Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!


Gyónási segédlet gyerekeknek
(az Elsőáldozók könyvéből)

ÍGY KÉSZÜLÜNK A GYÓNÁSRA

A Szentlélek segítségét kérjük Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam.

Megvizsgáljuk lelkiismeretünket

Utoljára gyóntam:... Áldozni szoktam:... Bűneim...

(Valamelyik lelkitükör segítségével gondolatban szedd össze, és jegyezd meg, hogy milyen bűnökkel bántottad meg a jó Istent. Ha valamit meg akarsz kérdezni, akkor arra is készülj fel!)
Megbánjuk bűneinket Istenem, szeretlek téged, ezért teljes szívemből bánom, hogy bűneimmel megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

(Más bánatimát is mondhatsz. Nézz a kereszten szenvedő Jézusra, és így indíts magadban bánatot.)A)
Lelkitükör Isten tíz parancsolata alapján

1. Isten teremtő, mennyei Atyám. - Szeretem-e Őt, és szívesen beszélgetek-e vele? Ismerem-e tanítását? Figyelek-e üzenetére? Őt szolgálom-e életemmel tanulásommal? Szoktam-e rendszeresen imádkozni?

(Imádság elhanyagolása.)

2. Istenről tisztelettel és szeretettel beszéljünk. - Hogyan beszéltem róla? (Káromkodás) 3. Vasárnap az Úr napja. - Neki szentelem-e? Hogyan vettem részt a szentmisén? Szoktam-e áldozni? Hogyan töltöttem a vasárnapot?

(Misemulasztás)

4. Szüleim Isten helyettesei. Ezért engedelmeskedünk, segítünk és örömet szerzünk nekik, imádkozunk értük. - Így szeretem-e őket? (Engedetlenség, feleselés, megszomorítás.) 5. Isten testi és lelki életet adott nekünk. Ezért vigyázunk a magunk és mások életére. - Vigyáztam-e egészségemre? Jó voltam-e másokhoz?

Segítettem-e nekik? (Csúfolódás, verekedés, veszekedés, rosszra tanítás, közlekedési szabályok megsértése.) 6. Légy szemérmes! Isten akarata, hogy testben-lélekben tisztán éljünk.

- Ilyen voltam-e gondolataimban, szavaimban, cselekedeteimben?

(Szemérmetlenkedés.)

7. Isten ránk bízta a világot. Azt kívánja, hogy becsületesen dolgozzunk, és becsüljük meg a magunk és mások tulajdonát. - Vigyáztam-e a magam és mások holmijára? Adtam-e a magaméból más rászorulónak? Hogyan végeztem munkámat? (Lopás, károkozás, kötelességmulasztás, lustaság.) 8. Jézus azt akarja, hogy megbízhatóak legyünk, vigyázzunk a becsületre, mindenkiről szeretettel beszéljünk. - Megbízható, őszinte voltam?

Megvédtem-e más becsületét? (Hazugság, árulkodás, rágalmazás, titok

kibeszélése.)

9. Mennyei Atyánk azt akarja, hogy szüleink hűségesen szeressék egymást.

- Örülök-e annak, hogy szüleim szeretik egymást? (Békétlenség, pártoskodás a családban.) 10. A jószívű és önzetlen ember kedves Isten előtt. - Mit teszek Jézus kedvéért? Milyenek a kívánságaim? (Torkosság, irigység, önzés, gőg.)

B) Lelkitükör a szeretet parancsa alapján

I. Mennyei Atyámat mindennél jobban szeretem!

1. Hit: Ismerem-e Jézus tanítását? Figyelek-e Isten üzenetére?

Szeretettel beszélek-e Istenről?

2.. Imádság: Szívesen imádkozom-e minden nap? Odafigyelek-e imádság közben?

3. Szentmise: Szívesen járok-e szentmisére? Szoktam-e gyakran áldozni?

Hogyan viselkedem a szentmisén? Mondom-e a közös imádságokat?

4. Bűnbánat: Törekszem-e hibáim kijavítására? Megbánom-e naponta bűneimet? Rendszeresen gyónok-e? Hogyan tartom meg a bűnbánati napokat?

(Péntek)

II. Szeretem embertársaimat, ahogyan Jézus szeretett minket!

1. Szüleim: Engedelmes vagyok-e? Szoktam-e segíteni, örömet szerezni?

Megbízható vagyok-e?

2. Testvéreim, társaim: Jóindulatú és udvarias vagyok-e? Szoktam-e másoknak segíteni? Örömet szerezni? Vigyázok-e mások holmijára?

