani mindenki figyelmét.
- A mi templomunk is az "odaföntvalókra" irányítja figyelmünket. - Felfedeztem már? Hétköznap is látogatom Jézust, betérek? Hozok érte áldozatot (takarítás, anyagi támogatás, szolgálatok, stb.)?

Aug. 28. EGYÜTT
- Nagyon örültem, hogy sokan EGYÜTT voltunk a csütörtöki életigén (újak is) és a mai úri-i bringatúrán is EGYÜTT, eső helyett napsütésben...
- Holnap ismét EGYÜTT a hittan évnyitó szentmisén, "mindenki születés napján", agapén...
- Mai ev.: „Jól van, te derék és hűséges szolga! A kevésben hű voltál, sokat bízok rád: Menj be urad örömébe!” ... „Te gonosz és lusta szolga! ...Vegyétek csak el tőle a talentumot ... Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék: és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van!  (Mt 25,14-30) 
- Hogyan gazdálkodom az Istentől kapott talentumokkal (idő, képesség, stb.)?

Aug. 27. SZENT MÓNIKA
- Mikor eladósorba került, Mónikát a még pogány Patriciushoz adták feleségül. Sokat fáradozott azon, hogy férjét megnyerje Krisztusnak, de nem szavakkal, hanem a tettei által hagyta beszélni férjével az Urat. Férje hűtlenségeit és féktelen dühkitöréseit hallgatag türelemmel viselte, s a szeretetnek az a nyelve, amelyben a bölcsesség és a kereszt szeretete nyilvánult meg, végül meghódította a férjét. Patricius élete vége felé katekumen lett, és a halálos ágyán megkeresztelkedett.
- Mónika rendíthetetlen hite és erős szeretete főleg fiával, Ágostonnal szemben mutatkozott meg. Könnyek között könyörgött a fiáért hosszú évekig… aki megtért és Szent Ágoston püspök lett

Aug. 26. ÚJ TANÉV
- Mai zsolozsmából: Térjetek vissza, hűtlen fiaim; és meggyógyítom elpártolástokat.”
- Vasárnap (29.-én) hittan évnyitó! Újrakezdés, visszatérési lehetőség, folytatás... - Kezdődnek (folytatódnak) az összejövetelek, gyerek és felnőtt hittanok... Figyeljük a hirdetéseket, programjainkat!
- "Íme, hozzád térünk, mert te vagy az Úr, a mi Istenünk."
- Ma este Életige összejövetel - nyitott, bárki jöhet. Visszatekintés és a szeptember beirányozása...

Aug. 25. PÉLDAKÉPEK
Szent Lajos – bölcs kormányzó (király). Kiemelkedő buzgósággal gyakorolta a bűnbánatot, imaéletet… Szigorú reformok: büntetéseket szabott ki a prostitúcióra, káromkodásra, szerencsejátékokra, felülvizsgálta a peres ügyeket… 11 gyermekes édesapa… Franciaország védőszentje…
Kalazanci Szent József – a piarista szerzetesrend alapítója. Összegyűjtötte a szegény gyermekeket. Plébániáján megnyitotta Európa első ingyenes népiskoláját. – „sok szeretet, mérhetetlen türelem és mindenekelőtt mélységes alázatosság szükséges azokban, akik vállalják ezt a nagy gondosságot kívánó munkát” (a gyermekek nevelését)…

Aug. 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY
- "Nincs más út, csak Isten útja, bármit hoz reánk!" - Istent... Jézust... az Egyházat választom... rá építem életem... mert "sziklára" akarok építeni! (Mt 7,24-29)

Aug. 19. A SZERETET MŰVÉSZETE
- Mindenkit szeretni, elsőként (én kezdem), mint önmagadat, Jézust látni mindenkiben… - Hogy megy? Sikerül? Ne add fel! Lehet újrakezdeni!
Szent Bernát: „A szeretet önmagában elegendő, önmagában és önmagáért is kívánatos. Önmagában érdem és jutalom is. A szeretet nem keresi sem okát, sem gyümölcsét önmagán kívül: maga a szeretet gyakorlása a gyümölcs. Szeretek, mert szeretek; szeretek, hogy szeressek….”

Aug. 18. ÖRÜLJ
Az Atya szeret téged! Annyi mindent kapsz tőle! - Örülj, hogy másokat (mindenkit) is szeret. Ne irigykedj rájuk, ne vedd zokon, ha más is kap (esetleg úgy tűnik, hogy többet is), necsak az "igazságot" keresd, próbálj az Atya szeretetével nézni (ne kérd számon az Atyát!), ajándékozz te is másokat, elvárások nélkül... (Mt 20,1-16a)
- Imádkozzunk a ma este kezdődő lelkigyakorlatunkért

Aug. 15. NAGYBOLDOGASSZONY

Aug. 12. 70x7
- „…hányszor kell megbocsátanom…?" (Mt 18,21-19,1)
Hányszor hallottuk már!? És még mindig sokan elakadnak az első próbatételnél, megbocsátási lehetőségnél… - „Köztetek ne így legyen!”
- Hat gyermekes édesanya, majd korán özvegy… majd...

Aug. 8. SZENTLECKE
Ugyanazt üzenem, mint Pál apostol:
"Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét... Legyen távol tőletek minden keserűség, indulat, haragtartás, szóváltás, káromkodás és minden egyéb rossz. Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Mint Isten kedves gyermekei, legyetek az ő követői, és éljetek szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta magát értünk Istennek jó illatú áldozati adományként." (Ef 4,30–5,2)

Aug. 6. JÉZUSSAL
„Uram, jó nekünk itt lennünk!” (Mt 17,1-9) – Három apostol fölment Jézussal egy hegyre. Isteni, Isten-élményben volt részük!
Örülök, hogy az elmúlt napokban többen is meghallották Jézus hívását, elvonultak hozzá/vele…
- Egész napos szentségimádás… egész nap nyitva a templom! Lehetett jönni… jöttek. Pl. mennyi kisgyerekes anyuka megy a játszótérre, melegben is (vagy éppen vásárolni, orvoshoz, stb…). Mennyi nyugdíjas van, stb... - Templomba? Jézushoz? Csak egy pár percre is? – Azért mindig akad egy pár…
- A mai ünnepen, esti misére is jött egy anyuka, apuka a babájával. Ott maradtak az elsőpénteki szentségimádáson is. Másfél óra! A baba csendben, mosolyogva…
- Örülök, hogy - elsőpéntek lévén - vihettem Jézust azokhoz, akik már nem tudnak Jézushoz jönni!
- De olyan is van (most is volt), hogy megbeszéltük, holnap megyek a beteghez (jönnek értem). Nem kellett mennem... Másnap reggel jött a telefon: az éjjel átköltözött... Ne várjunk az utolsó pillanatig (mert nem tudjuk, mikor van az utolsó pillanat!).
- Elvonulva Jézussal... egyedül is, közösen is...
- Közeledik a lelkigyakorlatunk is... Mennyi lehetőség!

Aug. 1. KRISZTUSBA
„…vessétek le a régi embert…”(Ef 4,17.20-24)
- Minden este le szoktuk vetni ruháinkat. Ne csak a testünkkel törődjünk… vessünk le mindent, ami „régi”, nem keresztény, nem krisztusi, nem Istennek tetsző…
„…Öltsétek magatokra az új embert, aki az Istenhez hasonló..." 
- Reggel öltözködni kezdünk… Ne csak a ruhánkat vegyük fel, hanem öltözzünk Krisztusba is (pl. a reggeli imában)…
Ld. még a Prédikációk ablakot is!

Júl. 30. ÜNNEPEK
„Ezek lesznek az Úr ünnepei, a szent összejövetelek, amelyeket a maguk idejében meg kell tartanotok…”  (Lev 23,1)
- Mennyire veszem komolyan az ünnepeket? A vasárnapok mellett a hétköznapra esőket is…
„Tanító körútján Jézus az ő városába, Názáretbe érkezett, és ott tanított a zsinagógában... botránkoztak rajta... Hitetlenségük miatt nem is művelt ott sok csodát. (Mt 13,54-58)
- Hogyan fogadom Jézus tanítását? 
Örülök, hogy a nyár közepén, a tegnap esti életige összejövetelen sokan részt vettek (újak is)… szükségét érzik a közösségnek, az evangélium jobb megértésének… - nem csak nyaralgatunk...

