Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Tízparancsolat – Házasságban, családban
(Fiatal házasok szedtek össze egy pár szempontot hittanórájukon)

1. Imádság
Isten az első helyen... hogyan? arányok? - Istenre bízva életünk minden lépését
Döntések előtt imádság – Csend - Isten jelenlétébe helyezkedni, akár rövid időre is - röpimák
Szentségimádás - szemlélődni, elmélkedni, ízlelgetni Jézus szavait - családi ima... gyerekkel, gyerek nélkül (pl. előbb ima, aztán vacsora) - kreativitás, változatosság az imában - szentírásolvasás – megbeszélése is - rózsafüzér (nemcsak egy tized) - egymásért ima - ima más házaspárokért, közös célokért - imáimban megköszönni családomat - hálaadás közös életünkért - a vasárnap evangélium, prédikáció átbeszélgetése - egymás segítése a lelkiismeretvizsgálatban
2. Beszéd
Isten nevét, szent dolgokat nem használjuk töltelék szónak - Kevesebbet, rövidebben - Több alkalom teremtése - Több szeretettel, kevesebb paranccsal - Többet kérdezni - Ha valakivel bajom van, neki mondom először - egymás között, gyerek előtt: hogy beszélünk - Jézust látni a másikban, úgy szólni hozzá - Nemcsak beszélni, figyelemmel meghallgatni is - Több mélyebb beszélgetés – lelki dolgokról is - Meggondolatlan mondatok elhagyása - Nem hibáztatom, okolom - Kedvesen beszélek vele - Nem felkapni a vizet - Tisztelet és megbecsülés kifejezése egymásnak - Konfliktus helyzetben visszavonulás - Több tisztelet mások iránt - Amikor másoknak beszélek róla, családomról: tisztelet - A másikról vagy jót, vagy semmit
3. Vasárnap megszentelése
Ünnep legyen - Közösen menni a vas. délelőtti misére, nem elkésve - szentmise... elmélyültebben, összeszedettebben - A külső dolgok kizárása - Családi, közös ebéd szépen előkészítve – munkaszünet - Vásárlásmentes nap - szeretetkapcsolat ápolása - Az egymással töltött idő „megszentelése” - Istennel, és a családdal lenni - Kevesebb TV, több család
4. Szülők-gyerekek kapcsolata
Tisztelhető szülő legyek - idő egymásra, igazi együttlétek - koncentráltabb figyelés rá - nevelésben következetesség - szülőként példamutatás - naponta tudatosan tanítani valamit a gyerekeknek - hit, mindenek felett - több türelem: először gondolkodni, utána szólni -elfogadni a másikat, családot, nem megváltoztatni - családtervezés az Egyház tanítása szerint (Humanae vitae) - az élet tisztelete - lelki támogatás, együtt érzés - erő feletti ráfordítás - egymás kezdeményező készségét támogatni - após-anyós, nagyszülők (tisztelet, megérteni őket, imádkozni értük) - a gyerekek előtt nem tárgyaljuk ki a nagyszülőket - meghallgatni a szülőket (tanácsaik), a gyermekeket – tapasztalatgyűjtés - idősekről gondoskodás
5. Szeretet
