Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

 

A Miatyánk előtt is bemondjuk a titkot, felolvassuk a szentírási részt és ez után kezdjük a tizedet. A végén Dicsőség és ima következik (az Ó Jézusom ima elmarad!)

1. Aki halottaiból feltámadt

"Amikor beesteledett, még a hét első napján megjelent Jézus a tanítványoknak, ott, ahol együtt voltak. Békesség nektek! E szavakkal megmutatta nekik kezét és oldalát."

MIATYÁNK

           A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Feltámadt Jézus! Köszönöm, hogy mi is sokszor, sokféleképpen találkozhatunk veled. Add kegyelmedet, hogy mindig felismerjünk!

2. Aki a mennybe fölment

"Megyek helyet készíteni nektek! A szemük láttára fölemelkedett.  Ez a Jézus, aki közületek az égbe emelkedett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment."

MIATYÁNK

         A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Köszönöm Jézus a mennyországot! Köszönöm, hogy van más világ is! Köszönöm, hogy minket is vársz! Köszönöm, hogy van értelme a szeretetnek, szenvedésnek!

 
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldötte

"Amikor elérkezett a pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért."

MIATYÁNK

        A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Húsvétkor is, pünkösdkor is fontos volt, hogy együtt voltak a tanítványok! Add Urunk, hogy mi is együtt, egyek tudjunk lenni, hogy megtapasztalhassuk jelenlétedet. Tölts el minket is Szentlelkeddel! Add, hogy ma is sokan megtérjenek!

 4. Aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett

"Az égen nagy jel tűnt fel: egy asszony, öltözete a nap, lába alatt a hold."

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Köszönjük a nagy jelet, Máriát! Köszönjük, hogy végig járta előttünk az utat és mi is reménykedhetünk, mehetünk utána! Köszönjük, hogy nem vagyunk árvák, van égi édesanyánk is

5. Aki Téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott

"Az égen nagy jel tűnt fel, fején tizenkét csillagból korona."

MIATYÁNK

       A tized után: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek...

Ima: Add Urunk, hogy az apostollal mi is elmondhassuk majd: a jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, hitemet megtartottam. Készen vár az igazság győzelmi koszorúja, amelyet azon a napon megad nekem az Úr.