Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Plébániánk a Gyulafehérvári Főegyházmegye (Erdély - Románia) Családpasztorációs Irodájával közösen sikeresen pályázott az Európai Unió Erasmus+ nemzetközi felnőttképzési programja keretében „Családpasztoráció” témakörben.

Pályázatunk címe: Családpasztorációs animátorok képzését megalapozó tapasztalatcsere és pilotképzés
A pályázat száma: 2021-1-HU01-KA210-ADU-000035049
A kétéves projekt célja egy családpasztorációs képzési „tananyag” elkészítése és mintaképzés keretében való letesztelése elkötelezett, keresztény házaspárok részére, akik az egyház családpasztorációs munkáját szeretnék önkéntes szolgálatukkal segíteni (animátorként). 
A projekt felelőse plébániánk részéről Nagy Károly plébános, a romániai fél részéről Szénégető István marosvásárhelyi plébános, a Családpasztorációs Iroda vezetője. A projektet  plébániánk részéről Capdeboné Szabó Viktória, az erdélyi partner részéről Török Bernadett koordinálja. A projekt lebonyolításában plébániánkon a Capdebo, a Major és a Török házaspár segíti a plébánost. 

Projektindító megbeszélés (Kick-off meeting)
A fenti „projektcsapat” részvételével tartottuk meg a projektindító megbeszélést márciusban Budapesten, melyen részt vett az erdélyi partner projektcsapata, ill. a képzésben való részvételre meghívott Papp Miklós görögkatolikus lelkész, Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, valamint B. Balogh Edit és Zsivkovitsné Gyenes Krisztina, az önkéntességgel foglalkozó Talentum Alapítvány vezető munkatársai.

Első nemzetközi tapasztalatcsere (Erdély - Románia)
 
2022. május 12-14. között az erdélyi Szentegyházán tartottuk meg az első nemzetközi tapasztalatcserét, melyen plébániánk projektcsapata vehetett részt és ismerhette meg az Erdélyben már részlegesen működő, családpasztorációs jó gyakorlatokat, melyek később felhasználásra kerülhetnek a projekt képzési anyagának kidolgozásában.
A Karcfalváról érkező Kelemen házaspár a helyi jegyeskurzust vezeti, melynek segítségével a résztvevő jegyesek egy 9 alkalomból álló komoly előkészítésen vesznek részt, mely az önismerettől, a párunk megismerésétől kezdve az istenkép fejlesztésén át sok fontos lépést ismertet meg a fiatalokkal, mely a boldog házasság alapfeltételei lesznek. 
Különlegesség volt számunkra, hogy a szülőkről való leválás témáját követően maguk a szülők (leendő anyós és após) is meghívásra kerülnek, hiszen ők is új családi szerepre készülnek, és hozzáállásuk a fiatalok házasságához alapvetően határozhatja meg a leendő házasság kimenetelét. A székelyudvarhelyi László Attila atya egy olyan jegyesképzési modellt mutatott be, ahol a pap mellett mindig ott van egy házigazda házaspár, akik segítik a jegyeskurzust nemcsak tapasztalataikkal, hanem animátorként is. A Gyulafehérvári Főegyházmegye Családpasztorációs Központjának főállású munkatársai, a Kertész házaspár bemutatta milyen programokkal igyekeznek a házaspárokat, családokat, fiatalokat egyházmegyei szinten segíteni. Népszerű és sikeres náluk a „Feleségek és édesanyák” ill. a „Férjek és édesapák” lelki hétvégéje, de van lelkinap fiús ill. lányos édesanyáknak is, foglalkoznak a gyermekek lelki és szexuális témákban való felkészítésére is a jövőbeli normális és boldog családi életük reményében.
Hálás szívvel és sok-sok tapasztalattal és jó ötlettel felvértezve tértünk haza a rövid, de annál intenzívebb erdélyi tapasztalatcseréről. 