Testi-lelki egészség, - kirándulás, sport - egészséges étkezés, meleg étel (főzés) - ne öljem meg a szeretetet... pl. ha házastársamnak fontos valami, hallgassam - nem megbántani a másikat (veszekedés), hanem érveket felhozni meg, - örüljek/szomorkodjak vele együtt - hallgassam meg, ne vágjak szavaiba - ne sértődjek meg - ne legyek ingerült vele - ajtócsapkodás nélkül - bocsánatkérés, megbocsátás – „ne nyugodjék le a nap haragotok felett” - életemet adni érte, apró dolgokban is - önismeret, önuralom - mindig szem előtt tartani, hogy mi Jézussal hárman vagyunk egyek - nem panaszkodni, nem sajnáltatni magam – pihenés -káros szenvedélyek – munkamánia – szeretetlenségek - abortusz, eutanázia szóba sem jöhet
6. Tisztaság
A másik érzéseit jobban figyelni/megérteni - gondolatok, szavak, nézés (film, újság, internet szelektálása) - nem tekintek más férfit/nőt férfinek/nőnek - öltözködés (otthon is!) - bizalom egymáshoz – házaséletben sem ösztönélet...  - testi-lelki összhang megteremtése - örömmel legyek vele, ne kényszerből - nem játszom házastársam ösztöneivel - test, lélek, szellem csak számára teljesen nyitott – de neki igen! - Éreztetni a környezettel a feltétlen elköteleződést egymás iránt - magammal sem csalom meg (önkielégítés) a házastársam
7. Kötelességteljesítés
Mulasztások, naplopás, lustaság - telefon, internet, stb. használatában is spórolni - jobb időbeosztás, fontossági sorrend - házi munkák, főzés – ne hanyagoljam - feladatok megosztása a háztartásban - tiszta lakás, ruha - felfedezni a feladatokat és elvégezni, megelőzve a másikat - a másik munkájának/feladatának tiszteletben tartása, támogatása (társ!) - otthon több segítség – munkahely - nem lopom el az időt a családomtól
8. Igazmondás
Őszinteség, nem csalom meg hamis szóval - Az őszinteség ideje és helye fontos - Építő kritika - Beismerni, ha hibáztam - Ne színezzem ki a történeteket - Kerülni a titkolódzást - Mondjam ki félelmeim is, fájdalmaim... ami rám rossz fényt vet... - Véleményem vállalása - Időben közölni - A párom én is vagyok, olyan őszinteséget, mint magammal - gyereknevelésben is
9. Hűség a házastárshoz
Ajándék vagyok számára - bízom benne - rászolgálni a bizalomra, elköteleződésre - őt el nem hagyom, családom sem, számíthat rám: jóban-rosszban (betegség, anyagi gondok, sikertelenség) - örömmel megyek haza - ne gondoljam, hogy más különb, jobb... - ha nem mosolyog, úgy is elfogadni - napközben is „vele”, érte - támogatni, biztatni a másikat - szülők, anyóssal „szemben” – egymás támogatása - házasélet (milyen, mennyi, kezdeményezés, nem csak magam kielégítése, neki akarok örömet szerezni) - izgalmas kapcsolattá tenni házasságunkat, állandóan táplálni - késznek lenni pihenéssel, szépséggel - tudatosan nem találkozni olyannal, aki túlságosan hat rám - hivalkodás kerülése - nemcsak személyéhez, hanem közös céljainkhoz is
10. Adás
Önzetlen - Mindenünk közös - Viszonzatlanul, elvárás nélkül - Mindig magamat adni - Gyengédséget férjemnek - „irigységmentes” - örülni a másiknak (sikerének, stb.) - apró figyelmességekkel örömet szerezni - szolgáló szeretet - rendelkezésére állni - nem követelőzni, nem én vagyok a fontos - a jobb falatokat neki adni - ha fáradt, felváltani - időmet is adom családomnak - „áldozat” (pl. nem én eszem meg a csokit) - A másikban meglátni Jézust, a létéért szeretni - Nagylelkűség más családokhoz

