Isten hozta a Rózsafüzér Királynéja Plébánia honlapján!

Febr. 25.
1. Plébániánk képviselőtestülete 28-án, szerdán tartja gyűlését – zárszámadás és költségvetés témában. 
2. Elsőpéntek következik. A szentségimádás keretében imádkozzuk a Keresztutat.
3. Gyalogtúrára megyünk szombaton. Jelentkezés csütörtök estig.
4. Közösségünk elsővasárnapi közös rózsafüzér imája – szokás szerint – 9.15-kor kezdődik.
5. Roki-délután lesz jövő vasárnap, 3 órai kezdettel (úti-beszámoló a csángókról… és játék).
6. Egy hét múlva Szőke Lajos Rákoscsaba-Újtelepi plébános vezeti az esti szentmisét. Előtte gyóntatni is fog!
7. Ma a Katolikus iskolák javára van gyűjtés. Kifelé menet mindenki elhelyezheti erre szánt adományát.

Febr. 18.
1. Köszönet a nagyböjti lelkinapunkért, a kapott kegyelmekért, a sok résztvevőért…
2. Ma fejeződik be a Házasság hete. Szentmise végén a házaspárok külön áldásban részesülhetnek.
3. Minden péntek este a szentmise után közösen imádkozzuk a Keresztutat.
4. Jövő vasárnap a katolikus iskolák javára lesz gyűjtés.

Febr. 11.
1. Ma könyörgő nap van a világ éhezőiért, és ma van a Betegek világnapja… Ma kezdődik a Házasság hete is…
2. Hamvazószerda következik (szigorú böjt!). Szentmisék reggel 7-kor és este 6-kor lesznek – hamvazással. Ezzel kezdetét veszi a Nagyböjt. Részletes tudnivalók a most megjelent plébániai újságunkban találhatók.
3. A nagyböjti péntekeken – szokás szerint – az esti szentmise után közösen imádkozzuk a keresztutat.
4. Nagyböjti lelkinapunk szombaton lesz. A templomban szentmisével kezdjük 9 órakor. Majd a plébánián folytatjuk. Részletek a faliújságon és a Rózsafüzér Királynéja újságban. – Ezen a napon nem lesz reggeli szentmise!
5. Egy hét múlva zárul a Házasság hete. A 10 órai szentmisén a házaspárok külön áldásban részesülhetnek.

Febr. 4.
1. Hála a péntek esti Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnep résztvevőiért, ugyanígy a farsangunkért (sokan, sokat tettek érte)…
2. Az elsővasárnapi közös rózsafüzér-imánk szokás szerint 9.15-kor kezdődik. A szentmisék után Balázs-áldásban lehet részesülni.
3. Film klub lesz csütörtökön este a szentmise után.
4. Egy hét múlva lesz a Betegek Világnapja. Sajnos, még mindig sokan a betegek szentsége nélkül távoznak az élők sorából. – „Beteg valaki köztetek? Hívassa el az egyház elöljáróit, azok imádkozzanak fölötte, és kenjék meg őt olajjal az Úr nevében! A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti őt, ha pedig bűnökben van, bocsánatot nyer...” (Jak 5,14)
5. Febr. 11-18. Házasság hete. Nemcsak programokra hív, hanem a házasságra készülés komolyan vételére és a házasságok megújítására/megerősítésére is! 

Jan. 28.
1. Ma ér véget a Krisztus-hívők egységéért végzett Ima-nyolcad… de még folytathatjuk az imát.
2. Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepe lesz február 2.-án, mely elsőpéntek is (szentségimádással)! – Szokás szerint a 6 órai szentmise keretében ünnepélyes gyertyaszentelés körmenettel, majd a kisgyermekek bemutatása, megáldása
3. Szombaton du. 4-kor kezdődik plébániánk farsangja a szomszédos OKISZ-ban…
4. Jövő vasárnap a délelőtti szentmise előtt, 9.15-től elsővasárnapi rózsafüzér ima, szentmise után pedig Balázs-áldásban lehet részesülni.

Jan. 21.
1. Ma kezdődik az IMAHÉT a KRISZTUS-HÍVŐK egységéért. Ezért kivételesen hétfőn du. 5-kor lesz szentmise templomunkban, 6-kor pedig ima-est (Igét hirdet Szabóné Pap Klára metodista lelkész), majd szeretetlakoma a plébánián.
2. Kedden a Fasori evangélikusokhoz, szerdán a reformátusokhoz, csütörtökön a pünkösdiekhez mehetünk. Részletek faliújságunkon és honlapunkon olvashatók.
3. Gyalogtúrára megyünk szombaton. Jelentkezés csütörtök estig.

Jan. 14.
1. Ma van az Elvándorlók és menekültek világnapja. Imádkozzunk értük… Ld.: http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2481
2. A délelőtti szentmise után Engesztelő Imaóra lesz.
3. Csütörtökön lesz Árpád-házi Szent Margit ünnepe.
4. Egy hét múlva kezdődik az Imahét a keresztények egységéért.

Jan. 7.
1. Havi közös rózsafüzér imánk 9.15-től.
2. Roki-délután 3 órától. 
3. Este 7-kor Orgona áhítat.
4. Film klub – kivételesen - szerda este 18.00-tól.
5. Megkezdődtek a lakásszentelések! Lehet kérni, jelentkezni…

Dec. 31.
1. A Szent Család vasárnapja van. A délelőtti 10-es szentmisén a családok külön áldásban részesülhetnek.
2. Az év végi (szilveszteri) hálaadást is a délelőtti szentmisén tartjuk.
3. Akik szeretnének, jöhetnek közös szilveszterezésre a plébániára, du. 4-től (film, játékok, találkozási-ismerkedési lehetőségek). – Az év fordulóján 23.45-0.15-ig szentségimádást tartunk a templomban.
4. Január 1. Szűz Mária Isten anyja ünnepe, a béke világnapja. A szentmisén való részvétel kötelező. Ezért templomunkban délelőtt 10-kor és este 6-kor is lesz szentmise.
5. Kedden már folytatódnak a hittanórák: Biblia óra, jegyesek…
6. Elsőpéntek következik. Az esti szentmise után közösségünk havi szentségimádása.
7. Szombaton, január 6-án Vízkereszt ünnepe, kötelező szentmisével, vasárnapi miserenddel (10 és 18 ó.). A délelőtti szentmisén ünnepélyes vízszentelés is lesz.
8. Elsővasárnap 9.15-től imádkozzuk a havi közös rózsafüzérünket.
9. Január 7-én Roki-délután lesz, 3-tól. Capdebo Ákos koreai élménybeszámolója és játék…
10. Kezdődnek a ház- ill. a lakásszentelések. A plébános szívesen megy bárkihez, ahová hívják. Időpont egyeztetés vele.

Dec. 24.
1. Advent utolsó napján hálát adok a sok kegyelemért, mely plébániai közösségünk számára érkezett, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt: egyéni és közösségi élmények (lelkinap, hajnali misék, „szállást keres a szentcsalád”, felnőtt hittanok, gyónások, ajándékozások…). Sokak számára szép készület volt! Istennek legyen hála!
2. Ma csak de. 10 órakor van szentmise templomunkban, mely pásztorjátékkal zárul. Esténket otthonunkban tegyük szentté! És ne felejtsük Jézust is megajándékozni!
3. Az éjféli mise 24 órakor kezdődik.
4. Karácsony napján hétfőn, valamint kedden: de. 10-kor és 18 órakor lesznek szentmisék templomunkban.
5. Egy hét múlva Szent Család vasárnapja. A 10-es szentmisében külön áldásban részesítjük a családokat. És ezen a szentmisén lesz a közös, év végi (szilveszteri) hálaadásunk is.

Dec. 17.
1. Köszönet a Karitász-vásár előkészítőinek… a tegnapi sok, szorgos kéznek: nagytakarítás, fenyőfaállítás
2. Azoknak, akik szívesen szolgálnak – felolvasnak, imádkoznak – templomunkban, azoknak a szentmise után rövid összejövetelt tartunk.
3. Az esti szentmise és az azt követő orgona koncert volt kántorunkért, Füri Gáborért „szól”.
4. Egy hét múlva Ádvent 4. vasárnapja
Délelőtt 10 órakor lesz szentmise, majd utána a Pásztorjáték
Esti szentmise nem lesz, a Szenteste miatt. – Viszont az éjféli (24.00) szentmisével elkezdjük Karácsony liturgikus ünneplését!
5. December 25-én és 26-án vasárnapi miserend lesz templomunkban: de. 10-kor és este 6-kor.