Második nemzetközi tapasztalatcsere (Budapest - Magyarország)
2022. november 7-10. között pedig kilenc erdélyi családpasztorációs szakember részvételével (közöttük három házaspárral) a magyarországi tapasztalatcsere zajlott Budapesten, a Rózsafüzér Királynéja Plébánián. 
A program során házigazda plébániaként bemutattuk a résztvevőknek plébániánk családpasztorációs gyakorlatát, kiemelve annak fontosságát, hogy a családpasztoráció a hívek számára kortól és életállapottól függetlenül mindig nagyon szükséges, és az előbbi különbözőségekből adódóan ezer arca van. A Rózsafüzér Királynéja Plébánia elsődleges feladatának tekinti, hogy aki valamiképp kapcsolatba kerül a plébániával, a neki megfelelő módon közelebb vezessük Krisztushoz és az ő örömhíréhez: 
Bemutattuk a befogadásra kész és a közösség-és családhoz tartozás örömét nyújtó csoportjaink működését. Az első napon Nagy Károly atya több évtizedes családpasztorációs tapasztalatai után a baba-mama csoport és a közösséghez sok szálon kapcsolódó fiatal házasok életébe pillanthattunk be Török Ágnes előadásában, majd hozzá kapcsolódva Major-Matuska Ágnes mutatta be a Házasság Hete rendezvényeink sok előkészítést igénylő, de vidám és örömteli pillanatait. Pintérné Gajári Andrea hitoktatónk a plébániai  gyermekek elkötelezett közösséggé formálásáról beszélt. Másnap Károly atya folytatta a családokkal való foglalkozás 48 éves papi pályája során adódó változatos kihívásainak bemutatását,  majd Capdeboné Szabó Viktória beszélt a katekumen csoportban zajló életről, ahova befogadást nyernek a hittel ismerkedők, a jegyespárok, a szentségek felvételére készülők egyaránt. Ezt követően Bágya Andrea, dr. Zsombok Györgyné Magdi és Muzsay Andrea a Boldog Gizella-kör életét és közösségét mutatták be, majd a Burányi házaspár, István és Évi a nyugdíjas hittanon végzett szolgálatukról, és több, mint ötven éve tartó boldog házasságukról meséltek. A nap végén Nagyné Tóth Mónika tartott nagy érdeklődésre számot tartó személyes tapasztalatokkal átszőtt beszámolót az örökbefogadásról és az élet védelméről.

Erdélyi vendégeink kifejezték örömüket, hogy megismerhették plébániánkat, életünket, inspirálódhattak, ötleteket meríthettek saját családpasztorációs munkájukhoz és személyes plébániai szolgálatukhoz is. Projektünk a házaspárok számára meghirdetésre kerülő három szombati képzési napot (2023. tavaszán), és egy háromnapos elvonulást (2023. nyár-ősz) magába foglaló családpasztorációs animátor házaspárok pilot-képzésével folytatódik, melyet év végén szeretnénk meghirdetni az érintetteknek. 


TESZTKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON

Plébániánk Erasmus+ családpasztorációs projektje második nagy szakaszához érkezett, azaz megkezdődött 14 házaspár számára a hat képzési napból álló családpasztorációs mintaképzés, tesztképzés. A mintaképzés célja az egyházban családpasztorációs önkéntes szolgálatra jelentkezők - elsősorban házaspárok -  számára újonnan készülő tananyag „tesztelése”, azaz meghallgatása, feldolgozása és visszacsatolás az előadónak az esetlegesen szükséges módosítások elvégzése céljából.

A képzésre 10 házaspár plébániai közösségünkből jelentkezett, három házaspár Budapest távolabbi kerületeiből, és egy házaspár képviseli az országos családpasztorációt annak érdekében, hogy a készülő új tananyag hírét minél szélesebb körben terjeszteni tudják.