Júl. 27. JÉZUS TANÍT
A Szentírásban minden benne van!
A baj, hogy sokan nem olvassák, nem tanulmányozzák.
Vannak, akik olvassák, de nem értik, nem hallják ki belőle az üzenetet.  Nem baj, mert lehet kérdezni, kérni Jézust, hogy magyarázza meg. Ld. pl. a mai evangélium (Mt 13,36-43).
Örülök, hogy többen is jönnek a plébánoshoz kérdéseikkel (pl. lelkibeszélgetés, gyónás kapcsán) és választ kapnak… 
Rengeteg szentírást magyarázó könyv is van a katolikus egyházban… Ezeket is érdemes forgatni. 
- És persze nagyon fontos, hogy aztán a tanítást életre is váltsuk. Pl. minden hónap utolsó csütörtökén ez ügyben jövünk össze (Életige).

Júl. 22. HÉT ÖRDÖG
- Mária Magdolnából "hét ördögöt űzött ki Jézus". - Bennem is van legalább "hét ördög", hét bűn, hét olyan terület, amelyeket jó lenne kiűzni, ami nem Istennek tetsző, nem építő (ami nem építi Krisztus Titokzatos Testét, az Egyházat, közösségemet)... Szedjem össze, tartsak bűnbánatot, kérjem Isten irgalmasságát (gyónjam meg), dolgozzak rajta, hogy ezektől meg tudjak tisztulni, szabadulni, és - mint Mária Magdolna - legyek a feltámadás, a feltámadt Jézus tanúja... hűséges Jézushoz... tanúságtevő keresztény, krisztuskövető...

Júl. 18. VASÁRNAPI ÖRÖMHÍR
- "Pásztorokat rendelek föléjük..." (Jer 23)
- "Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom" (Zsolt 22)
- "Ő a mi békességünk..." (Ef 2,14-)
- "Megesett rajtuk a szíve... Gyertek, pihenjetek egy kicsit... elmentek egy magányos helyre... tanítani kezdte őket..." (Mk 6,30-) - akik megkeresték...

Júl. 15. ISTEN BEMUTATKOZIK
- "Aki van!" (Kiv 3,13-) - Az Állandó Létező... Akire mindig számíthatok...
- "Sosem felejti Isten az Ő szövetségét" (Zsolt 104) - Ő hűséges... Legyek én is mindig, mindenben hozzá hűséges... ne hűtlenkedjek!
- "Jöjjetek hozzám... én felüdítelek titeket..." (Mt 11,28-) - Köszönöm, hogy sokszor, sokféleképpen tapasztalhatom...
- Ő "szelíd és alázatos szívű"... Legyek én is... Tanuljak tőle... mindig van újrakezdési lehetőség!

Júl. 11. HELYES ÚT
A mai vasárnap könyörgése: Istenünk, te megmutatod igazságod fényét a tévelygőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, és vállaljuk, ami méltó hozzá.
- Ez a keresztények=krisztuskövetők élete, feladata... Bármit sugalljon a sátán, környezetünk, a helyi vagy a világpolitika, stb. Mindent elutasítani, mindig Krisztust ... a Szentírás szerinti életet választani! - Nem könnyű, óriási ellenszélben kell élnünk, de meneteljünk tovább, ha kell a vértanúságig is! Ezt tették és teszik előttünk a vértanúk, hitvallók milliói.

Júl. 9. ISTEN GONDOSKODIK
- József történetét olvastuk az elmúlt napokban a Ter. könyvéből… Roppant izgalmas az élete… hogyan, mi-mindenen keresztül mutatja meg Isten a gondoskodó szeretetét (minden rosszból jót hoz elő). Saját élettörténetünket is végig gondolhatjuk… Mennyi állomása volt már életünknek! Hányszor tapasztalhattuk meg Isten gondoskodó szeretetét… Istennek hála!
- Legutóbb a három napos kerékpár túránkon. Sokan, sok kilométerrel, sok testi-lelki élménnyel… (lesz majd képes-szöveges beszámoló is). Istennek hála!

Júl. 3. JÉZUSSAL
- Tegnap este az elsőpénteki szentségimádáson jó volt együtt lenni Jézussal…
- Holnap ismét vár bennünket. De. 9-től a rózsafüzér titkai segítségével szemlélhetjük Őt.

Júl. 1. PRÓBATÉTEL
„Az Úr gondoskodik.” (Ter 22,1-) – Ábrahám hitét sokszor próbára tette az Úr. Gondoljunk erre, mert a mi életünkben is sokféle próbatétel van. Bízzunk az Úrban, szeretetében!

Jún. 25. MEGTISZTULÁS
„Akarom, tisztulj meg!... menj, mutasd meg magad a papnak..." (Mt 8,1-4)
- Mindnyájunknak van mitől megtisztulni! Erre való a bűnbocsánat (gyónás) szentsége. Isten szeret minket, segíteni akar...
- Akik nem gyónhatnak (több oka is lehet), vagy még nem szeretnének, azok is jöhetnek beszélgetésre...

Júl. 23-24. KERESZTELŐ JÁNOS
 „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt megszülettél volna, fölszenteltelek … menj el azokhoz,  akikhez küldelek, és mondd el nekik mind, amit parancsolok! Ne félj tőlük, mert veled vagyok, és megoltalmazlak … és mondd el nekik mind, amit parancsolok neked… (Jer 1,4-)
- Köszönöm Uram, hogy ott voltam tervedben, a meghívást, a küldetést!
- Ma este Életige összejövetel! Mindenki hivatalos, hogy a nyári szünetben is táplálkozhassunk!

Jún. 18. MIT GYŰJTESZ?
„…Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is…” (Mt 6,19-23) - Mit gyűjtsek? A jézusi tanításból, az evangélium megéléséből való tapasztalatokat!
Tegnap: „… Eljegyeztelek titeket egy férfival, Krisztussal, hogy tiszta szűzként vezesselek titeket őhozzá. Félek azonban, hogy a gonosz lélek, amint álnokul rászedte Évát, a ti elméteket is megzavarja, és akkor véget ér a Krisztushoz való őszinte ragaszkodástok…”(2Kor 11,1-11) – Legyek minden körülmények között hűséges a Jegyeshez, Jézus Krisztushoz!
Holnap: Papszentelés… Imádkozzunk a szentelendőkért, kispapunkért… Örülök, hogy többen ott is leszünk Esztergomban!

Jún. 12. MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE
"Szavait anyja mind megőrizte szívében." (Lk 2,41-51a) - Mária így is élte az Igét... és minket is biztat: "Tegyétek, amit mond (Jézus)!"... Váltsuk életre az evangéliumot!
- A mai ünnepet "Mária Műve" (fokláre mozgalom) szervezésében országos találkozóval ültük meg. Sok plébánia (a Roki is) beszámolt életéről: hol, hogyan építik a helyi egyházat... - Istennek hála, él az Egyház! Holnap, a hittanévzáró szentmisén (Te Deum) ezért is hálát adunk...

Jún. 8. TI VAGYTOK
„Ti vagytok a föld sója..." - Só vagy? Ízesítesz a találkozásokban, közösségben...? 
"Ti vagytok a világ világossága." - Világítasz? - Szereteteddel, jócselekedeteiddel, az egység élésével, építő jelenléteddel...?
"hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!” (Mt 5,13-16)

Jún. 6. A TANÍTVÁNYOK
„Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát?”... A tanítványok elmentek... ahogy megmondta; és elkészítették a húsvéti vacsorát. (Mk 14,12-16. 22-26)
- Ma is és mindig öröm, hogy vannak kérdező tanítványok (sokszor kérdezés nélkül is) - plébániai közösségünkben is - , akik meglátják, teszik, amit lehet, kell... akik örömmel szolgálják közösségünket.
- Örülök (Jézus is!) az úrnapi körmenet résztvevőinek. Tanúságot tehettünk a "világban" az Oltáriszentségben is jelenlévő Jézusról. - Mindig jó együtt ünnepelni!

Jún. 5. TÖBBET ADOTT
„Bizony, mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.” (Mk 12,38-44)
- Isten fizessen meg kinek-kinek nagylelkűségéért! - Adományok, egyházi hozzájárulás ("egyházi adó"), stb... 

