Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!


Bevezető
Jézusunk, plébániai közösségünkért ajánljuk fel a mai keresztutat. Taníts, vezess minket, hogy át tudjunk alakulni krisztusi emberré, közösségi emberré… Hogy a Te lelkületeddel tudjuk hordozni hétköznapi keresztjeinket… saját magunk és közösségünk keresztjeit. Segíts, hogy egy-egy állomásnál felismerjük, meghalljuk üzenetedet. Ráébredjünk mulasztásainkra, bűneinkre, őszinte bűnbánatot tudjunk tartani és a Te erőddel újra, új életet tudjunk, merjünk kezdeni.

1. Jézus Pilátus előtt – halálra ítélve
Mennyi ítélet, ítélkezés hangzott már el közösségünkben. Papok, hívek egy-más felé, oda-vissza. Hány halálos ítélet! Leírva, megbélyegezve a másik! Hányszor csöndben maradhattam volna és nem tettem!
Segíts Urunk, hogy az ítélkezések eltűnjenek közösségünkből, tudjunk hallgatni, csendben maradni!

2. Jézus felveszi a keresztet
Jézus, te átölelted, vitted, zokszó nélkül a keresztet. Én hányszor nem ismertem fel, kikerültem, nem vállaltam közösségünk keresztjeit (feladatokat, szolgálatokat, munkát), mert nehéznek tartottam.
Segíts Urunk, ha közösségünk életében nehézség jelentkezik, ne futamodjak meg, ismerjem fel a lehetőséget, hogy Veled, Érted hordozhatom és felajánlhatom közösségünkért – szeretetből.

3. Jézus először esik el a kereszttel
"Aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen"! Elbizakodottság, túlzott magabiztosság - nem keresztény erények. Viszont szükség van egészséges önbizalomra!
Szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívemet a Te szíved szerint!

4. Jézus édesanyjával találkozik
Jézus, még nagyon sokan nem találkoztak Édesanyáddal. Sokan nem fedezték fel, nem vették észre anyai szeretetét. Sokak életéből még hiányzik a helyes Mária-tisztelet.
Urunk, hozz össze minél több testvérünket Édesanyáddal. Segíts, hogy mi is az "igen"-ek útját tudjuk járni akkor is, ha nehéz, akkor is, ha fáj. Add, hogy minél többen megismerjék és elkezdjék imádkozni a rózsafüzért – egyénileg és közösségileg is.

5. Cirenei Simon segít Jézusnak
"Egy, csak egy legény van…". Milyen nagy szükség van közösségünkben is a férfiakra! Jézusnak, közösségünknek sokat segíthetsz!.. Simont kényszerítették. Mennyivel szebb önként jelentkezni a szolgálatra, segítésre!
Urunk, adj bátorságot a férfiaknak! Add, hogy közösségünkben legyenek apostoli lelkületű, szolgálatkész férfiak!

6. Veronika letörli Jézus arcát
Jézusom, sokszor azért nem léptem Feléd, másokhoz, mert "mit szólnak mások?". Léphettem volna, szólhattam volna, jelentkezhettem volna szolgálatra, de valami visszatartott, visszatart. Mennyi mulasztás közösségünk építésében!
Segíts Urunk, hogy elkerüljem a mulasztás bűneit. Merjek szeretni, szolgálni, lépni – Feléd és mások felé.

7. Jézus másodszor esik el
Milyen fontos a bűnbánat, a bocsánatkérés - Istentől és egymástól is. Egy-egy szentgyónás, újrakezdési lehetőség. Javíthatok, sok mindent jóvátehetek.
Jézusom, köszönöm az újrakezdési lehetőségeket, a bűnbocsánat szentségét. Erősíts, bátoríts, hogy ne halogassam. Merjek, tudjak őszinte lenni a gyónásban is.

8. Jézus szól a síró asszonyokhoz
"Magatokon sírjatok és gyermekeiteken…" – Asszonyok, édesanyák bűnei. Nem vállalt gyermekek, abortuszok, a gyermekek vallásos nevelésének elmulasztása. Van miért sírni.
Bocsásd meg Urunk elkövetett bűneinket... Segítsd Urunk a házasságra készülő lányokat, hogy szíved szerinti feleségek, édesanyák, szülők tudjanak lenni – és erre tisztán készüljenek!

9. Jézus harmadszor esik el
Nem az elesés a legnagyobb tragédia, hanem az, ha nem kelek fel, nem akarok újrakezdeni, a megátalkodottság. A "nekem már úgy is mindegy", "nekem már úgy sem bocsát meg Isten"¦
Jézusom segíts talpra állni! Segíts, hogy meghalljam a Lélek indításait és cselekedjem is!

10. Jézust megfosztják ruháitól
Őszintének, nem képmutatónak lenni, nem akarok mást mutatni, mint ami a valóság. Nem szépítem, nem magyarázom a bizonyítványom. Ez a "meztelen valóság" – szoktuk mondani.
Segíts Jézusom a tiszta átlátszóságra. Ne hordjak maszkot, álarcot, hiszen Te mindent látsz. Ne másoknak, hanem neked akarjak tetszeni.

11. Jézust keresztre szegezik
"A szeretet türelmes, a szeretet a rosszat fel nem rója, a szeretet, meg- adja magát, nem üt vissza, odatartja másik arcát is, elmegy kétannyira. De nehéz ráfeszülni a keresztre, de nehéz rajta maradni.
Segíts Jézusom, hogy ne ellenkezzek, ne rugdalózzak a kereszt ellen. Jusson mindig eszembe, hogy "a keresztre feszíttetés a feltámadás egyetlen útja", a halálból születik az élet.

12. Jézus meghal a kereszten
Jézus, Te mondottad: "Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért". – De nehéz meghalni a másikért!  De nehéz lemondani önzésemről, akaratomról. De nehéz engedni, elveszíteni okosságomat! De nehéz igazán, érdek nélkül szeretni! Pedig ez a szeretetközösség megszületésének feltétele.
Segíts Urunk, hogy higgyek a szeretetben, merjek "meghalni", merjem fele-barátomat választani, merjek közösségünkért meghalni és élni!

13. Jézus testét leveszik a keresztről
A holt test ott van Édesanyja ölében. Vége?... Emberileg sokszor úgy tűnik. Sokszor csak az orrunkig látunk. Elfelejtjük, hogy Isten is van. Pedig már sokszor tapasztalhattam, hogy van feltámadás, van újrakezdési lehetőség! Isten a rosszból is jót tud előhozni! A halottnak látszó ügy is változhat! Ne adjam fel a reményt! Adjam meg az esélyt Istennek, felebarátomnak.
Segíts Jézusom, hogy ne csak a negatívumot, ne csak a hálált lássam. Segíts, hogy a remény embere lehessek, hogy mindig tudjam a reményt sugározni - mások felé is!

14. Jézus temetése
Hűség a sírig! Házastárs mellett ("téged el nem hagylak, semmiféle bajban"), hűség az Egyház mellett, plébániai közösségem mellett, Jézus mellett. Lehet rám számítani minden helyzetben? Kitartok akkor is, ha látom a hibákat, bűnöket? Némán, csöndben, Jézussal együtt szenvedve.
Köszönöm Jézusom, hogy Te hűséges vagy! Te nem eltemetsz, hanem feltámasztasz – újra és újra. Add nekem is a kegyelmet, hogy azt tudjam nézni: mit lehet még tenni – saját és felebarátom, illetve közösségünk érdekében.