Dec. 10.
1. Köszönet és hála a tegnapi lelkinap résztvevőinek…
2. A 10 órai szentmisén az elsőáldozásra készülő gyermekekért imádkozunk.
3. A 10 órai szentmise után Engesztelő imaóra lesz.
4. A 10 órai szentmise után Szeretettel hívunk mindenkit a Récsei centerbe, hogy közös énekléssel hirdessük a Jézusra várakozás örömét. Utána a Mandulaszem bábcsoport közreműködésével, akik már többször szerepeltek plébániánkon, megnézhetjük a Tolsztoj novellája alapján: Panov apó történetét. Szép tanúságtétel lehet ez is hitünkről!...
5. Film klub lesz csütörtök este. Egy karácsonyi történetet nézünk meg.
6. Karácsony előtti nagytakarítás, fenyőfaállítás lesz szombaton templomunkban. Mindenki hivatalos!
7. Folytatódnak a hajnali 6 órai misék. Örülök, hogy aránylag sokan járnak!
8. Kárpátaljáról 60 db Újszövetségi szentírást kértek. Már meg is vásárol-tuk (kedvezményesen), 99.000 Ft értékben. Nem ingyen kérték, fizetni akarnak érte. Én viszont arra gondoltam, hogy aki tud, hozzájárulhat a költségekhez. Szép karácsonyi ajándék lehet részünkről, a szűkös anyagi körülmények között élő határon túli testvéreinknek! – Tegnap a „lelkinaposok” már több mint a felét összedobták…
9. Új alapokra helyeznénk a vasárnapi szentmise szolgálatot. Szívük szerint vannak, akik szinte minden alkalommal szívesen vállalnának feladatot, vannak, akik felkérésre szeretetből elvállalják, de vannak olyan testvérek is, akik nincsenek megszólítva, pedig szívesen olvasnának. Ezen szeretnénk változtatni. Jó lenne, az önkéntes jelentkezés, így előre el lehet olvasni a szentírási olvasmányokat, és a táblázatban lehetne jelezni az olvasási szándékot, szombaton délig. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zGmsZfS80kTOGvQfusO6FcI_wlg5duNvFVDE93suJQI/edit#gid=0 – Vagy lehet Bágya Andreánál is jelentkezni (06 /20/ 831-0371). – Jövő vasárnap a 10-es mise után a felolvasóknak egy rövid megbeszélés lesz!

Dec. 3.
1. Hála a tegnap délutáni közös koszorúkészítés és a gyertyagyújtás résztvevőinek. Ezzel kezdetét vette az ádventi időszak.
2. Elsővasárnap! Negyed 10-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
3. Hétfőtől minden hétköznap reggel 6 órakor hajnali misék lesznek. Esti mise csak kedden és pénteken 6-kor lesz.
4. Már vételezhető plébániai újságunk ádventi száma, benne minden napra konkrét útmutatóval!
5. A mai napon megnyílt az adventi postaládánk is: a hátsó faliújságon helyezhetjük el egymás számára hozott apró figyelmességeinket: néhány kedves sor, egy idézet, egy kép stb. A lényeg, hogy örömet ajándékozzunk! Figyeljük rendszeresen, hogy kaptunk-e levelet...!
6. Pénteken Szeplőtelen Fogantatás ünnepe.
7. Szeretettel hívunk mindenkit jövő vasárnap, december 10-én a 10 órai szentmise után a Récsei centerbe, hogy közös énekléssel hirdessük a Jézusra várakozás örömét. Utána a Mandulaszem bábcsoport előadásában megnézhetjük a Tolsztoj: Panov apó című meséjét. Így is tanúságot tehetünk hitünkről!
8. Szent Miklós küldötte (Mikulás) december 4-én, hétfőn a hittan órák után 17.30-kor érkezik a gyerekekhez a plébániára.
9. Kisgyermekes családok körében kedves hagyomány az úgynevezett vándorbetlehem, amikor a környezetükben élő idősebb embereket, szomszédokat meglátogatják egy saját készítésű, egyszerű betlehemmel, és rövid, pár mondatos, énekekkel kiegészített műsorral elmesélik a karácsonyi történéseket. - Plébániánk Anyaima csoportja összeállított egy füzetet, amiben segítséget, ötleteket találnak a családok a vándorbetlehem megvalósításához, valamint advent minden napjára tartalmaz egy kis kézműves, színezős, ismeretterjesztő meglepetést a gyermekek számára. – Plébániánk hittanos gyermekei (családjuk) – akik szeretnék - szentmise után átvehetik a füzetet.
10. Szombaton (9-én) ádventi lelkinapunk! Részletek: programjaink alatt, ill. a faliújságon!

Nov. 26.
1. Istennek hála a tegnap esti szentségimádásért, a sok résztvevőért…
2. A múlt vasárnapi karitász-gyűjtés eredménye: 105.370 – Ft.
3. Elsőpéntek következik, közösségünk szentségimádásával.
4. Szombaton 3 órakor kezdődik az adventi koszorúk közös készítése, majd este 6-kor azok megáldása és közös gyertyagyújtás…
5. Egy hét múlva, advent első vasárnapján szokás szerint negyed tízkor kezdődik a havi közös rózsafüzér imádkozás templomunkban.
6. A „Szállást keres a Szent Család” ájtatosságra még lehet jelentkezni a sekrestyében, ill. irodánkban...
7. Adventben minden hétköznap reggel 6-kor kezdődnek a hajnali misék. Esti misék csak kedden és pénteken lesznek.
8. Adventi lelkinapunk 9-én, szombaton 9 órakor szentmisével kezdődik a templomban, majd a plébánián folytatjuk. Fő előadóink: dr. Keresztes Szilárd püspök és dr. Kocsis Imre atya lesznek.

 Nov. 19.
1. Szent Erzsébet ünnepe kapcsán Országos gyűjtés van a Karitász javára. A szentmiséről kifelé menet, átadhatjuk az e célra szánt adományainkat.
2. Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészületeként Bíboros atya által meghirdetett nov. 25-i szentségimádásra kérik a szervezők, hogy mindenki regisztráljon (jelentkezzen be) abba a templomba, ahol részt vesz a szentségimádáson. Országszerte több mint 360 templomban lesz lehetőség jövő szombaton 17-18 óráig adorálni Jézus előtt. Templomunkba is szeretettel várunk mindenkit. Jelentkezni a honlapunkon megadott linken lehet. Akinek nincs internet-elérése, regisztrációs lapot a sekrestyében vehet el, amit kitöltve kérünk leadni ugyanott. – Öröm, hogy már sokan jelentkeztek!
3. "Szállást keres a Szentcsalád". Az előző években is szépen működött, sok kegyelemmel járt, az idén is indítjuk az ájtatosságot – a Lk 2,1-7 emlékére: befogadni a Szentcsaládot! - Advent első vasárnapján elindul a Szentcsalád képe, minden nap más-más családnál tartózkodik. Természetesen nemcsak a kép továbbadása, hanem a szeretet-kapcsolatok építése, ápolása a cél. A sekrestyében ill. az irodában lehet a szabad időpontokra feliratkozni, és a táblázatból az is kiderül, hogy ki, melyik család viszi a következő nap a Szentcsaládot a következő családhoz, címhez. Az idén csak három hetes az advent, ezért kérjük az egyedülállókat, de a kisebb családokat is, fogjanak össze többen, egy-egy estén ne csak 1-1 ember látogassa egymást. Így közösségibb az élmény és többen felférnek a listára is.

