Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

(Nyugdíjasokkal közösen összeállítva- 2009)
 
Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!
- Isten van első helyen életemben?
- Elhiszem-e, hogy Isten még most is új kalandra, feladatra hívhat?
- Letörök, elkenődök? Hiszek?
- Elég derűs vagyok? Isten szeretetét sugárzom?
- Nyitott vagyok-e Isten akaratára?
- Más istened ne legyen!
- Ott tudom-e hagyni régi, vagy rossz szokásaim ("így szoktuk")?
- Van-e "bálványom", helytelen ragaszkodás – pl. unoka (majomszeretet), TV?
- Fordítok-e elég időt imádságra (másokért is)? – Reggeli ima, napközben gondolok Rá, Vele élek... esti lelkiismeret vizsgálat?
- Olvasom-e a Bibliát és más vallásos könyveket?
- Vallásos műsorokat hallgatok?
Isten nevét hiába ne vedd!
- "Jaj Istenem!" - Fölöslegesen használom Isten nevét sóhajtozásaimban?
- A szenteket helyesen tisztelem (nem imádom, nem helyezem Isten, Jézus elé)? Pl. a templomba bemenet elsőként Jézust köszöntöm?
- Csúnya, illetlen, nem szalonképes (nyomdafestéket nem tűrő) beszéd?

Az Úr napját szenteld meg!
- Vasárnap ünnepelek?
- Ünneplőbe öltözöm? Otthon is ünnepi terítés?
- Szentmisén részt veszek? Időben megyek, vagy kések? Beszélgetés, zacskócsörgetés ugye nincs?
- Magányosok, betegek látogatása jelen van napjaimban?
- Gyermekeimmel milyen a kapcsolatom? Imádkozom értük?
- Érdeklődöm sorsuk felől (nem tolakodva)?
- Ugye felnőttként kezelem őket (már nem akarok diktálni, utasítani, beleszólni életükbe, házasságukba)?
- Gyermekem házastársát elfogadom, látom értékeit?
- Szívesen segítek nekik (pl. gyerekvigyázás)?
- Unokáimat szüleik szándéka szerint nevelem (nem ellenük)?

Ne ölj!
- Vigyázok magam és mások testi-lelki épségére!
- Étkezés (nassolás), pihenés a helyén van, arányos?
- Mozgás, séta?
- Gyógyszereket nem szedek össze-vissza?
- Figyelmes vagyok a közlekedésben: lámpáknál, úttesten?
- Haragosom nincs? Tudok megbocsátani, nem felhánytorgatni a régi sérelmeket, bűnöket?
- Türelem a vásárlásnál, a közlekedésben?
- Másoktól elvárom, hogy türelmesek legyenek hozzám, én pedig nem tudok viszont...
- Szitkozódás, átkozódás?
- "Szálka-gerenda"? Van helyes önkritikám?
- Elfogadom a kritikát, a segítő figyelmeztetést? Alázatosság?
- Hiúság? Mindent én tudok jobban (ügyes, okos)?
- Nem halni készülök, az életet választom (a keresztet is vállalva)?

Ne paráználkodj!
- Gondolattal? Szóval (beszédem)? Cselekedettel (magammal se!)? TV, újságok?
- Fiataloknak az evangélium, az Egyház tanítása szerinti, vagy világias tanácsokat adok (fiú-lány kapcsolat, házasság, családtervezés)?
- Érvényes egyházi házasságban élsz (volt templomi esküvő)?

Ne lopj!
- Helyes időbeosztás?
- Mások idejét nem lopom? Sokat beszélek (telefon), terhelem a másikat?
- Alkudozás a munkavégzésben, hanyagság ("Majd")?
- Közömbösség, "nem érdekel"?

Ne hazudj!
- Őszinteség? Nem szépítem a dolgokat?
- Megszólás? Mások hibáinak kibeszélése? Pl. fiatalok hibáinak felnagyítása, kibeszélése?
- Rágalmazás, pletykálkodás?

Házastársi hűség
Megőriztem-e a házastársi hűséget? Ápoltam-e, konkrétan kifejeztem-e szeretetem házastársam felé?
- "Őt el nem hagyom, semmiféle bajban..." – Segítem, ápolom, időskori gyengeségeit elfogadom? Számíthat rám?
- Sok elvárás (zaklatás) a házastárs felé, feladatokkal elhalmozva?

Irigység
- Bánt, hogy engem nem dicsérnek meg (bezzeg a másikat!)?
- Tudok örülni mások sikereinek, eredményeinek, elismertségének?
- Szívesen adok, osztogatom javaim, vagy helytelenül gyűjtök ("majd jó lesz még"), helytelen ragaszkodások....?

NB! Lezártam a múltat? Fiatalkori bűneim is lerendeztem, meggyóntam (pl. szexualitás, családtervezés, abortusz, házastársi hűség, gyereknevelés, mulasztásaim: Istennel és embertársaimmal kapcsolatosan, stb.)?