Szemérmes vagyok-e?

3. Közösség: Teljesítem-e kötelességeimet vállalok-e közmunkát?

Igazságos vagyok-e? Megbízható, becsületes vagyok-e? Békességes vagyok-e?

4. Egyház: Segítek-e másokat a kegyelmi életben? A hittantanulásban?

Figyelek-e egyházi elöljáróimra?C) Lelkitükör a leggyakoribb "gyermekbűnök" szerint

1. Nem imádkoztam (reggel, este). Rosszul imádkoztam. Hitem ellen beszéltem. Nem tanultam meg a hittant.

2. Káromkodtam. Átkozódtam. Szitkozódtam. Feleslegesen vagy hamisan

(hazugságra) esküdtem. Szent dolgokkal tréfálkoztam.

3. Szentmisét mulasztottam, vagy elkéstem. Templomban rossz voltam.

4. Szüleimet megszomorítottam. Nem engedelmeskedtem. Nem segítettem.

Feleseltem. Nevelőimet kijátszottam.

5. Veszekedtem. Csúfolódtam. Verekedtem. Haragot tartottam. Mást bűnre csábítottam. Egészségemre nem vigyáztam. Nem tartottam meg a közlekedési szabályokat.

6. Szemérmetlenül néztem. Szemérmetlenül beszéltem. Szemérmetlent játszottam.

7. Leckémet nem tanultam meg. Loptam. Csaltam. Kárt okoztam. Holmimra nem vigyáztam. Kötelességemet elmulasztottam.

8. Hazudtam. Árulkodtam. Rágalmaztam. Titkot elárultam.

9. Önző voltam. Elégedetlen voltam. Telhetetlen voltam. Irigy voltam.

Hiú voltam. Öntelt voltam.

10. Nem törekedtem hibáimat kijavítani.A GYÓNÁS MÓDJA

1. Belépve a gyóntatószékbe vagy gyóntatóhelyiségbe köszönünk:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

2. Letérdelünk (vagy leülünk) és keresztvetéssel kezdjük:

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

3. Gyónom a Mindenható Istennek, és neked, lelkiatyám:

Utoljára gyóntam:...Áldozni szoktam:... Ezeket a bűnöket követtem el:

(Ezután el kell mondani az utolsó gyónásunk óta elkövetett bűneinket, és feltenni az esetleges kérdéseket.) Végül ezt mondjuk: Más bűnömre nem emlékszem.

4. Meghallgatjuk a lelkiatya szavait, válaszolunk esetleges kérdéseire, végül elfogadjuk az elégtételt. Ezután újra megbánjuk bűneinket:

Istenem, szeretlek téged, és ezért teljes szívemből bánom, hogy sokszor nem téged választottalak. Kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, hogy ezentúl a jóra törekszem, és a bűnt kerülöm.

5. Keresztvetéssel fogadjuk a gyóntató feloldozását, s felelünk: Ámen.

6. A pap szavaira: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

 Így válaszolunk: Mert örökké szeret minket.

Pap: Isten megbocsátotta bűneid, menj békével.

Válasz: Istennek legyen hála!

7. Ezután felállunk, köszönünk és távozunk.
Lelkitükör gyerekeknek

Mikor gyóntam utoljára?

Ha régen történt: miért maradt el ilyen sokáig?

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

- Imádkozom-e reggelente? (Eltervezem-e, hogyan fogom mai napon Istent és embertársaimat szolgálni?)

- Imádkozom-e esténként? (Hálát adok-e a napért? Végzek-e lelkiis me­ret-vizs­gá­la­tot?)

2. Is­ten ne­vét hi­á­ba ne vedd!

- Káromkodtam? (Isten és a szentek nevét ejtettem-e ki átkozódó, csúnya szavak kíséretében? - Milyen gyakran?) Használok-e trágár szavakat? Üvöltés, kiabálás?

- Szoktam-e emlegetni Isten nevét fölöslegesen, tiszteletlenül?

- Esküdöztem fölöslegesen? - Szent dolgokkal tréfálkoztam-e? Gúnyoltam-e más hitét, szokásait, bőrszínét, származását?

3. Az Úr nap­ját szenteld meg!

- Vasárnap, ünnepnap mulasztottam-e szentmisét? (Lustaságból? Hányszor?)

- Szentmisén szeretettel vettem-e részt, figyelmesen?

- Pihenésre és ünneplésre fordítottam-e a vasárnapot és az egyházi ünnepeket?