Nov. 12.
1. A 10 órai szentmise keretében fogadunk be egy katekument és bemutatjuk az elsőáldozásra készülő gyermekeket.
2. Szentmise után Engesztelő imaóra lesz.
3. Ovis mise lesz a plébánián, du. 4-kor. Szeretettel várjuk az óvodás gyerekeket, kisebb és nagyobb testvéreket, szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat.
4. Gyalogtúra lesz szombaton. Jelentkezés csütörtök estig.
5. Jövő vasárnap Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Ilyenkor minden évben országos gyűjtés van a Karitász javára.
6. Nov 25-én szombaton 17-18 ig Egyórás szentségimádásra hívunk Krisztus Király főünnepének előestéjén a 2020-as 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve. Ezen az estén, bár különböző helyszíneken, de egy időben, együtt fogunk imádkozni azért, hogy az önmagát érted is feláldozó és az Oltáriszentségben velünk lévő Krisztust felismerjük és egyre jobban szeressük. A célunk hogy az országban egyszerre 20.000-en együtt legyünk! Kérjük a jelentkezéseket,  webboldalon vagy aki nem tud jelentkezni az a sekrestyében is feliratkozhat. 

Nov. 5.
1. Köszönet mindazon szolgáló testvéreinknek, akik lehetővé tették, hogy templomunk „majdnégy” napon keresztül nyitva lehetett!
2. Közösségünk havi közös rózsafüzér imája vasárnap de. 9.15-től…
3. Az elsővasárnapi de. 10-es szentmisét plébániai közösségünkért ajánljuk fel – összekötve „mindenki névnapjával”. Szentmise után pedig megvendégelhetjük egymást a plébánián, szeretetlakomát tartva.
4. Plébániánk Képviselőtestülete hétfő este ülésezik.
5. Film klub lesz csütörtök este a szentmise után. Témája: a megbocsátásról, gyónásról…
6. Az elsőáldozásra készülő hittanosaink bemutatása, befogadása jövő vasárnap a de. 10-es szentmisén lesz.
7. Jövő vasárnap, november 12-én délután 4 órakor ovis mise lesz a plébánia nagy hittantermében. Szeretettel várjuk az óvodás gyerekeket, kisebb és nagyobb testvéreket, szüleiket, nagyszüleiket, rokonaikat.

Okt. 29.
1. Istennek legyen hála zarándoklatunkért – a kapott kegyelmekért, a sok résztvevőért!
2. A múlt vasárnapi missziós gyűjtés eredménye: 79.593 Ft. Isten fizesse meg kinek-kinek a missziók támogatását! 
3. November 1. szerda, Mindenszentek ünnepe. A szentmisén való részvétel kötelező! Templomunkban reggel 7-kor és este 6-kor lesznek szentmisék. – Az esti szentmise után halottak-esti, imádságos orgonás áhítat is lesz.
4. November 2. Halottak napja. Szintén reggel 7-kor és este 6-kor lesznek szentmisék templomunkban.
5. Szokás szerint most is lehet „borítékolni” elhunyt szeretteink neveit a Jézus Szíve oltárnál. Időközönként közös szentmisét ajánlunk fel értük.
6. Halottak napja kapcsán templomunk nyitva tartása szerdán és csütörtökön reggel 7-este 7-ig, szombaton pedig este 6-ig lesz nyitva. A többi napokon szokott rendben. – Ez azt is jelenti, hogy sok lehetőségünk lesz szentséglátogatásra, imádkozásra… és az urnatemető látogatására is.
7. November 1-8-ig búcsúnyerési lehetőség is van a szokott módon!
8. Elsőpéntek következik. Az esti szentmise után közösségünk havi szentségimádása!
9. Közösségünk havi rózsafüzér imája egy hét múlva  ¼10-től.
10. Az elsővasárnapi délelőtti szentmisét plébániai közösségünkért ajánljuk fel – összekötve „mindenki névnapjával”. Szentmise után pedig megvendégelhetjük egymást a plébánián, szeretetlakomát tartva.

Okt. 22.
1. Missziós vasárnap van. Ima-támogatásunk mellett a templomból kifelé menet adományainkat is elhelyezhetjük a missziók javára.
2. Szombaton reggel nem lesz szentmise templomunkban. - A zarándoklatra reggel 8 órakor indul az autóbuszunk. A részvételi díj 2.500 Ft/fő, melyet bármikor lehet fizetni.
3. Ma a délelőtti szentmise után a kisgyermekes szülőknek a plébánián összejövetelt tartunk.

Okt. 15.
1. Plébániai újságunk búcsúi száma vételezhető…
2. Hétfő du. 5-kor az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleinek megbeszélés a plébánián.
3. Csütörtökön Imaest a tisztaságért! A 6 órai szentmisében dr. Kocsis Imre biblikus professzor előadása: Tisztaság a Bibliában. Jöjjünk minél többen e fontos ügyért imádkozni! – Szentmise után pedig a plébánián beszélgetés a témáról: ifjúság+fiatal házasok részvételével.
4. Egy hét múlva Missziós vasárnap és országos gyűjtés a missziók javára.
5. Okt. 28-án Mátraverebély-Szentkútra zarándokolunk. Pásztót is útba ejtjük
(könnyező Mária szobrok!). Még lehet jelentkezni. Részvételi díj: 2.500 Ft.
6. Ma a délelőtti szentmise után keresztelő is lesz.

Okt. 8.
1. Istennek hála a tegnapi ünnepünkért és nagy köszönet híveinknek, akik bármilyen módon kivették részüket Rózsafüzér Királynéja ünneplésében!
2. Csütörtökön Film klub lesz. Kis Szent Terézről nézünk filmet.
3. A fatimai jelenés 100. évfordulója alkalmából pénteken országos ünneplés lesz Soroksár-Újtelepen. A szentmise de. 11 órakor kezdődik. Már 100 pap, sok püspök és több ezer zarándok jelezte részvételét. Mi is hivatalosak vagyunk!
4. Gyalogtúra lesz szombaton… Jelentkezés Károly atyánál, csütörtök estig.
5. Október 28-án autóbuszos zarándoklatra megyünk. Terveink: Pásztó (a könnyező Mária-szobrok) és Mátraverebély-Szentkút. Jelentkezés a sekrestyében és az Irodánkban.

Okt. 1.
1. Köszönet templomunk nagytakarításáért!
2. Elsővasárnapi közös rózsafüzér imánk 9.15-kor kezdődik. – Október a rózsafüzér hónapja. Vegyük még komolyabban az egyéni és a közösségi rózsafüzér imát!
3. Ma van a terményhálaadás napja. Mondjunk köszönetet az idei termésért!
4. Hétfőn: Szent Őrzőangyalok ünnepe!
5. Pénteken az esti szentmise után közösségünk elsőpénteki szentségimádása.
6. Október 7-én, szombaton ünnepeljük templomunk védőszentjét, a Rózsafüzér Királynőjét. A búcsúi püspöki szentmise – melyet Snell György püspök atya vezet - du. 3 órakor kezdődik. (Reggel nem lesz szentmise!)
7. Ezen a napon tartjuk a Rózsafüzért Imádkozó VIII. Országos Találkozóját is, mely de. 10 órakor kezdődik. Ilyenkor az ország minden részéből érkeznek zarándokok. Fogadjuk őket nagy szeretettel! Köszönettel fogadunk süteményeket és egyéb fealajánlásokat. – Akik szívesen vállalnak szolgálatot, hétfőn az esti szentmise után várjuk őket megbeszélésre. 

Szept. 24. 
1. A Fiatal házasok, kisgyermekes családok e hétvégén lelkigyakorlatoznak, imádkozzunk értük!
2. Ma Szentírás vasárnapja van… (a szentírásokat megáldjuk).
3. Szombaton, 30-án búcsú előtti nagytakarítás lesz. Hívjuk, várjuk a templomunkért tenni vágyókat!
4. Jövő vasárnap kezdődik a rózsafüzér hónapja… 9.15-kor elsővasárnapi közös rózsafüzér-ima lesz. Délután 3-tól pedig „Roki-délután”!
5. Október 7-én, szombaton, Rózsafüzér királynője ünnepén lesz templomunk búcsúja és a Rózsafüzért Imádkozók VIII. Országos Találkozója. De. 10-től a du. 3 órai püspöki, búcsúi szentmisével zárva ünnepelünk! Szíves-örömest szánjuk rá e napot. Az ország minden részéről szoktak jönni zarándokok… várjuk, fogadjuk őket szeretettel!

