Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!A Miatyánk előtt is bemondjuk a titkot és felolvassuk a szentírási részt és ez után kezdjük a tizedet, a végén Dicsőség és ima következik (az Ó Jézusom ima elmaradhat!).

I. VÁLTOZAT

1. Akit Te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál

"Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. Az angyal belépett hozzá és megszólította: Ne félj Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni! Mária így válaszolt: az Úr szolgálója vagyok, teljesedjenek hát be rajtam szavaid!" (Lk 1,26).

MIATYÁNK

        A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Az Úr szolgálója vagyok. Mária közbenjárására kérlek Istenem, hogy mindig nyitottan, elfogadó lelkülettel tudjam fogadni üzeneteid, akkor is, ha nem értem, tudjam minden élethelyzetben kimondani az "igen"-eket!

2. Akit Te Szent Szűz Erzsébetet látogatva hordoztál

"Mária útnak indult. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Hangosan felkiáltott: Áldott vagy az asszonyok között és áldott a méhed gyümölcse! Boldog, aki hitt annak beteljesedésében, amit az Úr mondott neki! Mária megszólalt: Magasztalja lelkem az Urat!"

MIATYÁNK

         A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Jézus, szeretnélek én is hordozni! Segíts, hogy másokban is felismerjelek! Segíts, hogy én is tudjak hinni, mint Mária! Segíts, hogy ne csak kérni, hanem magasztalni is tudjalak!

 
3. Akit Te Szent Szűz a világra szültél

"Mária megszülte elsőszülött Fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson." (Lk 2,7)

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Az én ajtómon is kopogtat Jézus, kopogtat a Szentcsalád. Segíts Uram, hogy befogadó legyek, befogadjam felebarátaim, hogy megszülethess köztünk.

4. Akit Te Szent Szűz a templomban bemutattál

"Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásainak eleget tegyenek, az agg Simeon karjába vette, és áldotta az Istent. Miután így eleget tettek az Úr törvényének, visszatértek galileai városukba, Názáretbe. A gyermek pedig nőtt és erősödött, bölcsesség töltötte be, és az Isten kegyelme volt rajta."

MIATYÁNK

        A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek

Ima: A szülők elvitték gyermeküket a templomba, bemutatták az Úrnak. Urunk add, hogy a mai szülők is hozzák gyermekeiket a templomba. Add, hogy  gyermekeinken is az Isten kegyelme legyen!

 
5. Akit Te Szent Szűz a templomban megtaláltál

"Szülei minden évben fölmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor tizenkét éves lett, szintén fölmentek az ünnepi szokás szerint.  A  gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt. Három nap múlva akadtak rá a templomban. Nem tudtátok, hogy nekem Atyám dolgaiban kell fáradoznom? Velük ment hát, visszatért Názáretbe és engedelmeskedett nekik."

MIATYÁNK

          A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Köszönjük Jézus, hogy már oly sokszor megtalálhattunk a templomban! És itt mindig helyre teszel bennünket, hogy mi is Atyánk dolgaiban legyünk. Segíts, hogy a templomból visszatérve otthonunkba, mi is engedelmes gyermekek lehessünk!