Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!


1. Jézus Pilátus előtt – halálra ítélve
Pilátus elítélte Jézust annak ellenére, hogy tulajdonképpen semmit sem tudott róla, csak a vádat ellene. Nem tudta ki ő, mit tett valójában. Hányszor ítélem el a házastársamat igazságtalanul? Ha valami probléma merül fel akár a kapcsolatunkban akár a mindennapi életben, nem magamba nézek, hanem rögtön benne keresem a hibát. Olykor tökéletesnek hiszem magam vagy az elgondolásaimat, sokszor akadnak elvárásaim is. Ha a házastársam nem úgy viselkedik, ahogyan azt elképzeltem, rögtön elítélem és neheztelek rá. Amikor nem tudom őt teljesen befogadni, figyelni rá, és a problémát látom csak meg mindenben, könnyen halálra ítélhetem a házasságunkat.
Add, hogy ne gondoljam magam hatalmasabbnak a házastársamnál, próbáljam meg minél jobban megérteni és befogadni őt, az esetleges botlásaiban felsegíteni és nem meghurcolni.

2. Jézus felveszi a keresztet
Jézus magára vette a keresztet, amely végleg összekötötte Istent az emberiséggel. Én fel tudom ismerni a nehézségeinket, keresztjeinket, amelyek érkeznek? Közösen próbáljuk vinni és megoldani őket? Elválasztanak, vagy összekötnek minket? Segíts, hogy felfedezzünk téged a nehézségeinkben, emlékezzünk arra, hogy a te szenvedésedben így mi is részesülünk.
Segíts, hogy a terheinket együtt tudjuk felvállalni, hogy ezáltal is közelebb kerüljünk egymáshoz, a lelkeink  minél megtisztultabban tudjanak találkozni! Segíts észre vennem, hogy én miben jelentek keresztet a házastársam számára! Segíts, hogy tudjak könnyíteni rajta! Minden nap fel akarom venni a keresztet, minden nap ki akarom mondani az Igent neked és a házastársamnak, minden nap küzdeni szeretnék az egységünkért!

3. Jézus először esik el a kereszttel
Jézust először hagyja el az ereje, de mégis folytatni tudja az útját, bár tudja, hogy nem lesz könnyű. A házasságunkban adódó nehézségek, konfliktusok alkalmával elkeseredünk, vagy talpra tudunk állni, tovább tudunk menni? A kezdeti lendület megtörésekor feladjuk a küzdelmet, vagy új erőt merítünk az Atyától, és még jobban kezdjük szeretni egymást? Észre tudom venni a másik fájdalmát, miközben engem is bánt valami?
Segíts minket, hogy minden nap egyre jobban szerethessük egymást, tudjunk őszintén beszélni egymással és legyünk a tudatában annak, hogy felelősek vagyunk egymás bukásaiért is.

4. Jézus édesanyjával találkozik
Urunk, sok gondolatot juttatsz eszünkbe ezzel az állomással kapcsolatban! Találkozások édesanyánkkal, anyósunkkal... Hogy a váratlan találkozások ne legyenek táptalajai a konfliktusoknak...Egymás családjának elfogadása, látogatása, szeretete, segítése... összetartás, összetartozás... szülő-gyermek kapcsolata – tisztelet és megbecsülés... feleségemnek, mint édesanyának a tisztelete... nehéz/váratlan helyzetben tudatosan odaállni a másik elé, találkozni vele... akkor is, ha olyan helyzet van, hogy nem tudsz érdemben segíteni...
Urunk, segíts, hogy a házasságban és családban meglássuk a másik problémáit, szenvedését és a céljait segítsük. Találkozzunk társunkkal lélekben is minden nap és adjuk meg a lehetőségét, hogy Ő is találkozhasson velünk. A nehéz helyzetekben is ki tudjunk tartani amellett, akiért esküt tettünk Isten előtt és házasság közös céljaiért. Hogy a házastársban tisztelni tudjuk a szülőt is, elfogadni és megbecsülni a gyermeket, és tiszteletre nevelni. Segíts, hogy a családtervezést is az Egyház tanítása szerint tudjuk valósítani!

5. Cirenei Simon segít Jézusnak
Urunk, segíts tudatosítani bennünk, hogy a közösen vállalt kereszt súlya kevésbé húzza vállunkat. Tudjunk segíteni társunknak elsőként, és boldogan elfogadni az Ő segítségét is, amivel megajándékoz. Hogy házasságunk legyen példa a közösség tagjai számára, hogy erőt meríthessenek. Hogy tudjuk támogatni azokat, kiknek kapcsolatára a kereszt súlya nehezül. Hogy mindennapi megpróbáltatásainkat szelíden tudjuk elfogadni, hordozni, és örömmel felajánlani más családodért is...