Jún. 2. TÉVEDÉSEK
„Nyilván azért tévedtek, mert nem ismeritek az Írásokat..." (Mk 12,18-27)
- Bizony, érdemes tanulmányozni az "írásokat" = Szentírás, egyházi dokumentumok...

Máj. 30. ÚTMUTATÓ (Duna TV)

Máj. 27. EGYÜTT
Húsvéttal indulva, Pünkösdre is gondolva a fő üzenet: EGYÜTT! A tanítványok együtt! Hányszor olvastuk, hallottuk a szentírásban, prédikációkban?!
Milyen jó, hogy újra és újra együtt lehetünk! 
Minden nap a szentmiséken, litániákon, minden este a közös rózsafüzér-imákon... Ma Életige, tegnap ifjúság, babák-mamák, hétfőn katekumenek - holnap férfi-est, és jön a többi lehetőség... és már személyesen a plébánián!
Örülök, hogy többen is keresik/megragadják az "együtt" alkalmakat! EGYÜTT Jézus körül, Jézussal köztünk = ez a pünkösd utáni kereszténység, az Egyház, plébánia lényege!

Máj. 25. LELKIISMERET
Ajánlatos komolyan venni...

Máj. 24. MÁRIAREMETE
Hangolódtunk a NEK-re... közösen hívogattuk a Szentlelket... Ünnepeltük Máriát, az Egyház Anyját...

Máj. 23. PÜNKÖSD
Karácsony, Húsvét, Pünkösd... a "legnagyobb" ünnepek.- A mai ünnepet tetézte baba, iskolás és felnőttek: 4 keresztelés, 5 elsőáldozás... Ez is a Szentlélek kiáradás, az Egyház "születése, növekedése" volt. Íme egy visszhang: Kedves Mai Ünnepeltek! Óriási öröm, hogy ma megtörtént a keresztelésetek, elsőáldozásotok! Imádkozunk Értetek, hogy életetek hátralévő évtizedeiben hűségesen megmaradjatok a hit útján, most már Jézussal a legszorosabb egységben éljétek az életetek!

Máj. 22. A LÉNYEG
„Uram, hát ővele mi lesz?” Jézus így felelt:…Te csak kövess engem!” (Jn 21,20-25)
- Sok mindent nem értünk, sok mindennel/mindenkivel törődünk… De a lényeg, amihez mindig vissza kell térnünk: Te csak kövess engem! Ezt igyekezzem – minden nap, többször is újrakezdve – szem előtt tartani… Ez a lényeg!
- Istennek hála a mai bükki gyalogtúráért! Ború és derű... A csodálatos, virágzó természet, a teremtett világ szépsége és pünkösdi előzetes: közösségben, együtt!

Máj. 17. AZ ATYA VELEM VAN
„...Most hisztek? Eljön az óra – már el is jött –, amikor szétszéledtek, ki-ki a maga útján, és engem magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van... A világban üldözést szenvedtek; de bízzatok! Én legyőztem a világot.” (Jn 16,29-33) 
- Igen. Ma is vannak bőven, akik "ki-ki a maga útján megy". Nem figyelve Jézusra, az egyházra, a vezetésre... Legyünk hűségesek!
- Az Atya velem van! - Ez a legnagyobb biztonsága Jézusnak, erre épít. Én is! - Ez a mi reményünk, örömünk... ezért nem adjuk fel!

Máj. 14. JÖJJ SZENTLÉLEK!
- Elkezdődött a Szentlélek-kilenced! Honlapunkon is van rá minta, de ki-ki a maga módján is hívogathatja, illetve készülhet Pünkösd ünnepére. Legfontosabb a kegyelem állapota (gyónás, szentáldozás…). A litániákon és a szentmiséken közösen is hívjuk a Szentlelket!
- „Bizony, bizony, mondom nektek: ti majd sírtok és jajgattok, a világ azonban örülni fog. Ti szomorkodtok, de szomorúságtok örömre fordul…” (Jn 16,20-23a)

Máj. 13. FATIMAI SZŰZANYA
Üzenete: "Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!"
- KÖNYÖRÖGJ ÉRETTÜNK!

Máj. 11. SALKAHÁZI SÁRA
- Jézus így búcsúzott (mai evangélium): „Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem...” (Jn 16,5-11)
- Salkaházi Sára így búcsúzott: "...Ó, édes Jézusom, teljes megnyugvással és készséggel fogadom már most a halál azon nemét, amely Neked tetszik, az összes vele járó gyötrelmekkel, fájdalmakkal és szenvedéssel együtt. Ámen.”

Máj. 8. SZENTLÉLEK
- "...a Szentlélek megtiltotta,... Jézus Lelke nem engedte meg nekik..." (ApCsel 16,1-10) - Figyeljünk mindig a belső hangra... a Szentlélekre... és higyjük el, hogy a Szentlélek vezeti egyházi előljáróinkat, még ha sokszor nem is értjük rögtön...
- Nagyon szép volt az első közös tavaszi biciklizés! Ld. Fotóalbumunk... Istennek hála a résztvevőkért, a kölcsönös szeretetért és a csodaszép időért!

Máj. 7. GIZELLA
"Ami a magyar népet leginkább megindította, és a keresztény élet elfogadására bírta, az Szent István példás vallásossága és ennek megfelelő életmódja volt. Ehhez járult családja kimagasló példaadása, amelyet hitvese, Boldog Gizella és fia, Szent Imre nyújtott. Így történt, hogy az a nép, amelyet egykor „a keresztények ostorának” tartottak, a hithirdetők munkája révén olyan nemzetté vált, amely mint a kereszténységnek századokon át hűséges követője, a hit bátor védőjének kitüntető nevét érdemelte ki... 
Titeket pedig, kedves hívek, kiváltképpen kérünk, hogy pótoljátok azt, amit paptestvéreitek elvégezni nem tudnak, legyetek azon, hogy otthonotokban, családjaitokban, az emberek között, akikkel érintkeztek, az evangélium világossága soha el ne homályosodjék. Az ilyen tanúságtétel néha bátor helytállást kíván, nehézségekkel jár, önmagatokról és érdekeitekről való lemondásra kötelez: de mindezekért bőséges lesz a jutalmatok az Úr Krisztus ígérete szerint: Mondom nektek, hogy aki tanúságot tesz mellettem az emberek előtt, azt majd az Emberfia is magáénak vallja az Isten angyalai előtt (Lk 12, 8)
Legyetek meggyőződve arról, hogy nem vagytok egyedül, s a többiektől magatokra hagyatva, amikor fáradhatatlan munkával arra törekedtek, hogy az a hit, amely Szent István buzgó munkájának eredményeként rendkívüli módon megerősödött nemzetetekben, ne csak megmaradjon a maga érintetlenségében, hanem a mindennapi élet gyakorlatában új életerővel mintegy újra felvirágozzék, és új megnyilvánulási formákkal gyarapodjék a társadalom mai igényei szerint. Mint Krisztus titokzatos testének tagjai, legyetek meggyőződve róla, hogy ti annak az Egyháznak vagytok gyermekei, amely szerető lélekkel részt vesz minden egyes fiának aggodalmában, örömében és reményében..." (Szent VI. Pál pápa)
- Szombaton "laza" bringázás

Máj. 5. LITÁNIÁK
Májusban minden nap közösen imádkozzuk templomunkban. Sokan nem értik, miért kell oly sokszor elmondani Mária megszólításait… és a „könyörögj érettünk” fohászt.
- Akit szeretünk, nem unalmas többször/sokszor is megszólítani…
- A sok „könyörögj érettünk”, szintén van miért/kiért. Pl. minden fohásznál más-más valamire/valakire gondolhatok. Remek lehetőség így (is) imádkozni különböző szándékokra!
- No, és a közös ima… ráadásul Mária templomunkban…!
- Testvérem! Nincs szükséged égi édesanyánkra?! Egy alkalom se fér bele életedbe?
++ A mai evangélium is segít megszívlelni, tálcán kínálja a lehetőséget: „… Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. … Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nélkülem semmit sem tehettek. Aki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad. Összeszedik, tűzre vetik és elégetik…" 
(Jn 15,1-8) 

Máj. 1. SZENT JÓZSEF, A MUNKÁS
- Örülök, hogy jó páran a reggeli Szent József misével, majd a litániával kezdhettük a napot…
- Örülök, hogy sokan eljöttek templomkertünk építésére/szépítésére… Isten fizesse meg!
- Örülök a tegnap esti férfi-estnek is!