1. modul - Uzsalyné dr. Pécsi Rita
Az első képzési napra, melyet Uzsalyné dr. Pécsi Rita főiskolai tanár, neveléskutató, az Organikus Pedagógia Módszertani Központ vezetője tartott  március 11-én szombaton került sor. A program délelőtti részét nyitottá tettük a plébániai közösség számára, minden érdeklődő részt vehetett rajta. 
A rendkívül hasznos és nagyon sűrű szakmai nap során a résztvevők tanulhattak a férfi és női identitásról, annak különbözőségeiről, egészséges megőrzéséről, a helyes kritika gyakorlásáról, a helyes nevelés alapvető elveiről kisgyermekkortól a serdülőkorig, benne az önbizalom – önértékelés – önbecsülés alapvető fontosságáról, az érzelmi intelligencia növeléséről. 
A délután során, mely már csak a képzésen részt vevő házaspároknak szólt, folytatódott a nevelés, a gyermeklélektan rejtelmeinek megismerése, megtudhattunk számos dolgot a gyerekek, serdülők lelki fejlődéséről. Az előadó hangsúlyozta, hogy mindig a szerető, érett felnőtt tükréből épül a fiatalok önértékelése. Minden sikeres ember mellett ott áll egy szerető személy, aki „kinézte ezt belőled”. Közben kapott kérdések segítségével átgondolhatták a párok együtt és egyénileg is, hogy például ki az az ember az életükben, aki mindig mellettük áll, hogyan tudják feltölteni öröm-tankjukat vagy miként lehet átkeretezni negatív hozzáállásunkat, kritikus észrevételeinket a mindennapi szituációkban. A nap végén az előadó a hallgatóság kérdéseire is készségesen válaszolt, majd az egész nap kapcsán a visszacsatolásokat írásban rögzítette minden résztvevő.

2. modul - Dr. Papp Miklós

A második családpasztorációs szakmai napot dr. Papp Miklós morálteológus, görög katolikus pap tartotta 2023. április 15-én.
Az előadó nagyon összeszedett, felkészült, jól strukturált előadásokat tartott, melyeket számos szakirodalmi idézettel is alátámasztott. A nap fókuszában a házasság állt, Miklós atya így indította a napot: „Isten a házasságot a szentség rangjára emelte, a munkát nem.” A résztvevők többsége számára újdonság volt a házasság szakaszairól hallani, vagyis megtudni, hogy egy-egy életszakasz végén a házasságban is természetes, hogy válságjeleket tapasztalunk, azonban ezek nem a házasság, csak az életszakasz végét, és egyben egy új életszakasz kezdetét jelentik. Egy-egy szakasz kezdetének vagy végének a nehézsége nem a házasság kudarcát jelenti, hanem egy szintlépést, ahol mindkét félnek bele kell rázódni az új helyzetbe, át kell térni az új feltételek közti létre. 
A vitatkozás, konfliktuskezelés kultúrájáról is szó esett, ki-ki megtanulhatta, miként tudja a nézet-különbségeket bántás, veszekedés, a másiknak való ártás nélkül kezelni. Asszertív vita az, amiben nem adom meg teljesen magam, a nézőpontom, de nem is nyomom le a másikat.
Az előadó, aki maga is férj és apa is, számos, saját életéből vett példával is illusztrálta az elhangzottakat, ezzel téve az egész mondandóját különösen is hitelessé. A családi spiritualitásra vonatkozóan is számos jó gyakorlat, javaslat hangzott el: napi egyéni és közös szentírás-olvasás, teológiai olvasmányok (ne csak a hírekkel és bulvárral tömjük a fejünket), családi szentély kialakítása ikonokkal (Szentháromság, Krisztus, valamint az istenszülő Mária), családi zarándoklat minden évben, évente egy-két alkalommal együtt megy el gyónni a család). A krisztusibb élet felé vezethet bennünket a pénteki böjtök egész évben való megtartása és a szerényebb életvitel is. Hogyan tudnánk egy fokkal szerényebben élni? Minden család magának kell, hogy meghatározza és elhatározza ezt a lépést.
A házaspárok feladatokat is kaptak, melyek segítségével meghatároz-hatják ill. fejleszthetik közös értékrendszerüket. Akivel együtt szeretnék haladni, azzal gyümölcsöző egyformán is látni.
Végül a házasság elromlásának lejtőjéről is hallhattak a résztvevők, megismerhették, hogy milyen szakaszokon megy át a válás felé tartó házasság, ill. egyén. Fontos, hogy a környezetünkben lévő házaspároknak is tudjunk segíteni azáltal, hogy felismerjük, és lehetőségeinkhez mérten jelezzük, hogy házasságuk megindult a lejtőn lefelé. Ez egy hosszú folyamat, melynek során lehetséges visszafordulni, de egyre nehezebb. A hallgatóság figyelmeztetést kapott, hogy bár a válságban lévő házasfél általában elutasítja az észrevételeket, segítséget, de ne hagyjuk ekkor sem magára, álljunk mellette, mert úgy sokkal könnyebb lehet neki a visszafordulás.