6. Veronika letörli Jézus arcát
Tudjak példát venni Veronika bátor és önfeláldozó szeretetéről: soha ne hagyjam magára társamat, álljak mellette a mindennapi kereszthordozásában, és ha a keresztjét nem is tudom vinni helyette, szeretetemmel, törődésemmel enyhítsem gondját, baját, fájdalmait, még akkor is, ha ez nehéz, kellemetlen, vagy ha ezzel magamat is "veszélybe" sodrom (= időm, energiám, kedvteléseim feláldozása a másikért). Bátran, minden helyzetben merjem kimutatni szeretetem házastársam iránt – nem törődve azzal, hogy mit szólnak mások...
Add meg Jézus nekünk, hogy mindig legyen elég erőnk és szeretetünk eggyé válni házastársunkkal fájdalmaiban, szenvedésében is!

7. Jézus másodszor esik el a kereszttel
Jézus! Ismét összeroskadtál kereszted súlya alatt. Házasságunkat is időről-időre sok próbatétel nehezíti, melyek terhét néha alig bírjuk viselni, problémáink néha megoldhatatlannak tűnnek.
De te másodszor is felálltál, újrakezdtél, nem adtad fel!
Add, hogy mi is kövessük példádat: együtt próbáljunk meg kilábalni a nehézségekből, közösen próbáljuk megoldani az újra és újra jelentkező problémákat. Higgyünk a szeretetben, és ne adjuk fel a reményt, ha egy-egy vita, veszekedés ismételten kiújul köztünk, mindig tudjunk megbocsátani egymásnak és újra kezdeni!

8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
Sokszor könnyebb mások problémáival foglalkoznunk, mások házasságának hibáit észrevennünk, mint a sajátjainkat.
Jézus, te arra irányítod figyelmünket, hogy magunkra, házasságunkra tekintsünk, és találjuk meg benne azokat a bűnöket, hibákat, szeretetlenségeket, amelyek miatt valóban sírnunk kellene!
Segíts, hogy ezeket legyőzve, és ezzel a kettőnk közötti szeretetet és egységet újra és újra helyreállítva, egyre kevesebb okot adjunk házasságunkkal a siránkozásra!
Legyél irgalmas Urunk mindazokhoz, akik nemet mondanak a gyermekáldásra és bocsánatodat kérjük a sok gyermekgyilkosságért, abortuszokért!


9. Jézus harmadszor esik el
Nem tudunk szabadulni zavaró hibáinktól, ezzel időről-időre házastársunk vállára tesszük a keresztet.
Ítélkezünk fölötte, mintha nekünk nem lennének hibáink! Mintha mi tökéletesek lennénk!
Nem hagyhatjuk a társunkat a földön. Nehéz, de együtt kell felállnunk!
Köszönjük, hogy számtalanszor megtapasztalhatjuk a megbocsátás és az újrakezdés örömét!

10. Jézust megfosztják ruháitól
Hányszor próbáljuk bűneinket álruha alá rejteni házastársunk előtt!
Jézus is eltűri azt, hogy lecsupaszítják!
Segíts, hogy merjük levenni az álruháinkat és felvállalni érzéseinket, bűneinket a fedetlen valóságában!

11. Jézust keresztre szegezik
Add, Urunk, hogy ahogy Te önként vállaltad értünk a megváltást, úgy a házastársak is együtt vállalják a földi megpróbáltatásokat.
Segítsd a házastársakat, hogy ne okozzanak egymásnak lelki fájdalmakat, mert az épp oly gyötrelmes érzés, mint amikor testedet súlyos szegekkel döfték át.

12. Jézus meghal a kereszten
"Beteljesedett." Bűneinkért, Megváltásunkért vállalt kereszthalálod mutasson jó példát a házassági fogadalomban foglaltak betartásához.
Ahogy te értünk elhagytad a földi életet, úgy a házasságban élők is tudjanak lemondani önzéseikről a másikért.

13. Jézus testét leveszik a keresztről
Urunk, kérünk, hogy segítsd a házastársakat szeretetből meghalni saját akaratuknak; segítsd őket, hogy ami megromlott vagy rossz a házasságukban, azt hátra hagyják.
Add, Urunk, hogy amint a szegekkel és töviskoronával meggyalázott testedet levették a keresztről, úgy a házastársak is elkerüljék egymás meggyalázását és megbocsássanak.

14. Jézus temetése
Add, Urunk, hogy amint a Te sírod a feltámadás helye, egy új élet kezdete, úgy a házasságban is minden meghalás a szeretetben is újabb szálakkal erősítse a házastársak összetartozását.
Kérünk, Urunk, hogy a házastársasak képesek legyenek egymást engesztelni és megengesztelődni.