Ápr. 30. ÚTKERESÉS
„Uram, mi nem tudjuk, hová mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14,1-6)
- Bőven van lehetőségünk megtalálni az utat!
- Pl. a Szentírás, a Katolikus Egyház Katekizmusa, a II. Vatikáni Zsinat dokumentumai, Az egyházi törvénykönyv… prédikációk, hittanos összejövetelek, stb. – Ismered ezeket? Szoktad olvasgatni? 

Ápr. 29. KÖZÖSSÉGBEN
„…közösségben vagyunk vele … közösségben vagyunk egymással…” (1Jn 1,5–2,2).
- Imádkozzunk, hogy ez napról napra valósuljon plébániánkon!

Ápr. 28. KERESZTÉNY ÉDESANYA
Ma Szent Gianna Beretta Mollára emlékezünk, aki édesanyaként tett tanúságot Isten és az élet szeretetéről.

Ápr. 25. PAPI HIVATÁSOK VILÁGNAPJA
- Köszönöm az imákat, leveleket (köszöntéseket)… és a „Hallgatni fognak szavamra (megtapasztalását), és egy nyáj lesz és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet” (Jn 10,11-18)
- Imádkozzunk papi hivatásokért! 

Ápr. 24. KEMÉNY BESZÉD
Már az ószövetségi választott nép is sokszor elutasította (vértanúkká tette!) a prófétákat, Isten hírnökeit, majd következett Jézus… és a kétezer éves egyháztörténelem…
- Mindig voltak, akik a lelkesedés (manna evés, csodák, szép prédikációk) után hátat fordítottak, hűtlenek lettek… nem vállalták fel az Isten melletti elköteleződést. Amikor már a tettek mezejére kellett/kell lépni (pl. az evangélium szerinti élet, az Egyház tanítása), lelépnek. – Ezt tapasztalta meg Jézus, aztán az apostolok és a mindenkori lelkipásztorok is…
- De mindig voltak/vannak hűségesek is! Ld. pl. a mai evangélium: „…Ti is el akartok menni? Simon Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.” (Jn 6,60-69) 

Ápr. 23. SZENT ADALBERT
Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentje.
- ld. még az OLVASTAM ablakot...

Ápr. 20. JÉZUS 
„… elmentek, hogy megkeressék Jézust.” 
- Szoktad te is keresni? Hol, hogyan keresed?
„Ne olyan eledelért fáradozzatok, amely megromlik, hanem olyanért, amely megmarad az örök életre.”
- Mennyi testi és mennyi lelki táplálékot „fogyasztasz”? 
„Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cselekedjünk?” (Jn 6,22-29)
- Napi szinten is érdemes feltennünk a kérdést! 
„Én vagyok az élet kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé; és aki bennem hisz, nem szomjazik sohasem.” (Jn 6,30-35) 
- Milyen tapasztalataim vannak ezzel kapcsolatban?

Ápr. 16. BERNADETT
- Vasárnaptól már visszaáll templomunkban a miserend - NYILVÁNOS SZENTMISÉK!

Ápr. 14. ÚJJÁSZÜLETNI
A húsvét utáni szentmiséken  nem egyszer előkerült az „újjászületni” (különösen is aktuális) gondolat, jézusi felhívás…
Mit jelent újjászületni? Beszélgettünk is róla, de lehet folytatni több irányban is… Segítség lehet pl. a Lelkiségi mozgalmak háza táján szétnézni… mert sokféle újjászületés van a katolikus egyházon belül is. Pl.: https://hu.wikipedia.org/wiki/Katolikus_lelkis%C3%A9gi_mozgalom

Ápr. 11. IRGALMASSÁG
- Du. 3 órakor zoom-on imádkozzuk az Irgalmasság rózsafüzérét...
- Majd folytatjuk - a Költészet napján - verses délutánnal. Mindenki hozhatja kedvenc versét, megajándékozhatjuk egymást... de "tapsolni" is jöhetsz...

Ápr. 9. VELED MEGYÜNK
„Elmegyek halászni.” „Mi is veled megyünk” (Jn 21,1-14)
- Jézussal, Péterrel, a pápával, a főpásztorral, a plébánossal… Az Egyház egysége!
„Az Úr az!” 
- Add Uram, hogy mindig, minden helyzetben felismerjelek!

Ápr. 8. BÉKESSÉG NEKTEK
Húsvét kegyelmei, ajándékai...
„Békesség nektek!”
- Mindig békével indulsz a szentmiséről? Meddig őrzöd a békét magadban, környezetedben? 
"Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek.”(Lk 24,35-48)
- Élsz a bűnbocsánat lehetőségével? Bármelyik nap jöhetsz gyónni! Rendszeresen szoktál?
- Megtérés = változás, változtatás! Komolyan veszed? 

Ápr. 7. LÁTÁS 
„…látásukban akadályozva voltak…” (Lk 24,13-35) 
Sokan vannak látásukban akadályozottak… Mi is!?
- Mennyi mindent nem ismerünk fel, nem ismerünk be…
Feltámadott! Nyisd meg a szemünket!

Ápr. 6. KÖZÖSSÉGÉPÍTŐK
Ajánlom az OLVASTAM ablakunkat!...
Ezért örülök mindazoknak, akik ebben a járványhelyzetben is hűségesek közösségünkhöz… 
- Naponta jönnek áldozni, vállalnak templomőrzést, követik a vasárnapi youtube szentmiséinket, részt vesznek a hétköznapi zoom-os szentmiséinken, az esti közös rózsafüzérimáinkon, hittanos összejöveteleken, stb. – Láthatjuk, hallhatjuk egymást, beszélgethetünk…
- Vannak, akik 10 percet, vagy órákat is rászánnak, hogy templomunk és plébániánk kertje/udvara szép legyen… sokféle fizikai munka is van (mozgási, levegőzési lehetőség!). Nem azt nézik, hogy mit nem lehet, hanem, hogy mit lehet csinálni! – Még sok minden pozitívumot lehetne sorolni, hogy mik vannak a kulisszák mögött…
- Plébániai közösségünk élő, építő tagjai!

Ápr. 4. HÚSVÉTVASÁRNAP
A halál le van győzve!!! – Ld. Hallgasd a mai szentmisét:
És egy meglepetés híveinktől:

Ápr. 3. NAGYSZOMBAT
Templomunk 9.00-17.30-ig nyitva.
Gyóntatás 16.00-tól, áldoztatás 17.00 órakor
20.00 órakor kezdődik a HÚSVÉTI VIGÍLIA SZERTARTÁSA majd a SZENTMISE. Közvetítve Plébániánk youtube csatornáján. https://www.youtube.com/watch?v=Z7fLxJxx4PA

Ápr. 2. NAGYPÉNTEK
15.00 URUNK SZENVEDÉSÉNEK ÜNNEPLÉSE - youtube csatornánkon közvetítve.
17.00 Áldoztatás... gyóntatás... 18.00 óráig nyitva a templom.
- Az Egyház nagypénteken szigorú böjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek legfeljebb háromszor étkezhetnek, és egyszer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket az Örök Főpap iránt, és a testi lemondás emlékeztet minket Jézus mindhalálig tartó szeretetére.

Ápr. 1. VEGYÉTEK ÉS EGYÉTEK
Ma ünnepeljük, hogy van eucharisztiánk (szentmise, szentáldozás, papság...).
- Du. 5-kor áldoztatás templomunkban, 6-kor pedig szentmise-közvetítés Plébániánk youtube csatornáján!
"Üdvözlégy Oltáriszentség..."