A visszajelzésekből kiderült, hogy mindenki nagyon sok muníciót kapott a saját élete, házassága, családi élete fejlesztése vonatkozásában is, illetve arra is, hogy a körülötte lévők problémái felé érzékenyebb legyen.


3. modul - Talentum Alapítvány

A harmadik képzési nap keretében, május 13-án a szegedi Talentum Alapítvány elnöke, B. Balogh Edit ill. ügyvezető igazgatója, Zsivkovitsné Gyenes Krisztina tartottak nagyívű interaktív szakmai tréninget az „Önkéntesség és szolgálat egyénként és házaspárként az egyházban” témakörben. A képzésen résztvevő házaspárok először az önkéntesség fogalmával ismerkedhettek meg. Önkéntes az, aki szabad akaratából, belső indíttatástól vezérelve, ingyen, de felelősséget vállalva a munkájáért, a közjó érdekében, mások javára végez szolgálatot. Gandhi gondolata sokakat megérintett, miszerint „A legjobb módja annak, hogy megtaláld önmagad az, ha elveszíted magad mások szolgálatában.” Magyarországon még gyerekcipőben jár az önkéntes-menedzsment az egyházban, mert ez egy nagyon komplex feladat: meg kell találni, a jól megfogalmazott feladatra meg kell hívni (toborozni) az önkénteseket, akiket pontosan informálni, betanítani, majd ellenőrizni, értékelni, végül megköszönni, dicsérni is kell, és ehhez nagy munkabírású, jól felkészült, motivált önkéntes-menedzserek kellenek. A nap során a trénerek folyamatos interakcióban voltak a résztvevőkkel: feladatok, kérdések, beszélgetések, visszajelzések tarkították a napot, melyek által a házasfelek egymás között, ill. a házaspárok egymással is sokat kommunikálhattak. 
A jelenlévők sok hasznos ötletet kaphattak ahhoz, hogy miként tudják a plébániai szolgálatokban az önkéntesek segítségét igénybe venni, hogyan kell őket megszólítani, motiválni, majd építő kritikával értékelni. Megtudhatták, hogy az önkéntesség lehet az egyik sarokköve a Ferenc pápa által is oly nagyon szorgalmazott „kapuk tágra nyitásának” és a „kilépésnek”. A sikeres önkéntestoborzások által nyithat az egyház a jószándékú, érdeklődő, de még kívülálló emberek felé is.
A házaspárok szolgálata során nagyon fontos az, hogy találjanak olyan szolgálati területet, melyet mindketten magukénak éreznek, amit együtt tudnak jó szívvel végezni, hogy az egyházért folytatott áldozatos szolgálatuk semmiképpen se egymástól távolítsa el őket, hanem inkább növelje házastársi egységüket. A gyakorlati feladatok között volt az is a résztvevők számára, hogy minden pár találja meg, mi az, amiben mindketten szívesen szolgálnának együtt, közösen.

Mindhárom képzési nap délelőtti részét nyitottá tették a szervezők, hogy minél többen profitálhassanak az értékes előadásokból.