Szept. 17.
1. Az új tanévben az Alapozó hittanokon a 10 parancsolatot vesszük. – A felnőtt és nyugdíjas hittanok témája a szentmise lesz, így már hétfő este is. Ezzel is készülünk a NEK-re (Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus). 
2. Egy hét múlva SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA! Ki-ki elhozhatja Bibliáját is, melyeket a szentmise keretében megáldunk. Készületül jobban figyeljünk a rendszeres (napi) szentírásolvasásra! 
3. Közeledik október 7. Felhívjuk a rózsafüzér csoportok tagjainak figyelmét, hogy tartsanak lelkiismeretvizsgálatot: naponta imádkozzák-e a vállalt tizedet. Ha valaki nem tudja vállalni, ki lehet lépni a csoportból (mert az ígéretet komolyan kell venni!). És természetesen új jelentkezőket is örömmel várunk! Templomunk búcsúja alkalmából alkalmat kerítünk az Ígéretek megújítására is!

Szept. 10.
1. A hittanévnyitó szentmise (Veni Sancte) a délelőtti szentmisén lesz. Szép lenne, ha plébániai közösségünk egy szívvel-lélekkel hívogatná a Szentlelket!
2. Hétfőn már kezdődnek a hittanórák! Az órarend mindenütt olvasható: plébániai újságunkban, faliújságon, honlapunkon… Szeretettel hívunk és várunk minden korosztályt. Mindenki találhat magának megfelelő alkalmat! De a plébánosnál is lehet érdeklődni.
3. Csütörtök este Film klub lesz.
4. Szombaton reggel 8 órakor indul a Mindszenty zarándoklat a Városmajori templomtól Máriaremetére. Mindenki hivatalos!
5. A hét ünnepei: kedden Szűz Mária névnapja, csütörtökön a szent kereszt felmagasztalása, pénteken a Fájdalmas Szűzanya ünnepe.

Szept. 3.
1. Elsővasárnapi közös rózsafüzérünk 9.15-től lesz.
2. Hétfőn du. 5 órakor szülőértekezlet lesz. Várjuk az ovis és iskolás gyermekek szüleit közös tervezgetésre…
3. Csütörtökön du. 5-től a rózsafüzér, majd 6-kor a szentmise kivételesen az Oratórium-ban (Kápolnánkban) lesz, mert a 7 órakor kezdődő Tűz és Fény szentségimádásra készülve, foglalt lesz a templomunk.
4. Pénteken Kisboldogasszony ünnepe következik.
5. Egy hét múlva, szeptember 10-én lesz a Veni Sancte – a hittanos év megnyitása. Szeretettel várjuk a diákokat, hitoktatókat, tanítókat, tanárokat, nevelőket, felnőtt hittanosainkat – egész közösségünket - hogy együtt imádkozzunk a Szentlélek Isten kegyelmeiért. – A hittanokra már sokan jelentkeztek. Név szerint kérjük mindenkitől: ki, melyik hittanra szeretne járni!

Aug. 27.
1. Most van tervezés alatt az új hittanos év… órarend, stb. Ezért kérem, hogy aki úgy dönt, hogy fog járni, vagy gyermekét hittanra járatni, az jelentkezzen EGY HÉTEN BELÜL - megnevezve, hogy melyik hittant választja! FELNŐTTEKNEK (18 felett) tervezve van – kellő számú jelentkező esetén - Biblia óra, Felnőtt, Nyugdíjas, Fiatal házas, Ifjúsági, Hittel ismerkedő hittan – és Babák-Mamák, Igekör… amire igény lesz. GYERMEKEK (Ovis, ált.iskolás): azok jelentkezzenek, akik ténylegesen hozzák/küldik gyermekeiket! Javaslatokat, hozzászólásokat is szívesen fogadunk. - Jöjj Szentlélek! – Imádkozzunk, apostolkodjunk a hitoktatás ügyéért!
2. Holnap, hétfő este tartjuk a „Mindenki születésnapja” szentmiséjét, majd a plébánián folytatjuk, szeretetlakoma keretében. Mindenkit szeretettel várunk! - Lehet hozni kínálni valókat is...
3. Csütörtökön az esti szentmise után „Igekör” (Életige összejövetel) lesz. Alkalom, hogy lelkileg is beirányozzuk a szeptember hónapot. Erre is mindenkit szeretettel hívunk!
4. Elsőpéntek következik. Az esti mise után közösségünk havi szentségimádása…!
5. Szombatra kerékpár túrát tervezünk.
6. Egy hét múlva szokás szerint közösségünk elsővasárnapi rózsafüzér imája, ¼ 10 órai kezdettel!

Aug. 20.
1. A múlt vasárnap sokan hiányoztunk a szentmiséről, mert több napos lelkigyakorlaton voltunk. Istennek hála, sok kegyelmet kaptunk! Köszönjük az itthon maradók imáit…
2. Készülve a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, igyekszünk templomunkat többször is nyitva tartani. Ehhez „őrök”, imádkozók kellenek. Egyelőre minden péntek du. 2-től lesz nyitva a templom. Lehet jelentkezni és jönni: vár bennünket Jézus!
3. A mai vasárnapon Szent István királyunkat is ünnepeljük. A Szent István Bazilikánál du. 5 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, körmenettel. De már 3 órától lesznek programok!

Aug. 13.
1. Plébániai közösségünknek ezekben a napokban van a lelkigyakorlata. Számítanak imáinkra…
2. Kedden Nagyboldogasszony ünnepe. A szentmisén való részvétel kötelező! Templomunkban este 6-kor lesz szentmise.
3. Az idén vasárnapra esik Szent István királyunk ünnepe. Templomunkban vasárnapi miserend lesz (10 és 18 óra). Bíboros atya szeretettel hív mindenkit a Szent István Bazilikai, 17 órakor kezdődő szentmisére és Szent Jobb-körmenetre is. De már 2 órától lesznek programok…

Aug. 6.
1. Az elsővasárnapi közös rózsafüzér, szokás szerint 9.15-kor kezdődik.
2. Aug. 12-én, szombaton kezdődik plébániai közösségünk éves lelkigyakorlata. Kérjük az itthon maradók imáit!
3. Amint láthatják is a kedves hívek, elkészült plébániánk homlokzatának felújítása. A következő nagyobb munka, templomunk egyik színes üvegablaka (bejövet, jobbról a 2.). Isten fizessen meg minden eddigi  adományozónak, de várjuk a továbbiakat is…

Júl. 30.
1. Az augusztusi lelkigyakorlat résztvevőinek a 10-es szentmise után tájékoztató lesz.
2. Kedden este hála-mise lesz az elmúlt 10 évért, majd agapé a plébánián. Ez után lehet hazavinni a befogadott német fiúkat…
3. Szerda este 6-kor a Biberach-i német fiúkórus ad koncertet templomunkban.
4. Az augusztusi egész napos szentségimádás pénteken reggel 8-kor kezdődik, este 6-kor szentmise, majd a szokásos elsőpénteki közös szentségimádás.
5. Egy hét múlva elsővasárnapi közös rózsafüzér, 9.15-től.

Júl. 23.
1. Szerdán lesz Jézus nagyszüleinek ünnepe. A reggel 7 órai szentmisében külön áldásban részesülhetnek a nagyszülők!
2. Csütörtök este Életige összejövetel lesz! Nyári lelkitáplálék…
3. Örülök mindazoknak, akik már jelentkeztek az éves nyári – péliföldszentkereszti – lelkigyakorlatunkra. Még lehet jelentkezni! Akiknek ez ügyben anyagi gondjaik vannak, jelezzék (ez ne legyen akadály). – A lelkigyakorlat résztvevőinek egy hét múlva, 30-án a délelőtti mise után lesz tájékoztató.
4. Még keresünk – kérünk - befogadó családokat a 10-14 év közötti német fiúknak (egy helyre 2-4 gyerek menne). Aug. 1-jén az esti mise utáni agapé után kell őket hazavinni, reggel pedig visszahozni a plébániára. Aug. 2-án este ismét hazavinni őket és 3-án reggel csomaggal együtt vissza.
5. Akik még nem fedezték fel: megjelent és vételezhető plébániai újságunk nyári száma!