Márc. 31. HÚSVÉTI VACSORA
„A tanítványok úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát.” (Mt 26,14-25)
- Mint tudjuk, a húsvét ünneplése Nagycsütörtök este kezdődik A HÚSVÉTI SZENT HÁROMNAP! Véletlen se a vasárnapi misével kezdje valaki az ünneplést! Az már a „IV. felvonás”!
- Plébániánk Youtube video csatornája csütörtökön 18, pénteken 15, szombaton 20, vasárnap de. 10-kor közvetíti templomunkból a szertartásokat.
- Természetesen a szentgyónást se hagyja ki senki. Templomunkban a héten minden nap fél 4től - fél 6-ig (pénteken a du.-i szertartás után) van gyóntatás (közben 5-kor áldoztatás).
Komolyan készüljünk a kereszténység, az év legnagyobb ünnepére!

Márc. 30. JÚDÁS
- „Bizony, bizony, mondom nektek, egy közületek elárul engem.”Sokféle áruló/árulás van.
Ha megkeresztelt emberként nem követed Krisztust, nem az evangélium szerint élsz…
Ha mások háta mögött… ha mások (közösség) hibáit kibeszéled…
Ha kétszínű vagy… mutatod, hogy vele vagy, közben ellene dolgozol…
Ha a közösség előtt nem vállalod fel nyíltan a nézeteid…
Ha nem éled/építed az egységet (Jézus új parancsa: Legyenek mindnyájan egy!)…
„Aki nincs Velem, ellenem van…”
Stb.…
- „Életedet adod értem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.” (Jn 13,21-33.36-38) – A Péter féle hűtlenségek (pl. gyávaság… csak szövegelsz…).
Jézus segíts, hogy mindezeket elkerüljem, hűséges tanítványod tudjak lenni! Egyházam, közösségem építő tagja tudjak lenni! Uram, irgalmazz!

Márc. 28. VIRÁGVASÁRNAP
- És...a Passiót hallgatva, elmélkedve: "Mondd, te kit választanál?" Jézust, vagy Barabást? - A hétköznapokban mindig Jézust, az evangéliumi életet választom, vagy önző módon elfordulok tőle, nem őt választom...

Márc. 27. KÉSZÜLET
„Mit gondoltok, eljön-e az ünnepre?” (Jn 11,45-57)
- Vajon hozzánk (a Rokiba) eljön-e? Hozzám eljön-e? - Ha szépen felkészülök/felkészülünk, akkor igen!
Zoom-os szentmise minden hétköznap 18.00 órakor van! Belépési linket a plébánostól lehet kérni.
- Áldoztatás minden nap 17.00 órakor van templomunkban. 

Márc. 25. BEFOGADNI JÉZUST
„Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem szavaid szerint!” Ezután az angyal eltávozott. (Lk 1,26-38)
Mária befogadja Jézust. Minden nap van alkalmunk nekünk is. Figyeljek a belső hangra… mondjam ki az IGEN-t Isten akaratára!
- Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepe van. A lelki adoptálók ilyenkor szokták letenni, megújítani fogadalmukat, ígéretüket… Befogadni egy magzatot, akiket a „szülei” nem akarnak. – Az esti 6 órai szentmisében nálunk is, szép számmal lesznek befogadók!

Márc. 24. KATEKUMENEK
„Ha megmaradtok tanításomban, akkor lesztek igazán tanítványaim: megismeritek az igazságot, és az igazság majd szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31-42)
- Nemcsak a katekumeneknek kell ismerkedni Jézus tanításával (akik a ma esti szentmisén újra „bemutatkoznak”), hanem mindnyájunknak. Sőt a tanítást életre is kell váltani. Így maradunk meg igazán benne!  
- Zoom-os mise minden hétköznap 18.00 órakor. Belépési link a plébánostól kérhető.

Márc. 21. BÚZASZEM
- Ld. mai Prédikáció a misében - https://www.youtube.com/watch?v=t1iLFJ3oiuw&t=26s
- És még a mai „üzenetből”:
Uram, Jézus! Te vagy az élet és a halál Ura! 
Utolsó óráidban is biztosítasz engem arról, hogy nagyon szeretsz, és arra tanítasz, ha követlek, mindig veled maradok, és ott leszek, ahol te vagy. Példabeszédeddel arra bátorítasz, hogy ne féljek önmagamnak meghalni, mert aki csak önmagának él, egyedül marad. De aki le tud mondani önző önmagáról, a világ hívságaihoz való ragaszkodásáról, aki tud áldozatot hozni, és jó mag módjára nem fél a "földbe hullni", az bőséges termést hoz.
Erősíts meg engem ebben az elhatározásomban, hogy legyen erőm minden körülmények között másokért élni, hogy bőséges termést hozzak, így általam is megdicsőüljön a te neved!
Kereszthalálod ereje által vond magadhoz az egész világot, hogy mindenki jó gyümölcsöt teremjen, és minden nyelv téged dicsérjen és áldjon! Ámen.

Márc. 20. ÜZENET
- A mai üzenet: Ha igazi és örök életet akarsz, "tiltsd el a nyelvedet a gonosztól, és ajkad ne szóljon csalárdságot, fordulj el a gonosztól és tedd a jót! Keresd a békét és járj utána!- Ha ezt megteszitek, szemem rajtatok lesz, és fülem meghallja könyörgéseteket. És még mielőtt segítségül hívnátok, azt mondom nektek: "Íme, itt vagyok" (Zsolt 33, 14-).
Honlapunkon külön ablak!

Márc. 19. SZENT JÓZSEF – FŐ ÜNNEP
„József igaz ember volt…  úgy cselekedett, amint az Úr angyala megparancsolta neki.” (Mt 1,16.18-21.24a) – Lehet (ajánlatos!) követni!
- SZENT JÓZSEF ÉVE van. Olvasgassuk, tanulmányozzuk a Szent Józsefről szóló írásokat. Honlapunkon is van egy kis gyűjtemény a SZENT JÓZSEF ÉVE ablakunkban!
- Ma Férfi est!

Márc. 17. CSAPATBAN
Vízilabdázókat fogadott a pápa
Mindig csapatban dolgozzunk, ne egyedül! – mondta Ferenc pápa a vendégeinek. – Ha nincs csapat, nincs igazi sport sem.” A pápa szerint azok, akik egyedül akarnak játszani, végül nem érnek el semmit, vagy csak saját sikerüket keresik, és megkárosítják a csapatot.
- Az Egyház, a plébánia is erről szól! Szívleljük meg!

Márc. 16. NINCS EMBEREM
„… aki…” (Jn 5,1-16)
- Először is hálát adok és köszönöm, hogy plébániai közösségünkben vannak jó páran, akik sokrétű szolgálatot vállalnak, tevékenyen részt vesznek életünkben, észre veszik a tenni valókat, „állandóan a fedélzeten vannak”…
- Az érem másik oldala: sokszor úgy érzem, hogy „nincs emberem”. Mert „az aratni való sok, a munkás kevés”… vagyis sokszor érződik a hiány a különböző területeken. – Természetesen mindenkinek a lelkiismeretére és lehetőségeire van bízva, hogy lép-e, hogyan építi közösségünket, hogy nem…

