Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

1. Pilátus elítéli Jézust
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged,
Mert szent kereszted által, megváltottad a világot

Jézus, bocsáss meg, amikor másokban elítéltelek, amikor másokat vádoltam, rosszat tételezve fel róluk. Bocsáss meg, ha embertársaimban megszóltalak, vagy ha a megvádoltakat nem védtem meg.
Jézus, szeretni akarlak azokban is, akik engem elítélnek, akik nem hisznek javulásomban, akik nem hisznek a bennem lévő jóban és csak a rosszat veszik észre.

2. Jézus vállára veszi a keresztet
Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged….
Jézus, bocsáss meg, amiért sokszor lázadozom keresztjeim ellen, amikor megpróbálok elmenekülni a fájdalmak elől.
Jézus, szeretni akarlak akkor is, amikor szenvedek másoktól vagy saját magamtól, akkor is, ha minden sötétnek és reménytelennek látszik.

3. Jézus először esik el a kereszttel Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged….
Jézus, bocsásd meg nekem, ha már az első esés elkedvetlenít. Bocsáss meg, hogy oly nehezen tudok felállni.
Jézus, hinni akarok a szeretetben a földre roskadva is, és viszonozni ezt a szeretet azzal, hogy felkelek és megyek én is tovább.

4. Jézus édesanyjával találkozikImádunk Téged Krisztus és áldunk Téged….
Jézus, bocsáss meg mindazért, amit édesanyám ellen vétettem. Bocsásd meg minden mulasztásomat, amit gyávaságom, félelmeim miatt nem tettem meg, és bocsáss meg neki is mindazért, amit ellenem elkövetett.
Jézus, az édesanyámban is téged akarlak látni, szeretni.

5. Cirenei Simont kényszerítik, hogy segítsen a keresztet hordozni Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged….
Jézus, bocsásd meg ha visszautasítottam az általad rendelt segítő kezeket a keresztjeim hordozásában.
Jézus, téged akarlak észrevenni, téged akarlak köszönteni mindazokban, akik segítségemre sietnek, még ha csak kényszerből vagy "hivatalból" teszik is.

6. Veronika letörli Jézus arcátImádunk Téged Krisztus és áldunk Téged…
Jézus, bocsásd meg, amikor nem vettelek észre minden szenvedőben. Bocsásd meg nekem, hogy saját kínlódásaim miatt oly sokszor vak vagyok a mellettem lévők fájdalmára.
Jézus, mostantól jobban akarok figyelni a mellettem lévőkre, fontosabbnak tartani az ő szenvedésüket a sajátomnál.


7. Jézus másodszor esik el a kereszt súlya alattImádunk Téged Krisztus és áldunk Téged….
Jézus, bocsáss meg, amiért újra és újra elbukom. Bocsáss meg, hogy nem tettem meg mindent javulásomért.
Jézus, nem akarom feladni a harcot, nem akarok az út szélén maradni, hanem még megint felkelni és vinni tovább a keresztemet.

8. Jézus a síró asszonyokkal találkozikImádunk Téged Krisztus és áldunk Téged….
Jézus, bocsásd meg azokat a könnyeimet, amik nem őszinte bűnbánatból eredtek. --- Jézus, nem akarok többé másért sírni, csak a bűnök miatt.

9. Jézus harmadszor esik el a kereszttel Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged….
Jézus, bocsáss meg, amiért a végső harcban is elbuktam.
Jézus, nem bízom már a saját erőmben, de hinni akarom, hogy te még itt is fel tudsz emelni.

10. Jézust megfosztják ruháitól Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged…
Jézus, bocsásd meg, ha nem osztottam meg lelki javaimat testvéreimmel, amikor nem vállaltam fel a "meztelenség" kockázatát.
Jézus, nem akarom többé szerepruhákkal takargatni igazi valómat, vállalni akarom veled az önátadás teljes mezítelenségét és kiszolgáltatottságát.

11. Jézust a keresztre szegezik Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged…
Jézus, bocsáss meg nekem, amiért viselkedésemmel szegeket vertem testvéreimbe – és amiért jajgattam a mások által belém vert szegek miatt.
Jézus, hinni akarom, hogy a keresztre szegezés a megváltás, a mennyországba jutás egyetlen módja a mi számunkra is.

12. Jézus meghal a keresztenImádunk Téged Krisztus és áldunk Téged…
Jézus, bocsásd meg, amiért annyira félek mindenféle haláltól, emberek és dolgok elveszítésétől, attól hogy egyszer minden szép véget ér.
Jézus, a te példád nyomán, a te erőd segítségével én is ki akarom mondani: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.

13. Jézust leveszik a keresztről, és édesanyja ölébe helyezik Imádunk Téged Krisztus és áldunk Téged…
Jézus, bocsáss meg, ha le akarom spórolni a keresztútról a temetést, a háromnapi halált. Bocsáss meg, amiért azonnal várom, elvárom a feltámadást, és nem akarok időt adni neked, mert annyira menekülnék a szenvedéstől.
Jézus, nem akarok többé türelmetlen lenni, bármily hosszúnak tűnjön is hallgatásod a halál fájdalmában.

14. Jézust eltemetik a sziklasírbaImádunk Téged Krisztus és áldunk Téged…
Jézus, bocsáss meg nekem, amiért olyan sokszor nem hiszek a feltámadásban, nem hiszek isteni erődben és a Mennyei Atya szerető gondviselésében.
Jézus, bármilyen nagy is legyen szenvedésem, fel akarlak ismerni, amikor Feltámadottként mutatkozol előttem.