Júl. 9. 
1. A múlt vasárnapi „Péter fillér” gyűjtés eredménye templomunkban: 76. 575 Ft volt. Isten fizesse meg kinek-kinek adományát!
2. Csütörtökön az esti szentmise után Film klub lesz, Placid atyáról.
3. Megjelent a Rózsafüzér Királynéja újságunk nyári száma! A könyves asztalnál vételezhető.
4. Elkészült templomunk két ablakának védőüvege, mely 1,5 mill. Ft-ba került. Kb. augusztus végén hozzáfoghatunk a következő színes üvegablak rendbehozatalához is. Így talán az október első szombatján sorra kerülő Rózsafüzért Imádkozók Országos Találkozójára el is készülhet. – Köszönöm az eddigi és a további adományokat is, hogy tovább épülhessen-szépülhessen templomunk!

Júl. 2.
1. Az elsővasárnapi rózsafüzér imánk negyed 10-kor kezdődik.
2. A Magyar Katolikus Egyház június 29-e, Szent Péter és Pál apostolok ünnepe utáni első vasárnap, idén július 2-án tartja a péterfillérek gyűjtését az ország katolikus templomaiban. A befolyt összeget a Szentatya karitatív céljaira fordítják. - Tavaly a magyar egyház közel 56 millió forintnyi adományt küldött a pápa karitatív céljaira… http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=2427 – A templomból kifelé menet ki-ki elhelyezheti e célra szánt adományát.
3. Kedden három napos balatoni kerékpártúrára indulunk. A plébánosnál még lehet jelentkezni.
4. Elsőpéntek következik. Az esti szentmise után közösségünk havi szentségimádása!
5. Gyalogtúrára megyünk szombaton. Csütörtök estig a plébánosnál lehet jelentkezni.

Jún. 25.
1. Istennek hála a zarándoklatunkért, a résztvevőkért, a kapott kegyelmekért…
2. Következő vasárnap lesz az évente szokásos „Péter-fillér gyűjtés”…
3. Szent László királyunk ünnepe kedden lesz.
4. Az augusztusi lelkigyakorlatra, akik még nem adták le a jelentkezési lapot, következő vasárnapig tegyék meg, mert a létszámot jelentenünk kell!
5. Bíboros atya pünkösdhétfői beszédével és úrnapi körlevelével hivatalosan is megnyitotta a készületet a 2020. szeptemberében Budapesten rendezendő 52. Eucharisztikus Világkongresszusra. - Közös beszélgetésre hívok mindenkit, együtt megálmodni, majd megvalósítani, hogyan tudjuk az Eucharisztiát egész keresztény életünk forrásává tenni az elkövetkezendő három évben (és azután is) plébániánkon. Az első eucharisztikus együttgondolkodás időpontja június 27. (kedd) az esti szentmise után. - Addig is érdemes áttanulmányozni az Úrnapi Körlevelet és lehet gyűjteni a személyes tapasztalatokat és ötleteket…

Jún. 18.
1. Úrnapját, az Oltáriszentséget ünnepeljük. A délelőtti szentmise kapcsán, a szokott útvonalon körmenet tartunk. Minden, közösségünkhöz tartozó testvérünkre számítunk!
2. A nyáron nincsenek hittanórák. Életige összejövetel viszont minden hónapban lesz, most csütörtökön este is! Szeretettel hívunk mindenkit lelki töltekezésre!
3. Pénteken Jézus Szíve ünnepe. Az esti szentmise után szokás szerint szentségimádás, benne Jézus Szíve litánia.
4. Szombat reggel nem lesz szentmise templomunkban, mert 7 órakor indul az autóbuszunk a zarándoklatra. Uticél: Kalocsa - Báta http://www.szentver-bata.hu/

Jún. 11.
1. A 10 órai szentmisében adunk hálát a mögöttünk lévő hittanos év kegyelmeiért – Te Deum! Szentmise után pedig a jelentkezetteknek közös ebéd a plébánián (agapé), melyre szívesen fogadunk süteményeket is. 
2. Délután 4 órakor az ANDOR ILONA GYERMEKKAR kamarakórusának hangversenyére hívunk mindenkit templomunkba.
3. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Dévai Nagy Kamilla Liszt Ferenc- Díjas, Érdemes Művész templomi előadására 12-én (holnap) este 7 órakor. - A műsorban megzenésített versek, dalok a hitről, a hazáról és a szeretetről szólnak. Részletek a faliújságunkon. Az ingyenes programra szeretettel várjuk a családtagokat, barátokat, ismerősöket. Lélekemelő, szép művészi élményben lesz része mindenkinek!
4. Kerékpár túra lesz szombaton. Indulás a reggeli szentmise után.
5. Egy hét múlva Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe. Szokás szerint a 10 órai szentmise kapcsán körmenetet tartunk az Istvánmezei Lakóparkot megkerülve, a múlt évihez hasonlóan. Ez lehet a 2020-as Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való készület közös nyitánya…
6. Lassan befejeződik plébániánk homlokzatának felújítása. Közben elkezdődött templomunk két ablakának – védőüvegének – szükséges cseréje is. Utóbbi másfél millió Ft-ba kerül. Ehhez is kérjük templomunkba járó híveink adományait. Isten fizesse meg!
7. Még lehet jelentkezni a június 24-i kalocsai – bátai zarándoklatunkra!
8. Ugyancsak várjuk a jelentkezőket a nyári – péliföldi – felnőtt (gyermek nélküli) lelkigyakorlatunkra (aug. 12-15.) – a szálláshelyek lefoglalása miatt e hónap végéig!
9. Már egy páran jelezték, hogy szeretnének bérmálkozni. E hónap végéig lehet jelentkezni a plébánosnál, hogy majd elkezdhessük a közös felkészülést.
10. Néhány évvel ezelőtt járt már templomunkban a biberachi fiúkórus. Koncertet adtak templomunkban és megismerkedtek Budapesttel. Közösségünk tagjai szállásolták el őket "befogadó családokként". - Idén nyáron (aug. 1-3. között) ismét Budapestre látogat a 45 fős kórus, és mivel nagyon jó élmények maradtak meg bennük rólunk, ismét a templomunkat választották koncert-helyszínül, és szállást is tőlünk kértek.
Mivel a fiúk életkora 10-24 éves korig terjed, a kisebb fiúk számára (kb. 23 fő) olyan befoga-dó családokat keresünk, akik legalább 2 fiút be tudnak fogadni két éjszakára. Tehát 8-10 befogadó család jelentkezését várjuk. A nagyobb fiúk (14 év fölöttiek) a plébánián kerülnek elszállásolásra. Kérjük, hogy aki vállalkozik 2-3 német fiú befogadására, minél előbb jelentkezzen Károly atyánál.

Jún. 4.
1. Az elsővasárnapi közös rózsafüzér 9.15-kor kezdődik.
2. Pünkösdhétfőn Máriaremetén lesz a Karizmák ünnepe, sok színes programmal, de. 10-től a du. 3 órai záró szentmiséig. Mindenki hivatalos… Templomunkban este 6-kor lesz szentmise.
3. Bábdarab lesz szerdán du. 5 órakor a plébánián.
4. Csütörtök este Film klub lesz.
5. A hittanos év zárószentmiséje – Te Deum – egy hét múlva lesz, majd szeretetlakoma a plébánián. Az ebéd főzés miatt (létszám!) csütörtök estig kérjük a jelentkezéseket!
6. Jövő vasárnap du. 4-kor az "Andor Ilona gyermekkar" szerepel templomunkban. Érdemes meghallgatni őket!
7. Plébániai újságunk pünkösdi számát mindenki figyelmébe ajánljuk!