Márc. 15. SZENTSÉGIMÁDÁS
HAZÁNKÉRT
Ravasz László: Imádság a hazáért
Örökkévaló Istenem! Köszönöm Neked, hogy magyarnak teremtettél és megengedted nekem, hogy e nép szenvedéseiben, gyászában, dicsőségében és szégyenében részt vegyek. Vallom előtted bűneinket, amelyek az én bűneim is: szívünk kemény, értelmünk balgatag, hitünk ingadozó és a lelkünk pártos. Meghajtjuk fejünket ostorod alatt és vezekelünk a porban és hamuban.
De ígéreteid igazak és ámenek. Hisszük, hogy szövetséget kötöttél velünk és atyáinkkal és tudjuk, hogy az ég és föld megrendülhet, de ezt a szövetséget Te meg nem rontod soha. Hisszük, hogy ha Hozzád térünk és Te leszel egyetlen Urunk, feltámad a mi világosságunk.
Könyörgök Hozzád, töltsd ki Szent Lelkedet erre a népre! Tartson bűnbánatot böjtöléssel, sírással és kesergéssel és úgy térjen meg Hozzád, a mi Istenünkhöz, mert könyörülő és irgalmas vagy Te, késedelmes a haragra és nagykegyelmű.
Vidd ezt a népet üdvösséges önismeretre, hogy lássa meg bűneit és gyűlölje meg; forduljon el attól, ami vesztét okozta s tegye rá életét a Te ígéretedre.
Gyomlálj ki közülünk minden pártosságot, ellened való lázadást és egymás közötti viszályt és növeld meg a mi hitünket történelmi hitvallásunkban és emberi méltóságunkban.
Legyünk a Te néped; és ne lehessünk másképpen magyarok, csak mint a Te néped.
Kezedben van nemzetünk jövendője. Nem kutatjuk, mit hoz, csak Te magad jöjj. Egyengetjük a Te ösvényeidet és készítjük számodra az utat. Imádkozó magyarok tábora egyre nő, szentséges öltözetükben siet a Te néped a Te sereggyűjtésed napján. Királlyá koronázzuk magunkat és népünk felett a Te Szent Fiadat és nemzeti jövőnket, egész történelmünket odaszenteljük a Te dicsőségedre. Szánj meg és válts meg minket, óh Szenteknek Szentje! Ámen
Istenünk, hálát adunk NEKED, hogy történelmünk alakításával meghívást kapott népünk az igaz hitre. Köszönjük, Urunk, hogy minden hűtlenség ellenére kiemeltél bennünket a bajból, kivezettél minden kilátástalanságból. Az elpártolás, lanyhaság, divatos anyagelvűség kísértése ma sem múlt el a fejünk fölül. Ezért kérünk, Istenünk, fogadd el engesztelésünket és fékezd meg a ránk leselkedő erkölcsi veszélyeket.Engesztelünk TÉGED, Istenünk, népünk történelmi botlásaiért.
- I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!  (ism.)
- A pogánysághoz véres harcok árán való ragaszkodásért.
- Árulásainkért.
- Türelmetlenségeinkért.
- Ellenségeskedő nagyravágyásunkért.
Fölösleges harcainkért.
Egyházaddal való szembefordulásainkért.
Engesztelünk Téged az igazságtalan uralkodóink bűneiért.
A társadalmi igazságtalanságokért.
A köztünk élő szegények és nyomorultak cserbenhagyásáért.
A házasságtörésekért, paráznaságokért.
Az elpusztított magzatokért.
Az egymással és másokkal szembeni becstelenségekért.
Minden esetért, amikor vagy vert, vagy ölt a magyar.
A cserbenhagyott vidékek népének lelki felkarolásának elhanyagolásáért.
Trianon tragédiájának elfelejtéséért.
Elszakadt területeink magyarságának elhanyagolásáért.
A fasizmussal való megalkuvásért.
A kommunizmussal való megalkuvásért.
A liberalizmus befogadásáért.
A hitélet elhanyagolásáért.
A magyartalan divatok bálványozásáért.
A magyarság és a kereszténység ellenségeinek támogatásáért.
Az egymás közti széthúzásért, féltékenykedésért.
Környezetünk védelmének és gondozásának elhanyagolásáért.
A szellemi kincsünkben való művelődés elhanyagolásáért.
Minden meggondolatlan gyűlölködésért.
Az egyéni haszonlesések rombolásáért.
Az ifjúság hitre és magyarságra nevelésének elhanyagolásáért.
Minden szentségek nélkül felnőtt gyermekért, fiatalért.
A részegeskedésekért, amelyek nemzetünkre szinte háborús csapást mérnek.
A kábítószerek elterjedése elleni harcban történt meghátrálásunkért.
Minden fajtalanságért, embertelenségért, természetellenességért.
A nemzeti elkényelmesedésért.
Minden családi béke elhanyagolásáért.
Főpapjaink, papjaink megrágalmazásáért.
A templomainkról való gondoskodás elmulasztásáért.
A papi és szerzetesi hivatások visszautasításáért.
A keresztény sajtó elhanyagolásáért.
Betegségükben szentségekkel el nem látott halottainkért.
Beszenteletlen sírjainkért.
Nemzetünk lelki újjáéledésének reményében engesztelve kérünk:
 - I r g a l m a z z   n é p ü n k n e k,   U r u n k!

Márc. 14. A LEGNAGYOBB SZERETET
Mai evangélium (jóhír, örömhír): „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”
A legnagyobb szeretet: a kereszt! – Ld. mai prédikáció
- Chiara Lubich 2008. március 14.-én távozott a földi életből… Boldoggá avatása folyamatban.

Márc. 13. JÉZUS A MÉRCE
„Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember…” (Lk 18,9-14)
- Kihez hasonlítod magad? Ne a másik emberhez mérd magad! A kereszténynek Krisztus a mérce! Ha Őt nézem, rögtön alázatosabb tudok lenni. Hol vagyok én még tőle?!
- A szentmisékre is – többek között – ezért járunk, hogy Jézus legyen előttünk, Őt vegyük magunkhoz, kérve Őt, hogy alakítson bennünket az „Ő szíve szerint”…
Öröm, hogy a zoom-os miséken is szép számmal összejövünk. Még a mai reggelen is többen voltunk, mint szoktunk!
Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. Imádkozzunk érte! https://www.magyarkurir.hu/hirek/isten-eltesse-szentatyat-nyolc-eve-valasztottak-meg-ferenc-papat
- Holnap a 10 órai szentmisét youtub csatornánkon közvetítjük! https://youtu.be/Yo1q10aqIN8

Márc. 11. JÉZUSSAL
... és az ő megbízottjaival/küldöttjeivel egységben (pápa, püspök...)!
"Aki nincs velem, az ellenem van; aki nem gyűjt velem, az szétszór.” (Lk 11,14-23)

Márc. 10. A MÁRIA RÁDIÓBAN
Reggel 8 óra után:
Istennek hála ajándékaiért!

Márc. 5. INTÉZKEDÉSEK
Többek között ez jött a Bíboros úrtól:
A részletes tudnivalókat hamarosan hirdetem...

Márc. 4. BOLDOG MESZLÉNYI ZOLTÁN
"...a lelkipásztorkodás örökös küzdelem saját gyarlóságunkkal, s azoknak az embereknek örök gyarlóságával, akik között élnünk kell, mint a szent titok kiszolgáltatóinak; hogy a világ az ő démoni erőivel mindig ellentétes beállítottságú az Egyházzal szemben, mert nem tudja elviselni az erkölcsért és a jóért folytatott harcot s ennek a harcnak végső kimenetelébe vetett győzedelmes hitet, mellyel az Egyház napjai előtte jelentkeznek..."

Márc. 3. VÁLLALJA
„Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ott... keresztre feszítik, de harmadnapra feltámad.” (Mt 20,17-28) - Tudatosan vállalja a szenvedést, halált, mert a feltámadás tudatában él! Megváltásunkért, a mennyországért, az örök életért mindent!
- Testvérem! Benned mennyire élő a feltámadás ténye, hite? Mit, mennyit mersz "bevállalni"? Csak a földi életed nézed, vagy van keresztény távlatod is?

Márc. 2. MINDNYÁJAN TESTVÉREK VAGYTOK
- pl. a házastársad nemcsak társ… sokkal több! Testvéred (Krisztusban)!
- családtagod, plébániai közösséged tagjai, stb… testvéred!
Aki a legnagyobb köztetek, az legyen a többi szolgája. – Szolgálni egymást, a közösséget
Aki önmagát magasztalja, azt megalázzák, és aki önmagát megalázza, azt felmagasztalják.” (Mt 23,1-12)Alázatossági gyakorlatok… Nem én vagyok a valaki! A testvérem adott esetben, területen több, ügyesebb, okososabb, stb. mint én… 

Márc. 1. IRGALOM
„Legyetek irgalmasok... Ne mondjatok ítéletet senki fölött.. Ne ítéljetek el senkit... Bocsássatok meg... Adjatok..." (Lk 6,36-38) 
- Már csak valóra kell váltani!

Febr. 27. ITT AZ ALKALMAS IDŐ
- „…Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok!” 
(Mt 5,43-48) – Ma ismét hozzáfoghatok (folytathatom) a szenttéválásomon dolgozni… törekedni a tökéletességre!
- Ajánlom mindenki figyelmében honlapunkon az OLVASTAM ablakot!