- A bűnbánati napokon (péntekenként, hamvazószerdán) szoktam-e valamit tenni Isten iránti szeretetből? (Ha elfelejtettem, pótoltam-e más napon?) Megtartom-e a kötelező böjtöket? (Nagyböjt pénteki hústilalom.)

4. Atyádat és anyádat tiszteld!


- Tisztelem-e szüleimet? Engedelmes vagyok-e, szót fogadok-e nekik? Próbálok-e örömet szerezni nekik?

- Tisztelem-e az idősebbeket? (Iskolában, utcán, stb?)

5. Ne ölj!

- Szoktam-e verekedni, durváskodni, gúnyolódni? - Másoknak fájdalmat okozni? (Ha megbántottam valakit, próbáltam-e jóvátenni?)

- Vigyázok-e egészségemre? (Kerülöm-e a dohányzást, az alkoholt, kábítószert?) Betartom-e a közlekedési szabályokat?

- Csábítottam-e mást bűnre?

6. Ne paráználkodj!

- Paráználkodtam-e? - Gondoltam, beszéltem-e tisztátalant?

- Néztem, olvastam-e szándékosan ilyet (szexfilmek, képek)?

- Cselekedtem-e tisztátalant - mással vagy magammal?  (Hányszor?)

7. Ne lopj!

- Vettem-e el olyat, ami nem az enyém? (Visszaadtam-e már?)

- Vigyáztam-e magam és mások holmijára, értékeire?

- Felelősnek érzem-e magam a közösség javaiért? (Iskolában, utcán, járművön?)

- Nem „lopom-e” az időt? - Becsülettel végzem-e kötelességeimet? (tanulás, munka, hittan?)

8. Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy!


- Hazudtam? - Okoztam-e ez­zel másnak kárt?

- Rágalmaztam? (Fogtam-e másra olyat, ami nem igaz? Jóvátettem-e ezt?)

- Megvédtem-e más becsületét, ha tehettem?

9-10. Embertársad házastársát ne kívánd! Se más egyebet, ami az övé, ne kívánd!

- Irigykedtem-e? (Más értékeire, tehetségére, gazdagságára stb.?)

- Szívesen adtam-e rászorulóknak? (Tulajdonomból, időmből?)

További kérdések:

- Törekszem-e arra, hogy jobban megismerjem hitemet, s ezáltal Isten reám vonatkozó tervét? - Szánok-e elegendő időt az Istennel való kapcsolat elmélyítésére? (Ima, szentírás, lelki olvasmányok, elmélkedések, stb.)

- Követem-e lelkiismeretem indításait? (Pl. hogy ne válaszoljak egy sérté­re; ne nézzek meg valami rosszat; első szóra engedelmeskedjek; reggel ugorjak ki az ágyból, stb?)

- Kötelességeimet (tanulás, munka, hittan) becsülettel, örömmel végzem-e?

- Rendszeres vagyok-e az étkezésben - vagy gyakran torkoskodom, vagy éppen elhanyagolom a rendszerese evést? Csak a kedvenc ételeimet eszem, válogatós vagyok, vagy tudatosan, egészségesen étkezem? Megköszönöm-e az ételt? Imádkozom-e, ha lehet evés előtt, után?

- Cselekedeteim előtt néha megállok-e, hogy meggondoljam: itt és most hogyan tudom teljesíteni Isten akaratát?

- Végzek-e rendszeres testmozgást?

- Óvom, védem-e a természetet? (Nem szemetelek.)

- Isten első akarata, hogy szeressük Őt és embertársunkat. (Amit egynek teszünk, Neki tesszük.) - Legalább olyankor, ha nehezemre esett mások segítése, gondol  tame arra, hogy embertársaimban Jézust szolgálom?

- Azzal az elhatározással szoktam-e a többiek közé menni (iskolába,  haza, hittanra), hogy örömet akarok szerezni nekik? - Vagy inkább azzal az elvárással, hogy ők szerezzenek nekem örömet?

- Tudtam-e mások kedvéért lemondani akaratomról, elképzelésemről? - Vagy minden áron ragaszkodom ahhoz?

- Vajon milyen jót tehetnék meg még, amit nem tettem meg közömbösségből, lustaságból?

- Hogyan használom fel tehetségemet? Azt a jót, amit kaptam, (örököltem) a talentumokat jól kamatoztattam-e?

- Nem vittem-e túlzásba tv nézést, videót, számítógépezést, szórakozást, úgy, hogy rabjává tesz, vagy emiatt elmaradt a kötelességem?