Máj. 28.
1. Már vételezhető a Rózsafüzér Királynéja újságunk pünkösdi száma!
2. Még lehet jelentkezni az autóbuszos zarándoklatunkra, mely jún. 24.-én szombaton lesz, Kalocsa-Báta állomásokkal.
3. Már lehet jelentkezni az augusztusi lelkigyakorlatunkra (jelentkezési lap kitöltésével), mely Péliföldszentkereszten lesz, augusztus 12-15-ig.
4. Elsőpéntek következik. Este közösségünk szentségimádása.
5. Egy hét múlva Pünkösd ünnepe, elsővasárnap: 9.15-től havi közös rózsafüzér-imánkkal.

Máj. 21.
1. Ma van a Tömegtájékoztatás Világnapja. Ajánljuk mindenkinek Ferenc pápa üzenetét (ld. Faliújságunkon és Honlapunkon).
2. Folytatódnak a májusi litániák, a szentmisék után, ill. vasárnap a délelőtti szentmise előtt.
3. Még lehet jelentkezni az autóbuszos zarándoklatunkra, mely jún. 24.-én szombaton lesz, Kalocsa-Báta állomásokkal.
4. Már lehet jelentkezni az augusztusi lelkigyakorlatunkra (jelentkezési lap kitöltésével), mely Péliföldszentkereszten lesz, augusztus 12-15-ig.

Máj. 14.
1. Szeretettel hívunk mindenkit május 16-án az esti szentmise, ill. litánia után Lothringer Éva szociális testvér Családi gubancbogozó címmel tartott előadására és az utána tartott beszélgetésre, fórumra…
2. Zarándoklatra megyünk autóbusszal június 24.-én szombaton, Kalocsa – Báta állomásokkal. A részvételi díj 4.000 Ft. Május 31-ig kérjük a jelentkezéseket, 2 ezer Ft foglaló befizetésével.
3. A Rózsafüzér titkai címmel színes kiadvány vásárolható!
4. A délelőtti szentmise kapcsán keresztény könyveket és filmeket árusít az Etalon kiadó.

Máj. 7.
1. Elsővasárnap… De. 9-kor közös rózsafüzér ima + májusi litánia. A 10 órai szentmisén a Shalom Katolikus Közösség szolgál, majd vásárolhatunk „termékeikből” is…
2. Ma Papi hivatások vasárnapja és Anyák napja is van. Az édesanyák a 10 órai szentmise kapcsán külön áldásban részesülhetnek. – Imáinkkal kísérjük e két fontos hivatásra kiválasztottakat!
3. A Roki-délután 15 órakor kezdődik a plébánián. A Játék-délután keretében folytatjuk törökországi utunkat: Konya (Ikonium) Ankara, Istambul útvonalon.
4. Kedves ROKI-s anyukák, keresztanyukák, nagymamák, dédmamák! Anyák napja alkalmából sok szeretettel várlak benneteket május 9-én, kedden este 8-tól kb. 10-ig a plébánián egy kis kikapcsolódásra, lélekfrissülésre, lélekerősítésre. Az "ajándék" egy női meseterápiás alkalom lesz (nem gyerekeknek, nem gyerekekről), nektek, rólatok szól majd minden. - Jelentkezés (és bővebb információ, ha valakinek kérdése lenne): 06 20 543 82 94 telefonszámon, vagy Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen. Szeretettel: Kissevichné Hajni
5. Film-klub lesz csütörtökön, 19 órai kezdettel.
6. Szombaton lesz az Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapest körül. Plébániánk most az 1. szakaszt választotta, két közös indulási lehetőséggel:
- Teljes út: Keleti pu.-ról 6.35-kor induló vonattal Máriabesnyőre (innen indul a zarándoklat).
- Rövidebb út: Őrs vezér térről 8.56-kor induló Hévvel Gödöllőre (itt lehet csatlakozni, a Szentháromság templomnál). – A zarándoklat záró miséje 19 órakor a kerepesi Szent Anna templomban lesz.
7. Jövő vasárnap a délelőtti szentmise kapcsán keresztény könyveket és filmeket árusít az Etalon kiadó

Ápr. 30.
1. Ma könyörgő nap van a jó termésért (búzaszentelő).
2. Hétfőn, május 1. Kezdődnek a májusi litániák! Hétköznapokon a szentmisék után, vasárnap pedig a 10 órai szentmise előtt. – Jövő vasárnap ezért 9-kor kezdődik az elsővasárnapi rózsafüzér ima. – „Máriát dicsérni, hívek jöjjetek”!
3. Csütörtökön este Felelősök Fóruma lesz.
4. Elsőpéntek következik. Az esti szentmise után litánia, majd közösségünk havi szentségimádása.
5. Szombaton kerékpár túra!
6. Egy hét múlva könyörgő nap lesz papi hivatásokért
7. Jövő vasárnap anyák napja lévén, külön áldásban részesítjük az édesanyákat. A szentmisén a Shalom Katolikus Közösség lesz vendégünk. Zenélnek is, majd szentmise után termékeikből vásárolhatunk. Részletek a faliújságunkon!
8. Első vasárnap Roki-délután is lesz, 15 órai kezdettel.

Ápr. 23.
1. Ma van az Isteni irgalmasság vasárnapja. Teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek mellett... 
2. A 10 órai szentmisében a betegek szentségében részesülhetnek, akik előzetesen jelentkeztek és felkészültek.
3. Szombaton reggel nem lesz szentmise, mert du. 2-kor esküvővel, fél 6-kor pedig házassági évfordulóval lesz szentmise!
4. Jövő vasárnap, könyörgő nap lesz a jó termésért – búzaszentelés!

Ápr. 16. Húsvétvasárnap
1. Miután megünnepeltük a „Húsvéti szent háromnapot”, a délelőtti 10 órai szentmise kapcsán az utcára is kivisszük örömünket, reményünket: a Feltámadt Jézust! A szokott útvonalon tartjuk a húsvéti körmenetet: Cházár A. u. –Abonyi -Szabó J.- Thököly út. Jöjjünk: imádkozva énekeljünk, tegyünk tanúságot a világ előtt is a köztünk élő Jézusról!
2. Húsvéthétfőn is lesz de. 10-kor és este 6-kor szentmise.
3. Kedden folytatódnak a hittanórák.
4. A péntek esti szentségimádás után F. Balázs kispapunk előadást tart a plébánián a Szentföldről.
5. Szombaton kirándulni, ill. gyalogtúrára megyünk. Vonattal indulunk. A terv olvasható a rokihittanos listán. Jelentkezés csütörtök estig Károly atyánál!
6. Egy hét múlva lesz az Isteni irgalmasság vasárnapja. A 10 órai szentmisén a betegek szentségében lehet részesülni. Jelentkezni még lehet a sekrestyében, vagy az irodában. Felkészülés már volt… és szentgyónás is szükséges!

Ápr.  9.
1. A múltvasárnapi, szentföld javára való gyűjtés eredménye: 72.450 Ft. Isten fizesse meg!
2. Köszönetet mondunk a tegnapi munkálatokért, húsvéti nagytakarításért és a külön adományokért! Isten fizesse meg, kinek-kinek!
3. Virágvasárnap. Kezdődik a nagyhét. A délelőtti szentmisét a Cházár A. u-i sekrestye bejáratnál kezdjük, barkaszenteléssel. Majd körmenetben vonulunk a főbejáraton a templomba.
4. A hétfő esti szentmise után (felnőtt hittan helyett) a hittanteremben Elek Péter testvérünk ajándékoz meg bennünket: Nagyböjti zongora est
5. Nagycsütörtökön délelőtt 10-kor kezdődik a Bazilikában a krizmaszentelési szentmise.
6. Húsvét ünneplését templomunkban csütörtök este 6 órakor kezdjük.
7. A Szent három nap részletes menetrendje plébániánk újságjában, és a templom bejárati ajtaján, és honlapunkon is olvasható. Igyekezzünk minden szertartáson részt venni, mert így alkot egészet a Húsvét!
8. Külön felhívom a figyelmet a húsvétvasárnapi körmenetre. Nagy lehetőség, hogy nyilvánosan is megvalljuk hitünket – együtt a Rózsafüzér Királynéja plébánia közössége!
9. A Húsvét utáni vasárnapon a betegek szentségében lehet részesülni templomunkban. Akik szeretnék kérni, iratkozzanak fel a sekrestyében, vagy az irodában. Természetesen szentgyónással készüljünk rá!