 Febr. 25. ÜZENET
"Zörgessetek és ajtót nyitnak nektek" (Mt 7,7-12)
Van olyan, aki nem szimpatikus neked? Valaki, aki esetleg megbántott? Esetleg haragszol valakire? 
A mai nap végre ne arra várj, hogy ő tegye meg az első lépést feléd, ne várj tőle semmit. Fogadd el őt olyannak, amilyen, bocsásd meg neki szívből, és igyekezz, hogy Te csalj elsőként mosolyt az ő arcára. - Hallod? Kopognak! Nyiss hát ajtót!

Febr. 22. SZENT PÉTER
- És kérjük Szent Péter közbenjárását Ferenc pápáért (Péter 265. utódáért)… https://www.youtube.com/watch?v=JPAuwLunPmU

Febr. 17. HAMVAZÓSZERDA
Ma este 6-kor – szentmisével, hamvazkodással – közösen kezdjük a nagyböjtöt!

Febr. 16. KÖZÖSSÉG
Nagyon örülök 
- a tegnapi felnőtt hittannak! A résztvevőknek, a nagy létszámnak, a fontos témák (liturgia, szentmise, közösség, szentségek – keresztség) átbeszélgetésének, hozzászólásoknak…!
- a több mint három hónapja együtt imádkozó rózsafüzércsapatnak (online)…
- a látható (és sokszor láthatatlan) szolgálóknak
Mai  zsoltár-válasz:  Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki békességet. (28,1-)

Febr. 15. JÉZUS FELSÓHAJTOTT
Egy alkalommal farizeusok mentek Jézushoz, és vitatkozni kezdtek vele. Égi jelet kértek tőle, mert próbára akarták tenni. Ő lelke mélyéből felsóhajtott, és így szólt: „Miért akar jelet ez a nemzedék? Bizony mondom nektek: ez a nemzedék nem kap semmiféle jelet.” Ezzel otthagyta őket. Ismét hajóba szállt, és átkelt a Galileai-tó túlsó partjára. (Mk 8,11-13) 
- Gondoljuk bele magunkat Jézus helyzetébe! „vitatkoznak vele… felsóhajt…” Mi-mindent át kellett neki élni az emberek között... „otthagyta őket”.
- MA ESTE 7-kor felnőtt hittan! Lehet jönni „vitatkozni”, nem hagylak ott benneteket!

Febr. 14. VALENTIN
Hétfőn felnőtt hittan, pénteken jegyesek+fiatal házasok...

Febr. 12. SIKETNÉMA
De kár, hogy sokszor siket vagy(ok)! Nem hallod a belső hangot, az üzenetet (szentírásból, prédikációból)…
De kár, hogy sokszor néma vagy. Nem kommunikálsz…
„NYÍLJ MEG!” – mondja Jézus a mai evangéliumban. Téged is gyógyítani akar! (Mk 7,31-37)

Febr. 8. BAKHITA
Már filmet is néztünk róla! Nagyon ajánlott (újra)megnézni! - Ma van az ünnepe!
Mai ev.: „…kérték, hogy legalább a ruhája szegélyét érinthessék. Aki csak megérintette, meggyógyult...” (Mk 6,53-56) – Mi a szentáldozásban minden nap érinthetjük Jézust! Az evangéliumban is… a felebarátainkban is…

Febr. 6. BESZÁMOLTAK
„…az apostolok visszatértek Jézushoz, és beszámoltak mindarról, amit tettek és tanítottak…( Mk 6,30-34)
- Mi is küldve vagyunk (pl. minden szentmise végén, egy-egy hittanóra után, stb.). Nagyon fontos, hogy Jézusnak (pl. esti imában) és egymásnak is „beszámoljunk” küldetésünk teljesítéséről, hogyanjáról. Osszuk meg egymással apostolkodásunk, evangelizációnk gyümölcseit! Lelki vagyonközösség!

Febr. 5. MIT TANÁCSOLSZ
A lány megkérdezte az édesanyját... és az gyilkosságot tanácsolt lányának (Mk 6,14-29)
- Papi pályafutásom során sokszor tapasztaltam, hogy a szülők nagyon sokszor bűnt, nem Isten akaratát, nem az evangélium lelkületét tanácsolják gyermekeiknek, hanem önös érdekeiket, bűnöket sugallnak, parancsolnak! Legyen az karrierépítés, párválasztás, együttélések, családtervezés, abortusz (!), stb…. Tehát sok esetben nem mondhattam: kérdezd meg édesanyádat, szüleidet… Óriási felelősség Isten előtt!
A szentleckében konkrét témák hangzottak el (Zsid 13,1-8)
- Testvéri szeretet, vendégszeretet, szenvedők, paráznaság, házasságtörés, házasélet tisztasága, kapzsiság, elöljárók követése…
Pénteki (mindennapi) lelkitükrök!

Febr. 3. SZENT BALÁZS
„…Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.” (Mk 6,1-6) 
- Sokan szeretnének meggyógyulni, csodákat várnak. – Jézus hitet kér! Ez sokakban nincs meg. Fontos a kegyelem állapota is!– Sokan kérik a Balázs-áldást, beállnak a sorba hamvazkodni is, stb… De nincsenek a kegyelem állapotában. Istentől várják az ajándékot, de a maguk részét nem teszik meg! Bűnbánat, szentgyónás...!

Febr. 2. GYERTYASZENTELŐ
A gyermek Jézus bemutatása a templomban…
- Öröm, hogy sok szülő, már anyja méhében bemutatja gyermekét az Úrnak… aztán jön a keresztelő, majd a gyermek folyamatos vallásos nevelése minden szinten.
- A ma esti szentmisén is bemutatjuk a gyermekeket (imádkozunk értük, külön áldásban részesítjük őket)…
- Ma könyörgő nap van a szerzetesi hivatásokért is.
- A szentmise után már lehet részesülni a Balázs-áldásban is, mivel holnap, szerdán Szent Balázs ünnepe.

Febr. 1. FOKOLARE

Jan. 31. JÉZUS MEGÉRKEZETT
Ev.: Mk 1,21-28 
mediaklikk – Duna TV – Neked szól c. műsor (5-6 perc)
Honlapunkon a Prédikációk ablakban részletesebben kifejtve a mai evangélium!

Jan. 30. MIÉRT FÉLTEK?
- Még mindig nincs bennetek hit? - Nagy félelem fogta el ugyanis őket. 
Jézust magukkal vitték (Mk 4,35-41) – Minden reggel ültessem be én is a csónakomba! Bízzam rá magam!
- Istennek hála, hogy a járvány ellenére is sok (online) találkozási lehetőség van plébániai közösségünkben! Gyerek-hittanok, ifjúság, hittel ismerkedők, jegyesek, fiatal házasok, babák-mamák, felnőtt hittan, életige, lelkiségi találkozók, minden este közös rózsafüzér, telefonok, e-mailek… Mind-mind alkalom, hogy rámosolyogjunk egymásra (maszk nélkül!), hitünkben erősödjünk, hogy ne féljünk… És persze a szentmisék „élőben”, személyes találkozások!…

Jan. 26. TANÍTVÁNYOK
A mai zsolozsmából:
- „Tudjuk, e szentek Úr papjai voltak, bor s kenyér gondos átváltoztatói, éhező lelkek pásztorai, s biztos útmutatói…
- Krisztus, te lelkipásztori küldetésedet helyetteseid által gyakorlod, továbbra is te magad vezess minket elöljáróink által!”
És újra ajánlom megnézni, átelmélkedni az alábbi rövid filmet a szentmise, a pap lényegéről…

Jan. 25. PÁLFORDULÁS
Megtérés… változás… új élet… rátalálás Krisztusra… - Az egyik legnagyobb keresztényüldözőből az egyik legnagyobb apostol lett!
Feltette a kérdést, amit nekünk is gyakran fel kell tennünk (akár naponta is): „Mit tegyek, Uram?” (ApCsel 22,3-16) -- És Jézus válaszol!

Jan. 24. ZÁRÁS ÉS FOLYTATÁS
- Ma ér véget az Imahét a keresztények egységéért. Természetesen folytathatjuk az imádkozást e célra, és tehetünk is sok mindent Jézus leghőbb vágyának megvalósulásáért: „Legyenek mindnyájan egy!”
- Az Imanyolcad 8. napja: Háromszor szent Isten! Hálát adunk, hogy megteremtettél és szeretsz bennünket. Hálát adunk, hogy jelen vagy bennünk és az egész teremtettségben. Hadd tekintsünk úgy erre a világra, amint te, szeretettel. Így tekintve, hadd munkálkodjunk reménységgel a világért, hogy az igazság és a békesség virágozzék, nevednek dicsőségére. Ámen.
- Isten Igéjének vasárnapja… Ld. (hallgasd!) honlapunkon a Prédikációk ablakot!