4. modul - Péliföldszentkereszt, háromnapos képzés

Péliföldszentkereszten tartott háromnapos elvonulás 2023. szeptember 29 - október 1. között zajlott.  A családpasztorációs program fontos célkitűzése, hogy házaspárok együtt férj-feleség vegyenek részt az egyházi szolgálatokban, különösen is a családok pasztorációjában. Ezért a péliföldi elvonulás is kettős célt szolgált: egyrészt a házaspároknak megerősödni az egymás iránti szeretetben, egységben, másrészt elmélyülni abban, hogy milyen szolgálatokat lehet/tudnak a családokért közösen végezni.
A terveknek megfelelően négy házaspár érkezett Erdélyből is, akik a program többi modulját az ottani képzés keretében végezték, és csak a magyarországi háromnapos elvonulásra csatlakoztak a magyarországi házaspárokhoz.
Szeptember 29-én, pénteken reggel kezdtük programunkat Bucskóné Lehota Ágota, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Pasztorális Helynökségének irodavezető munkatársa  kommunikációs gyakorlati képzésével, „Együttműködő kommunikáció a családban” címmel. A tréning során megtudhattuk és gyakorolhattuk az együttműködő kommunikációt megvalósítani a családban. Ezzel a szemlélettel és hozzáállással zökkenőmentesebb lehet a családok élete. 
A délutánt Rolik Róbert atyával, a Váci Egyházmegye család pasztorációs felelősével folytattuk. Róbert atya és munkatársa beszámoltak ez egyházmegyéjük jó gyakorlatairól a családpasztoráció területén. Többek között bemutatták a veresegyházi családos tábor sokakat megmozgató, közösségépítő jellegét, melyben nagyon sokan aktívan vesznek részt szolgálataikkal.
Az első napi programot Marton Zsolt váci  püspök atya előadásával és szentmiséjével fejeztük be. Marton Zsolt családokért felelős püspök a családpasztoráció fontosságáról beszélt a résztvevőknek, és válaszolt kérdéseinkre.
Második napunkat Emmanuel Ilodigwe szalézi szerzetes atya előadásával kezdtük, aki az ifjúság megszólíthatóságáról, az ifjúság pasztorációjáról beszélt. Az interaktív délelőtt sok mozgással, zenével mindenkit felélénkített. Emmanuel atya előadásában kiemelte, hogy a fiataloknak nem szabad kevesebbet mutatni, adni, mint Krisztust a szentmisében, a szentségimádásban és a szentírásban. A felnőtt generáció csak saját példájával tudja a fiatalokat megszólítani, tanítani. 
Délután Nagy Károly atya arról elmélkedett, hogy miként lehet házaspárként egymással egységben maradva szolgálni az egyházat. Ezeket a gondolatokat a szentmisében is elmélyítettük. 
Harmadik napunkat szakmai programját Hortobágyiné Dr. Nagy Ágnes és férje, Hortobágyi Tibor adták. Hortobágyiné Ágnes orvos, a fiatalok társas életre való felkészítését, egészséges és boldog családi életre nevelését szolgáló, keresztény értékrenden alapuló „Boldogabb családokért” Családi Életre Nevelés (CSÉN) program alapítója és kidolgozója, a programjuk bemutató előadását tartották meg interaktív formában a hallgatóság aktív részvételével. 
Esténként és délutánoként lehetőség volt az erdélyi és a magyarországi házaspárok számára egymással megismerkedni, beszélgetni, kapcsolatokat kialakítani.
A résztvevők által írt visszajelzésekből kiderült, hogy mindannyiunk számára gyümölcsöző volt a részvétel és a meglévő vagy leendő egyházi szolgálatunkhoz is előremutató tapasztalatokat szerezhettünk a családpasztoráció területén.
Néhány visszajelzés a résztvevőktől:
„Az erőszakmentes kommunikáció, és az ifjúsággal való törődés, az ifjúságpasztoráció témakörei érintettek meg a legjobban, ezekre kaptam <<meghívást>>”.
„Óriási hála van bennem, nagyon jól éreztem magam, lelkesítést, erőt adott a hétvége.”
„Sok gyakorlati ötletet viszek haza, emellett tudást az erőszakmentes kommunikációról, a családi életre nevelésről, mindezek mellett sok mosolyt, építő beszélgetést.”
„Megragadott Marton Zsolt püspök atya egyenes és nyílt beszéde a tisztaságról, a fiatalok nevelésének fontosságáról.” 
„A legjobban a boldogabb családokért – CSÉN – témakör tetszett. A bemutatás, a gyakorlati feladatok, az egész foglalkozás – program felépítése lelkesített.”
„Nagyon jól éreztem magam, jó volt találkozni hasonló gondolkodású, értékrendű házaspárokkal, tőlük erőt, motivációt, ötletet, lelkesedést meríteni.”
Betekintést nyertem több területébe a családpasztorációnak. Szélesedett a látószögem, hogy mennyi mindennel lehet foglalkozni.”