Ápr. 2.
1. Elsővasárnapi közös rózsafüzér lesz ¼10-től.
2. A délelőtti szentmise után Karitász-vásár lesz!
3. Szerdán, 17 órakor szeretettel várunk kicsiket nagyokkal a Plébánia Nagytermébe, ahol A szeretetre vágyó süni c. bábdarab 1. részét adjuk elő nektek! Korhatár és belépő nincsen! Mindenkit szeretettel vár: a Mandulaszem Katolikus Bábcsapat.
4. Húsvét előtti nagytakarítás és egyéb munkálatok lesznek szombaton.
5. Ma országos gyűjtés van a Szentföld javára. Az előző évi gyűjtés során a hazai katolikusok közel 59 millió forinttal segítették a szentföldi keresztényeket.
6. Egy hét múlva már Virágvasárnap (barkaszentelés, Passio)! Kezdődik a Nagyhét.

Márc. 26.
1. A 10 órai szentmisében keresztelő is lesz.
2. A délelőtti szentmise után karitász csoportunk „krumplileves-ebédet” rendez a plébánián…
3. Következő vasárnap a Szentföld javára lesz gyűjtés és Karitász vásár!
4. Egy hét múlva ¼10-től elsővasárnapi rózsafüzér imára vagyunk hivatalosak!
5. A húsvét utáni vasárnapon a betegek szentségében lehet részesülni. Felkészülési tájékoztató most kedden, a nyugdíjas hittanon lesz.
6. Idén is lesz sonka és hús vásár. Akiknek nincs e-mailjük, a Karitász faliújságon nézhetik meg a sonka és hús árakat, rendelésüket pedig a sekrestyében adhatják le március 31-ig.

Márc. 19.
1. A plébánián 3 órakor kezdődik a Roki-délután
2. Hétfőn Szent Józsefet ünnepeljük. Az esti 6-os szentmise után pedig Férfi-est lesz a plébánián.
3. Szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. Előtte, a péntek esti szentmise kapcsán külön áldásban részesítem a gyermeket váró és a gyermekre vágyókat (de szombat reggel is lesz rá lehetőség).
4. Szombat este (26-án) ne felejtsük óráinkat 1 órával előbbre állítani (nehogy elkéssünk a vasárnapi misékről)!
5. Az idei nagyböjtben is lesz KRUMPLILEVES ebéd a plébánián március 26-án a 10-es szentmise után. Ez lehetőség arra, hogy együtt, plébániánk nagy családjának közösségében  fogyasszunk el egy egyszerű ebédet, a vasárnapi ebédre szánt pénzt pedig a Karitász számára adjuk, melyet rászoruló testvéreink megsegítésére fordítanak. Jelentkezés légkésőbb március 24-ig a sekrestyében  vagy e-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Az ebéd ára: Ki-ki amennyit szán a vasárnapi ebédre. Karitász csoportunk szeretettel hív és vár mindenkit!

Márc. 12.
1. Márc. 15. templomunk éves szentségimádási napja. A reggel 7-es szentmise után helyezzük ki az Oltáriszentséget imádásra, este 6-ig, amikor is szentmisével zárjuk a napot. A templom egész nap nyitva lesz. Lehet jelentkezni: ki, melyik órában tud jelen lenni?
2. Gyalogtúra lesz szombaton!
3. Jövő vasárnap 3 órától Roki-délután lesz…
4. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia immár hagyományos módon az idei nagy-böjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez országos szinten Tartós szeretet címmel. A hívek tartós élelmiszer felajánlásukat elhelyezhetik a Domonkos oltárnál március 26.-ig. (Akinek egyszerűbb, a Szent Antal perselybe is elhelyezheti adományát)
5. Az idei nagyböjtben is lesz KRUMPLILEVES ebéd a plébánián MÁRCIUS 26-án a 10-es szentmise után. Ez lehetőség arra, hogy együtt, plébániánk nagy családjának közösségében  fogyasszunk el egy egyszerű ebédet, a vasárnapi ebédre szánt pénzt pedig a Karitász számára adjuk, melyet rászoruló testvéreink megsegítésére fordítanak. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit! Jelentkezés a sekrestyében  vagy e-mailen: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Az ebéd ára: Ki-ki amennyit szán a vasárnapi ebédre.  - Április 2-án pedig Karitász vásár.
6. Holnap lesz Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának (2013) évfordulója. Isten éltesse sokáig! Imádkozzunk érte… 
----------
Az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívását a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre.
Kedves Testvérek!
Két esztendővel ezelőtt jelentette be Ferenc pápa, hogy meghirdeti az irgalmasság szentévét. A nemrég bezárt szentévi kapukon áthaladva arra törekedtünk, hogy irgalmasok legyünk, mint az Atya! A szentév lelki gyümölcseinek, az irgalmasság kézzelfoghatóságának az ideje köszöntött ránk nagyböjtben.
Ez a szent időszak az irgalmasság gyakorlására hív minket. Már Izajás próféta szavai utalnak erre a lelkületre: „Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől! Akkor majd felragyog világosságod, mint a hajnal, és a rajtad ejtett seb gyorsan beheged. Előtted halad majd igazságod, és az Úr dicsősége lesz a hátvéded.” (Iz 58,7–8) A nagyböjti idő egyik prefációja is arra szólítja fel a hívőket, hogy a „megtisztult lélek örömével várják Húsvét szent titkának ünnepét: most többet imádkozzanak, buzgóbban gyakorolják az irgalmasság tetteit, – s az újjászületés szentségei által az istengyermekség teljességére jussanak.” (Nagyböjt I. prefáció)
Az irgalmasság tetteinek közös gyakorlására hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. Ezzel egy ősegyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy lehetőségeikhez mérten élelmiszerrel járuljanak hozzá az Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 19-től 26-ig. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább egy kilogramm adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat!
Ferenc pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a megújulásra és mások megsegítésére: „A nagyböjt kedvező időszak arra, hogy intenzívebbé tegyük lelki életünket azon eszközök segítségével, amelyeket az Egyház felkínál számunkra: a böjttel, az imádsággal és az alamizsnaadás révén. Mindezek alapja az Isten Igéje, amit ebben az időszakban jóval nagyobb odafigyeléssel kell hallgatnunk és megfontolnunk. [...] Arra szólít fel bennünket, hogy nyissuk meg a szívünk ajtaját a másik ember előtt, mivel minden ember ajándék, legyen az a szomszédunk vagy akár egy szegény ismeretlen. ” (Ferenc pápa 2017. évi nagyböjti üzenetéből)

Márc. 5.
1. Istennek hála, és köszönet a testvéreknek, hogy hamvazószerdán és a tegnapi lelkinapon is sokan részt vettek, közösen kezdhettük a „szentnegyvennapot”!
2. Elsővasárnap lévén, 9.15-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
3. A katolikus iskolák javára 70.940 Ft-ot tudtunk továbbítani. Isten fizessen meg a múlt vasárnapi gyűjtés résztvevőinek.
4. Köszönetet mondok az „önkéntes sekrestyéseknek”, akik majd egy évig szolgálták közösségünket. Március 1-től ismét szolgálatba állt az egyik régi sekrestyésünk (Bánáthyné Marika), fogadjuk szeretettel!
5. Csütörtökön az esti szentmise után a Film klub keretében a Szentföldre látogatunk: Jézus lábanyomán…
6. Nagyböjtben minden pénteken az esti szentmise után közösen imádkozzuk a keresztutat.
7. Engesztelő imaóra lesz egy hét múlva a délelőtti szentmise után.

Febr. 26.
1. Ma könyörgő nap van a világ éhezőiért. Imádkozzunk értük… és amit tudunk, környezetünkben pedig tegyük meg!
2. Hamvazószerda következik (szigorú böjt és hústilalom). Templomunkban reggel 7-kor és este 6-kor is lesz szentmise – hamvazkodási lehetőséggel. Ezzel kezdetét veszi a nagyböjti idő. - Részleteket olvashatunk a most megjelent újságunkban!
3. Nagyböjtben a péntek esti szentmisék után közösen imádkozzuk a Keresztutat.
4. Nagyböjti lelkinapunk szombaton reggel ½9-kor kezdődik. Szentmise 13 órakor lesz (reggel nem!), majd közös ebéddel folytatódik.
5. Egy hét múlva – elsővasárnap – ¼ 10-kor közösségünk havi rózsafüzér imája.
6. Ahogy már hirdettük is, ma országos gyűjtés van a katolikus iskolák javára.