Jan. 23. NÖVEKEDÉS AZ EGYSÉGBEN
Imanyolcadunk 7. napja: Szentlélek! Megelevenítő tűz és lágy szellő, jöjj és lakozzál bennünk.
Újítsd meg bennünk az egység iránti szenvedélyt, hogy átéljük, hozzád vagyunk kötve, és ez egyesít bennünket.
Hadd egyesüljenek és tegyenek bizonyságot közösen az őket megtartó reménységről mindazok, akik Krisztust öltötték magukra keresztségükben. Ámen

Jan. 22. IMAHÉT
Mások elfogadása
Jézus Krisztus! Szeretnénk teljesen elfogadni a velünk élő testvéreket. Tudod, hogy milyen gyakran tehetetlennek érezzük magunkat szenvedéseik láttán, de te mindig előttünk vagy, és már befogadtad őket szenvedésedben. Szólj hozzájuk szavainkban, erősítsd őket cselekedeteink által, és áldásod nyugodjon mindannyiunkon. Ámen.

Jan. 21. MAI NAP
- A KEK mai témája a halál! Mindenki érdekelt benne, érdemes tanulmányozni (1006-tól)
- Az Imahét mai napjából: Megújulás Isten igéje által
„Imádkozzunk és dolgozzunk azért, hogy Isten uralkodjék. Egész nap Isten igéje leheljen életet a munkába és a pihenésbe. Tartsa meg mindenben a belső csendet, hogy Krisztusban lakozhassunk. Töltsön be a boldogságok lelke: az öröm, az egyszerűség és az irgalmasság.”
- Szent Ágnes, könyörögj érettünk!

Jan. 20. FIGYELTÉK
„…A farizeusok figyelték Jézust… Vádaskodni akartak ugyanis ellene…” (Mk 3,1-6)
- Ugye nálunk (keresztények között) nincs ilyen? Senki nem akar vádaskodni, senki ellen?!
- Jézus nem törődik velük, teszi a dolgát (az Atya akaratát), gyógyít, tanít…
- Istenünk, Atyánk! Te Krisztus és testvéreink által nyilatkoztatod ki szeretetedet. Nyisd meg szívünket, hogy befogadjuk egymást különbözőségeinkkel együtt, és megbocsátással éljünk. Add, hogy egy testként éljünk együtt, hogy mindegyikünk ajándéka napvilágra kerüljön.Hadd legyünk együtt az élő Krisztus tükörképe! Ámen.(Imahét)

Jan. 19. AZ EGYSÉG HETE
"... a szeretet mindent elbír, mindent türelmesen elvisel; a szeretethez nem fér semmi szenny, semmi gőg; a szeretet nem tűr szakadást, a szeretet nem szít lázadást, a szeretet mindenben összhangot teremt. A szeretet az Isten választottait tökéletessé teszi; szeretet nélkül semmi sem kedves az Isten előtt. Szeretetben fogadott el minket az Úr övéinek; irántunk való szeretete késztette a mi Urunkat, Jézus Krisztust, hogy Isten akaratából saját vérét adja oda értünk: testét testünkért, életét életünkért..."(Szent I. Kelemen pápa)

Jan. 18. ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT
A szent királylány életének alapszabálya egészen egyszerűen hangzik, de a négy egyszerű tétel az evangélium egész tökéletességét magában foglalja: Istent szeretni, magamat megvetni, senkit meg nem utálni, senkit meg nem ítélni.
- Magyar szent - ugye minden magyar jön szentmisére - engesztelni hazánkért, stb...
- Ma online FELNŐTT HITTAN, 19.00 órától! Fő téma az Imanyolcad anyaga…

Jan. 16. KÖVESS ENGEM
- Már ma is, most is, ebben a pillanatban is! Pl. gyakran kérdezzem: Jézus most mit tenne az én helyemben?! Kövessem/éljem az evangéliumot!  Figyeljem, mire hív!
- Jézus mindenkit meg akar menteni! Bűnbánó lélekkel fogadjam be én is a házamba, szívembe, életembe! (Mk 2,13-17)

Jan. 15. REMETE SZENT PÁL

Jan. 14. TISZTULJ MEG
„Akarom! Tisztulj meg!… menj, mutasd meg magadat a papnak…” (Mk 1,40-45)
- Mikor gyóntál utoljára? Milyen rendszeresen szoktál? Van állandó gyóntatód, lelkivezetőd?
- Meg szoktad mutatni magadat a papnak (gyónás, lelkibeszélgetés)? 

Jan. 11. TÉRJETEK MEG
… és higgyetek az evangéliumban… Jöjjetek utánam.”  (Mk 1,14-20)
Megtérni  =
- változni, változtatni… Jézust választani, az evangélium szerinti életet… =
- a szeretetet választani… a jót feltételezni… félre tenni a negatív látást, stb.

Jan. 9. JULIANUS TÚRA
Évadnyitó túrán voltunk! Örülök, hogy a fiatal házasok/családok is beneveztek. Jó volt már kimenni, mozogni, levegőzni az Istentől ajándékozott természetbe... (ld. honlapunkon a Fotóalbum képeit!).
Éppen ma van Szent Julianusz napja!

Jan. 8. JÉZUS SZÍVE
Megesett a szíve az embereken…(Mk 6,34-44)
- Ti adjatok nekik enni! Gondoskodó szeretet (kenyérszaporítás...) 
- Küldi a pásztorokat, a tanítványokat, mindannyiunkat… mert rengeteg éhező ember van (fizikai, szellemi, lelki). 
- Mindazt, amink van, osszuk meg embertársainkkal! – De fogadjuk is el, amit adni akar Jézus (az egyház elöljáróin, embertársainkon keresztül). 
- Engedjem, hogy tápláljon Jézus: a szentmisében, szentségekben (gyónás, áldozás, hittanok, stb.)
Az esti szentmise után ma is szentségimádás 19.15-ig!

Jan. 6. VÍZKERESZT
Kötelező szentmise! (Templomunkban 18.00 órakor)
Természetesen nem azért jövünk misére, mert kötelező! Hanem csatlakozunk a bölcsekhez... 
- "Bementek a házba, és ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával. Földre borulva hódoltak előtte, majd kinyitották kincseszsákjaikat, és ajándékokat adtak neki..." (Mt 2,1-12)
- "menjünk és keressük fel őt, hogy ajándékot vigyünk neki"- Lehet készülni, milyen ajándékot teszek Jézus elé, a Szent Család elé?!

Jan. 5. JÖJJ, NÉZD MEG
Tegyük félre az előítéleteket, rágalmakat! Nemcsak azért, mert bűn, hanem mert rombolja (nem építi!) az egyházat,  közösségünket.– „Jöhet valami jó…? Jöjj, nézd meg!” (Jn 1,43-51). Beszélgettél már vele? Személyesen győződj meg, vedd fel a kapcsolatot testvéreddel, stb… 
- Elkezdődtek a lakásszentelések is!

Jan. 3. BÖLCSESSÉG
A mai liturgikus szövegekben többször szerepel a BÖLCSESSÉG szó. A Prédikáció is e körül forgott.
A Bölcsesség: Isten… az Ige, aki testet öltött. Ma is testet tud ölteni, ha éljük (az Igét), ha pl. „ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben”… közénk jön az Isten! Ne magamba zárkózva, okoskodva, duzzogva, kritizálva, másokat kibeszélve, stb. „kereszténykedjek”!
- A bölcs közösségek akkor tudnak előre haladni, ha egységben vannak, és a tagjai a személyes ambíciójukat, vágyaikat, álmodozásaikat alárendelik az Igazságnak, hogy az Úr népe legyen teljesen egységes, és az Úr ügye tudjon előre haladni…”
Új esztendőben, új szívekkel…! --  BÚÉK!

Jan. 1. BÉKE VILÁGNAPJA
… és a mai Prédikációt!
„LEGYEN BÉKESSÉG KÖZTÜNK MINDENKOR!”

2020

2019