Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

 

Mikor gyóntam utoljára?

Miért maradt el ilyen sokáig?

 

1.Uradat, Istenedet imádd és csak Neki szolgálj!

            - Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom ma Istent és em-

              bertársaimat szolgálni?)

            - Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiismeret-

              vizsgálatot?

 

2. Isten nevét hiába ne vedd!

            - Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya

              szavak kíséretében? - Milyen gyakran?)

            - Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül? (Mondok-e

              egy fohászt, ha káromlást hallok?)

            - Esküdöztem fölöslegesen? - Szent dolgokkal tréfálkoztam?

 

3. Az Úr napját szenteld meg!

            - Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Hanyagságból? Hány-

              szor?) Késések?

            - Szentmisén Isten és az ottlevők iránti szeretettel vettem részt?

            - Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e az egyházi ünnepeket?

            - A bűnbánati napokon (péntek!) szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből?

              (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?)

 

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

            - Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e? Próbálok-e örömet szerez-

              ni nekik?

            - Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán stb.)

 

5. Ne ölj!

            - Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? - Másoknak fájdalmat o-

              kozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)

            - Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt?)

            - Csábítottam-e mást bűnre?

 

6. Ne paráználkodj!

            - Paráználkodtam-e? - Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?

            - Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet? (TV, újságok, internet)

            - Cselekedtem-e tisztátalant - mással vagy magammal ("önkielégítés"?)

            - Ha parázna gondolatom támadt, próbáltam-e lélekben Istenhez fordulni?

7. Ne lopj!

            - Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)

            - Vigyáztam-e magam és mások holmijára?

            - Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, vona-

              ton?)

            - Nem "lopom-e" az időt? - Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (Hittan,

              tanulás, munka?)

 

8. Hamis tanúságot ne szólj embertársad ellen!

            - Hazudtam? - Okoztam-e ezzel másnak kárt?

            - Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)

            - Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9. Embertársad házastársát ne kívánd!
   
- Érvényes egyházi házasságban élsz?
    - Ápolod a házastársi hűséget?
    - Ha még házasságkötés előtt állsz, őrzöd-e magad tisztán (szüzesség... hűség!) leendő házastársad számára?

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

            - Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére stb.?)

            - Szívesen adok, adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)