HÁZASTÁRSAK LELKITÜKRE
I. Hogyan szeretjük Istent?

A hit: Ismerem-e hitünk tanítását? Utána nézek-e a felmerülő nehézségeknek? Figyelek-e Isten üzenetére? Olvasom-e naponta a Szentírást? Szeretettel beszélek-e Istenről, vallásról, egyházamról? Megbeszélem-e családommal a vasárnapi prédikációt?

Az imádság: Rendszeresen, szívesen és jól imádkozom-e? Részt veszek-e közös imádságokban? Szoktam-e saját szavaimmal is imádkozni? Rendszeresen imádkozom-e együtt a családommal?

A szentmise: szívesen és pontosan járok-e szentmisére? Együtt megyek-e szentmisére a családommal? Tevékeny-e a részvételem? Szoktam-e áldozni? Tudatosan követem-e Jézust? Segítségére vagyok-e másoknak, hogy részt tudjanak venni a vasárnapi szentmisén?

A bűnbánat: Komolyan törekszem-e hibáim kijavítására? Tudom-e fegyelmezni magamat, szavaimat, indulataimat? Egészséges-e az életmódom, mértékletes vagyok-e? Megbánom-e naponta a bűneimet? Meg tudok-e bocsátani másoknak Jézus kedvéért? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat? Rendszeresen gyónok-e? Van-e lelkivezetőm akitől tanácsot kérhetek?

II. Hogyan szeretjük embertársainkat?

Házastársamat: Szeretem-e úgy, mint régen? Teszek-e érte minden nap valamit? Figyelmes vagyok-e, kimutatom-e szeretetemet? Észreveszem-e, megdicsérem-e kedveskedését? Érdekel-e munkája, napi gondja, baja? Megbízom-e benne, őszinte vagyok-e hozzá? Segítek-e neki mindenben? Nem vagyok-e önző, aki csak a saját örömét, kényelmét keresi? Van-e időnk egymás számára? Meg tudunk-e beszélni mindent? Elviselem-e hibáit, nem panaszkodom-e rá mások előtt? Kedves vagyok-e rokonaihoz, régi ismerőseihez, munkatársaihoz? Ügyelek-e a külsőmre otthon is? Szívesen vagyok-e otthon? Törekszem-e arra, hogy házastársam jól érezze magát mellettem?

Gyermekeink: Vállalok-e értük áldozatot még a kényelmem árán is? Következetes vagyok-e a nevelésben? Egyetértek-e házastársammal ezekben a kérdésekben? Jó példát adok-e nekik? Foglalkozom-e velük, őszinte vagyok-e hozzájuk, és ők bizalommal fordulnak-e hozzám? Komolyan veszem-e vallásos nevelésüket? Törődöm-e azzal, mit olvasnak, kivel barátkoznak, mivel töltik az idejüket? Szeretettel fegyelmezem-e őket?

Otthonunk: Törődöm-e otthonommal? Családom tagjai jól érzik-e magukat otthon? Szívesen látom-e a vendégeket? Milyen vagyok a közös étkezések alkalmával? Vannak-e közös programjaink, részt veszek-e bennük?

Szüleink: Sajátoménak tekintem-e házastársam szüleit? Megbecsülöm-e szüleinket? Segítek-e nekik? Jó kapcsolatban vagyok-e velük? Nem akarom-e kihasználni őket? Elnéző vagyok-e gyengeségeikkel szemben?

Barátok, ismerősök: Jóindulatú, udvarias vagyok-e mindenkihez? Tudok-e megbocsátani? Okoztam-e kárt valakinek? Jóvá tettem-e? Vigyázok-e mások életére, becsületére, testi-lelki egészségére? Hogyan viselkedem és bánok nőkkel, férfiakkal? Szereztem-e másoknak örömet? Szoktam-e másoknak segíteni? Megértő vagyok-e, törődöm-e mások bajával?

A közösség: Becsülettel teljesítem-e kötelességeimet? Képezem-e magamat? A közösség életéből kiveszem-e a részemet? Vállalok-e társadalmi munkát? Igazságos vagyok-e? Helyesen kezelem-e az anyagi javakat? Nem éltem-e vissza helyzetemmel? Megbízható, igazmondó vagyok-e? Elviselem-e az embereket, én elviselhető vagyok-e?

Az Egyház: Részt veszek-e a keresztény közösség életében? Milyen apostoli szolgálatot vállalok? Segítek-e másokat a kegyelmi életben? Tanuságtevő keresztény ember vagyok-e?