Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

 
1. Van érvényes egyházi házasságom?
     Igazi "élet-társa" lettem-e férjemnek? Állandóan gondom-e a hűséges együttlét és együttműködés, a teljes odaadás?

2. Megmondok-e az uramnak mindent, kibeszélem-e magam vele, anélkül, hogy csekélységgel terhelném? Mellőzöm-e a kicsinyes bírálgatást és zsörtölődést?

3. Vele hordozom-e nehéz gondjait a hivatás és család terén, igazi, vigasztaló részvéttel? Bizalmat, otthonosságot talál-e, ha hazajön? Gondosan készítem-e el az étkezéseket?

4. Elhanyagolom-e szeretetem kimutatását ellátásában, gondozásában, a gyermekekhez viszonyítva? Félreállítottam-e a gyermekek miatt?

5. Ápolt, csinos vagyok-e a kedvéért minden nap, és van időm a számára?

6. Anyaian szívemen viselem-e minden baját és szükségét?

7. Szorgalmas vagyok-e vagy lusta? Takarékos vagyok-e, értek-e a beosztáshoz? Mindig elégedetlenkedem-e?

8. Rendet, tisztaságot, kedélyességet, meleget viszek-e otthonomba? Van-e benne, ami a vallásra emlékeztet?

9. Imádkozunk-e közösen, járulunk-e rendszeresen a szentségekhez?

10. Gyakran imádkozom-e férjemért és gyermekeimért? Szívemen fekszik-e üdvösségük? "Krisztus Lelke, szenteld meg őt!"

11. Igyekszem-e - túlzott nyüzsgés nélkül - széppé tenni a család ünnepnapjait?

12. Gondom van-e igazán uram vendégeire, becsületére válik-e ilyenkor viselkedésem?

13. Olyan lelkiismeretes vagyok-e, hogy az uramat soha nem sértem, meg  nem szégyenítem, mások előtt (pletykával) nem ócsárolom?

14. Türelmes vagyok-e hibái és gyengéi iránt, megbocsátok neki hamarosan, és megint olyan jó vagyok hozzá, mint azelőtt?

15. Tiszteletben tartom-e férjem lelkiismeretét? Okosan és szeretettel gondom van-e rá, hogy összhangban legyen a keresztény lelkiismeret követelményeivel?

16. Gondoskodom-e mindenképpen gyermekink jó keresztény neveléséről?

17. Ápolom-e a kapcsolatot közeli rokonainkkal, és jó vagyok-e a szegényekhez?

18. Öröm, vidámság, teljes hűség és töretlen szeretet uralkodik-e házasságunkban?