Febr. 19.
1. Hála és köszönet a közös farsangunkért: mindazoknak, akik megajándékoztak bennünket, de a résztvevőknek is…
2. Templomunk volt plébánosának – Dióssi Kornél domonkos atya – temetési miséje szerdán, déli 12 órakor lesz, majd du. 2-kor pedig a temetése, a rákoskeresztúri temetőben.
3. A képviselőtestületnek pénteken a szentségimádás után lesz a zárszámadó gyűlése.
4. Szombaton 9-kor lesz közös indulás templomunk elől a „0-100 éves” kirándulásra. A Normafáig tömegközlekedéssel, onnan pedig gyalog, Makkosmáriáig. Szeretettel hívjuk a gyermekes családokat is! – Akinek kedve, ereje lesz, tovább is folytathatja a túrát!
5. Jövő vasárnap könyörgőnap lesz a világ éhezőiért.
6. Egy hét múlva a katolikus iskolák javára lesz országos gyűjtés.

Febr. 12.
1. Világszerte a Házasság hetét ünneplik, különböző módokon… Templomunkban a 10 órai szentmise kapcsán külön áldásban részesülhetnek a házaspárok, majd közös ebéd a plébánián…
2. Holnap este a Felnőtt hittan is házasság témában lesz, kedden jegyesek összejövetele, 
3. Február 18-án, szombaton tartjuk az idei farsangunkat, a templommal szomszédos OKISZ épületben. 15:30 órától van a gyülekező, és 16:00 órától kezdődnek a közös programok. Felkérjük a kedves testvéreket, hittanos csoportjainkat, a gyerekeket, családokat, hogy bibliai jelmezekkel, műsorokkal tegyék színessé az estét. Mindenféle étel, ital adományt elfogadunk. Várunk mindenkit, kicsiket, nagyokat, mindazokat, akik szeretnék megajándékozni a másik testvért, jelenlétével, jelmezével, műsorával, segítségével. A segítőket 13 órától várjuk a plébániánkra, akik asztalok, székek pakolásában, szendvicsek készítésében, valamint hurcolkodásban részt tudnak venni. - Kulturális csoport.
4. Két hét múlva pedig (25-én) „0-100 éves” kirándulás: Normafa-Makkosmária + még, aki szeretne, túrázhat tovább…
5. Közkívánatra újra indul a Vándor Biblia! Vasárnaptól vasárnapig lesz egy-egy családnál. A sekrestyében, vagy az irodában lehet feliratkozni!
6.Tegnap hajnalban elhunyt Dióssy Kornél domonkos szerzetes, aki 2000-2006 között itt volt plébános.

Febr. 5.
1. Örülök, hogy nemcsak vasárnapi keresztényeink vannak! Többen itt voltak a csütörtöki és pénteki alkalmakon is (gyertyaszentelés, gyermekek megáldása, Balázs-áldás)! – Betegeinknek pedig mielőbbi gyógyulást kívánok!
2. Köszönöm a szombati jelenlétet is, melyre mindenki meg volt híva. Sok munkát elvégzett templomunkban és plébániánkon a „Munkás Szent József Kör”, melynek bárki tagja lehet! Legközelebb márc. 11-én lesz hasonló megmozdulás, de bármelyik nap lehet tenni valamit közösségünkért!
3. Szombaton lesz a Szűzanya lourdesi jelenésének évfordulója és a Betegek világnapja. Itt jegyzem meg, hogy templomunkban Irgalmasság vasárnapján (ápr. 23) lesz lehetőség a betegek szentségét felvenni. Egyénileg, ha szükséges, bármikor lehet kérni.
4. Jövő vasárnap kezdődik a Házasság hete. A 10 órai szentmise kapcsán házaspárok megáldása lesz, majd a plébánián közös ebéd, együttlét.
5. A Csíkszerda kórus péntek, szombat és vasárnap is itt lesz templomunkban. Amint a faliújságokon is olvasható, a belépéshez előzetes regisztráció szükséges.
6. Plébánián farsangja két hét múlva, 18-án délután lesz. Tartalmas készületet kívánok!

Jan. 29.
1. Felelősök Fóruma (FEFO) lesz a kedd esti szentmise után.
2. Csütörtökön (febr. 2.) Gyertyaszentelő Boldogasszony – Urunk bemutatásának - ünnepe. – Az esti 6-os szentmisén ünnepélyes gyertyaszentelés és a gyermekek megáldása lesz templomunkban.
3. Elsőpéntek következik, közösségünk szentségimádása! – Egyben Szent Balázs ünnepe is, „Balázs-áldással”! (Balázs-áldásban már csütörtök este is lehet részesülni!)
4. Szombaton általános szerelés, műszaki munkák, takarítás lesz a plébánián, templomban. Férfi és női segítőket várunk!
5. Egy hét múlva elsővasárnap, ¼10-től plébániánk közös rózsafüzér imája. Szentmise után pedig keresztelő is lesz.
6. Az idén külön lelkigyakorlat lesz a felnőtteknek (gyermekek nélkül). Időpontja: aug. 12-15. Helyszín: Péliföldszentkereszt. Minden felnőtt testvérünket szeretettel hívom és várom! A részleteket később közöljük.

Jan. 22.
1. A 10 órai szentmisén lesz katekumeneink következő állomása: A hit megvallásának szertartása. Imádkozzunk értük!
2. A Roki-délután (3 órai kezdettel): 'Locsogás a vízről' címmel ismeretterjesztő előadás hangzik el, azzal a céllal, hogy ismerjük meg az egyik köznapi csodát, amelynek jellemzői Isten fantasztikus ötleteiként a vizet világban egyedivé és általa a világot élhetővé és élvezhetővé teszi. Előadó: Dr. Zsombok György. – Majd játékokkal folytatjuk…
3. Idei farsangunk február 18-án lesz. Már lehet készülődni vallásos jelmezekkel, jelenetekkel, vidámságokkal…

Jan. 15.
1. Ma van az Elvándorlók és menekültek világnapja. Imádkozzunk értük…
2. Ma kezdődik az Imanyolcad a Krisztus-hívők egységéért. Holnap, hétfő este 6-kor nálunk lesz az Ima-est. Ezért az esti szentmise 5 órakor kezdődik. – Plébániánk újságjában részletek és imádságok találhatók az Imahétről.
3. Jövő vasárnap 15 órakor Roki-délután lesz a plébánián!

Jan. 8.
1. A ma délelőtti szentmise után Engesztelő imaóra lesz.
2. A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja, ill. képzést indít számukra. Részletek faliújságunkon olvashatók.
3. Egy hét múlva, január 15-én kezdődik az Imahét a Krisztushívők egységéért. Nálunk 16-án, hétfő este 6 órakor lesz ökumenikus összejövetel. Ezért kivételesen az esti szentmise 5 órakor lesz! – Részletek Újságunk karácsonyi számában olvashatók!

Jan. 1.
1. Január 1. Újév, Szűz Mária Isten Anyja ünnepe és a Béke világnapja. Ferenc pápa üzenete honlapunkon is olvasható.
2. Elsővasárnap lévén ¼ 10-től közösen imádkozzuk a rózsafüzért.
3. A felnőttek számára hétfőn már folytatódnak a hittanok!
4. Jan. 6. péntek, Vízkereszt ünnepe. A szentmisén való részvétel kötelező. Templomunkban este 6-kor lesz szentmise, vízszenteléssel. – Elsőpéntek lévén, havi közös szentségimádás is lesz.
5. Vízkereszt után szokás kezdeni a ház, ill. a lakásszenteléseket. Természetesen az év bármelyik napján szívesen megyek, ahová hívnak.
6. Szombaton évadnyitó gyalogtúra lesz. A jelentkezéseket csütörtök estig kérem.
7. Egy hét múlva Urunk megkeresztelkedését ünnepeljük.