-  Anyagilag is támogattam-e egyházamat (perselypénz, felnőtteknek egyházi adó)?

Köszönöm Uram, hogy megmutattad gyengeségemet. Add, hogy erődből új életet kezdhessek!
A szentgyónás módja:


1. Köszönés

DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! -    (Pap: Mindörökké. Amen)

2. Keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! GYÓNOM A MINDENHATÓ ISTENNEK ÉS NEKED LELKIATYÁM, HOGY LEGUTÓBBI GYÓNÁSOM ÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

3. Mikor gyóntam utoljára?

MENNYI HETE, HÓNAPJA (ÉVE)  : ……………………

AZÓTA EZEKET A BŰNÖKET KÖVETTEM EL:

4. Elkövetett bűneim, mulasztásaim felsorolása!

Miben lettem jobb az Isten segítségével elmúlt gyónásom óta?

Ha mindent bűnömet elsoroltam, akkor azt mondom:

TÖBB BŰNÖMRE NEM EMLÉKSZEM.

5. Meghallgatom a pap szavait. (Kérdezhetek is lelki problémáimról, bűnökről.)

Elégtételt, jóvátételt kapok, amit minél hamarabb el kell végeznem.

6. Elimádkozom a bánatimát:

ISTENEM SZERETLEK TÉGED, ÉS EZÉRT SZÍVEMBŐL BÁNOM, HOGY SOKSZOR NEM TÉGED VÁLASZTOTTALAK. ÍGÉREM, HOGY SEGÍTSÉGEDDEL A JÓRA TÖREKSZEM, ÉS A BŰNT KERÜLÖM!

7. Az Atya feloldozást ad. Miközben kereszt jelével áldást (FELOLDOZÁST) ad, keresztet vetek MAGAMRA, és a végén mondom: AMEN

8. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!

Gyónó: MERT ÖRÖKKÉ SZERET MINKET!

Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!

Gyónó: ISTENNEK LEGYEN HÁLA!

9. Elköszönés:  DICSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!


H
azudtam – szófogadatlan voltam – telhetetlen voltam – verekedtem – csúnyán beszéltem – tolakodtam, lökdösődtem sorban állásnál és a járműveken – paráználkodtam – nem figyeltem másokra, csak magamra – elhanyagoltam a vasárnapi misét – nem szolgáltam a miséken – nem foglalkoztam a testvéremmel – másokkal vitáztam, veszekedtem – a magam javát akartam – akaratos voltam – nem voltam szeretettel mások iránt – más embereknek fájdalmat, nehézséget okoztam – a táborban sokakat nem hagytam aludni – állandóan kiabáltam, s amikor rám szóltak, nem hagytam abba – az iskolában nem figyeltem – felidegesítettem a hitoktatóm – hittan órán figyelmetlen voltam és beszélgettem – misén beszélgettem – nem teljesítettem mások kérését – nem voltam segítőkész – nem azzal foglalkoztam, amivel kellett volna – illetlenül viselkedtem – sokakkal szemben zárkózott voltam – beleszóltam más dolgaiba – nem vezettem a misenaplót – irigy voltam – haragos voltam – régen gyóntam  (egy iskolás gyermek összeállítása)


---------------------------
  Imádság a vakációban
 
Olyan szünidőtől,
  amely elpuhít,
  amely henyélésben telik,
  amelyben az értelem és szív számára
  semmi hasznos sem terem,
  Uram, ments meg engem!

  Olyan naptól,
  amely Isten nélkül kezdődik,
  amely Istentől távol végződik
  Uram, ments meg engem!

  A lustálkodástól, a léha szórakozástól,
  amely gyengíti önuralmamat,
  és fogékonnyá tesz a rosszra,
  Uram, ments meg engem!

  A pénz könnyelmű tékozlásától,
  minden meggondolatlanságtól,
  amely másokat kísértésbe vihetne,
  vagy bosszanthatna
  Uram, ments meg engem!

  Uram, Jézus Krisztus!
  Szívből örülök a vakációnak.
  Sokat várok tőle:
  örömöt, pihenést, felüdülést.
  Adj nyitott szemet,
  hogy meglássam a világ szépségeit!
  Adj nyitott fület,
  hogy meghalljam hívásodat!
  Tölts el örömöddel!
  Engedd, hogy minél többet
  ízleljek meg világod gazdagságából!
  Vigyázz rám minden utamon,
  hogy a szünidő is
  erősítsen és gazdagítson!